Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Ген-нокаут усулида яратилган Порлоқ-1 ғўза навини парваришлаш агротехникасини ишлаб чиқиш (Тошкент вилоятининг суғориладиган типик бўз ва Сирдарё вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тоғаев Сухробжон Мирахматович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
633.51:631.527:631.5.
Yaratilgan vaqti:
2020-10-14 17:56:40
Тадқиқотнинг мақсади Тошкент вилоятининг суғориладиган типик ҳамда Сирдарё вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида Порлоқ-1 ғўза навидан юқори ва сифатли ҳосил етиштиришда мақбул суғориш тартиблари, маъдан ўғитлар меъёри ва кўчат қалинлигини илмий асосда ишлаб чиқиш ҳамда пахтачилик билан шуғулланувчи кластер, фермер хўжаликларига агротавсиялар беришдан иборат.

Шоли навларини ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига уруғ экиш меъёри ва маъдан ўғитларнинг таъсирини ўрганиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Каландаров Бахтиёр Искандарович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
633.18: 631.53.048, 631.816.1 (631.84)
Yaratilgan vaqti:
2020-10-14 17:51:31
Тадқиқотнинг мақсади. Шолининг янги “Гулжахон”, “Илғор” ва “Тарона” навларини ўсиши, ривожланиши, ҳосил элементларининг шаклланиши ва дон сифат кўрсаткичларига уруғ экиш ва унга мос равишда азотли ўғитлар билан озиқлантириш меъёрлари таъсирини аниқлашдан иборат.

Нўхат навлари ҳосилдорлигига кузги экиш муддатлари ва чуқурлигининг таъсири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Бобокулов Зариф Райимкулович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
635.637:631.5
Yaratilgan vaqti:
2020-10-14 17:46:07
Тaдқиқoтнинг мaқсaди Сaмaрқaнд вилoятининг суғoрилaдигaн оч тусли бўз тупрoқлaри шaрoитидa нўхат нaвлaрининг биoлoгик хусусиятлaрини инoбaтгa oлгaн ҳoлдa, юқoри дoн ҳoсили етиштиришдa кузги мaқбул экиш муддaти ва экиш чуқурликларини aниқлaшдaн ибoрaт.

Қоракўлчиликда наслли қўзилар олиш ва парваришлаш хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Парманова Дилноза Мавлановна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
636.32/.38.083.37
Yaratilgan vaqti:
2020-09-24 17:21:01
Тадқиқотнинг мақсади қоракўлчиликда наслли қўзилар олиш ва парваришлаш хусусиятларини аниқлаш асосида уларнинг наслдорлиги ва маҳсулдорлигини оширишнинг илмий асосларини ишлаб чиқишдан иборат.

Қора рангли қоракўл қўйлари селекцион белгиларининг қумли чўл шароитида намоён бўлиш хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ризаева Дилфуза Тахировна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
619.3:619.9
Yaratilgan vaqti:
2020-09-24 17:18:47
Тадқиқотнинг мақсади. Жанубий-Ғарбий Қизилқум шароитида қора рангли қоракўл қўйларини турли селекциялаш шароитида (ёппасига, мақсадли) муҳим селекцион белгиларнинг намоён бўлиш хусусиятларини ўрганиш ҳамда шу асосда уларнинг ирсиятини мустаҳкамлаш, салоҳиятидан унумли фойдаланиш йўлларини аниқлаш тадқиқот мақсади ҳисобланади.

Турли даражада шўрланган тупроқларда “Бухоро-102” ғўза навини етиштириш агротехнологияси самарадорлигини ишлаб чиқиш (Қашқадарё вилояти мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ражабов Тулкин Тилакович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
633.511:631.413.3:631.816
Yaratilgan vaqti:
2020-09-21 14:29:53
Қашқадарё вилоятининг қадимдан суғориладиган, тақирсимон тупроқлари шароитида ғўзанинг “Бухоро-102” навини тупроқ намлиги чекланган дала нам сиғимига нисбатан 70-70-60 % сақланган ҳолда суғоришни амалга ошириб, турли даражада (шўрланмаган, кучсиз ва ўртача) шўрланган тупроқлар шароитида маъдан ўғитлар қўллаш агротехнологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Унумдорлиги паст тупроқларда такрорий экинларни турли усулларда етиштиришнинг тупроқ унумдорлиги ва ғўза ҳосилдорлигига таъсири (Марказий Фарғона шароитида).


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Холтўраев Шарофиддин Чориевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
633.51:631.436.6/559 (575.123)
Yaratilgan vaqti:
2020-09-21 14:27:29
Марказий Фарғонанинг шамол эрозиясига учраган ўтлоқи соз кучсиз шўрланган тупроқлари шароитида кузги буғдойдан сўнг тупроқни турли усулда ҳайдаб, юмшатиб ишлов бериш ҳамда такрорий мош, соя ва сули экинларини турли экиш усулини қўллаш орқали, тупроқ унумдорлигини сақлаш ва ошириш, такрорий экинлардан сўнг кейинги йил экилган ғўзанинг ўсиши, ривожланиши билан биргаликда ҳосилдорлигига таъсирини ресурстежамкор агротехнологиясини аниқлаб ишлаб чиқаришда синовдан ўтказиб тавсия беришдан иборат.

Сабзавот экинларининг тежамкор суғориш усулларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Илхамов Нортой Мурадович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
635.15:631.548.3:631.4
Yaratilgan vaqti:
2020-09-21 14:23:31
Тадқиқотнинг мақсади. Тошкент вилоятининг суғориладиган типик бўз тупроқлари шароитида сабзавот экинларидан сабзи, оқбош карам, ширин қалампир, помидор ва картошка экинларини эртаги, кечки ва ўсув даври узун баҳордан кузгача муддатларда парваришлашда улардан мўл ва сифатли ҳосил етиштириш учун гектарига 40 тонна органик ўғит солиб ўғитлаш ҳамда сув ва ер ресурсларини тежаш имконини берувчи, экин майдонларининг фитосанитар ҳолатини яхшиловчи сув тежамкор суғориш усулларини такомиллаштиришдан иборат.

Голштин генотипли тана ва ғунажинларни парваришлаш ҳамда сермаҳсул сигирлар подасини такомиллаштириш технологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Эсанов Азамат Шерназарович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
УЎК.636.2+637
Yaratilgan vaqti:
2020-09-04 17:19:55
Тадқиқотнинг мақсади наслчилик фермер хўжаликларида тана ва ғунажинларни йўналтирилган технологияда парваришлаш, уларнинг сермаҳсул сигирлар подасини шакллантириш, маҳсулдорлик генетик потенциалини юзага чиқариш, биринчи туққан маҳсулдорлиги юқори лидер сигирларни танлаш ва поданинг “насл ядроси” ҳамда ишлаб чиқариш гуруҳларини таъмирлашдан иборат

Шимолий – Ғарбий қизилқум шароитида қорақалпоқ сур қоракўл қўйларининг этологик хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Уримбетов Ахмет Абдиразакович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
636.32/38.088:591.5 (252)
Yaratilgan vaqti:
2020-08-13 15:48:25
Тадқиқот мақсади. Шимолий – ғарбий қизилқум ҳудуди шароитида урчитилувчи қорақалпоқ сур қоракўл қўйларининг этологик хусусиятлари, этограмма кўрсаткичлари, ушбу хусусиятларнинг қўйларда ва уларнинг авлодларида маҳсулдорлик кўрсаткичларининг шаклланиши ҳамда намоён бўлишига таъсирини ўрганиш асосида улар маҳсулдорлигини ошириш йўлларини аниқлаш тадқиқотнинг мақсади ҳисобланади.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit