Filtrlar

to'qimachilik dizayпida murakkab fraktal tuzilishdagi tasvirlardaп foydalaпi.s


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Sh. A. Aпаrоva
Yaratilgan vaqti:
2021-07-30 12:28:02
Maskur tпaqola to'qimachilik dizayпida t'raktal tasvirlardaп foy,dalaпi.shпitlg asosiy tushunchalariпi o'rgaпishga bag'ishlaпgatl.

Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2021-02-03 19:42:18
Ушбу ўқув қўлланмада фан тарихи, ривожи ва истиқболи ҳамда Республикамиздаги ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар натижалари, ишлаб чиқариш ва худудий хавфсизлик муаммоларининг инсон ҳаёти хавфсизлигига таъсири масалалари келтирилган. Ўқув қўлланмани яратилишидан мақсад - бўлажак мутахассисларга ҳаётий фаолиятларида юзага келадиган хавфларнинг келиб чиқиш сабабларини, хусусиятларини, оқибатларини ва уларни йўқотиш қоидаларини, хавфсиз иш шароитларини яратиш, табиий, техноген, экологик ва бошқа тусдаги фавқулодда вазиятлардан аҳолини ҳимоя қилиш, уларни назарий ва амалий жиҳатдан ҳимояланишга ҳамда жароҳат олганларга бирламчи тиббий ёрдам кўрсатиш қоидалари келтириб ўтилган.

Ishlab chiqrishda baxtsizlik hodisalari va mehnatni muhofaza qilish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Rahmatillo Qosimjonov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
AndMI
Sahifalar soni:
62
Yaratilgan vaqti:
2020-02-17 09:11:36
Ishlab chiqrishda baxtsizlik hodisalari va mehnatni muhofaza qilish‖ mаvzusi bo`yichа mаvjud bo`lgаn mаnbаlаr tаhlil qilinib, ulаr kirish vа аdаbiy tаhlil bo`limidа kеltirilgan.Аsоsiy bo`limdа muаmmоni еchishning tехnik yo`llаri kеltirildi. Tехnоlоgik hisоblаrni аks ettirgаn bo`limdа, muhim bo`lgаn mехаnik, gidrаvlik, kоnstruktiv, mоddiy vа issiqlik bаlаns bo`yicha hisоblаr kеltirilgan.

Ishlab chiqarishda shovqin va xodimlarni undan himoyalash yo’llari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Zafarbek Sotvoldiyev
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
AndMI
Sahifalar soni:
72
Yaratilgan vaqti:
2020-02-17 09:01:07
Shovqinning oqibatlari ma’lum. U birinchi navbatda ishlab-chiqarishda meqnat qilayotgan kishilarni ma’naviy toliqtiradi, shovqin chiqaruvchi mashinalarni ishlatayotgan ishchilar va ishlab chiqarish jarayonini boshqarayotgan operatorlar ishiga halal berib, ularni qar xil xatoliklarga yo’l qo’yishlariga olib keladi. Bu esa o’z navbatida ishlab chiqarish jarohatlanishlari kelib chiqishining asosiy manbai hisoblanadi.

Hayot faoliyati xavfsizligini ta’minlashning ustuvor yo’nalishlarini (UZ DONG JU CO qo’shma korxonalari misolida


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Abduraximov Murodjon
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
AndMI
Sahifalar soni:
61
Yaratilgan vaqti:
2020-02-17 08:55:32
Hayot faoliyati xavfsizligini ta’minlashning ustuvor yo’nalishlarini (UZ DONG JU CO qo’shma korxonalari misolida o'rganilgan

Titrab ishlovchi mashinalarni inson sog`ligiga ta`sirini kamaytirish chora-tadbirlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Zulayho Ikromova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
AndMI
Sahifalar soni:
47
Yaratilgan vaqti:
2020-02-17 08:52:22
5860100 “Hayot faoliyati xavfsizligi” tа`lim yo`nаlishi bo`yichа bаkаlаvr аkаdеmik dаrаjаsini оlish uchun diplom loyihasi

Ёнғинга қарши сув таъминоти


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.Н.Гадоев
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2006
Nashriyot:
Sahifalar soni:
70
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-02-21 17:18:40
Ушбу услубий қўлланмада курс ва битирув малакавий ишларининг ҳисоблаш-тушунтириш ва график-чизма ишлари бажарилиши бўйича услубий кўрсатмалар, иш мавзусига тегишли қисқача назарий қисм, ишнинг бажарилиш тартиби, иш натижаларини расмийлаштириш ва ҳимоя қилиш тартиби ва тавсия этиладиган адабиётлар рўйхати келтирилган.

Gaz ta’minoti tizimi jihozlaridan foydalanish va ularni ta’mirlash


  
- 1 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
M.M. ATABAYEVA
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
"lm-Ziyo"
Sahifalar soni:
80
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-29 12:29:02
O‘quv qo‘llanmada gaz ta’minoti tizimi jihozlarini qurish, foydalanish va ularni ta’mirlash asosi izohlangan. Gaz quvurlari, GÒP, ichki xonadon jihozlari, suyultirilgan gazni saqlovchi guruh jihozlaridan foydalanuvchi ishlab chiqarish binolari, shaharlarda, ishchi posyolkalarida hamda qishloq joylarida qurish va montaj qilish ishlarida texnik tekshiruv usullariga e’tibor berilgan.

Tabiiy va texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlar va muhofaza tadbirlari.


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-10-10 08:48:10
Ma'lumki, favqulodda vaziyat (FV) – bu muayyan xududda o’zidan so’ng odamlarning qurbon bo’lishi, odamlar sog’ligi yoki atrof-muhitga ziyon yеtkazishi, kishilarning hayot faoliyatiga kattagina moddiy zarar hamda uning buzilishiga olib kеlishi mumkin bo’lgan yoki olib kеlgan halokat, stixiyali falokat, epidеmiyalar, epizootiyalar natijasida yuzaga kеlgan holatdir.

Hayot faoliyati xavfsizligini ta`minlash asoslari


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-10-09 09:12:41
Hayot faoliyat – bu insonning kunlik faoliyati, dam olishi va yashash tarzidir.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit