Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

“Андижон-37” ғўза навидан юқори ва сифатли ҳосил етиштириш агротехникаси элементларини ишлаб чиқиш (Андижон вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Турсунов Хайрулло Одилжонович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УЎТ: 631.5.445.152.559
Yaratilgan vaqti:
2018-03-09 12:50:56
Бугунги кунда дунё бўйича пахта етиштирувчи мамлакатларда ғўзанинг янги, истиқболли навларини яратиш, уларни етиштиришнинг ресурстежамкор агротехнологияларини ишлаб чиқиш муҳим вазифалардан ҳисобланади. Пахтачилик кўпгина мамлакатлар қишлоқ хўжалигининг етакчи тармоғи ҳисобланиб, дунёдаги 84 мамлакатда ғўза етиштирилади.

Зарафшон воҳаси ғаллазорарида тарқалган бегона ўтлар, уларга қарши агротехник ва кимёвий курашиш тадбирларининг самарадорлиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ризаев Шуҳрат Худойбердиевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УЎК: 631.11+632.52+632.95
Yaratilgan vaqti:
2018-03-09 12:35:12
Бугунги кунда дунёнинг 100 дан ортиқ давлатларида 234 млн. гектардан ортиқ майдонда буғдой экилиб, 729,0 млн. тонна дон етиштирилмоқда. Олинадиган дон ҳосилининг 95 фоизи эса кузги юмшоқ буғдой ҳиссасига тўғри келади. Дунё деҳқончилиги учун зарарли бегона ўтлар 59 та ботаник оилага мансуб бўлиб, 209 турни ташкил этади, жумладан, уларни 80 та тури ўта хавфли, 129 та тури эса нисбатан хавфли ҳисобланади. 209 турдаги бегона ўтларнинг 57 фоизини бир йиллик, 43 фоизини эса кўп йиллик бегона ўтлар ташкил этади.

Фарғона вилоятининг ўтлоқи соз тупроқлари шароитида ғўза навлари ҳосилдорлигига агротехнология элементларининг таъсири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ўразматов Насибжон Назирович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УЎТ: 633.51:631.5/.445.152
Yaratilgan vaqti:
2018-03-05 14:33:42
Бугунги кунда дунё пахтачилигида асосий йўналишлардан бири истиқболли агротехнологияларни жорий қилиш ҳисобига юқори ва сифатли пахта ҳосил олишга қаратилган. Дунёнинг 84 та мамлакатида 33 млн. гектарда экилаётган ғўза навларини доимий янгиланиб бориши ҳамда толанинг технологик сифат кўрсаткичларига аҳамият берган ҳолда ғўза экиб парваришланмоқда ва ҳар йили 25 млн.тоннага яқин ҳосил олинмоқда.

Ғўза мажмуидаги зироатлар ҳосилдорлигига ва тупроқ унумдорлигига ноанъанавий органо-минерал компостларни қўллаш самарадорлигини ошириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Болтаев Сайдулла Махсудович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УЎТ: 633.51+631.879.4/452/559
Yaratilgan vaqti:
2018-03-05 14:25:56
Бугунги кунда дунё бўйича қишлоқ хўжалиги соҳасида мавжуд ресурслардан оқилона фойдаланиш, тупроқ унумдорлигини сақлаш ва ошириб бориш билан бирга экинларни озиқлантириш ҳамда қўшимча озиқлантиришда минерал ўғитлардан ташқари органик ўғитлар ва ноанъанавий агрорудалардан фойдаланиш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Қишлоқ жойларида уй хўжаликларининг қишлоқ хўжалиk маҳсулотларини етиштириш фаолиятини ривожлантириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ахмедов Улуғбек Қамарбекович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УЎК: 338.436.33 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2018-02-27 11:53:10
Жаҳон мамлакатлари қишлоқ хўжалиги иқтисодиётида уй хўжаликлари муҳим ўрин тутади. Улар қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг асосий қисмини ишлаб чиқаради, давлат ва жамият ривожига катта таъсир кўрсатади. Европа давлатлари ЯММ 40-50 фоизи, Осиё мамлакатларида 65 фоиздан 82 фоизгачаси, Лотин Америкасида 70 фоизга яқини, АҚШ иқтисодиётида эса 95 фоизидан кўпроғи оилавий тадбиркорлик улушига тўғри келади.

Ўзбекистонда Шарқ жийдасининг (elaeagnus orientalis l.) истиқболли шаклларини танлаш ва вегетатив кўпайтириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Турдиев Сайдали Ашурович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УЎТ : 634.62
Yaratilgan vaqti:
2018-02-26 12:39:03
Кейинги йилларда дунёдаги мевали ўсимликларни, халқ селекцияси томонидан яратилган навлари ва шаклларини, уларнинг ёввойи аждодларини ўрганиш, сақлаш ва кўпайтириш муаммоларига қизиқиш ортмоқда. Ўсимликларни генетик ресурслари ҳар бир мамлакатда озиқ-овқат хавфсизлигини ва аҳоли турмуш даражасини кўтаришда ҳал этувчи муҳим рол ўйнамоқда. «Биохилма-хиллик ҳақида Конвенция» (1992) қабул қилингандан сўнг, ўсимликларнинг табиий ҳудудлардаги генетик биохилма-хиллигини ўрганиш ва улардан ишлаб чиқаришда фойдаланиш устувор йўналиш бўлиб қолмоқда. .

Шувоқ-барра ўтли қарнабчўл иқлим шароитида кўп йиллик олабута (atriplex sp.) турларини маданийлаштиришнинг агротехник асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хамрова Гулноз
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УЎК: 631.52; 631.5.
Yaratilgan vaqti:
2018-02-23 11:01:27
Бугунги кунда дунё харитасида чалачўл ва чўл ҳудудлар Ер шари қуруқлик қисмининг 17-25 фоизини ташкил этса, Африка ва Австралияда 40 фоиз майдонларни ишғол этади . Чўлларнинг кўпчилиги геологик платформада шаклланиб, қурғоқчилик минтақасининг қадимий қисмини ташкил этади. Чўллар Марказий Осиё, Африка ва Австралияда тарқалиб, одатда денгиз сатҳидан 200-600 метр, Марказий Африка ва Шимолий Америкада эса 1000 метр баландликда тарқалган.

Картошкани суғориш тартиби ва ўғитлаш меъёрларининг ҳосилдорлик, сақланувчанлик ва туганак сифатига таъсири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Амантурдиев Илхом Холмуминович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УЎК:635.21+631.51
Yaratilgan vaqti:
2018-02-23 10:54:42
Картошкачилик дунё деҳқончилигида жадал ривожланаётган соҳалардан бўлиб, экин майдони 2015 йилда 21,5 млн. гектар, ялпи ҳосил эса 351,2 млн. тонна, ўртача ҳосилдорлик гектаридан 16-17 тоннани ташкил этмоқда. Картошкачилик ривожланган Голландия, Германия, Польша, Бельгия, Болгария, Россия каби мамлакатларда картошка етиштиришда суғоришнинг замонавий усулларини қўллаш, ўғитлашда макро, микро ҳамда микробиологик ўғитлардан фойдаланиш, дунё аҳолисини сифатли ва арзон картошка маҳсулоти билан таъминлашда картошка етиштириш учун қулай тупроқ-иқлим шароитига мос навларни танлаш, ресурстежамкор технологияларини ишлаб чиқиш, соҳага янги яратилган инновацион технологияларни жорий этиш муҳим аҳамият касб этади.

Магний карбонатли шўрланган тупроқларда фосфор сақловчи ўғитларни ғўза озиқланишига таъсирини илмий асослаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Машрабов Мансур Ибрагимович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
: 63:54:631.85:633.51
Yaratilgan vaqti:
2018-02-22 14:33:48
Тадқиқот мақсади Қизилқум фосфоритлари асосида олинган ўғитларнинг магний карбонатли шўрланган ўтлоқ тупроқлар озиқ режими, тупроқ фосфатлари таркибига таъсири, юқори ва сифатли пахта ҳосили олишни таъминлайдиган самарали меъёрини аниқлашдан иборат. Тадқиқот объекти сифатида магний карбонатли шўрланган ўтлоқ тупроқлар, Қизилқум фосфоритлари асосида олинган янги типдаги азот – фосфорли ўғит – АФУ, нитрокальцийфосфат– НКФУ ўғитлари, ғўзанинг ўрта толали «Оқдарё-6» ва «Омад» навлари хизмат қилади. Тадқиқот предмети ўғитларни турли меъёр ва нисбатлари, тупроқдаги ҳаракатчан фосфор динамикаси, тупроқдаги фосфатларнинг фракцион таркиби, фосфорнинг фойдаланиш коэффициенти ва баланси, ғўза ҳосилдорлиги, толанинг сифат кўрсаткичлари ҳисобланади.

Географик ҳудудларда нўхатнинг асосий касалликлари ва уларга қарши кураш чораларини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Рахмонов Жалил Холиқулович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УЎК: 635.657.632.4.934.
Yaratilgan vaqti:
2018-02-21 13:02:47
Жаҳон бўйича бугунги кунда нўхат етиштирадиган етакчи давлатлар қаторига Ҳиндистон, Покистон, Туркия, Эрон, Мексика, Мьянма, Австралия, Эфиопия ва Канада киради, бу мамлакатларда йилига 8,7 млн. тонна нўхат ҳосили етиштирилади . Ўсув даврида нўхат экини ҳосилдорлигига асосан аскохитоз ва фузариоз касалликлари жиддий иқтисодий зарар етказмоқда. Бу касалликлар қўзғатувчиларининг биоэкологик хусусиятлари ва уларга қарши ҳимоя чораларини ишлаб чиқиш долзарб муаммо ҳисобланади.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit