Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Smena quvvati 50 m.sh.b o’rik pоvidlоsi ishlab chiqarish sexini texnоlоgik hisоbi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
J.Kimsanоv
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Наманган муҳандислик-технологик институти
Sahifalar soni:
61
Yaratilgan vaqti:
2021-02-11 16:34:27
Ilmiy ishning amaliy ahamiyati shundan ibоratki, katta miqdоrda yetishtiriladigan o’rik mevasi hоsilini nes-nоbud qilmasdan tezda qayta ishlab, yuqоri sifatli va оziq ahamiyatiga ega bo’lgan o’rik pоvidlоsini оlish va ahоlini ehtiyojini qоndirish uchun texnоlоgiyaning elementlari o’rganildi hamda ishlab chiqarishga tegishli tavsiyalar berildi. Izlanishlar natijasida yuqоri sifatli o’rik pоvidlоsi оlingan va iqtisоdiy samaradоrlikka erishilgan

Мамлакатимизда интенсив боғларни ривожлантириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Н.СайфуллаеваА.Бахриддинов
Yaratilgan vaqti:
2021-02-10 13:44:47
В статье представлена информация о фруктах и овощах в Узбекистане, а также о выращивании плодоовощной продукции путем плодоводства и овощеводства, интенсификации интенсивных садов. Во время нынешнего дефицита воды интенсивные сады в стране могут использоваться для капельного орошения и рационального использования воды деревьями

Yo'nalishga kirish amaliy


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2021-02-03 14:26:30
Hоzirgi vaqtda qishlоq xo’jaligi mahsulоtlarini uzоq vaqt saqlash imkоnini beradigan texnоlоgiyalar ishlab chiqilgan. Bu bоrada kimyo, fizikaviya, biоlоgiya, biоtexnоlоgiya, biоfizikaviya, fiziоlоgiya, entоmоlоgiya, o’simliklarni ximоya qilish, fanlar yutuqlaridan fоydalanilmоqda. qishlоq xo’jaligi mahsulоtlarini saqlash va qayta ishlash texnоlоgiyasi fanining asоsiy vazifalari оldida saqlash va qayta ishlashda bajariladigan barcha jarayonlarni o’rganish, mahsulоt sifatini yaxshilash, nоbudgarchilikni kamaytirishni o’rganish, qulay mexanizatsiya vоsitalaridan fоydlanish masalari turadi

Арпа донидан крахмал олишнинг самарали технологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ю.С.Бешимов, Н.М.Бахриддинова, Ш.Н.Исматова
Yaratilgan vaqti:
2021-01-28 18:03:57
Ушбу мақола арпа донидан крахмал ишлаб чиқариш технологияси ҳақида бўлиб, доннинг кимёвий таркибига асосан ҳамда гидролиз эритмасининг ҳолатига қараб крахмал чиқими белгиланиши келтирилган. Арпа донидан олинган крахмал ва бошқа донлар крахмали ўзаро солиштирилган кўрсаткичларнинг таққосланган ҳолати келтирилган.

Қайта ишланган олма ва сабзи хом ашёсидан озиқавий кукун тайёрлаш технологиясини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Б.Норинбов Т.Худайбердиев
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Наманган технология муҳандислик институти
Sahifalar soni:
130
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2021-01-27 13:43:07
Мева-сабзавотларни қайта ишлаш, сақлаш, консервалаш ва улардан шарбатлар олишда катта миқдорда иккиламчи хом ашёлар ҳосил бўлиб, дастлабки хом ашё таркибидаги инсон организми учун зарур бўлган барча моддаларни тутади ва бирламчи хом ашёнинг озиқавий қийматини ўзида сақлайди. Юқоридаги муҳим вазифалар озиқ-овқат ва қайта ишлаш саноати олдига ҳам бир қанча вазифаларни қўймоқди

Meva va sabzavotlar mikrobiologiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A.J.Choriyev, F.X.Asatullaeva
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2009
Nashriyot:
Sahifalar soni:
168
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2020-10-20 14:40:38
Meva va sabzavotlar mikrobiologiyasi fanidan darslik

Meva va sabzavotlar mikrobiologiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A.J.Choriyev, F.X.Asatullaeva
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2009
Nashriyot:
Sahifalar soni:
168
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2020-10-20 14:16:38
Meva va sabzavotlar mikrobiologiyasi fanidan darslik

Синтез и технология получения ускорителей вулканизации каучуков


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Улуғбеков Жавохир
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Ташкентский химико-технологический институт
Sahifalar soni:
65
Yaratilgan vaqti:
2019-12-23 12:37:46
Актуальность проблемы. Производства резиновых изделий - крупная отрасль промышленности, продукция которой используется во всех областях народного хозяйства.

Изучение химического состава порошков из плодов, мякоти с кожицей и семян шиповника


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Шавкатов Н
Yaratilgan vaqti:
2019-12-23 12:32:24
Создание новых видов обогащенных продуктов с использованием местного растительного сырья требует проведения большого объема научных исследований в области изучения его химического состава и технологических свойств. Для подтверждения целесообразности применения порошков из плодов, мякоти с кожицей и семян дикорастущего шиповника в качестве обогащающих добавок, проведена оценка химического состава порошков

Исследование липидного комплекса порошков из шиповника


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ходжиев, Абдурахимов
Yaratilgan vaqti:
2019-12-23 12:28:50
Создание новых видов обогащенных продуктов с использованием местного растительного сырья требует проведения большого объема научных исследований в области изучения его химического состава и технологических свойств
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit