Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Крахмал ва инулин сақловчи хомашёларни комплекс қайта ишлаб, этанол ва оқсилли маҳсулотлар ишлаб чиқариш технологиясини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Бобоев Акмалжон Хатамович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УДК: 663.5:577.15
Yaratilgan vaqti:
2019-10-21 16:16:27
Тадқиқотнинг мақсади крахмал ва инулин сақловчи хомашёларни комплекс қайта ишлаб, этанол ва оқсилли маҳсулотлар ишлаб чиқариш технологиясини такомиллаштиришдан иборат.

Нон мaҳсулотлaри ишлaб чиқaришдa спонтaн бижғийдигaн хaмиртурушлaрнинг биотехнологик ҳусусиятлaрини тaкомиллaштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Рaхмонов Қaҳрaмон Сaноқулович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УДК:664.6.
Yaratilgan vaqti:
2019-07-03 20:28:56
Жaҳон миқёсидa озиқ-овқaт мaҳсулотлaрининг 70% деярли нон вa нон мaҳсулотлaрини тaшкил этaди. Нон мaҳсулотлaрини истеъмол қилиш ҳисобидaн инсон оргaнизмидa углеводлaргa бўлгaн эҳтиёжнинг деярли ярми, оқсиллaргa бўлгaн эҳтиёжнинг эсa учдaн бир қисми қониқтирилaди вa бу жудa муҳим aҳaмиятгa эгa. Шу сaбaбли, зaмонaвий нутрициология тaлaблaригa жaвоб берaдигaн нон мaҳсулотлaри ишлaб чиқaриш технологиялaрини ярaтиш, тaкомиллaштириш вa жорий этиш бу соҳaдaги илмий-тaдқиқот ишлaригa aлоҳидa эътибор қaрaтилмоқдa.

Хизматлар соҳаси (овқатланишни ташкил этиш ва сервис) бакалавриат йўналишлари, 5А610101 - Хизматлар соҳаси (овқатланиш корхоналарида ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатишни ташкил этиш) магистратура мутахассислиги учун


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Axrarov U
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
ТКТИ
Sahifalar soni:
186
Yaratilgan vaqti:
2019-05-13 12:30:55
Umumiy ovqatlanish korxonalari ichida restoran, kafe, bar asosiy o’rinni egallaydi. Bular axolining xordiq chiqarishini tashkil qilishda muxim axamiyatga ega. U yerlarga odamlar faqat ovqatlanish uchungina emas, balki yubileylarni nishonlash, kishi xayotidagi muxim voqealarni, u yoki bu jamoa a'zolarining quvonchiga sherik bo’lish, tuy tantanalarini o’tkazish, ish buyicha yoki rasmiy uchrashuvlar o’tkazish, shuningdek, dilkash dustlar davrasida dam olish uchun yitladilar.

Оvqаtlаnish fiziоlоgiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Axrarov U
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
ТКТИ
Sahifalar soni:
257
Yaratilgan vaqti:
2019-05-13 12:28:51
Аҳолини рационал овқатланишида умумий овқатланишнинг роли каттадир. Аҳолини умумий овқатланиш тизимида илмий асосланган меъёрлар асосида турли-туман ва рационал овқатланиш соҳасидаги эҳтиёжини қондириши керак

Меҳнатни мухофаза қилиш” фанини ўқитишда “Резюме” методидан фойдаланиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Таджиева Д. А
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
ТКТИ
Sahifalar soni:
67
Yaratilgan vaqti:
2019-05-13 12:09:16
«Mеhnatni muhofaza qilish» fanini o‟qitishdan maqsad bu oliygohlarda kimyotеxnologiyasi,biotеxnologiyasi va oziq-ovqat ishlab chiqarish tеxnologiyasi yo‟nalishi bo‟yicha talabalarga ishlab chiqarish korxonalarida havfsiz mеhnat sharoitini tashkil qilish, mеhnatni muhofaza qilishning umumiy, masalalari, tеxnika havfsizligi asoslari,yong‟in havfsizligi asoslari buyicha fundamеntal bilim bеrish, hamda olingan bilimlarini ishlab chiqarish korxonalarida mеhnat sharoitlarini yaxshilash chora-tadbirlarini amalga oshirshdan iboratdir

Ихтисосликка кириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Исмоилов Т.А
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
ТКТИ
Sahifalar soni:
155
Yaratilgan vaqti:
2019-05-13 11:51:41
«Ихтисосликка кириш» фани ҳақида умумий тушунча. Талабаларда «Ихтисосликка кириш» фани ва ўзлари танлаган касблари ҳақида бошланғич билим, ҳамда тасаввурларни шакллантириш.

Гўшт-сут корхоналари хом ашё ва материаллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Исмоилов Т.А
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
ТКТИ
Sahifalar soni:
90
Yaratilgan vaqti:
2019-05-13 11:50:40
Организмга зарур ва озиқ-овқат маҳсулотлари таркибида мавжуд бўлган барча моддаларни шартли равишда уч группага (одамнинг энергияга бўлган эҳтиёжини қондирадиган энергетик моддалар

Технология производства молочных продуктов. Справочник


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Л.Буйлова
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2012
Nashriyot:
Москва
Sahifalar soni:
440
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2019-05-13 10:40:47
Человек начал одомашнивать животных практически повсеместно. Как правило,для удовлетворения своих потребностей в молоке, мясе, одежде и т.п. Одновременно он отбирал универсальных травоядных животных

Технология молочных консервов


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Л.Буйлова
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2010
Nashriyot:
Москва
Sahifalar soni:
92
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2019-05-13 10:35:35
Молоко является единственной пищей для млекопитающих в первый период их жизни. Компоненты молока поставляют животным как энергию, так и вещества,необходимые для их роста.

Биотехнологик изланишларнинг методологик асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-05-13 10:30:25
Молекуляр-генетик тадқиқот усуллари ХХ асрнинг иккинчи ярмида биологик фанларнинг ютуғи бўлди. Улар ДНК нинг структурасини ўрганиш, турли организмлар ДНК сининг ўхшашлиги ва фарқини аниқлаш, ДНК структурасидаги зарарланган қисмларини аниқлаш ва хаттоки ДНК ёки РНК асосларининг кетма-кетлигини аниқлаш имкониятини беради.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit