Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ўсмир қизларда сурункали эстроген етишмовчилиги ҳолатларини гормонал даволашнинг клиник-биокимёвий жиҳатлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Шамсутдинова Эльвира Фаридовна
Год издания:
2019
Номер УДК:
616.36-009.7:615.357-055.2
Дата создания:
2019-06-07 12:19:14
Тадқиқотнинг мақсади: ўсмир қизлар сурункали эстроген етишмовчилиги ҳолатлари клиник-биокимёвий жиҳатлари асосида гормонал даволашни такомиллаштиришдан иборат.

Кўп қатламли яримўтказгичли тузилмаларда манфий дифференциал қаршилик ва фото эюкларнинг шаклланиш жараёнлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Муратов Абат Сейпуллаевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
:621.315.592.2.3
Дата создания:
2019-06-06 11:02:20
Тадқиқотнинг мақсади кўп қатламли яримўтказгич тузилмаларда фото ЭЮК ва манфий дифференциал қаршилик шаклланишининг механизмларини аниқлашдан иборат.

Модернизация назариялари эволюциясининг фалсафий-концептуал таҳлили


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хожиев Тунис Нуркосимович
Год издания:
2019
Номер УДК:
1 (09) (584.4)(100)
Дата создания:
2019-06-06 10:34:57
Тадқиқотнинг мақсади модернизация таълимотлари тарихи ва эволюциясини фалсафий–концептуаль таҳлил этган ҳолда Ўзбекистон Республикасида кечаѐтган модернизация жараѐнларини такомиллаштиришга оид таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Алишер навоий инсонпарварлик қарашларининг мустақил ўзбекистон ижтимоий-сиёсий ҳаёти билан уйғунлиги


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Норов Тожи Омонович
Год издания:
2019
Номер УДК:
301:1:323(575.1)Навоий
Дата создания:
2019-06-06 09:44:30
Тадқиқот предмети Алишер Навоий инсонпараварлик ғояларини ташкил этган ижтимоий-фалсафий мероси ва уларнинг тадқиқи билан боғлиқ ҳамда замонавий Ўзбекистон ижтимоий ҳаѐтини ѐритувчи илмий манбалардан иборат.

АКФА университети кириш имтиҳонларида бериладиган саволлар


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-06-04 10:47:03
АКФА университети кириш имтиҳонларида бериладиган Биология, Кимё, Математика фанларидан ёзма саволлар намунасини.

Ўзбек халқ мақолларининг лингвопоэтик хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Турдалиева Дилфуза Солохидиновна
Год издания:
2019
Номер УДК:
400=943.75:398.9
Дата создания:
2019-06-03 15:36:11
Жаҳон тилшунослигида борлиқни эстетик идрок этиш ва сўз қўллаш санъатига лингвокогнитив ва когнитопсихологик ёндашув натижасида бадиий тафаккур механизмини очиш, бадиий нутқнинг шаклланиши, унинг бадиий ҳамда лингвоэстетик таъсир даражасини очиб берувчи тадқиқотлар яратилаётганлиги эътиборга молик. Паремиологик бирликнинг бадиий матндаги коммуникатив, эмоционал-экспрессив, бадиий-эстетик вазифаси, асар бадииятига таъсири, олам ҳодисаларини образли ифодалашдаги аҳамияти кабиларни аниқлаш муҳим аҳамиятга эга. Халқ мақолларининг лингвопоэтик имкониятларини белгилаш, қаҳрамонлар нутқини индивидуаллаштириш воситаси эканлигини аниқлаш, вариант ва инвариант ўртасидаги семантик ўзига хосликларини очиб бериш лингвистиканинг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади.

Узатилиш реакцияларидан 7Be, 25Mg, 25Al ядроларининг спектроскопик ҳусусиятлари ва радиацион қамраш 12C+p реакциясининг чиқиш катталигини аниқлаш ва уларни ядровий астрофизикада қўллаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Тожибоев Олимжон Рустамович
Год издания:
2019
Номер УДК:
539.17
Дата создания:
2019-06-03 14:45:12
Нуклон ва альфа-кластер узатилиш периферик ядро реакциялари таҳлилидан 24Mg(p,γ)25Al ва 3He(a,γ)7Be радиацион қамраш реакцияларининг S-факторини ҳисоблаш учун 3He+a®7Be; 24Mg+n→25Mg; 24Mg+p→25Al феноменологик асимптотик нормировка доимийлари қийматларини, ҳамда, 12C(p,γ)13N радиацион қамраш реакциясининг чиқиш катталигини ва реакция тезлигини аниқлаш

TlInSe2 монокристалларининг ва улар асосидаги қаттиқ эритмаларнинг тензорезистив хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ашуров Жасур Джураевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
621.315.592:535.215.5:53.082.7
Дата создания:
2019-06-03 14:40:29
TlInSe2 монокристаллари ва улар асосидаги қаттиқ эритмаларининг тензорезистив хусусиятларига турли киришма-ларнинг таъсир этиш қонуниятлари ва механизмларини аниқлаш

Кремнийли фотоэлементларнинг спектрал сезгирлик соҳасини бинар элементар ячейкалар ёрдамида кенгайтириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Содиқов Усмонхўжа Хасанович
Год издания:
2019
Номер УДК:
УДК: 621.3.082.782
Дата создания:
2019-06-03 12:17:03
Тадқиқотнинг мақсади бинар элементар ячейкали кремнийнинг фотоэлектрик ва оптик хоссаларини аниқлаш, у асосида фотоэлементларнинг спектрал сезгирлик соҳасини кенгайтиришдан иборат.

Ташқи майдонлар таъсиридаги яримўтказгичли структураларда квант осцилляция ҳодисалари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Эркабоев Улугбек Инаятиллаевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
УДК: 621.3.082.782
Дата создания:
2019-06-01 15:26:11
Тадқиқотнинг мақсади ташқи майдонлар таъсиридаги яримўтказгичли структураларда квант осцилляция ҳодисаларининг ҳароратга боғлиқлигини математик моделлаштиришдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит