Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Tabiiy va texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlar va muhofaza tadbirlari.


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-10-10 08:48:10
Ma'lumki, favqulodda vaziyat (FV) – bu muayyan xududda o’zidan so’ng odamlarning qurbon bo’lishi, odamlar sog’ligi yoki atrof-muhitga ziyon yеtkazishi, kishilarning hayot faoliyatiga kattagina moddiy zarar hamda uning buzilishiga olib kеlishi mumkin bo’lgan yoki olib kеlgan halokat, stixiyali falokat, epidеmiyalar, epizootiyalar natijasida yuzaga kеlgan holatdir.

Hayot faoliyati xavfsizligini ta`minlash asoslari


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-10-09 09:12:41
Hayot faoliyat – bu insonning kunlik faoliyati, dam olishi va yashash tarzidir.

Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Валиева З.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ЎзДЖТУ
Sahifalar soni:
111
Yaratilgan vaqti:
2017-10-04 10:58:29
Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги фани – ҳар бир одамга хавф солувчи умумий хавф-ҳатарлар ва одамнинг турли ҳаёт шароитларида улардан ҳимояланишнинг турли воситаларини ўрганади. Инсон ва унинг саломатлиги учун хавфсиз меҳнат шароитини таъминлашга қаратилган техникавий, санитар-гигиеник ва ҳуқуқий тадбирлар мажмуидир.

Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги фани


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мадрахимов Ш.Ф.Гайназаров С.М.
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-01-11 12:37:33
Ҳозирги кунда Ўзбекистонда телекоммуникация соҳаси жадал суръатлар билан ривожланмоқда, янгидан-янги замонавий тизимлар яратилмоқда. Маълумки, фан-техниканинг ривожланиши биринчи навбатда ишлаб чиқариш кучларини қайта тақсимлашга олиб келади. Янги технология билан ишлаб чиқариш самарадорлиги ошади, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар сифати яхшиланади, жаҳон бозоридаги рақобатни вужудга келтиради ва илм-фан даражаси паст бўлган давлатларда ишлаб чиқарилган маҳсулотларни жаҳон бозорида сотиш имконияти йўқолади.

Ҳаёт фаолият хавфсизлиги


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.Очилов, Ш.Ғаниева
Nashr ko`rinishi:
Ko‘ptomli nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
QarDU
Sahifalar soni:
2015
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2016-06-20 16:35:37
Inson mehnatini muhofaza qilishni yaxshilash davlatimiz amalga oshirayotgan asosiy va muhim ijtimoiy vazifalardan biridir.

Hayot faoliyati xavfsizligi


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
SH.G‘aniyeva, M.Astanova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2014
Nashriyot:
QarDU
Sahifalar soni:
128
Yaratilgan vaqti:
2016-06-20 16:28:59
Mаmlаkаtimizdа mustаqillikning dаstlаbki yillаridаnоq fuqarolarni jumlаdаn ishchi vа хizmаtchilаrni ijtimоiy hоlаtini yaхshilаsh, ulаrning turmush dаrаjаsini yuksаltirishgа, ishlаsh shаrоitlаrini tехnikа хаvfsizligi vа sаnitаriya tаlаblаri dаrаjаsidаgi аsоsini yarаtishgа kаttа e’tibоr qаrаtib kеlinmоqdа.

Цифровые системы автоматизации и управления


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
доц. И.Х. Сиддиков, cт. пр. Д.А. Холматов, асс. Ю.А.Жукова.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2011
Nashriyot:
Ташкент
Sahifalar soni:
10
Yaratilgan vaqti:
2016-04-26 11:53:54
Данное методическое указание предназначено для бакалавров специальности 5521800 - «Автоматизация и управления». Рассмотрены темы занятий по курсу «Цифровые системы автоматизации и управления». Кратко приведены основные теоретические положения, касающиеся данных работ и передоложены варианты заданий студентам для самостоятельной работы.

Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.Т.Исмоилов, Қ.Т.Усмонов
Nashr ko`rinishi:
Davriy nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2010
Nashriyot:
Sahifalar soni:
120
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2016-04-23 14:36:20
Ўқув қўлланмада «Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги» фанини техника мутахассисларидан фарқли ҳолда ижтимоий-гуманитар соҳаларда ўз ечимини кутаётган меҳнат муҳофазаси ва унинг қонунчилик асосларига доир асосий масалалар ёритилган. Унда меҳнатни муҳофаза қилиш, меҳнат қонунчилиги, ёшлар, аёллар меҳнати, жароҳатланиш, бахтсиз ҳодиса сабабларини олдини олиш ва бартараф этиш йўллари, киши организмига ёруғлик, иссиқлик энергияси, электр токи, шовқин ва тебранишларнинг таъсири ўрганилади. Шунингдек, меҳнат қонунчилигида меҳнатга оид муносабатлар, меҳнатни бошқариш асослари, меҳнат шартномаси, меҳнат шароити, уларнинг ечимлари, хавфсизлик техникаси ва таъминлаш асослари, санитар-гигиеник талаблар, элекр хавфсизлиги ва ёнғинга қарши кураш масалалари атрофлича ёритилган. Ўқув қўлланма олий ўқув юртларининг филология ва ижтимоий -гуманитар факультетлари бакалавр босқичи талабаларига мўлжалланган. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги Мувофиқлаштирувчи Кенгашининг 2009 йил 22 октябридаги 3-сон йиғилиши қарори билан олий ўқув юртлари талабалари учун ўқув қўлланма сифатида тавсия этилган.

Основы безопасности жизнедеятельности


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy ta‘lim
Muallif:
М.И.Иванюков, В.С.Алексеев
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2007
Nashriyot:
Москва
Sahifalar soni:
153
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2016-03-25 15:02:29
В учебном пособии изложены теоретические основы безопасности жизнедеятельности в мирное время и в экстремальных и чрезвычайных ситуациях. Уделено внимание индивидуальным и коллективным средствам защиты населения, техническим средствам радиационной и химической разведки и дозиметрического контроля.

Hayotiy faoliyat xavfsizligi


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
q.x.f.n. Sh. Karimov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2008
Nashriyot:
Tеrmiz davlat univеrsitеti
Sahifalar soni:
50
Yaratilgan vaqti:
2016-03-10 10:00:07
Rеspublikamizda chuqur iqtisodiy o`zgarish bo`layotgan bir davrda, kadrlar tayyorlashning milliy dasturi kuchga kirishi, yuqoridagi fikrni amalga oshirishning dastlabki bosqichi bo`lib xizmat qiladi. Ko`p bosqichli ta'lim tizimiga binoan oliygohlarda tayyorlanadigan bakalavrlar uchun o`quv rеjasiga «Hayotiy faoliyat xavfsizligi» fanining kiritilishi bo`lg`usi mutaxassislarning bilimini chuqurlashtirilishiga yordam bеrishi so`zsizdir. Hayotiy faoliyat xavfsizligi (HFX) fanining diqqat markaziga qo`yilgan maqsad bu insonning jamiyat taraqqiyotidagi rolidir. Hayotiy faoliyat xavfsizligi-bu har qanday sharoitdagi inson faoliyatidir. Insonning hamma faol harakati (mеhnat jarayonida, dam olishda, uyda hamda sportda) uning faoliyatini tashkil qiladi.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit