Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Тизза бўғими ички структураси жароҳатлари ва асоратларнинг ультратовуш диагностикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хамидов О.А.
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
616-079.1[616-001]- 616-001.513(616.728.3+616-089-06)
Yaratilgan vaqti:
2021-09-16 12:29:57
Тизза бўғими ички структураси шикастланишининг мультимодал нурли ташҳисотини такомиллаштиришда ультратовуш текширувининг аҳамиятини баҳолашдан иборат

Сут бези саратони нур ташхисида магнит-резонанс томографиянинг ахамияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Нишанова Ю.Х.
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
618.19-006.6-073.756.8-073.8
Yaratilgan vaqti:
2021-07-24 12:18:38
МР-маммографияни қўллаш билан сут бези саратони мультимодал нур ташхисотини такомиллаштиришдан иборат

Панкреатодуоденал соҳа ўсма касалликларининг диагностикасида нур ташхиси усулларнинг ахамияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Рахмонова Г.Э.
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
616-073-006.04+616.37
Yaratilgan vaqti:
2020-10-10 11:46:56
Илк бор панкреатодуоденал соҳа хавфли ўсмаларини ташхислашда эндоскопик УТТ, МСКТ ангиография, МРТ холангиография ҳамда ПЭТ/КТни тизимлаштирилган комплекс қўлланилгандаги ахбороти афзаллиги асосланган; панкреатодуоденал соҳа хавфли ўсмаларни турли босқичларини визуализация усулида самардорлигини патоморфологик белгилар билан солиштирма таҳлил натижаларини инобатга олган ҳолда ташхислаш ва даволаш тактикаси асосланган; томир деворига ўсманинг инвазияси даражасини операциягача бўлган ташхислашда ангиография орқали касалликни тўғри асоратларсиз ташхислаш тартибини афзаллиги исботланган;

Чакка- пастки жағ бўғими остеоартрозининг нур ташхиси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хайдарова Г.Б.
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
616-073.4-8(083.742)
Yaratilgan vaqti:
2020-10-10 11:41:36
Чакка-пастки жағ бўғими остеоартрозини ташхислашда касалликнинг эрта белгиларини баҳолашда магнит-резонанс томографиянинг, кечки белгиларини ташхислаш учун рентген ва компьютер томографиянинг ижобий хусусиятлари очиб берилган; Магнит-резонанс томографиянинг чакка-пастки жағ бўғими остеоартрозидаги суякдаги ўзгаришларни баҳолаш самарадорлиги исботланган; бўғим элементлари визуализация белгилари ўзгаришлари ҳамда уларни миқдорий баҳолаш билан чакка-пастки жағ бўғими остеартрозини босқичини аниқлаш имконияти очиб берилган; чакка-пастки жағ бўғими остеоартрози ташхисотида рентгенографиядан кейин касалликнинг клиник белгилари сақланиб қолганда магнит-резонанс томографиядан, пастки жағ гипоплазияси билан бирга келганида компьютер томографиядан фойдаланиш мувофиқлиги исботланган.

Жигар циррозида функционал ва гепатопортал гемодинамик ўзгаришларни баҳолашда перфузион компьютер томографияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Амирхамзаев А.Т.
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
616.367.001.8-06:611.367
Yaratilgan vaqti:
2020-06-18 11:09:40
Жигар циррози билан беморларда портал гемодинамикадаги ўзгаришларни ва гепатоцитларнинг функционал ҳолатини баҳолашда перфузиявий компьютер томографиясининг аҳамиятини аниқлашдан иборат.

Ҳомиланинг туғма нуқсонлари ва хромосома аномалияларини ташхислашда ультратовуш ва биокимёвий скрининг усулларининг самарадорлиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Камалидинова Ш.М.
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
618.33-007.1-07-089
Yaratilgan vaqti:
2020-02-06 08:54:23
II. Тадқиқотнинг мақсади: ҳомиладорликнинг биринчи триместрида ултратовуш ва биокимёвий скринингини қўллаш ёрдамида ҳомила туғма нуқсонлари ва ирсий касалликларини ташхислаш самарадорлигини такомиллаштиришдан иборат. III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги: ҳомила ўсиши ва унинг хажмининг ҳомиладорлик муддатига мослигини объектив баҳолашдаилк даврда фетометрик меъёрий кўрсаткичларда бошнинг тепа-думғаза ўлчамининг минтақавий хусусиятлари асосланган; биометрик кўрсаткичлар ҳамда думғаза тепаўлчами, бўйин бўшлиғи қалинлиги, бурун суяги ва фронто-мандибуляр меъёрларни ҳисобга олган ҳолда ривожланиш нуқсонлари ва хромосома аномалиялари билан ҳомилани пренатал идентификациялашнинг ультратовуш мезонлари исботланган; ҳомиладорликнинг эрта муддатларида Даун синдроми ва микроцефалия ривожланиш хавфини тасдиқлашнинг фетометрик вабиометрик хусусиятлари ва специфик биокимёвий ҳамда ультратовуш скрининг мезонлари исботланган; ноинвазив пренатал тестни қўллаган ҳолда скрининг текширувида ҳомиланинг хромосом аномалиялари ва ультратовуш анатомиясини эхографик белгиларини баҳолашга комплекс ёндашув тизими ишлаб чиқилган; ҳомиладорликнинг дастлабки босқичларида хромосома аномалиялари ва хомила нуқсонлари белгиларини ўз вақтида аниқлаш учун текширувни босқичма – босқич комплекс скрининг қилиш учун ультратовуш протоколи такомиллаштирилган.

Ўткир ўпка респиратор дистресс-синдромининг нур ташхиси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Низамова М.М.
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
616.24-008.4-036.11-073.75
Yaratilgan vaqti:
2019-08-22 20:58:21
Тадқиқотнинг мақсади ўткир респиратор дистресс-синдромини нур ташхисотини такомиллаштиришдан иборат.

Юз-жағ соҳаси суяклари травматик шикастланишнинг нур ташхиси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Акрамова Н.А.
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
617.553.006.07.089
Yaratilgan vaqti:
2019-06-21 20:14:51
Дунёда турли хил шикастланиш натижасида келиб чиқадиган жароҳатланишлар сони кун сайин ортиб бормоқда. Бу борада юз-жағ соҳаси (ЮЖС) жароҳатлари доимий равишда ўсиш мойиллиги билан замонавий жароҳатлар тузилмасида етакчи ўринлардан бирини эгаллаб туради.

Юрак ишемик касаллигини нурли ва генотип ташхисига турлича ёндашувлар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Джураева Нигора Мухсумовна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
616.12-005.4-073.75:575.1
Yaratilgan vaqti:
2018-06-05 12:35:07
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, «юрак-қон томир касалликлари (ЮҚК) ўлим сабаблари ичида ҳамон биринчи ўринда қолмоқда, улардан 42% (2016 йил) қисми эса юрак ишемик касаллиги (ЮИК) улушига тўғри келади ва йилига 7 миллион кишини ташкил этади» . Ўзбекистонда бу кўрсаткич 100000 аҳолига 323 ҳолатни ташкил қилади. Бунда «асосий йўқотишлар меҳнатга лаёқатли ёшни ташкил этади – 25-60 ёш. Бу кўрсаткич ЮИК эрта ва скрининг диагностикаси устувор йўналиш бўлиб ҳисобланган ва шу сабабли ўткир миокард инфаркти (ЎМИ) билан ётқизилган беморларнинг 70%дан ортиғи касалликнинг критик босқичини касалхона шароитида бошдан ўтқазадиган Ғарбий Европа давлатлари, АҚШ ва Японияга нисбатан 3-3,5 баробар кўп» . Бундай кўрсаткичларга ЮИК диагностикасининг замонавий усуллари ёрдамида эришиш мумкин. Бугунги кунда ЮИК билан беморларни текшириш стандартларида ноинвазив нур ташхиси етакчи ўрин тутади, баъзи клиник вазиятларда эса инвазив коронаровентрикулографиянинг муқобили бўлиши мумкин.

Возможности комплексной ультразвуковой диагностики язвенной болезни желудка


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Сайфиева С
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
616.33-002.44-073.43
Yaratilgan vaqti:
2018-06-05 12:27:12
По данным Всемирной организации здравоохранения «язвенной болезнью желудка (ЯБЖ) и двенадцатиперстной кишки (ЯБДК) в различных регионах мира страдает 10,0-15,0% населения. В структуре заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) значительное место занимают функциональные диспепсии, острые и хронические гастриты, гастродуодениты, язвенные болезни, доброкачественные и злокачественные новообразования» .
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit