Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Мaхсус мaшқлaр мaжмуaси ёрдaмидa болaлaрнинг мувозaнaт сaқлaш қобилиятини шaкллaнтириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Рузметов Неъмaт Кaлaндaрович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
796.413:078
Yaratilgan vaqti:
2020-12-02 15:05:47
Тaдқиқотнинг мaқсaди мaхсус мaшқлaр мaжмуaсини қўллaш aсосидa болaлaрдa мувозaнaт сaқлaш қобилиятини шaкллaнтириш бўйичa тaклиф вa тaвсиялaр ишлaб чиқишдaн иборaт.

Умумтаълим мактаби шароитида бошланғич синф ўқувчиларининг табақалаштирилган жисмоний тайёргарлиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жамматов Жасурбек Шарипович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
796.012.263:338.28:078
Yaratilgan vaqti:
2020-12-02 15:05:27
Тадқиқотнинг мақсади бошланғич синф ўқувчиларининг жисмоний тайёргарлигини табақали ривожлантириш методикасини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Тижорат банклари активларини секьюритизациялаш амалиётини ривожлантириш йўллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ахмедов Акбарали Султонмуродович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
336.5 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-12-02 11:43:52
Тадқиқотнинг мақсади тижорат банклари активларини секьюритизациялаш амалиётини жорий этиш ва ривожлантиришга қаратилган илмий асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Мутахассис тайёрлаш жараёнида узвийлик ва узлуксизликни таъминлашнинг методик асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Валиева Феруза Рашидовна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
37.091.3:664
Yaratilgan vaqti:
2020-12-02 11:34:54
Тадқиқотнинг мақсади. Узлуксиз касбий таълим тизимида бўлажак мутахассисларнинг касбий тайёргарлигини ривожлантиришда умумкасбий, ихтисослик ва махсус фанлар узвийлигини таъминлаш методикасини ишлаб чиқишдан иборат.

Инглиз ва ўзбек адабиётида психологик ҳолатлар талқинида адабий таъсир муаммоси (ёлғизлик мотиви мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Киличева Мехринисо Ражабовна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
811.113:512.133+87’1 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-12-02 11:21:38
Тадқиқотнинг мақсади инглиз ва ўзбек адабиётида ёлғизлик мотивининг бадиий-руҳий талқин хусусиятларини ҳамда бунда адабий таъсирнинг ўрнини аниқлашдан иборат.

Республиканинг жанубий ҳудудларида пироплазмидозларнинг эпизоотологияси ва даволаш профилактика чора - тадбирлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Расулов Ўткир Илашович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
619.616.993.192.615.084
Yaratilgan vaqti:
2020-12-02 11:10:10
Тадқиқотнинг мақсади Республикамизнинг жанубий ҳудудларида (Сурхондарё ва Қашқадарё вилоятлари кесимида) қорамоллар пироплазмидозларининг (пироплазмоз, тейлериоз, бабезиоз) эпизоотик ҳолатини аниқлаш, таҳлил қилиш, касалликларни даволаш ва профилактика қилишнинг самарали услуб ва воситаларини ишлаб чиқишдан иборат.

Таниб олиш учун кўрсатишнинг процессуал ва криминалистик хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Умматов Мамарасул Турсунович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
343.144 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-12-02 10:39:22
Тадқиқотнинг мақсади таниб олиш учун кўрсатишнинг процессуал ва криминалистик хусусиятларига оид ҳуқуқий нормаларни такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Қуръонда “маъоний илми”нинг лингвопоэтик асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мулласадикова Нигора Мурамановна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
81.297.9
Yaratilgan vaqti:
2020-12-02 10:37:16
Тадқиқотнинг мақсади Қуръонда “маъоний илми”нинг лингвопоэтик хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Нореал ҳаёт тасвирида образ ва хронотоп (Данте Алигьери ва Абдулла Орипов ижоди мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қурбонова Нодира Розиқовна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
82-313.3:82.09
Yaratilgan vaqti:
2020-12-02 10:00:53
Тадқиқотнинг мақсади Шарқ ва Ғарб адабиётида нореал ҳаёт тасвирланган асарларни ўзаро қиёслаш орқали икки хил диний-мифологик дунёқараш маҳсули бўлган асарларда образ ва хронотопнинг муштараклик ва ўзига хослигини аниқлашдан иборат.

Арватен кони диабази асосида шишакристалл кошинлар олиш технологиясини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жуманиёзов Ҳурматбек Палванназирович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
666.11:553.532
Yaratilgan vaqti:
2020-12-01 17:52:48
Тадқиқотнинг мақсади Арватен кони диабази асосида шишакристалл кошинлар олиш технологиясини ишлаб чиқишдaн иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit