Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Алмашлаб экиш тизимларида сабзавот ва такрорий экинларнинг тупроқ унумдорлиги, ғўза ҳамда ғалла ҳосилдорлигига таъсири (Андижон вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида)


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
РАСУЛОВА ФЕРУЗАХОН ҒОФИРОВНА
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎТ 631.112:633.51:635
Yaratilgan vaqti:
2019-07-12 17:46:17
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дунѐ бўйича бугунги кунда 58,2 млн. гектарда сабзавот, 19,2 млн. гектарда картошка экилиб, сабзавот экинлари етиштириш Хитойда 580,7 млн.т, Ҳиндистонда 121,1 млн.т, картошка Россияда 34 млн.т, Ҳиндистонда 46 млн.т, ташкил этади. Шунингдек, «223,5 млн.гектарда буғдой, 25,2 млн. гектарда ғўза, 121,5 млн.гектарда соя, 12,6 млн.гектарда мош экилиб, сабзавотлардан 1 млрд. 150 млн.т, картошкадан 376,8 млн.т, буғдойдан 735,8 млн.т, пахтадан 25,0 млн.т, соядан 334,9 млн.т. ҳосил етиштирилмоқда»1. Ушбу мамлакатларда экинлардан юқори ва сифатли ҳосил олиш, ҳамда тупроқ унумдорлигини экинларни алмашлаб экиш ҳисобига сақлаш ва оширишга қаратилган.

КХКларда қишлоқ хўжалик экинларининг касалликлари ва заракунандалари хамда уларга қарши кўраш мавзусини кластeр стратeгиясидан фойдаланиб ўқитиш услубини ишлаб чиқиш


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абдуллаeва Гулзода
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-iqtisodiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
NamMQI
Sahifalar soni:
32
Yaratilgan vaqti:
2019-06-27 08:35:50
Битирув малакавий иши вароқ тушунтирув ёзуви ва вароқ чизма қисмидан иборат.Тушунтирув ёзуви кириш,умумий қисм,технологик,методик қисм,малакавий ишнинг самарадорлиги,хаёт фаолияти хавфсизлиги,хулоса хамда фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат.

Шахтали хумдонда унумдорлиги йиллига 45000 т бўлган гидравлик охак ишлаб чикариш цехини лойиҳалаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Адашов Жасур
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-iqtisodiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
namMQI
Sahifalar soni:
65
Yaratilgan vaqti:
2019-06-26 14:49:29
Ушбу диплом лойиҳасида Шахтали хумдонда унумдорлиги йиллига 45000 т бўлган гидравлик охак ишлаб чикариш цехини лойиҳалаш. Лойиҳанинг тушунтирув ёзув қисмида корхона бош ишлаб чиқариш корпусида ишлаб чиқариладиган хомашёнинг номенклатураси, ишлаб чиқариш усулларининг тапвсифи, гидравлик охак ишлаб чиқариш жараёни, Диплом лойиҳасининг чизма қисмида корхонанинг бош режаси, бош ишлаб чиқариш корпусининг режаси, қирқимлари, ёрдамчи цех ва омборларнинг режаси қирқимлари ҳамда бош ишлаб чиқариш корпусининг фасади кўрсатилган.

Managed friction variator


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
KarimovК.А., RustamovR.M. ,UmurzakovА.X.
Yaratilgan vaqti:
2019-06-26 14:24:53
The article cites the results of the research on the new construction of the toothed rod, which is used for soil treatment before planting.

Autovibrations in constructed teeth harrows


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
KarimovК.А., RustamovR.M. ,UmurzakovА.X.
Yaratilgan vaqti:
2019-06-26 14:22:32
The results of research on the new structure of the notched harrow are specified in the article, which is used at soil tillage before sowing processes. Classical theory of frictional automatic vibrations was used at studying the horizontal vibrations of the harrow harrow working beams. Method of relaxation auto vibrations in the process of operating the harrow is scientifically based.

G'o'za qator orasida bo'ylama pol hosil qilish qurilmasini matematik modellashtirish


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Olimov H
Yaratilgan vaqti:
2019-06-21 16:51:30
Ushbu ilmiy maqolada G'o'za qator orasida bo'ylama pol hosil qilish qurilmasini matematik modellashtirish orqali tegishli ko'rsatkichlari tahlil qilingan

Traktor va avtomobillar


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ergashov Z.J.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
ТИҚХММИ ВФ
Sahifalar soni:
127
Yaratilgan vaqti:
2019-06-21 16:00:35
Traktor va avtomobillar fanidan ma'ruzalar matni ushbu fanning o'quv dasturi asosida tayyorlangan bo'lib Suv xo'jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalash ta'lim yo'nalishi talabalari dars mashg'ulotlarida yoki mustaqil foydalanishlari uchun mo'ljallangan.

Муҳитларнинг инерция бўйича деформацияланиши асосида мураккаб реологик модел қуриш


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мирзоев А., Хусанов И., Наврузов Д.
Yaratilgan vaqti:
2019-06-21 15:28:17
Мазкур илмий ишда қувурда мураккаб реологияга эга кўп фазали муҳитларни қувурларда оқиш жараёнлари ва унинг деформацион инертлик асосида релаксацион-ретардацион механик моделлини қуриш қаралган.

Raqamli texnikaga kirish


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ubaydullayeva Sh.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ТИҚХММИ ВФ
Sahifalar soni:
68
UDK raqami:
454554
Yaratilgan vaqti:
2019-06-21 14:19:56
EHM lar axborotlar ustida ish olib borish uchun qo'llaniladi. Axborotlarni kodlash, qayta ishlash, qabulqilish va uzatish jarayonlari ma'lum qoida asosida amalga oshiriladi.

Avtomatika tizmlarining ishonchliligi va diagnostikasi


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Abdullayev H.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
ТИҚХММИ ВФ
Sahifalar soni:
46
Yaratilgan vaqti:
2019-06-21 14:17:25
Avtomatik tizimlarning ishonchligi bu boshqarilayotgsn texnologik tizimning berilgan meyorlar assosida ishlashi va g'alayonlanishdan keyin o'z harakatini davom etirishgacha bo'lgan vaqtni hisoblash, texnologik mashinalarning qancha vaqt davomida ishonchli ishlashini o'rganadi.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit