Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Олмос рангбарангликдаги қоракўл қўчқорларининг насл ва маҳсулдорлик салоҳиятини такомиллаштириш усуллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Джамбилов Бекзод Хамитович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
636.082.4.
Yaratilgan vaqti:
2020-06-06 14:25:45
Тадқиқотнинг мақсади Олмос рангбарангликдаги қоракўл қўчқорларининг насл ва маҳсулдорлик салоҳиятидан фойдаланиш усулларини такомиллаштиришдан иборат.

Сурхондарё сувлари таркибидаги баъзи оғир ва заҳарли металлар ионларини аниқлашнинг спектрофотометрик ва сорбцион-фотометрик усулларини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тиллаев Холмамат Рахмонович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
543.34:543.422.3
Yaratilgan vaqti:
2020-06-06 14:19:25
Тадқиқотнинг мақсади кадмий (II), қўрғошин (II), мис (II), рух (II), симоб (II), хром (III) ионларини аниқлашнинг спектрофотометрик ва сорбцион -фотометрик усулларини ишлаб чиқиш ҳамда бу металл ионларининг Сурхондарё дарёси сувлари таркибидаги миқдорий тарқалишини аниқлашдан иборат.

Бензоксазолин-, бензимидазолин-, бензотиазолин-2-онлар (-тионлар) нинг кимёвий ўзгаришлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Олимова Манзура Илхомовна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
547.789:547.298.3
Yaratilgan vaqti:
2020-06-05 18:24:15
Тадқиқотнинг мақсади бензоксазолин-, бензимидазолин-, бензотиазолин-2-онлар ва -тионларни янги ҳосилаларининг синтез усулларини ишлаб чиқиш, уларни тузилиши, физик-кимёвий ва биологик хоссаларини аниқлашдан иборат.

Қизилқум шароитида сур рангли қоракўл қўйларини самарали селекциялашнинг корреляцион асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Маматов Бахтиёр Салимович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
636.32/38.082 (252)
Yaratilgan vaqti:
2020-06-05 18:10:26
Тадқиқотнинг мақсади Қизилқум шароитида сур рангли қоракўл қўйларида муҳим селекцион белгиларнинг ўзаро корреляцион боғлиқлик даражаларига асосланиб уларни селекциялашнинг самарали йўлларини ва сур рангли қоракўл қўйларининг ирсий салоҳиятидан селекция жараёнида юқори даражада фойдаланишнинг селекцион асосларини ишлаб чиқишдан иборат.

Табиат ва жамият муносабатларини оптималлаштиришнинг экологик-географик асослари (Ўзбекистон ҳудуди мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Рафиқова Нодирахон Аъзамовна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
578.4+551.510.44 (575.11)
Yaratilgan vaqti:
2020-06-05 17:57:22
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда табиатдан фойдаланишда табиат ва жамият муносабатларини экологик-географик жиҳатдан оптималлаштиришни илмий асослаш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш ва муҳофаза қилиш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Bombyx mori личинкаларида Гепатит B вируси (HBV) рекомбинант PreS2-S оқсилини олиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдурахманов Жалолиддин Мирджамильевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
577.112.083:578.74:661.123
Yaratilgan vaqti:
2020-06-05 17:14:35
Тадқиқотнинг мақсади PreS2-S рeкомбинант оқсилини энг кўп миқдорда ишлаб чиқарадиган маҳаллий тут ипак қурти зотини аниқлаш, синтeзланган оқсилни тозалаш усулларини ишлаб чиқиш ҳамда унинг антигeнлик хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Сурункали гепатит В билан оғриган болаларда темир билан тўйиниш синдроми ривожланишининг баъзи патогенетик қирралари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Кадирходжаева Хилола Маруфовна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
616.36-002.14-036.12-053.2-034.12-092
Yaratilgan vaqti:
2020-06-05 16:39:35
Тадқиқотнинг мақсади сурункали гепатит В билан оғриган болаларда темир билан тўйиниш синдромининг патогенетик ва ташҳисий мезонларини ишлаб чиқишдан иборат.

Мактабгача ёшдаги болаларга инглиз тили лексикасини ўргатиш методикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Акбарова Шахноза Хикматуллавена
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
373.3.016:811.111
Yaratilgan vaqti:
2020-06-05 16:23:17
Тадқиқотнинг мақсади мактабгача ёшдаги болаларга инглиз тили лексикасини ўргатиш методикасини такомиллаштиришдан иборат.

Совершенствование структурных преобразований текстильной промышленности в условиях инновационного развития Узбекистана


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Каримов Санжар Мирвоситович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
334.75:6П8 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-06-05 16:09:21
Целью диссертационного исследования является разработка научно-методических подходов и практических рекомендаций по формированию эффективных структурных преобразований в текстильной промышленности в условиях модернизации промышленного сектора и перехода Узбекистана к инновационно-индустриальному развитию.

Болаларда бронхиал астма шаклланишини комплекс баҳолаш ва даволашни оптималлаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Каримова Нилуфар Иргашевна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
616.248-053.2-085-036
Yaratilgan vaqti:
2020-06-05 10:38:06
Тадқиқотнинг мақсади қайталанувчи обструктив бронхит билан хасталанган болаларда клиник, биокимёвий ва иммунологик хусусиятларни ўрганиш, бронхиал астма эҳтимолини аниқлаш ва даволашнинг дифференциал схемаларини ишлаб чиқишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit