Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Периодонтит. Этиопатогенез, клиникаси, даволаш усуллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ҳабибова Назира Насуллаевна
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Sahifalar soni:
148
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2019-02-23 09:46:51
Терапевтик стоматологияда “Периодонтитлар. Этиопатогенез,.клиникаси, ташхиси, даволаш усуллари” номли ўқув қўлланма намунавий дастур бўйича ёзилган бўлиб, хозирги кундаги ҳамма ютуқ ва янгиликларни ўз ичига олган. Ўқув материали бўйича ёзилган ўқув қўлланма билимларни чуқурлаштириш, мақсадида периодонтитнинг вужудга келиши, моҳияти, хусусиятлари ва шакллари, даволаш услублари, қўлланиладиган ашёлар тушунчалари бўйича билимларни шакллантиради.

Bolalar stomatologik salomatlik holatiga ekologik va ijtimoiy-gigiyenik omillarning ta'siri va profilaktik dasturlar ishlab chiqish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xaydarov Artur Mixaylovich
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
616-053.4.5:616-039.71-084:616.31:614.7
Yaratilgan vaqti:
2019-01-17 13:23:24
Атроф муҳит антропометрик зарарланган худудларда соғлом болаларда носпецифик резистентликнинг пасайиши, адаптацион зўриқиш ва преморбид фон ҳолатининг ривожланишини юзага келтирувчи кўп омилли негатив таъсирот аниқланган;

Po'rsildoqli bemorlarda parodontitni tashxislash, davolash va oldini olish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Daminova Nargiza Ravshanovna
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
616.527.4-085.2/.3:616.31+617.52-089
Yaratilgan vaqti:
2018-12-18 18:00:02
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: пўрсилдоқли беморларда пародонт яллиғланиш касалликларнинг келиб чиқиши ҳамда бирга кечишида ривожланадиган милкларнинг қонаши, турли даражадаги енгил, ўртача ва чуқур яллиғланиш каби клиник белгиларининг ўзаро боғлиқлиги асосланган; пўрсилдоқли беморларда пародонтит ривожланишининг ягона тизимли гомеостатик бузилишлар ва остеопорозли беморларда сурункали ривожланишнинг патогенетик механизмлари исботланган; пўрсилдоқли беморларда пародонтитнинг ривожланишига сабаб бўлган бактерияларнинг ҳисобига тизимли эндотоксикоз фаоллиги, кальций ва фосфор алмашинувининг бузилиши, суяк ремоделланишнинг пасайиши исботланган; пўрсилдоқ ва пародонт патологиясининг патогенетик аҳамиятли ягона механизмларини коррекциялаш орқали беморларда касалликни комплекс даволаш тизими такомиллаштирилган.

Bolalarda gerpetik stomatitni kompleks davolashni klinikopatogenetik asoslash


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ризаев Элёр Алимжанович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
616.31-002.152-053.2/.5]-07-092-08
Yaratilgan vaqti:
2018-12-18 17:47:27
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: герпетик стоматитларни кечиши организмнинг детоксикацион тизимларининг барқарор эмаслиги сабабли болалар ёши билан бевосита боғлиқлиги клиник исботланган; антенатал ва перинатал омилларнинг ҳамда соматик ва стоматологик статусларни болаларда герпетик стоматитни келиб чиқишидаги ва кечишидаги муҳим ўрни бахоланган; герпетик стоматни ўрта молекуляр оғирликдаги моддалар ва олигопептидларнинг оғиз суюқлиги, қон плазмаси, эритроцитларда йиғилиши токсемиянинг интегратив индексининг ортиши ва касалликнинг хуруж даврида кўпроқ намоён бўлаб, ремиссия даврида сақланадиган эндоген интоксикациянинг шаклланиши билан кечиши аниқланган; реконвалисценция даврида интокситкациянинг юқори кўрсаткичлари асосида герпетик стоматитнинг ривожланиши ва рецидивларининг юзага келишида эндоген интоксикациянинг патогенетик аҳамияти исботланган.

Чекувчиларда оғиз бўшлиғи шиллиқ пардаси касалликларини ташҳислаш ва даволашнинг янгича ёндашуви


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ғайбуллаев Элбек Азизбекович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
616.313-002.289]:616.8-07-08/.089
Yaratilgan vaqti:
2018-07-02 10:46:08
Тадқиқотнинг мақсади оғиз бўшлиғи шиллиқ пардаси лейкоплакиясини тизимли даволаш тартибини такомиллаштиришдан иборат.

Сурункали генераллашган пародонтитда эндотелиал дисфункция ва неоангиогенез маркерларининг диагностик ва прогностик аҳамияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Усманова Шоира Равшанбековна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
616.314.17-002-06:611.08.74-008.6
Yaratilgan vaqti:
2018-06-01 11:49:25
Дунёда бугунги кунда аҳолининг турли қатламлари орасида пародонтитнинг тарқалиши 40% дан 70% гача бўлиб, кўп ҳолларда бу аҳоли орасида нотўғри овқатланиш, турмуш тарзи ва оғиз бўшлиғи гигиенасига боғлиқ . Пародонт тўқималарини сурункали шаклига ўтиш сабаблар ҳозирга қадар кам ўрганилганлигига қарамасдан, касалликни олдини олиш ва даволаш тадбирларининг самарадорлиги паст эканлигидан даололат беради. Жаҳонининг қатор етакчи олимлари томонидан олинган маълумотлардан кўриниб турибдики, сурункали генераллашган кўп омиллилик, функционал заҳиранинг бузилиши ва мослашиш қобилиятининг пасайиши билан биргаликда юз беради.

Оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватидаги қизил ясси темираткини клиник-патогенетик даволаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
ШукуроваУмидаАбдурасуловна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК:616.311:616.525-07:092]-08
Yaratilgan vaqti:
2018-05-07 16:26:28
Оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватининг (ОБШҚ) қизил ясси темраткиси (ҚЯТ) стоматология амалиётидаги энг кўп тарқалган ва манифест касалликлардан бири ҳисобланади. «Бошқа дерматозлар орасида унинг умумий улуши 0,5-5% ни ташкил қилса, оғиз бўшлиғидаги ҚЯТнинг популяция сони эса 0,5-2,2%, ОБШҚдаги касалликлар орасидаги учраши эса 30%-35% гачани ташкил этади».

Хейлопластикадан кейинги юқори лабнинг иккиламчи деформацияларни хирургик даволаш ва профилактикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Дусмухамедов Дилшод Махмуджанович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК: 616.317-007.254-089.844-007.24-084/.089
Yaratilgan vaqti:
2018-05-07 11:34:49
Дунёда юз-жағ тизимини ривожланишининг тез-тез учровчи, структур ва функционал бузилишлар билан бирга кечечадиган патологик ҳолатдан бири болаларда юқори лаб, альвеоляр ўсиқ ва танглайнинг туғма кемтиклари (ЮЛТТК) ҳисобланади. ЖССТ маълумотларига кўра юз-жағ соҳасидаги аномалиялар АҚШда 65%, Европа давлатларида 59,4%, Россиянинг турли худуларида 86% гача ҳолатларда учраши аниқланган (Дьякова С.В.,2006, Топольницкий О.З., 2006). Болаларда юқори лаб ва танглайнинг туғма кемтик билан туғилиш сони дунёда ўртача 1:600 ни ташкил этади.

Миллий тиш имплантати учун биофаол қоплама яратиш ва уни самарадорлигини баҳолаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Усмонов Фарходжон Комилжонович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК:616.314- 089.61-77:612.085 (575)
Yaratilgan vaqti:
2018-05-07 11:25:11
Бугунги кунда дунёда аҳоли орасида туғма ва ҳужайра патологиялар, пародонтнинг яллиғланиш-деструктив касалликлари, кариес асоратлари, жароҳатлар, ишлаб чиқариш ва экологик омиллар, соматик касалликлар, юрак қон томир касалликлари, меъда ичак тизими, онкологик ва пародонт касалликлари тишларни йўқотишга олиб келиши исботланган . Пародонт касалликлари билан 35-44 ёшдаги аҳолининг 65-98% қисми , мактаб ёшидаги болаларнинг 60-90%, катталарда 100% тиш кариеси учрайди. Жахонда эса 65-74 ёшдагиларнинг 30% да табиий тишлар буткул бўлмайди.

Стоматология


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
проф. Б.А.Ҳидоятов
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2004
Nashriyot:
Sahifalar soni:
136
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-02-15 10:26:31
Ушбу қўлланма тиббиёт институтлари талабалари ва профессор-ўқитувчиларига мўлжалланган бўлиб, ОТКИ (OSCE) услубида баҳолаш имкониятларини кенгайтиради ва чуқурлаштиради.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit