Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

O'ndiris qa'rejetleri esabi ha'm na'tiyjeligi analizi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Dalibaev A
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
No'kis
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2017-08-09 10:01:41
Pitkeriw qa`nigelik jumisinda elimiz g`a`rezsizlikke erisiwden-aq, Respublikamizda milliy g`a`rezsizlik ideologiyasin a`melge asiriw arqali ekonomikamizdi rawajlandiriwg`a bag`darlang`an siyasat ju`zege kelgenligi, milliy idealar tiykarinda xalqimizdin` ruwxiy jetiskenligi ta`sirinde g`a`rezsizligimizdi qorg`aw, milliy bayliqlarimizdi aqilg`a muwapiq paydalaniw, ekonomikamizdi turaqli tu`rde rawajlandiriw haqqinda analiz etilgen.

Ko'shpes mulkke bolg'an huqiqti ma'mleketlik dizimge aliw ha'm kadastr nomerlerin qa'liplestiriw


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Dosekova Z
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
No'kis
Sahifalar soni:
50
Yaratilgan vaqti:
2017-08-09 09:58:36
Jer – O’zbekstan Respublikasinin’ milliy baylig’i esaplanadi. Oni asirap abaylaw, onnan aqilg’a muwapiq paydalaniw ha’r bir shaxstin’ waziypasi esaplanadi. Jerden paydalaniwshilar ha’m jer iyelerinin’ huqiqlarin, olarg’a berilgen jerlerden maqsetli ha’m aqilg’a muwapiq paydalaniwdi ta’miynlep kelmekte.PItkeriw qaniygelik jumisinda ken'nen keljtirilgen.

Kegeyli MTP jag'dayinda awil xojaliq texnikalarin taqlastiriw joybari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Nizanov A
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
No'kis
Sahifalar soni:
56
Yaratilgan vaqti:
2017-08-09 09:55:57
Bul pitkeriw qa'niygelik jumisinda kirisiw, jumıs atamasın tiykarlaw. Esaplaw-tu`sindirme bo`limi. Awıl xojalıq texnikalarının` jumıs ko`lemin ha`m ju`kleniwinin` esabı. Detallardı tayarlaw ushın texnologiyalıq karta. Awıl xojalıg`ı mashinaları menen jumıs islegende texnika ha`m miynet qa`wipsizligi. Texnika-ekonomikalıq ko`rsetkishler esabı. Juwmaqlaw. Paydalanılg`an a`debiyatlar dizimi kiritilgen orin alg'an.

Finansliq natiyjeler esabi ha'mde onin' analizin jetilistiriw jollari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Atashova A
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
No'kis
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2017-08-09 09:52:54
Pitkeriw qa`nigelik jumisinda awil xojalig`inda xizmet ju`ritip atirg`an fermer xojaliqlarinin` finansliq jag`inan turaqli boliwi, finans-xojaliq xizmeti da`wirindegi qa`rejetler ha`m da`ramatlarinin` tuwri qa`liplestiriliwi ha`m esapqa aliniwi. fermer xojaliqlarda islewshilerdin` materialliq ta`miyinleniwi, xizmet ko`rsetiw xizmetin ken`eyittiriwi ha`mde o`ndiriske jan`a texnologiyalardi engiziw haqqinda analiz etilgen.

Селекция риса на устройчивость пирикуллеризу


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абыллаев У, Панаева Б
Yaratilgan vaqti:
2017-08-07 10:57:38
В Каракалпакстане пирикуляриоз является найболее вредоносным и опасным заболеванием риса

Asalarichilik rivojlanishi, tarixi va xozirgi ahvoli


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Tlewmuratov A
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-08-07 10:29:47
Asalarichilik qishloq xo'jaligining eng muxim va qiziq coxalaridan biri bulip, asalaridan inson hayoti uchun zarur bulgan mahsulotlar :asal, mum, propolis, o'simlik changligi, ona suti va kosmetika hamda tibbiyot olimiga juda zarur bo'lgan asalari zaxari olinadi.

Turmis ha'reketi qa'wipsizligi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Utepbergenov B, Avezov O, Ramazanov B
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
No'kis
Sahifalar soni:
86
Yaratilgan vaqti:
2017-08-07 10:22:35
«Turmıs ha`reketi qa`wipsizligi» pa`ninen a`meliy sabaqlardı o`tkeriw ushın metodikalıq ko`rsetpe 5410600-Zootexniya (tarmaqlar boyınsha) bakalavr ta`lim bag`darı studentlerine arnalg`an.

Agrofizika


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Jusipbekov T, Jollibekov B, Saloxova T
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
No'kis
Sahifalar soni:
59
Yaratilgan vaqti:
2017-08-07 10:09:37
Awi’l-xojali’g’i’ wo’nimlerin islep shi’g’ari’wi’da diyxanshi’li’q haqqi’ndag’i’ bilimler toplami’n birlestiretug’i’n ilmiy tiykari’-agronomiyadan ibarat. Agronomiya wo’simliklerdin’ wo’siwi ha’m rawajlani’wi’, tabiyiy sharayatlari’ haqqi’ndag’i’ na’zeriy mag'li’wmatlar ha’m diyxanshi’li’q a’meliyati’nda toplang’an bilimlerden ibarat. Bul jerde ko’rsetilgen «agronomiya» swo’zi greksheden kelip shi’qqan boli’p, agros-dala, nomos-ni’zam degen ma'nisti an’latadi’.

Sort sinaw maydanlarin ko'zden ha'm esaptan o'tkiziw ta'rtibi ha'm sha'rtleri


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Erimbetova A
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-08-07 09:40:05
Ma’mleketimizde selektsiya erisken jetiskenliklerden u’nemli paydalaniwdi ta’miyinlew ushin ilimiy – ta’jribiybe orinlarinda jaratilg’an taza sortlardi u’zil - kesil bahalaw ha’m bul sortlar tarqaliwi mu’mkin bolg’an rayonlardi aniqlaw

Qishloq xo'jaliknin' moddi-texnika resurslari, fan texnika taraqiyoti, innovatsion texnologiyalar va ulardan samarali foydalanish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Nazarov A
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-08-07 09:35:54
Kurs ishida qishloq xo`jaligining moddiy-texnika resurslari o`ziga xos bir qancha xususiyatlarga ega ekanligi, ayrim moddiy resurslar tabiat mahsuli hisoblanishi, jumladan, er, suv, harorat, yog`ingarchilik haqida batafsil tahlil etilgan
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit