Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Balladalar tarjimasida lingvostilistik vositalarning berilishi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ochilova Yulduz
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Qarshi davlat universiteti
Sahifalar soni:
57
Yaratilgan vaqti:
2021-02-26 14:09:07
Im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes der Republik Usbekistan „Über die Bildung" und des nationalen Programms zur Ausbildung von Fachkräften wurde ein umfangreiches System des Unterrichtens von Fremdsprachen geschaffen, das auf den Aufbau einer harmonisch entwickelten, hochgebildeten, modern denkenden heranwachsenden Generation und weitere Integration des Landes in die Weltgemeinschaft gerichtet ist

Vokal san’atida o`quvchilar ovozini tarbiyalash uslublari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ergasheva Qizlarxon
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Qarshi davlat universiteti
Sahifalar soni:
89
Yaratilgan vaqti:
2021-02-26 14:05:46
Mavzuning dolzarbligi. Bugungi kunda o`sib kelayotgan yosh avlodni jismonan sog`lom, ma’nan yetuk shaxslar qilib tarbiyalash jamiyatimiz oldida turgan eng dolzarb muammolardan biri desak mubolag`a bo`lmaydi

«Бобурнома» туркча таржимасида паремияларнинг қиёсий тадқиқи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Муҳаммадиева Дилафруз Ахтамовна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
81:821.512.133.(02) (092)
Yaratilgan vaqti:
2021-02-26 14:04:21
Тадқиқотнинг мақсади «Бобурнома»даги паремияларнинг туркча матнда қандай акс этганлигини аниқлаш, уларни таржима қилиш жараёнида миллий колоритнинг ифодаланиши, сўздаги шакл ва мазмун, асл матнни англаш, уни таржимада тўғри акс эттиришга оид таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Boshlang‘ich sinflarda musiqa madainyati darslarini o‘tish texnologiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Toshpo‘latova Go‘zal
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Qarshi davlat universiteti
Sahifalar soni:
63
Yaratilgan vaqti:
2021-02-26 14:02:45
Im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes der Republik Usbekistan „Über die Bildung" und des nationalen Programms zur Ausbildung von Fachkräften wurde ein umfangreiches System des Unterrichtens von Fremdsprachen geschaffen, das auf den Aufbau einer harmonisch entwickelten, hochgebildeten, modern denkenden heranwachsenden Generation und weitere Integration des Landes in die Weltgemeinschaft gerichtet ist

Alisher Navoiyning «majolisun-nafois» asari leksika


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Primova Mahbuba
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Qarshi davlat universiteti
Sahifalar soni:
58
Yaratilgan vaqti:
2021-02-26 13:58:19
Alisher Navoiy ijodi shunday ummonki, uni lisoniy jihatdan o‘rganish tadqiqotchidan juda ko‘p narsalarni bilishni talab qiladi. O‘zbek tilining bugungi taraqqiyot yo‘lini Navoiy asarlari tilisiz tasavvur qilib bo‘lmaydi.

Қашқадарё Вилояти Касби Тумани ўтлоқи аллювиал тупроқлар ва уларнинг сифат баҳоси.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Тўйчиёв Шухрат
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2014
Nashriyot:
Қарши давлат университети
Sahifalar soni:
74
Yaratilgan vaqti:
2021-02-26 13:55:20
Мавзунинг долзарблиги. Тупроқ унумдорлигини ошириш, тупроқларнинг сифат бахосини ўрганиш қишлоқ хўжалигида энг мураккаб ҳисобланади. Маълумки тупроқ қопламининг барча хосса ва хусусиятларини чуқур ўрганиш билан биргаликда унинг сифат бахосини ўрганиш хозирги куннинг энг долзарб масаласи ҳисобланди.

Oltinko’z g’o’za zararkunandalari entomofagi va ularni qo’llash usullari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ubaydullayev Otabek
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Qarshi davlat universiteti
Sahifalar soni:
53
Yaratilgan vaqti:
2021-02-26 13:50:45
Ўсимликларни зараркунандалардан ҳимоя қилишга қаратилган тадбирларга шу экинларни кўпгина касаллик ва бегона ўтлардан сақлашга доир тадбирлардан ажратган ҳолда ёндашиб бўлмайди.

Qarshi shahri sharoitida introduksiya qilingan manzarali butalarning bioekologik xususiyatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Jo’raeva Nilufar
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Qarshi davlat universiteti
Sahifalar soni:
52
Yaratilgan vaqti:
2021-02-26 13:47:55
Zamonaviy shaharsozlik, landshaft arxitekturasining o'z talablari bor, albatta. Manzarali o'simliklar, eng avvalo inson salomatligi uchun ko'proq foyda keltirishi, ko'rinishi chiroyli bo'lishi va me'moriy echimi go'zal binolar bilan uyg'unlik kasb etib, shaharga yanada ko'rk berishi, iqlimiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi talab etiladi

Chet tillarni o’rgatishda yozuv ko’nikmalarini shakllantirish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Fayziyeva Latofat
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Qarshi davlat universiteti
Sahifalar soni:
55
Yaratilgan vaqti:
2021-02-26 13:44:31
Fan, texnika va texnologiyalar yutuqlari asosida ta’lim tizimini isloh qilishda davr sinovlaridan o’tgan ilg’or tajribalarni o’rganish hamda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni e’tiborga olgan holda ularning joriy etilishini ta’minlash raqobotbardosh kadrlar tayyorlashning muhim omili sanaladi.

Способы формирования орфографической зоркости и создание системы орфографических упражнений для её выработки


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Жураевой Мехринисо
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Qarshi davlat universisteti
Sahifalar soni:
67
Yaratilgan vaqti:
2021-02-26 13:08:22
В произведении первого Президента Узбекистана «Гармонично развитое поколение — основа прогресса Узбекистана» И.А. Каримов подчеркнул: «Забота о подрастающем поколении, стремление воспитать здорового, гармонично развитого человека — это наш национальный характер
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit