Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Суғориладиган типик бўз тупроқлар шароитида маҳаллий калийли ўғитни ғўзада қўллаш агротехнологияларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Исмайилов Жуманазар Исматович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
633.51:631.445.56/811.3
Yaratilgan vaqti:
2018-05-21 16:18:19
Тадқиқотнинг мақсади Тошкент вилоятининг эскидан суғориладиган типик бўз тупроқлари шароитида маҳаллий хом ашёдан тайёрланган калийли ўғитни ғўзада қўллаш муддатларига боғлиқ ҳолда тупроқдаги калий шаклларини ўзгариши ва алмашинувчи калийни мувозанатини аниқлаш, 1 ва 3 йиллик меъёрларини 1 марта қўллаш орқали ресурс тежовчи агротехнологияларини такомиллаштиришдан иборат.

Шолининг асосий зараркунандаларига қарши кураш усулларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Отамирзаев Нодирбек Ғофуржонович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
633.18:632.9
Yaratilgan vaqti:
2018-05-19 12:01:03
Тадқиқотнинг мақсади шоли агробиоценозида яшовчи зараркунандалар тур таркибини аниқлаш, уларни ривожланиш динамикаси, шолига зарар келтириш даражаси ва иқтисодий зарар миқдор мезонини ўрганиш асосида уларга қарши замонавий восита ва усулларни қўллаган ҳолда умумий ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштиришдан иборат.

Тошкент вилояти шароитида қулупнайнинг маҳаллий ва интродукция қилинган навларини хўжалик - биологик хусусиятлари ҳамда айрим агротехник тадбирларни ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдуллаева Хилола Равшановна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
631.634.721
Yaratilgan vaqti:
2018-05-19 11:54:26
Тадқиқотнинг мақсади маҳаллий ва интродукция қилинган навлар коллекциясининг хўжалик-биологик кўрсаткичлари асосида қулупнай ҳосилдорлигини ошириш, улар орасидан энг маҳсулдор, касаллик ва экологик шароитларга мослашувчан навларни ажратиш ва қулупнай етиштиришнинг янги агротехник тадбирларини қисқартирилган технологик давр бўйича ишлаб чиқишдан иборат.

Турли такрорий экинларни кузги буғдой дон ҳосили ва сифат кўрсаткичларига таъсири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Эргашев Нодирбек Юлдашалиевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УЎТ 633.11:631.452/582
Yaratilgan vaqti:
2018-05-10 14:24:15
Бугунги кунда дунёда ғўза, ғалла, сабзавот ва бошқа экинлар билан бир қаторда дуккакли-дон экинлари ҳам катта майдонларда етиштирилмоқда, хусусан дуккакли-дон экинларидан йилига 62 млн. тонна озиқ-овқат маҳсулоти сифатида ҳосил олинмоқда . Дунё миқёсида дуккакли-дон экинлари Ҳиндистон, Хитой, Корея, Россия ва бошқа давлатларда энг кўп экиладиган экинлардан ҳисобланади. Ҳар гектар ердан мўл ва сифатли буғдой дони олишда ушбу такрорий экинлардан фойдаланишнинг аҳамияти катта бўлиб, бугунги кунда дунё бўйича 729 млн. тоннадан зиёд дон ҳосили етиштирилмоқда .

Ўта юқори частотали нурлар ёрдамида чигит янчилмасига ишлов бериб юқори госсиполли пахта мойи олиш технологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Йўлчиев Аслбек Бахтиёрбекович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК 65.335:665.117.
Yaratilgan vaqti:
2018-05-08 15:22:23
Жаҳон миқёсида йилига «табиий биологик фаол моддалар»дан мақсадли таъсирга эга дори воситаларини ишлаб чиқариш миқдорлари 37% ташкил қилади, улардан фойдаланиш даволашнинг самадорлигини ошишига, моддаларнинг мақсадли таъсирини кучайишига ва даволаш қийин бўлган касалликлар учун керакли дори воситаларини ишлаб чиқаришга имкон бермоқда. Ҳозирги пайтда илмий тадқиқот ишлари табиий хомашёлардан ва уларнинг ҳосилаларидан тайёрланган дори воситаларини олиш усулларини яратишга йўналтирилган.

Биргаликда етиштирилаѐтган ғўза ва дуккакли экинларнинг илмий асосланган суғориш тартиби ва технологияси (Андижон вилояти шароитида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Эгамбердиева Шахноза Абдурашидовна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УЎК 631.675.2
Yaratilgan vaqti:
2018-05-08 14:42:19
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда аҳоли сонининг тез суръатда ўсиши, сувга бўлган талабнинг ортиши сабабли қишлоқ ҳўжалиги экинларини суғоришда ер ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш алоҳида аҳамият касб этмоқда. Шу жиҳатдан, қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришда суғориш тартиби ва технологиясини такомиллаштириш муҳим масалалардан бири ҳисобланади.

Андижон вилояти шароитида янги ва истиқболли ғўза навларидан юқори сифатли уруғлик чигит етиштириш агротехнологиясини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Рахматуллаев Ғайратбек Давронбекович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УЎТ 633.51:631.543.1(575.122)
Yaratilgan vaqti:
2018-05-07 16:08:46
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Ҳозирги кунда дунё бўйича қишлоқ хўжалигида тупроқ унумдорлигини сақлаш ва ошириш, янги ресурстежамкор агротехнологияларни кенг жорий қилиш, аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари билан мунтазам таъминлаш, ерлардан унумли фойдаланиш, экинлардан юқори ва сифатли ҳосил етиштириш, ёқилғи-мойлаш материаллари ва бошқа харажатларни ҳамда етиштирилган маҳсулот таннархини камайтириш борасида кенг миқёсда ишлар олиб борилмоқда.

Ўтлоқи - ботқоқ тупроқ шароитида ўртапишар шоли навларини ҳосилдорлигига етиштириш агротехникасининг таъсирини ўрганиш (Тошкент вилояти мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Кашкабаева Чулпаной Тулкуновна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УЎТ: 633. 18 :631. 445. 12/5 (575. 11)
Yaratilgan vaqti:
2018-05-07 16:04:50
Бугунги кунда дунё бўйича Хитойда йилига 290,2 млн., Ҳиндистонда 134,2 млн. ва Индонезияда 51 млн. тонна шоли ҳосили етиштирилмоқда. Шолининг экин майдони Ҳиндистонда 44600 минг, Хитойда 30503 минг, Индонезияда 11523 минг, Бангладешда 10700 минг, Таиландда 10048 минг гектарни ташкил этади. Бундан ташқари, Вьетнам, Бирма, Филиппин, Бразилия, Покистон, Нигерия каби мамлакатларда 2,0 - 7,7 млн., Камбоджа, Япония, Непал, АҚШ, Мадагаскар, Жанубий Корея мамлакатларида эса 1 млн. гектардан 2 млн. гектаргача майдонларда етиштирилади.

Суғориш тизимлари насос станцияларининг гидромеханик жиҳозлари ишончлилигини таъминлаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Эргашев Рустам Рахимович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УЎК: 621.65:621.315
Yaratilgan vaqti:
2018-05-07 15:57:27
Жаҳонда қишлоқ хўжалик экинларини суғориш учун керакли миқдорда сувни етказиб бериш муҳим масалалардан бири ҳисобланади. «Дунё бўйича 4 млрд 886,3 млн. гектар майдонда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштирилиб, уларнинг 43,2 фоиз қисмидаги экинларни суғориш учун сувни насос станциялари ёрдамида етказиб бериш тизимларидан фойдаланилади» . Тобора ортиб бораётган экин майдонларига керак бўладиган сувни талаб қилинган миқдорда етказиб бериш учун насос станцияларидан ишончли фойдаланишни таъминлаш алоҳида аҳамият касб этади.

Такрорий экилган соя навларининг ҳосилдорлигига экиш усули ва маъдан ўғитлар меъёрининг таъсири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абитов Илнур Илдусович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УЎТ: 633.635:52
Yaratilgan vaqti:
2018-05-07 15:41:18
Бугунги кунда дунё аҳолисини оқсилли озиқ-овқат маҳсулотига бўлган талабини тўла қондириш мақсадида соя ўсимлигини етиштиришга катта эътибор қаратилмоқда. Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги Бюроси (БФАП) маълумотларига кўра соянинг ўртача ҳосилдорлиги гектарига 2,7 тоннага ошган, пировардида 2020 йилда соя ишлаб чиқариш кўрсаткичи 1,62 млн. тоннани ташкил этади . Дунёда соя ишлаб чиқариш ҳар йили 2,2 фоизга ошиши, 2030 йилда 371,3 млн. тоннага эришиш кутилмоқда .
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit