Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Экспериментал қандли диабет ривожланишига экдистен таъсирининг молекуляр-ҳужайравий механизми


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Турсунов Джахангир Хусанович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
616-089+617.5+616.9+61:001.4+61(03) +61(075)+612.2+612.82.83
Yaratilgan vaqti:
2019-01-28 13:58:10
Тадқиқотнинг мақсади тажрибадаги қандли диабет ривожланишига экдистен таъсирининг молекуляр механизмларини очиб беришдан иборат.

Экспериментал қандли диабет ривожланишига экдистен таъсирининг молекуляр-ҳужайравий механизми


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Турсунов Джахангир Хусанович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
616.379-008.64:611-092-085
Yaratilgan vaqti:
2019-01-28 13:53:49
Тадқиқотнинг мақсади тажрибадаги қандли диабет ривожланишига экдистен таъсирининг молекуляр механизмларини очиб беришдан иборат.

Экспериментал қандли диабет ривожланишига экдистен таъсирининг молекуляр-ҳужайравий механизми


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Турсунов Джахангир Хусанович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
616.379-008.64:611-092-085
Yaratilgan vaqti:
2019-01-26 09:32:36
Тадқиқотнинг мақсади тажрибадаги қандли диабет ривожланишига экдистен таъсирининг молекуляр механизмларини очиб беришдан иборат.

Экспериментал қандли диабет ривожланишига экдистен таъсирининг молекуляр-ҳужайравий механизми


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Турсунов Джахангир Хусанович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
616.379-008.64:611-092-085
Yaratilgan vaqti:
2019-01-21 16:03:17
Тадқиқотнинг мақсади тажрибадаги қандли диабет ривожланишига экдистен таъсирининг молекуляр механизмларини очиб беришдан иборат

Қон биокимёси ва физиологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-11-29 16:25:55
"Қон биохимия ва физиология" мавзусидаги ўқув-услубий қўллқнма тиббиёт олий ўқув юртлари педиатрия ва тиббий педагогика факултети II курс талабалари учун мулжалланган.

Биохимия и физиология крови


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
В.П.Аскарьянц, З.Р.Хайбуллина
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2009
Nashriyot:
Ташкентский педиатрический медицинский институт
Sahifalar soni:
76
Yaratilgan vaqti:
2017-11-11 12:38:03
Учебно-методическое пособие "Биохимия и физиология крови" предназначено для студентов II курса бакалавриата педиатрического и медико-педагогического факультетов медицинских вузов.

Биоорганик кимё амалий кўникмаларнинг қадамма-қадам бажарилиши.


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Н.Т.Алимходжаева, З.А.Икрамова
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2012
Nashriyot:
Ташкентский педиатрический медицинский институт
Sahifalar soni:
31
Yaratilgan vaqti:
2016-08-10 13:52:10
Биоанорганик ва биоорганик кимё фанидан амалий кўникмаларнинг қадамма-қадам бажарилиши” деб номланган услубий қўлланма 100 балли системада бахоланади. Услубий қўлланма рус, ўзбек тили лотин алифбосида тайёрланганлиги лотин ва кирил графикасида ўқийдиган талабалар ўзлаштиришини яхшилайди.

Сборник тестов для студентов по предмету бионеорганическая химия.


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Н.Т.Алимходжаева, Г.Г.Сулейманова, А.М.Азимов, З.А.Икрамова
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2012
Nashriyot:
Ташкентский педиатрический медицинский институт
Sahifalar soni:
30
Yaratilgan vaqti:
2016-08-10 11:35:05
В пособии собраны тесты для студентов по предмету бионеорганическая химия для самостоятельного контроля знаний.

Биоанорганик кимё фанидан талабалар учун тестлар тўплами


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Н.Т.Алимхўжаева, Г.Г.Сулейманова, А.М.Азимов, З.А.Икрамова
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2012
Nashriyot:
Ташкентский педиатрический медицинский институт
Sahifalar soni:
30
Yaratilgan vaqti:
2016-08-10 10:25:07
Услубий қўлланма Биоанорганик кимё фани бўйича Педиатрия, Тиббий педагогика ва Даволаш иши факультети I курс талабалари учун мўлжалланган.

Bioorganik kimyo amaliy ko‘nikmalarning qadamma-qadam bajarilishi


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
N.T.Alimxo‘jaeva, Z.O.Ikramova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2012
Nashriyot:
Ташкентский педиатрический медицинский институт
Sahifalar soni:
30
Yaratilgan vaqti:
2016-08-10 10:02:36
Tibbiyot oliy o‘quv yurtlari talabalarining nazariy hamda amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘lishiga katta ahamiyat beriladi. Bioanorganik va bioorganik kimyo fanidan amaliy ko‘nikmalarni o‘zlashtirish bir necha bosqichlardan iborat. Bu bosqichlarni talabalar to‘g‘ri bajarib, ularni nazariy tahlil qilishi lozim. “Biologik, bioanorganik va bioorganik kimyo” kafedrasi xodimlari tomonidan tuzilgan “Bioanorganik va bioorganik kimyo fanidan amaliy ko‘nikmalarning qadamma-qadam bajarilishi” nomli uslubiy qo‘llanma talabalarga bioanorganik va bioorganik kimyodan amaliy ko‘nikmalarni bosqichli bajarish ko‘nikmalarini o‘zlashtirish imkonini beradi.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit