Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Тупроққа ишлов бериш усуллари ва такрорий экинларнинг ғўза ҳосилдорлигига таъсири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Атажанов Муроджон Махамаджонович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎТ:633.51:631.51/559
Yaratilgan vaqti:
2019-06-18 16:28:42
Тадқиқотнинг мақсади Андижон вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида алмашлаб экишнинг 1:1 тизимида кузги буғдойдан кейин тупроққа турли усулларда ишлов бериб, такрорий экинлар етиштириб тупроқ унумдорлигини ошириш ҳамда тупроққа ишлов бериш агротехнологиясини такомиллаштириш орқали келгуси йил экилган ғўзадан эртаги, юқори ва сифатли ҳосил олишни таъминлашдан иборат.

Ўзбекистонда қанд жўхорининг бошланғич манбаси ва селекцияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Азизов Кобулжан Кахраманович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎТ: 631.5+633.174+633.62+636.086.174
Yaratilgan vaqti:
2019-06-15 20:25:20
Тадқиқотнинг мақсади қанд жўхорининг маҳаллий, хорижий нав, намуна ва дурагайларини таққослаш, республика шароитига мос, анъанавий селекциянинг қимматли кўрсаткичларига эга бўлган энг яхши нав, дурагайларни танлаб олиш, селекция жараёнларига жалб этиш ва янги нав, дурагайлар яратиш ҳамда уларнинг бирламчи уруғчилигини ташкил этишдан иборат.

Суғориладиган ерларда қаттиқ буғдой интенсив навларининг ҳосилдорлиги ва дон сифатига экиш муддатлари ҳамда ўғитлаш меъёрларининг таъсири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Рахимов Абдулла Рустамович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
633.11:631.51:631.82
Yaratilgan vaqti:
2019-06-15 14:03:51
Тадқиқoтнинг мақсади Самарқанд вилoятининг суғoриладиган типик бўз тупрoқлари шарoитида қаттиқ буғдoй навларининг биoлoгик хусусиятларини инoбатга oлган ҳoлда, юқори ва сифатли дoн ҳoсили етиштиришда мақбул экиш муддати ҳамда маъданли ўғитлар қўллаш меъѐрларини ишлаб чиқишдан ибoрат.

Ғўзадан юқори ва сифатли пахта ҳосили етиштиришда ресурстежамкор технологияларни такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Атабаева Маъмурахон Садирдин қизи
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎТ: 633.51:631.559
Yaratilgan vaqti:
2019-06-01 11:59:02
Тадқиқотнинг мақсади Андижон вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида тупроққа янги комбинацион агрегат ёрдамида ишлов бериб, бир йўла ҳосил қилинган пушта остига ўғит қўллаш технологиясининг тупроқ унумдорлигини сақлаш ва ошириш ҳамда ғўзанинг Андижон-36 навини турли усулларда экиб, ундан юқори ва эртаки ҳосил етиштиришнинг ресурстежамкор агротехнологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Шолининг шўрланишга чидамли навларини танлаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Қодиров Бахтиёржон Гулмухаммадович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎТ: 633.18:631.526.32
Yaratilgan vaqti:
2019-06-01 11:53:14
Тадқиқотнинг мақсади. Фарғона вилоятининг турли даражада шўрланган тупроқлари шароитида мақбул ўсиб, ривожланиб, юқори ҳосил бера оладиган, турли даражадаги шўрланишга чидамли шоли навларини танлаш, уларнинг оқилона жойлаштириш тартибини ишлаб чиқишдан иборат.

Боғдорчиликда сув тежамкор технологиялар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Норбўтаев Жасур Эгамбердиевич
Yaratilgan vaqti:
2019-05-28 10:01:30
Мазкур мақолада республикамизнинг кам сувли худудларида интенсив боғларни парваришлашда сув тежамкор техналогияларидан фойдаланиш борасида сўз юритилади. Бунда мавжуд сув захираларидан унумли фойдаланишни такомиллаштириш, интенсив боғларни барпо этиш, уларда томчилатиб суғориш технологиясини жорий этиш ва юқори ҳосилдорликка эришиш бўйича бир қанча тавсиялар берилган. Бундан ташқари ерларнинг шўрланишини олдини олишга қаратилган мелиоратив тадбирлар ҳақида келтириб ўтилган.

Қишлоқ хўжалиги техникаси паркидан самарали фойдаланиш, техник хизмат кўрсатиш тизимини янада такомиллаштириш масалалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Эргашев Бегижон Омаджон ўғли
Yaratilgan vaqti:
2019-05-28 09:30:09
Мақолада қишлоқ хўжалиги техникаси паркидан самарали фойдаланиш, техник хизмат кўрсатиш тизимидаги муаммолар ва уларни ҳал этиш ечимлари берилган. Бунинг учун Республика бўйича мавжуд қишлоқ хўжалиги техникалари сони таҳлил қилинган, жумладан магистрлик диссертация мавзуси дорасида Андижон витлояти бўйича таъмирлаш ва сервис хизматлари кўрсатиш корхоналаринининг мавжуд жихозлари, уларга бўлган эҳтиѐжи таҳлил қилинган ҳамда таклифлар берилган.

Корреляционные взаимозависимости между величиной температуры и концентраций аммонийного, нитритного, нитратного азота в воде реки чирчик


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Шоэргашева Шобегим Шароф қизи
Yaratilgan vaqti:
2019-05-28 09:27:25
В данной статье приведены корреляционные взаимозависимости между величиной температуры и концентрация аммонийного, нитритного и нитратного азота в воде реки Чирчик за последнее десятилетие.

Турли зот ва зотдорликдаги сигирларнинг сут маҳсулдорлигини ошириш йўллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Хўжамов Жўрабек Найимович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
636.22/28.082
Yaratilgan vaqti:
2019-05-27 10:17:41
Қорамолчилик чорвачиликнинг етакчи тармоғи ҳисобланиб, аҳолини сифатли сут, гўшт каби озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлашда муҳим ўрин тутади

Значение внедрения технологии экономно полива и промывки засоленной почвы в Бухарском оазисе


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Жумаев Фурқат Сайидович
Yaratilgan vaqti:
2019-05-23 18:25:47
Развитие сельского хозяйства прямо связано с состоянием агроэкологии региона, продовольственной безопасности страны и экономики государства в целом.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit