Filtrlar

Швиц зотли сигирларнинг сут маҳсулдорлиги ва елинининг морфофункционал хусусиятлари (Қашқадарё вилояти шароитида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жавхаров Ойбек Зулфикорович
Nashr etilgan yili:
2022
UDK raqami:
636.2:636.082
Yaratilgan vaqti:
2022-01-21 16:34:24
Тадқиқотнинг мақсади. Қашқадарё вилоятининг тоғ олди худуди шароитида импорт қилинган швиц зотли буқалар билан маҳаллий селекцияга мансуб швиц зотли сигирларни жуфтлаш натижасида олинган иккинчи туғимдаги сигирлар ва маҳаллий шароитда урчитилаётган сигирларнинг сут маҳсулдорлиги, сутининг сифати, экстерери, елинининг морфофункционал хусусиятлари, подани такрор ишлаб чиқариш ва этологик кўрсаткичларини аниқлашдан иборат.

Турли меъёрларда экилган соянинг кўчат қалинлиги ва уғитлаш меъёрларининг ғуза хосилдорлигига таъсири (Қашқадарё вилоятининг тақирсимон тупроқлари шароитида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қахорова Назокат Пояновна
Nashr etilgan yili:
2022
UDK raqami:
635.655.631.8.633.51(575.192)
Yaratilgan vaqti:
2022-01-20 18:13:43
Тадқиқотнинг мақсади. Қашкадарё вилоятининг чўл минтақаси тақирсимон тупроқлари шароитида қисқа навбатли алмашлаб экишни сояғўза (1:1) тизимида асосий экин сифатида экилган сояни кўчат қалинлиги ва маъдан ўгитлар меъёрларини ингичка толали гўзанинг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига таъсирини аниқлашдан иборат.

Арпанинг “Қизилқўрғон” нави ҳосилдорлигига уруғлари фракциялари ва озиқлантиришнинг таъсири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мусаев Мансур Самандарович
Nashr etilgan yili:
2022
UDK raqami:
633.16:631.521:631.531.12:631.816
Yaratilgan vaqti:
2022-01-20 17:11:27
Тадқиқотнинг мақсади Қашқадарё вилоятининг бошоқли дон экинлари етиштириш учун ноқулай бўлган чўл ҳудудларининг суғориладиган оч тусли бўз тупроқлари шароитида арпа ҳосилдорлигига навдор уруғлари фракциялари ва озиқлантиришнинг таъсирини аниқлашдан иборат.

Ғўза:ғалла навбатлаб экиш тизимида бегона ўтларга қарши кимёвий кураш чораларини ишлаб чиқиш (Сирдарё вилояти мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Эшонқулов Мухторхон Азизуллаевич
Nashr etilgan yili:
2022
UDK raqami:
632.934.3/633.5+633.11/631.582
Yaratilgan vaqti:
2022-01-20 17:09:05
Тадқиқотнинг мақсади Сирдарё вилоятининг ишчи кучи етишмайдиган, шўрланишга мойил оч тусли бўз тупроқлари шароитида ғўза:ғалла навбатлаб экиш тизимида ғўза майдонларида учрайдиган бегона ўтларга қарши гербицидларнинг мақбул муддат ҳамда меъёрларда қўллаш технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Лалмикор майдонларда экиш учун нўхатнинг аскохитоз касаллигига чидамли, серҳосил навини яратиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ж.Т.Нахалбаев
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2022-01-11 15:40:14
Тадқиқотнинг мақсади лалми ерлар учун аскохитоз касаллигига чидамли юқори хосил берадиган нўхатнинг янги навини яратиш ҳамда ишлаб чиқаришга кенг майдонларда жорий этишдан иборат.

Молекуляр маркерлар асосида ғўзанинг тола сифати юқори янги навини яратиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Туланов Акмал Аброрович
Nashr etilgan yili:
2021
Yaratilgan vaqti:
2022-01-06 15:20:52
Тадқиқотнинг мақсади молекуляр маркерлардан фойдаланган ҳолда тола сифат белгиларини яхшиловчи миқдорий белги локусларини тутган янги ғўза навини яратиш ҳамда ишлаб чиқаришга жорий этишдан иборат.

Инглиз, рус ва ўзбек тилларидаги мева-сабзавот ва полиз экинлари номларининг қисқача изоҳли луғати


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ҳайдарова К.Д.
Lug`at tili:
Nashr etilgan yili:
2021
Yaratilgan vaqti:
2022-01-05 11:21:12
Ушбу қисқача расмли мева-сабзавот ва полиз экинлари номларининг инглиз, рус, ўзбекча изоҳли луғатида ҳар бир лексема ҳақида тушунча берилиб, у тегишли мисоллар асосида мустаҳкамланган. Унда келтирилган изоҳлар инглиз, рус ва ўзбек тиллардаги мева-сабзавот ва полиз экинлари номларининг семантикасини тушунишда қўл келади. Изоҳли, расмли луғат нафақат талабалар учун фойдали, шунинг билан бирга саёҳатчилар ва гидларга хам мева-сабзавот ва полиз экинлари номларини инглизча, ўзбекча ва русча аталишини ўрганишга ёрдам беради. Қўлингиздаги ушбу луғат китобхонлар жамоаси учун манзур бўлади, деган умиддамиз.

Аналитик селекция ёрдамида қорақалпоғистон республикаси экстремал тупроқ-иқлим шароитига мос ғўза навини яратиш.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хожаметов Сабир Жаббарберганович
Nashr etilgan yili:
2021
Yaratilgan vaqti:
2021-12-28 15:40:49
Тадқиқотнинг мақсади аналитик селекция услуби орқали Қорақолпоғистон Республикасининг экстремал тупроқ-иқлим шароитларида етиштиришга мос тезпишар, ҳосилдор, тола чиқими ва сифати жаҳон андозалари талабларига жавоб берадиган, сув танқислиги ҳамда шўрланишга бардошли ғўза навини яратиш ва ишлаб чиқаришга жорий этишдан иборат.

Яйлов ерларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш йўллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Рузметов Максуд Исмоилович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
631.6:631.4; 631.452; 332:631:632
Yaratilgan vaqti:
2021-12-28 14:06:35
Тадқиқотнинг мақсади тоғ ва тоғолди ҳамда чўл-яйлов ҳудудларининг тупроқ унумдорлигини ва геоботаник ҳолатини аниқлаш орқали яйлов ерларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш йўлларини ишлаб чиқишдан иборат.

Тут ипак қурти ғумбагини жонсизлантириш электр технологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Халикназаров Уролбой Абдурахмонович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
631.348.8:638.22.
Yaratilgan vaqti:
2021-12-27 17:41:44
Тадқиқотнинг мақсади – тут ипак қурти ғумбагига электрофизик таъсир этиш орқали ғумбакни жонсизлантиришнинг энергиятежамкор электротехнологиясини ишлаб чиқишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit