Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

"Кўп қатламли структураларнинг параметрларини аниқлашнинг сиғимли методи "


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Юсупов Феруз Рустамович
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
Sahifalar soni:
45
Yaratilgan vaqti:
2021-03-04 17:26:16
"Мазкур битирув малакавий ишидан мақсад, Кремний асосидаги кўпқатламли металл-диэлектрик-яримўтказгич (МДЯ) структуралар ҳозирги вақтда кўплаб яримўтказгич асбоблар ва қуёш элементларининг асоси сифатида кенг қўлланилмоқда. "

Кластер радиоктивлик


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ҳамроева Юлдуз Салим қизи
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
Sahifalar soni:
48
Yaratilgan vaqti:
2021-03-04 17:25:16
"Мазкур битирув малакавий ишидан мақсад, ҳозирги кунда ўқув қўлланмаларда келтирилмаган ноёб радиоактив парчаланишлар бўйича махсус ядро маълумотлар марказларининг сайтлари ва илмий адабиётлардан маълумот тўплаш ва таҳлил қилишдан иборат. Шунингдек, ушбу маълумотлар асосида ўқув электрон қўлланма ишлаб чиқиш."

"Молибден монокристаллида термофотоэлектрон эмиссия ҳодисасини ўрганиш"


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ёвқачов Улуғбек Шодиёр ўғли
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
Sahifalar soni:
53
Yaratilgan vaqti:
2021-03-04 17:24:11
"Ушбу битирув малакавий ишида турли табиатли кристаллар учун киришмали элемент атомларинингсиртдаги ва сирт яқинидаги концентрацияси, кимёвий ҳолати важойлашиши тўғрисидаги ишончли маьлумотлар олиш долзарб муаммодир. Бунда янги сиртий фазаларнинг пайдо бўлиш механизмларини аниқлаш ва уларнинг материал табиатига боғлиқлигини ўрганиш муҳим аҳамият касб этади. "

"Fizika masalalarini turli usullarda yechish metodikasi"


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xolmo`minov Nuriddin Rashid o’g’li
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2021-03-04 17:23:01
Ushbu bitiruv malakaviy ishida Fizika masalalarni turli usullarda yechishda masalalarni mazmuni, ularga qo`yiladigan talabalar asosida o`zgaradi. Shuning uchun masalalarni yechishni bir usulda emas balki bir necha usullarda yechish maqsadga muvofiqdir. Bu esa bitiruv malakaviy ishning dolzarbligini belgilab beradi.

MDY-strukturalarning xossalarini yuqori chastotali usul yordamida tadqiq qilish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Temirov Saidmalik Baxtiyor oʻgʻli
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
Sahifalar soni:
41
Yaratilgan vaqti:
2021-03-04 17:21:43
"Mazkur malakaviy bitiruv ishning asosiy maqsadi sig‘imli usullarni tahlil etib, ular orqali yarimо‘tkazgichli materiallar va asboblarning qanday parametrlarini aniqlash mumkin ekanligiga bag‘ishlangan."

Disksimon galaktikalar anizotrop nostatsionar modellarining gravitatsion beqarorlik tahlili


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Murodova Hilola Najmiddin qizi
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
Sahifalar soni:
54
Yaratilgan vaqti:
2021-03-04 17:19:31
"Ushbu maqolada uzoq yillar davomida galaktikalar va ularning katta masshtabli strukturalari yuzaga kelish muommolari statsionar modellar fonida nazariy oʻrganib chiqilgan, lekin aslida bu jarayonlar galaktika evolyutsiyasining nochiziqli nostatsionar holatida roʻy berish xossalarini o'rganiladi"

"Qiyin eruvchi kirishmalarga ega kremniyning elektrofizik xossalarini o‘rganish"


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Mirjamolov Mirahror Mirolim o’g’li
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
Sahifalar soni:
64
Yaratilgan vaqti:
2021-03-04 17:18:23
Ushbu bitiruv malakaviy ishining asosiy maqsadi kremniyning tarkibiga qiyin eruvchi ya’ni Si<Hf> elementining legirlanish,termik ishlov berish va xosil bo‘lgan qo‘shimcha qatlamlari parametrlariga MT-22 elektron nurlatgichning tez elektronlar nurlanishining ta’sirini va o‘stirishpaytida va diffuziya usulida gafniy atomlari kiritilgan kremniyga radiatsionnurlarning ta’sirini o‘rganishga bag‘ishlangan.

Keng maydonli tasvirlarda fotometrik tayanch yulduzlarni aniqlash


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Eshnazarov Giyosiddin Xudoyshukurovich
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
Sahifalar soni:
44
Yaratilgan vaqti:
2021-03-04 17:16:52
"BMI da 2015 yilda olib borilgan kuzatuvlar asosida tanlangan osmon sohalarida fotometrik tahlil o‟tkazish, hozirgi paytda qo'llaniladigan zamonaviy kuzatuv usullarining astrofizik tadqiqotlarni bajarishdagi o'rniga bag‟ishlangan."

Оptik nur tolada nochiziqli to‘lqinlar


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Razzaqova E’zozxon Ravshan qizi
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2021-03-04 16:58:40
"Mazkur magistrlik dissertatsiya ishi optik solitonlarning tashqi g‘alayonlarga nisbatan turg‘unlik va uni boshqarish masalalariga qaratilgan."

"Влияние изменения региональной циркуляции атмосферы на селевые процессы Чирчик-Ахангаранского бассейна"


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Юнусов Дамир Рамильевич
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университети
Sahifalar soni:
105
Yaratilgan vaqti:
2021-03-04 16:57:24
"Сели угрожают разрушением жилых и хозяйственных объектов горных и предгорных районов, населенных пунктов, дорог и коммуникациям, пересекающим русла рек – мостов, трубопроводов, линиям электропередач и пр. "
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit