Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Сон-тизза ости-болдир артериал сегменти окклюзияларини жарроҳлик йўли билан даволашда in situ аутовеноз шунтлаш усули


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Расулов Улугбек Абдугафурович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
[616.137.83:616.137.86]-089:616.14
Yaratilgan vaqti:
2020-07-13 11:45:41
Тадқиқотнинг мақсади in situ усулида аутовеноз шунтлаш йўли билан сон-тизза ости-болдир сегмент артериялари зарарланган беморларни даволаш натижаларини яхшилашдан иборат.

Ёши кекса беморларда сигмасимон ичак буралишини даволаш тактикасини яхшилаш йўллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Носиров Музаффар Мадаминович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
616.349-089/.345-053.9
Yaratilgan vaqti:
2020-07-13 11:43:30
Тадқиқотнинг мақсади хирургик тактикани оптималлаштириш йўли билан кекса ёшдаги беморларда сигмасимон ичак буралишини хирургик усулда даволаш натижаларини яхшилашдан иборат.

Спорт ўйинлари билан шуғулланувчи 7-10 ёшли болаларда ўнақай ва чапақай ҳаракатларни симметрик тартибда шакллантириш устуворлиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Пулатов Фарход Азадович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
796.078(1-4)
Yaratilgan vaqti:
2020-07-12 18:25:12
Тадқиқотнинг мақсади спорт ўйинлари билан шуғулланувчи 7-10 ёшли ўқувчиларда ҳаракатлар асимметриясини ўрганиш ва уни ишлаб чиқилган махсус машқлар ҳамда ҳаракатли ўйинлар ёрдамида симметризациялаш самарадорлигини педагогик тажрибада асослашдан иборат.

Антропоцентрик мақолларнинг аксиологик тадқиқи (ўзбек ва рус тиллари материаллари асосида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Маджидова Раъно Уришевна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
811.112.1:378
Yaratilgan vaqti:
2020-07-11 11:15:46
Антропоцентрик мақоллар аксиологик талқинининг назарий ва амалий асосларини ҳамда улардаги антропоморф коднинг намоён бўлиш хусусиятларини илмий далиллашдан иборат.

Олий таълим хизматлари ва меҳнат бозори ўртасидаги муносабатларни такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Режапов Хайрилло Хикматуллаевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
331.0.378.1
Yaratilgan vaqti:
2020-07-10 12:32:47
Тадқиқотнинг мақсади иқтисодиётни модернизациялаш шароитида олий таълим хизматлари ва меҳнат бозори ўртасидаги муносабатларни такомиллаштиришга қаратилган тизимли илмий таклиф ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Хизмат кўрсатиш соҳасида оилавий тадбиркорликни ривожлантириш ва самарадорлигини ошириш йўллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Пардаева Озода Мамаюнусовна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
657:01:658
Yaratilgan vaqti:
2020-07-10 12:26:13
Тадқиқотнинг мақсади хизмат кўрсатиш соҳасида оилавий тадбиркор-ликни ривожлантириш ва самарадорлигини ошириш йўлларини такомиллаш-тириш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Карбазол ва фталимид ҳосилаларини олиш технологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Исломова Юлдуз Ўроловна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
631. 316. 666. 965. 2
Yaratilgan vaqti:
2020-07-09 20:39:18
Тадқиқоднинг мақсади фталимид ва карбазол асосида N-акрилоилоксифталимид, N-метакрилоилоксифталимид ва N-акрилоилокси-карбазол, N-метакрилоилоксикарбазолни синтез қилиш ва олиниш технологиясини ишлаб чиқишдан иборат

Маҳаллий хомашёлар асосида рух хлорид олиш технологиясини яратиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Росилов Мансур Сиргиевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
661.847.371.1
Yaratilgan vaqti:
2020-07-09 20:33:42
Тадқиқотнинг мақсади Хонжиза конининг таркибида рух бўлган рудаларидан рух хлорид олиш технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Митрал клапан етишмовчилигининг хирургик коррекцияси ва диагностикасини чап қоринча ремоделланиш жараѐнларини ҳисобга олган ҳолда мукаммаллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Пулатов Лазизжон Абдухамидович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
[616.126.422:616.124.2.001.57]-089
Yaratilgan vaqti:
2020-07-09 11:33:42
Тадқиқотнинг мақсади митрал етишмовчилик ва унинг асоратлари диагностикасини такомиллаштириш ва реконструктив-қайта тиклаш амалиѐтларининг самарали усулларини ишлаб чиқиш йўли билан хирургик даволаш натижаларини яхшилашдан иборат.

Эндоваскуляр технологиялар ёрдамида ҳомиладорлардаги митрал тешик стенозини даволаш тактикасининг хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдуллаева Мохима Абдуллаевна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
[616.126.421:618.844.3.007.63]-089
Yaratilgan vaqti:
2020-07-09 11:30:50
Тадқиқотнинг мақсади интервенцион технологиялардан фойдаланган ҳолда митрал стеноз билан ҳомиладорларни даволаш натижаларини яхшилашдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit