Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ТАБИИЙ СУБСТРАТЛАРИДАГИ БАРҚАРОР ХЛОРООРГАНИК ПЕСТИЦИДЛАРНИНГ МИКРОБИОЛОГИК ДЕГРАДАЦИЯ БЎЛИШИ


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
БАЗАРБАЕВА ДИНА ИРКИНОВНА
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎК: 579.26.
Yaratilgan vaqti:
2019-11-13 16:34:14
Тадқиқотнинг мақсади барқарор хлорорганик пестицидларни парчалайдиган, тузга чидамли тупроқ бактерияларининг маҳаллий штаммларини ажратиб олиш ва аниқлашдан иборат.

ASPERGILLUS АВЛОДИГА МАНСУБ ТЕРМОФИЛ ВА ТЕРМОТОЛЕРАНТ ЗАМБУРУҒЛАРНИНГ ЎСИМЛИКЛАРНИ ЎСИШИНИ ФАОЛЛАШТИРУВЧИ ХУСУСИЯТЛАРИ


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
ПАТТАЕВА МОХИЧЕХРА АБДУСАТТАРОВНА
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎТ: 633.5.511:575.1.575.2.22.
Yaratilgan vaqti:
2019-11-13 16:26:06
Тадқиқотнинг мақсади фитогормонлар синтезловчи термофил ва термотолерант микромицетларни ажратиш ва скрининги, уларнинг физик-кимёвий тавсифи ва экстремал шароитларда индол-3-сирка кислотаси (ИСК) метаболизмини аниқлашдан иборат.

Иншоотларни пластинасимон континуаль модель асосида фазовий ҳисоблашнинг динамик усуллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Аюбов Гайратжон Тухтасинович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
539.3
Yaratilgan vaqti:
2019-11-12 17:06:27
Тадқиқотнинг мақсади бимоментли назария асосида биноларнинг динамик пластинасимон континуаль моделини такомиллаштириш ва сейсмик мустаҳкамликка ҳисоблаш усулларини ишлаб чиқишдан иборат.

Суғориш насос станцияларининг частотавий ростланувчи асинхрон электр юритмалар асосида энергия тежамкор режимини асослаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Шавазов Абдулатиф Ачилович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
621.3:626.833.365
Yaratilgan vaqti:
2019-11-12 16:21:09
Частотавий ростланувчи электр юритмалар асосида суғориш насос станцияларнинг ўзгарувчан унумдорлигида насос агрегатларининг электр энергия ва суғорувчи сувни самарали тежашни таъминлайдиган, яъни энергия ва ресурс тежамкор рационал иш режимларини ишлаб чиқишдан иборат.

Пахта тозалаш заводлари электрофильтрлар системаси электр таъминоти схемаси параметрларини асослаш ва ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Эркинов Баходир Нариманович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
537.2:697:946
Yaratilgan vaqti:
2019-11-12 16:19:01
Пахта тозалаш заводлари технологик жараёнлари ва цехлардаги чангли ҳавони тозалайдиган электрофильтрлар системасида стример шаклдаги тож разряддан фойдаланиб электр таъминоти схемасининг параметрларини асослаш ва ишлаб чиқишдан иборат.

Иккинчи жанубий славян таъсири ва XVI аср эпистоляр жанрининг шаклланиш масалалари (лексик-грамматик ва стилистик жиҳатлари)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Попов Дмитрий Владимирович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
808(47)(09)(XIV – XVI)
Yaratilgan vaqti:
2019-11-12 14:42:21
Тадқиқотнинг мақсади иккинчи жанубий славян таъсири даврига оид контекстларда шаклланган эпистоляр жанри лисоний воситалар тизимининг тарихий шаклланиш қонуниятларини (Иван Грознийнинг мактублари мисолида) очиб беришдан иборат.

Ўрта Осиё тоғ дарёларида кам сувли йиллар ва уларни шакллантирувчи иқлимий шароитлар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тургунов Данияр Маннапжанович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
551.48 (551.482)
Yaratilgan vaqti:
2019-11-12 11:14:01
Ўрта Осиё тоғ дарёларида кам сувли йилларнинг шаклланишига иқлимий шароитнинг таъсирини баҳолаш ҳамда кам сувли йилларни сув хавфсизлиги бўйича гуруҳлаш усулларини такомиллаштиришдан иборат.

Болаларда эссенциал артериал гипертензиянинг шаклланишида эндотелийга боғлиқ хавф омиллари (ташхис мезонлари ва профилактикаси)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ахмедова Фируза Мирзакировна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
616.12-008.331.1-07 – 053.2
Yaratilgan vaqti:
2019-11-11 16:16:43
Болаларда эссенциал артериал гипертензиянинг шаклланишида эндотелийга боғлиқ хавф омилларини аниқлаш, ташхислаш ва профилактикасини такомиллаштиришдан иборат.

Қуёш нури таъсирида қаришнинг патогенетик аспектлари ва даволашнинг замонавий усуллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ходжаева Нигора Бахромовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
616.5-017.44
Yaratilgan vaqti:
2019-11-11 16:11:47
Қуёш нури таъсирида қаришнинг патогенетик жиҳатларини аниқлаш ва даволашнинг замонавий тамойилларини такомил-лаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Дўстлик ва меҳр-муҳаббатнинг ижтимоий-антропологик хусусиятлари (ижтимоий-фалсафий таҳлил)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Cултонова Нодира Эргашовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
304:572.029
Yaratilgan vaqti:
2019-11-11 14:26:10
«Дўстлик» ва «Меҳр-муҳаббат» каби ижтимоий туйғуларнинг генезиси ва унинг антропологик хусусиятларини очиб беришдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit