Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Кремний панжараси нуқсонлари билан никел ва марганец атомлари кластерининг ўзаро таъсири


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Сапарниязова Злиха Махсетбаевна
Год издания:
2019
Номер УДК:
УДК: 621.3.082.782
Дата создания:
2019-06-01 15:18:26
Тадқиқотнинг мақсади кремний панжараси нуқсонлари билан никел ва марганец киришма атомлари кластерининг ўзаро таъсирини тадқиқ қилишдан иборат.

СУҒОРИЛАДИГАН ТУПРОҚЛАРНИНГ ТЕХНОГЕН БУЗИЛИШИ, УЛАРНИНГ ЭКОЛОГИК ҲОЛАТИ ВА РЕКУЛЬТИВАЦИЯСИ (ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
ЖОББОРОВ БАХРОМ ТУРҒУНОВИЧ
Год издания:
2019
Номер УДК:
531.4:57:591 (575.1)
Дата создания:
2019-06-01 13:05:50
Тадқиқотнинг мақсади суғориладиган бўз-ўтлоқи ва тўқ тусли бўз тупроқларнинг техноген бузилиши ва экологик ҳолати, уларнинг кимёвий, физикавий, биологик хоссаларининг ўзгаришини аниқлаш ҳамда мос рекультивация технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Миллий ғоя тизимида миллий ўзликни англашнинг тузилмавий-функционал таҳлили


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Сапаров Бердияр Балтабаевич
Год издания:
2019
Номер УДК:
301.1:323 (584.4)
Дата создания:
2019-06-01 12:51:22
Тадқиқотнинг мақсади миллий ғоя тизимида миллий ўзликни англашнинг тизимли-функционал таҳлили моҳиятини очиб беришдан иборат.

Глобаллашув шароитида миллий маънавиятга таҳдидлар ва уларни бартараф этиш омиллари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Эшчанова Наргиза Рузумбаевна
Год издания:
2019
Номер УДК:
301:1:008 (575.1)
Дата создания:
2019-06-01 12:45:05
Тадқиқотнинг мақсадиглобаллашув шароитида миллий маънавиятга нисбатан юзага келган таҳдидлар, уларнинг намоѐн бўлиш хусусиятларини аниқлаш, уларнинг олдини олиш имкониятларининг ижтимоий-фалсафий моҳиятини очиб беришдан иборат.

Ғўзадан юқори ва сифатли пахта ҳосили етиштиришда ресурстежамкор технологияларни такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Атабаева Маъмурахон Садирдин қизи
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎТ: 633.51:631.559
Дата создания:
2019-06-01 11:59:02
Тадқиқотнинг мақсади Андижон вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида тупроққа янги комбинацион агрегат ёрдамида ишлов бериб, бир йўла ҳосил қилинган пушта остига ўғит қўллаш технологиясининг тупроқ унумдорлигини сақлаш ва ошириш ҳамда ғўзанинг Андижон-36 навини турли усулларда экиб, ундан юқори ва эртаки ҳосил етиштиришнинг ресурстежамкор агротехнологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Шолининг шўрланишга чидамли навларини танлаш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Қодиров Бахтиёржон Гулмухаммадович
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎТ: 633.18:631.526.32
Дата создания:
2019-06-01 11:53:14
Тадқиқотнинг мақсади. Фарғона вилоятининг турли даражада шўрланган тупроқлари шароитида мақбул ўсиб, ривожланиб, юқори ҳосил бера оладиган, турли даражадаги шўрланишга чидамли шоли навларини танлаш, уларнинг оқилона жойлаштириш тартибини ишлаб чиқишдан иборат.

Ўтакомпенсацияланган кремнийда мувозанатда бўлмаган жараёнлар


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Аюпов Кутуп Саутович
Год издания:
2019
Номер УДК:
УДК: 621.315.592
Дата создания:
2019-06-01 11:52:15
Тадқиқотнинг мақсади ўтакомпенсацияланган кремнийда мувозанатда бўлмаган жараёнларнинг физик моҳияти ва механизмларини аниқлашдан иборат.

Турли муддатдаги ҳомиланинг антенатал ўлим ҳолатларида ҳомиладорликни тўхтатишнинг дифференциациялашган ёндашуви


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Ихтиярова Гульчехра Акмаловна
Год издания:
2019
Номер УДК:
618.2: 616.94-037-084-085-07
Дата создания:
2019-05-31 17:47:42
Тадқиқотнинг мақсади ҳомиланинг антенатал нобуд бўлиши кузатилган аѐлларда ҳомиладорликни тўхтатишга дифференциаллашган ёндашув асосида туғруқ индукциясини такомиллаштиришдан иборат.

XVII – XX аср бошидаги француззабон тадқиқотларда Ўзбекистон тарихи масалалари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Расулова Дурдона Бахроновна
Год издания:
2019
Номер УДК:
УЎК: 94(575.12).084.3(043.3)
Дата создания:
2019-05-31 14:44:17
Тадқиқотнинг мақсади: ХVII–ХХ аср бошларига мансуб француззабон тадқиқотларда Ўзбекистон тарихи масалаларининг ўрганилишини тарихшунослик нуқтаи назаридан тадқиқ этишдан иборат

Башоратнинг назарий-методологик асослари ва унинг илмий билишдаги ўрни


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мамаюсупов Умид Қурбонович
Год издания:
2019
Номер УДК:
323:008:101.9 (584.4)
Дата создания:
2019-05-31 14:34:10
Тадқиқотнинг мақсади илмий билиш ривожида башоратнинг фалсафий-методологик ўрни ва имкониятларини замонавий концептуал қарашлар асосида тадқиқ ва таҳлил қилишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит