Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Адабий таълимда иншонинг ўрни ва уни ташкил этишнинг илмий-методик асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ҳазратқулов Муталлиб Рашидович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
371.1:894.3
Yaratilgan vaqti:
2018-12-18 17:43:03
Тадқиқотнинг мақсади иншони ташкил этишнинг педагогик-психологик хусусиятлари, методик тамойилларини белгилаш, иншо турлари, уларнинг ўзига хос жиҳатларини аниқлаш ҳамда иншоларни текшириш, баҳолаш бўйича илмий жиҳатдан асосланган тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Фитоэкдистероидларни ўсаётган организм нутриент ассимиляциясига таъсири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Кимсанова Гулнорахон Абдурашидовна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
616.341-072.1-076,5:612.017.1:615.89
Yaratilgan vaqti:
2018-12-18 16:07:35
Тадқиқотнинг мақсади фитоэкдистероидларни нутриент ассимиляциясига таъсирини меъёрда ва муддатидан олдин она сутидан ажратилган каламушларда аниқлашдан иборат.

Бошланғич синф ўқувчиларига чет тил ўқитишда коммуникатив ёндашув


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Тажибаев Г. Ш.
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УЎК:373.3.016:81’243(072)
Yaratilgan vaqti:
2018-12-18 16:06:49
Инглиз тилини А1 даражада коммуникатив ёндашув асосида ўқитиш методикаси лингвистиканинг «мутаносиблик» ва «тиллараро» назариялари ҳамда психологиянинг «когнитив конструктивизм» ва «ижтимоий конструктивизм» назариялари бўйича такомиллаштирилган; инглиз-ўзбек тилларида нутқ ривожланиши фило ва онтогенези бўйича ўхшаш хусусиятлари ҳамда лексик ва грамматик кўникмаларнинг ривожланиши бўйича фарқли хусусиятлари аниқлаштирилган;

Euphorbia ўсимликлари полифенолларининг митохондрия функционал параметрларига таъсири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Гайибов Улугбек Гаппаржанович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
547.554:577.352
Yaratilgan vaqti:
2018-12-18 16:03:38
Тадқиқотнинг мақсади Euphorbia ўсимлигидан ажратиб олинган полифенол бирикмаларни митохондрия функционал параметрларига таъсирини ва улар асосида дори воситаларини яратиш имконини аниқлашдан иборат.

Олий таълим муассасалари талабаларига Инглиз тили фоазеологизмларини ўргатишнинг лингвомаданий хусусиятлари (инглиз ва ўзбек тиллари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Азизова Ф. С.
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
811.512.133: 811.111
Yaratilgan vaqti:
2018-12-18 15:49:14
Фразеологизмларни таржима қилишда матндан аниқлаш, экстралингвистик хусусиятлари бўйича лингвомаданий қийинчиликлари аниқлаштирилган; инглиз ва ўзбек тилларидаги фразеологизмларни мунозара ва ким чаққон дарси, топқир таржимон, такрорлаш, ким зўр, фразеологизмлар ҳаракатда каби методлар орқали таржима қилишни ўргатиш методикаси такомиллаштирилган.

Инглиз ва Ўзбек тилларида поссессивлик категориясининг когнитив хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ходиева Ш.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
ЎзДЖТУ
Sahifalar soni:
96
Yaratilgan vaqti:
2018-12-18 15:35:05
Тилшуносликнинг грамматика бўлими, жумладан, морфологиядаги келишик категорияси доимо тилшунос олимларнинг диққат марказида турган масалалардан биридир. Айниқса, инглиз тилида бу муаммо узоқ йиллардан буён тилшунослар орасида мунозарали баҳсларга сабаб бўлиб келмоқда. Чунки инглиз тилида ўзбек тилидан фарқли ўлароқ отларнинг келишик категориясини икки хил йўл билан, яъни шакл ёки маъно хусусиятига кўра ажратиш масаласи мавжуд. Хусусан, инглиз тили от сўз туркумида келишик категориясининг мавжуд эмаслиги масаласини биринчи бўлиб рус тилшунослари (Г.Воронцова, А.Мухин, Б.Ильиш) томонидан кўтарилганди.

Ўзбекистон флорасининг Lagochilus Bunge (Lamiaceae Lindl.) туркуми камёб ва эндем турларининг онтогенетик структураси ва ценопопуляциялари ҳолати


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ахмедов Акбар Қиличбаевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
581.522.5:582.949.2 (572.2)
Yaratilgan vaqti:
2018-12-18 14:44:50
Ўзбекистонда тарқалган Lagochilus Bunge туркуми камёб ва эндем турлари ценопопуляцияларининг ҳозирги ҳолатини баҳолаш ҳамда муҳофаза чора-тадбирларини ишлаб чиқишдан иборат.

Кучли тебранувчи интегралларнинг оптимал аппроксимацияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Болтаев Нурали Давлятович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
519.644
Yaratilgan vaqti:
2018-12-18 14:39:10
Тадқиқотнинг мақсади. ва комплекс қийматли Гильберт фазоларида Фурье коэффициентларини тақрибий ҳисоблаш учун оптимал квадратур формулалар қуриш ва уларнинг хатоликларини баҳолашдан иборат.

Сангзор дарёси альгофлораси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ismatova Zulayxo Asadovna
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК 582.232/275.574.5.633
Yaratilgan vaqti:
2018-12-18 14:36:53
Сангзор дарёси альгофлораси турлар таркибини аниқлаш ва сувининг экология-санитария ҳолатини баҳолашда индикатор-сапроб турларнинг аҳамиятини асослашдан иборат.

Инглиз ва Ўзбек тилларида қўшма гаплар қиёсий типологиясива таржима масалалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Нормуродова
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
ЎзДЖТУ
Sahifalar soni:
93
Yaratilgan vaqti:
2018-12-18 14:34:06
Сўнгги пайтларда қўшма гап таркибига кирувчи бирликларни уларнинг нутқий мулоқот жараёнида фаоллашуви, бажараётган комуникатив вазифаси нуқтаи назаридан ўрганиш ҳаракати кенг тарқалмокда. Натижада, синтактик таҳлил гап структурасидан ифода қилинаётган маъно ва мазмун доирасига кўчиши кузатилмоқда
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit