Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Карақалпақ халық айтысларында кийим -кеншек атамаларыньң колланылыўы


 
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Кудайбергенов М.С., Зайрова К.М
Дата создания:
2019-08-22 10:57:11
Каракалпак халык аўыз еки дөретпелери халықтың көп әсирлик тарийхына байланыслы дөрелген дөретпелердиң бири болып есапланады. Онда «Айтыс» жанры қарақалпақ халық фольклорында белгили орны бар, тематикалық жағынан бай, тәрбиялық әхмийети оғада күшли әдебияттың ең сүйикли жанры [1,7] делинген.

Электромеханика (электр машиналари) фанидан масалалар туплами


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Пирматов Н.Б. , Юлдашева О.Э.
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2004
Издательство:
Toshkent
Количество страниц:
76
Номер УДК:
УДК 621.313.
Дата создания:
2019-08-22 10:50:39
Ушбу укув кулланмада “Электр машиналари“ курсининг узгармас ток машиналари, трансформагорлар, асинхрон машиналар ва синхрон машиналарга оид масалалар келтирилган. Масалаларни ечишдан олдин к,иск,ача назарий маълумотлар хам берилган.

Stand artlashtirish va texnik jihatdan tartibga solish tizimlarining sifatni boshqamshdagi q‘rni


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
P.M. Matyakubova
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Социально-экономический
Год издания:
2017
Издательство:
«Fan va texnologiya»
Количество страниц:
157
Номер УДК:
UO‘K: 331.91 КВК 30ts S-89
Дата создания:
2019-08-22 10:36:43
0 ‘quv qo‘llanma texnika va iqtisodiyot oliy ta’lim muassasalari talabalariga mo'ljallangaii. shuningdek, o ‘qituvchilar va tadqiqotchilar ham foydalanishlari mumkin.

Energetikaning matematik masalalari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Gayibov T.Sh., Pulatov B.M., Reymov K.M.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
Toshkent
Количество страниц:
76
Дата создания:
2019-08-22 10:18:20
Ushbu "Energetikaning matematik masalalari" fanidan ma’ruzalar to‘plami ta’limning 5310200 – Elektr energetikasi (energiyani ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash) yo‘nalishi talabalari uchun tuzilgan.

Releli himoya va avtomatika


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
K.M.Reymov, A.M. Najimova, A.J.Esenbekov
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Nukus
Количество страниц:
131
Дата создания:
2019-08-22 10:08:25
Ushbu "Releli himoya va avtovatika" fanidan ma‟ruzalar to„plami ta'limning 5310200 – Elektr energetikasi (energiyani ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash) yo„nalishi talabalari uchun tuzilgan.

Lingvofolkloristika


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Abdinazimov Shamshetdin
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
Nokis- 2018
Издательство:
Количество страниц:
176
Номер УДК:
Дата создания:
2019-08-22 10:08:23
Bu o’quv qo’llanmada lingvofolkloristik tadqiqotlar tahlil qilingan, qoraqalpoq folklori tilining fonetik va morfologik xususiyatlari aniqlangan, leksikasi bo’yicha materiallar berilgan.

Paxta, danli eginler ham kartoshka biocenozindagi bioekologiyaliq faktorlar turlerinin` ulesi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-08-22 10:06:27
Biosenozdagi o`simliklerdin` o`sip rawajlaniwi, hasil toplaw fazasinda tiykarg`i biotikaliq faktor esaplag`an janlikler turlerinin` hareketi ayriqsha esaplanadi.

Adam organizimi adaptatsion imkaniyatlarin bahalawdin`uliwmaliq printsipleri


 
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Дата создания:
2019-08-22 09:58:42
Adam a`detdegige qarag`anda airim jag`dailarda juda ulken ko`lemdegi jumislardi atqariwi, juda ulken fizikaliq jumislardi amelge asira aliwi, sonday-aq fizikaliq jaqtan shiniqqan adamnin`, fizikaliq shiqpag`an adamg`a qarag`anda ko`birek jumis atqariwi hammege belgili.

Oddiy differentsial tenglamalarga qo´yilgan chegaraviy masalalarni otish usuli bilan yechish


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Umarova H.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Nukus
Количество страниц:
51
Дата создания:
2019-08-22 09:56:16
Bakalavr bitiruv malakaviy ishida oddiy differentsial tenglamalarga qo´yilgan chegaraviy masalalarni Koshi masalalarini yechishga olib keladigan otish usulining nazariy asoslari bayon qilinadi va bu usulning berilgan chiziqli emas chegaraviy masalasini yechishga qo´llanilishi ko´rsatiladi.

Kriptografiyada algebra ha`m sanlar teoriyasınıń esaplaw algoritmleri


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Kamalov R.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2018
Издательство:
Nukus
Количество страниц:
66
Дата создания:
2019-08-22 09:48:27
Zamanago`y asimmitriyalı kriptosistemalarda gilt sıpatında qaǵıyda boyınsha uzınlıǵı 1000 bit ha`m onnanda u`lken bolǵan pu`tin sanlar paydalanadı. Bunday o`lshemdegi sanlardı beriw ushın zamanago`y programmalastırıw tillerinde hesh qanday standart pu`tin sanlı maǵlıwmatlar tipleri sa`ykes kelmeydi.
Сообщить об ошибке Транслит