Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Savod o’rgatish davri yozuv darslarida imlo ustida ishlash


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ergasheva Munisa
Nashr etilgan yili:
2011
Yaratilgan vaqti:
2018-02-23 10:29:09
Kurs ishi mavzusi ona tili fanini o'qitishning bosh maqsadi yoshlarimizning ijodiy, mustaqil, o'z fikrini erkin va ta'sirli, mazmunli va mantiqli qilib yozma va og'zaki shaklda ifodalashga, o'zbek tili qonun-qoidalarini ongli o'zlashtirishga o'rgatish, shuningdek, ularning fikr doiralarini kengaytirishga, ona yurtimizga, avlod-ajdodlarimiz qoldirgan boy ma'naviyatimizga, milliy urf-odatlarimizga mehr-muhabbat ruhida tarbiyalashga qaratilgan.

Gap bo‘laklarini o‘qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Rahimboyeva Shahlo Yangibayevna
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
НДПИ
Sahifalar soni:
61
Yaratilgan vaqti:
2018-01-31 11:46:05
Bitiruv ishida ona tili darslarida o‘tiladigan “Gap bo‘laklari” mavzusini innovasion pedagogik texnologiyalar yordamida o‘qitish orqali yo’llari batafsil yoritib berilgan.

O`zbek tili so`z birikmalarining XX asrdagi taraqqiyoti masalalari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Jabborov Ro`zmat
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2014
Nashriyot:
НДПИ
Sahifalar soni:
115
Yaratilgan vaqti:
2018-01-31 11:27:46
Bitiruv ishida o`zbek tilida analitizm tendentsiyasining rivoji va uning sintetizm bilan raqobatlashishi jarayonlarini faktlar vositasida ochib berilgan va so`z birikmasi hosil bo`lishi analitik shakllarining sintetik shakllarga sinonim bo`la olishi holatlarini kuzatilgan.

O’zbek tilida tinish belgilarining ishlatilishi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
H. Allambergenov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Mumtoz so'z
Sahifalar soni:
58
Yaratilgan vaqti:
2018-01-15 09:15:59
Yozma nutq madaniyati va savodxonlikni taminlashning asosiy shartlaridan biri-yozuvda imlo doidalariga qatiy fmfl qilish, gap va matn tuzish me’yorlariga rioya qilish hisoblanadi. Ammo gap va matn qurilishi tizimiga ishoroviy belgilarsiz na mazmun-moqiyatni, na mantiq talablarini to’la yuzaga chiqarish ifodalash nihoyatda mushkul ish.

Ona tilidan sifatlarning semantik- funktsional xususiyatlarini o”rgatishda interfaol usullardan foydalanish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
YU.M.Ibragimov - filol. fan. doktori, professor Bitiruvchi: Saparbayeva Manzura
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
НукусДПИ
Sahifalar soni:
58
Yaratilgan vaqti:
2018-01-13 10:01:03
O`zbek tili morfologiyasida, boshqa so`z turkumlari qatori sifat ham katta o`rinni egallaydi va o`zining leksik-grammatik va semantik xususiyatlariga ko`ra mustaqil so`z turkumi sifatida ajratilgan.

Ona tili darslarida o‘quvchilar nutqini so‘z ma’nodoshlari bilan boyitish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ilmiy rahbar: Sh.Bo‘ronova Bitiruvchi: L. Iskadarova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
НукусДПИ
Sahifalar soni:
84
Yaratilgan vaqti:
2018-01-13 09:46:11
Оna tili ta’limining samaradоrligi mustaqil turmushga qadam qo‘yayotgan yoshlarning nutqiy taraqqiyot darajasi bilan bahоlanadi.

O‘zbek tili darslarida ko‘makchilarni o‘rgatishning zamonaviy usullari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ilmiy Ilmiy rahbar: f.f.n., dots. G.Qurboniyozov Bitiruvchi: Z.Qo‘shnazarovIlmiy Ilmiy rahbar: f.f.n., dots. G.Qurboniyozov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
НукусДПИ
Sahifalar soni:
56
Yaratilgan vaqti:
2018-01-13 09:40:48
Til materiallarini o‘zlashtirishda ona tili metodikasining eng muhim talablaridan biri – til sathlarining alohida-alohida emas, balki o‘zaro uyg‘unlikda, yaxlitlikda o‘rganilishidir

Хоразм шеваларидаги кийим-кечак номларининг структур-семантик тадқиқи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Норбаева Шукуржон Хайитбаевна
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
811.512.133’282.2 (575.171):81’373.2 (043.3)
Yaratilgan vaqti:
2017-12-18 15:54:31
Хоразм шеваларидаги кийим-кечак номлари¬нинг структур-семантик хусусиятларини очиб беришдан иборат.

ALISHER NAVOIYNING ”SITTAI ZARURIYA” QASIDALAR TURKUMINING O’RGANILISHI VA TALQINLARI


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
116
Yaratilgan vaqti:
2017-11-22 12:12:59
Tadqiqotning maqsad va vazifalari. Alisher Navoiyning "Sittai zaruriya" qasidalar turkumini ilohiy-islomiy va adabiy manbalar bilan qiyosan o’rganish, vahdat ul-vujud ta’limotining asosiy masalasi Zot-sifat, Alloh-olam, Alloh - inson munosabatlari aks etgan talqinlarni keng g’oyaviy-badiiy tahlil qilish, teran ilmiy yoritish tadqiqotning asosiy maqsadi sifatida tanlandi.

«MUSTAQILLIK DAVRI HIKOYALARIDA ANTROPONIMLAR»


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
HAMROYEVA M
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
82
Yaratilgan vaqti:
2017-11-22 12:10:18
Mavzuning maqsad va vazifalari. Mustaqillik davri hikoyalari matnidagi antroponimlarni aniqlash, ularni klassifikatsiya qilish va semantik-stilistik xususiyatlarini bayon qilish.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit