Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ўрта асрлар ислом балоғат илмида тилшуносликка оид қарашлар


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Рустамий Салимахон Алийбег қизи
Год издания:
2018
Номер УДК:
287.81 Р-94
Дата создания:
2018-09-21 15:59:52
Ислом уйғониш даврида балоғат илми таркибидаги тилшуносликка оид қарашларни ёритиш негизида балоғат билан тил орасидаги муносабатларни асослаш.

Киришмали атомдан ташкил топган нанокластерли кремнийдаги автотебранишли ток ва унинг электроникада қўлланилиши


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Камалов Хайратдин Уснатдинович
Год издания:
2018
Номер УДК:
621.315.592
Дата создания:
2018-09-19 11:50:19
Тадқиқотнинг мақсади Кремний кристалл панжарасида нанокластерлар ҳосил қилиш билан ток автотебранишларининг шаклланиши ва параметрларини ташқи омиллар ёрдамида бошқаришдан иборат

Болалар хиқилдоқ папилломатозининг клиник-функционал тавсифи, ташхис ва даволашни такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Махамадаминова Шоира Абдувалиевна
Год издания:
2018
Номер УДК:
616.21:616-092:612. 017.1.064-053.2:615.37
Дата создания:
2018-09-19 10:55:40
Тадқиқотнинг мақсади болаларда ҳиқилдоқ папилломатозини ўрганиш, унинг ташҳисий ва башорат мезонларини аниқлаш ҳамда қайталаниш кечишида таркибий даволаш чораларини ишлаб чиқишдан иборат.

Гидродинамик жараёнларни жадаллаштириш асосида иссиқлик энергетикаси қурилмаларининг энергетик самарадорлигини ошириш усуллари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Бабаходжаев Рахимжан Пачеханович
Год издания:
2018
Номер УДК:
621.311:43.016
Дата создания:
2018-09-19 10:38:47
Жаҳонда иссиқлик энергетик қурилмаларида гидродинамик жараёнларни жадаллаштириш, конструктив элементларини такомиллаштириш ва бир нечта иссиқлик жараёнларини битта қурилмада амалга ошириш орқали самарадор технологиялар яратилмоқда. Шу жиҳатдан ривожланган мамлакатларнинг миллий энергетик дастурларида «гидродинамик жараёнларни жадаллаштириш орқали энергия ресурслар истеъмолига бўлган эҳтиёжни 20-25 фоизга қоплаш вазифаси белгиланган»

Никел киришма атомларига эга бўлган кремний асосида самарадорлиги юқори фотоэлементлар технологиясини яратиш ва олиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Саитов Элёр Бахриддинович
Год издания:
2018
Номер УДК:
621.315.592
Дата создания:
2018-09-19 09:46:51
Тадқиқотнинг мақсади никел киришма атомларининг тартибланган микро ва наноструктураларга эга кремний материалини олиш технологияси асосида самарадорлиги юқори фотоэлементларни ишлаб чиқишдан иборат.

Зирк (Berberis l.) ўсимлигини биоэкологияси ва кўпайтириш технологияси


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Чоршанбиев Фарход Махматмуродович
Год издания:
2018
Номер УДК:
634.62
Дата создания:
2018-09-18 16:23:24
Ўзбекистон флорасида зирк (Berberis L.) туркумидаги маҳаллий турлар – қорақанд зирк (Berberis oblonga), қизил зирк, тангасимон зирк (Berberis nummularia)ининг истиқболли шаклларини танлаш ва баҳолаш, уруғидан ҳамда вегетатив кўпайтириш, кўчатларини етиштириш технологиясини ишлаб чиқиш.

Қрим ва оддий қарағай кўчатларини ўстиришда органо-минерал ўғитларни қўллаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Жураев Жавлон Мирзатиллаевич
Год издания:
2018
Номер УДК:
634.956
Дата создания:
2018-09-18 16:19:24
Қрим қарағайи (Pinus Pallasiana) ва оддий қарағай (Pinus Sylvestris) стандарт кўчатларини етиштиришда органо-минерал ўғитлар қўллашнинг мақбул муддати ва самарали меъёрларини ишлаб чиқиш.

Ғарбий Тянь-Шаннинг тоғ олди лалмикор ерларида Хандон пистани саноат плантацияларида ўстириш технологияларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Эшанкулов Бобомурод Инаятович
Год издания:
2018
Номер УДК:
634.574
Дата создания:
2018-09-18 16:16:03
Хандон пистанинг уруғларига экиш олди ишлов бериш, кўчатларини контейнерларда етиштириш ҳамда интенсив усулда саноатбоп писта плантациялари барпо этиш технологиясини такомиллаштириш.

Қашқадарё вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида кузги буғдой етиштириш агротехникасини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Азимова Муҳайё Эгамбердиевна
Год издания:
2018
Номер УДК:
633.11; 631.445.56/5(575.192)
Дата создания:
2018-09-18 16:10:24
Қашқадарё вилоятининг суғориладиган оч тусли бўз тупроқлари шароитида кузги юмшоқ буғдой навларидан юқори ва сифатли дон ҳосили етиштиришни таъминлайдиган агротехнологик тадбирларни такомиллаштириш

Тақирсимон ва типик бўз тупроқлар шароитида ғўза ҳосилдорлигини оширишда унинг қатор ораларига ишлов бериш технологиясини такомиллаштириш (Қашқадарё ва Тошкент вилоятлари мисолида)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Негматова Сурайё Тешаевна
Год издания:
2018
Номер УДК:
633.51+631.51.017/559
Дата создания:
2018-09-18 16:04:25
Қашқадарѐ вилоятининг ўтлоқилашиб бораѐтган, суғориладиган тақирсимон ҳамда Тошкент вилоятининг қадимдан суғориладиган типик бўз тупроқлари шароитида ғўза қатор ораларига чуқур ишлов беришнинг мақбул чуқурлигини аниқлаш, тупроқнинг агрокимѐвий, агрофизикавий, микробиологик хоссаларига, ғўзанинг ўсиши, ривожланиши, ҳосилдорлиги, вилт билан касалланиш даражаси, толанинг технологик сифат кўрсаткичларига таъсирини ўрганиш ва ишлаб чиқаришга тавсиялар бериш.
Сообщить об ошибке Транслит