Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Совершенствование альвеолопластики фронтальных отделов верхней челюсти при его атрофии


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Болтаев А.А.
Yaratilgan vaqti:
2017-07-12 16:45:19
Повысить эффективность хирургических методов альвеолопластики у больных с дефицитом альвеолярного гребня во фронтальном отделе верхней челюсти путем использования остеопластических материалов.

Использование препарата серрата у больных с переломами нижней челюсти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
З.К.Рахимов, С.Ф.Сулейманов, О.А.Пулатов
Yaratilgan vaqti:
2017-04-10 11:03:15
Целью исследования, результаты которого опубликованы в данной статье, является изучение влияния серрата в составе комплексного лечения на иммунную реактивность больных с переломами нижней челюсти.

Olinmaydigan tish protezlari tayyorlash texnikasi


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
S.E. KUBAYEV, M.T. HAMIDOV, B.A. HASANOV
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Toshkent - «ILM ZIYO»
Sahifalar soni:
160
UDK raqami:
616.314-77 (075.32)
Yaratilgan vaqti:
2017-03-14 11:50:06
Ushbu darslikda tish-jag‘ tizimi a’zolarining anatomiyasi, fiziologiyasi, shuningdek, hozirgi kunda ortopedik stomatologiya amaliyotida tayyorlanadigan olinmaydigan tish protezlarining barcha turlarini tayyorlash klinik-laboratoriya bosqichlari keng yoritilgan.

Использование препарата серрата у больных с переломами нижней челюсти.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
З.К.Захимов, С.Ф.Сулейманов, О.А.Пулатов
Yaratilgan vaqti:
2017-02-22 20:18:36
Целью исследования, результаты которого опубликованы в данной статье, являлось изучение влияния серрата в составе комплексного лечения на иммунную реактивность у больных с ПНЧ.

Опыт применения компьютерной программы для диагностики, профилактики и лечения кариеса зубов у детей.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Б.О.Худанов, Ш.Б.Даминова, А.С.Йулдошхонова, И.Х.Халилов, С.С.Гулямов
Yaratilgan vaqti:
2016-11-16 14:33:26
Целью исследования, результаты которого опубликованы в данной статье, являлось изучение результатов применения разработанной авторами компьютерной программы "Easy Diagnose" для повышения качества профилактики, диагностики и лечения кариеса у детей.

Стоматологические болезни


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
Л.Ю. ЮСУПОВА, И.Х. АТАУЛЛАЕВА
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ILM ZIYO
Sahifalar soni:
163
UDK raqami:
616.31(075)
Yaratilgan vaqti:
2016-10-24 15:52:30
Учебное пособие «Стоматологические болезни» подготовлено в соответствии с государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности «Лечебное дело». В пособие включены сведения об анатомо-физиологических данных полости рта, клинической картине, диагностике лечении и профилактике основных стоматологических заболеваний. В пособии нашли отражение современные методы лечения, диагностики и оказания неотложной помощи при заболеваниях полости рта.

Fizioterapiyaga kirish. Stomatologik kasalliklarni oldini olishda va davolashda fizik omillarning roli.


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Камилов Х.П.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Ташкентский Государственный Стоматологический Институт
Sahifalar soni:
12
Yaratilgan vaqti:
2016-06-26 21:30:25
Ma'ruza matni talabalarga stomatologik kasalliklarni oldini olishda va davolashda fizik omillarning roli bilan tanishtiradi. Talabalar stomatologik kasalliklarni oldini olishda va davolashda fizik omillarning rolini bilishi kerak.

Modda almashinuvining buzilishi va boshqa a’zo tizimlari patologiyasida qizil lab xoshiyasi va og‘iz bo‘shlig‘i shilliq qavatida kuzatiladigan o‘zgarishlar.


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Камилов Х.П.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Ташкентский Государственный Стоматологический Институт
Sahifalar soni:
12
Yaratilgan vaqti:
2016-06-26 21:27:31
Ma'ruza matnida ayrim kasalliklarda og‘iz bo‘shlig‘ida bo‘ladigan o‘zgarishlar bilan tanishtirish va bu holatlarda stomatolog faoliyatini tashkil qilish bo‘yicha tushuncha berishiladi. Organizmning ayrim kasalliklarida OBSHQ o‘zgarishini bilishini ta’minlash va bu holatlarda stomatologik yordam ko‘rsatishni tashkil etish lozimligini tushintirish.

Allergiya va dermatozlarda lab qizil xoshiyasi va og‘iz bo‘shlig‘i shilliq qavatidagi o‘zgarishlar. Xeylitlar. Til anomaliyalari.


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Камилов Х.П.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Ташкентский Государственный Стоматологический Институт
Sahifalar soni:
9
Yaratilgan vaqti:
2016-06-26 21:23:08
Ma'ruza matni talabalarga allergiya va dermatozlarda lab qizil xoshiyasi va OBSHQdagi o‘zgarishlar, xeylitlar va til anomaliyalari bilan tanishtiradi. Ma'ruza matni bilan tanishib talabalar allergiya va dermatozlarda lab qizil xoshiyasi va OBSHQdagi o‘zgarishlar, xeylitlar, til anomaliyalarini bilishi kerak.

Og‘iz bo‘shlig‘i shilliq qavatida yuqumli kasalliklar. Virusli kasalliklar. Vensan yarali-nekrotik stomatiti. Sil. Zahm. Kandidoz. OITS.


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Камилов Х.П.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Ташкентский Государственный Стоматологический Институт
Sahifalar soni:
21
Yaratilgan vaqti:
2016-06-26 21:11:59
Talabalar yuqumli kasalliklarni og'iz bo'shlig'i shilliq qavatida klinik manzarasini ko‘rish, tashxislash va davolash bilan tanishtirish. Yuqumli kasalliklarga to‘g‘ri tashxis quyish, qiyosiy tashxis o‘tkazish va davolashni bilishini ta’minlash.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit