Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Для школ общего среднего образования с узбекским и другими языками обучения (2-9 классы) Родному языку для школ общего среднего образования с русским языком обучения (1-9 классы) Литературе для школ общего среднего образования с русским языком обучения (1


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-08-16 11:13:50
Цель государственного образовательного стандарта — в свете социально-экономических реформ, проводимых в стране, воспитать в системе общего среднего образования духовно совершенную и интеллектуально развитую личность, учитывая передовой опыт развитых зарубежных стран, а также достижения науки и современные информационно-коммуникационные технологии.

Шеъриятда шакл ва мазмун уйғунлиги


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
С.Бобоева
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-07-03 14:45:05
Маълумки, сонетда барча қофиялар ўта жарангдор, тархи тоза, порлоқ бўлиши шарт. Қофиялар тартибида ҳам ўзига хосликлар мавжуд. Унда мазмун бандлараро маълум изчиллик билан баён этилади. Сонетнинг ички композициясига кўра унинг ҳар бир банди мустақил шеър мақомида бўлиши зарур. Композицион кўринишида 1-ўринда турувчи катренда мазмунининг моҳияти сўзланади, 2-катренда у ривожлантирилиб юқори нуқтага кўтарилади. Қолган терцет бандларининг биринчисида масаланинг ечими берилади, сўнгги терцетда у хулосаланади.

Тоғай Муроднинг ҳикоянавислик маҳорати


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ғ.Умида
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-07-03 14:42:18
Юлдузлар мангу ёнади номли биринчи қиссаси нашр қилинганидаёқ маълум бўлиб қолди. Лекин, ҳақиқатан ҳам,бу қисса чиққанида адабиётимизга, шубҳасиз , катта бир истеъдод кириб келганидан далолат беради. Ҳар қандай шоирда адиблик истеъдоди бўлади. Лекин жуда камдан-кам адибда шоирлик иқтидори юзага чиқади. Тоғай Мурод ҳам худди шундай ижодкорлар сирасидан: Унинг ижоди том манода шоирона . Мардона шеърият руҳи билан суғорилган.

Ziyovuddin Mansurning maqol va hikmatli so’zlardan foydalanish mahorati


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yuldashev Otabek
Yaratilgan vaqti:
2017-06-30 14:17:51
Xalq og’zaki ijodi bag’rida yetilgan va ko’p asrlik she’riyatimizga badiiy tasvir vositalari har bir ijodkor asarlarida o’zgacha sayqal topadi. Xalq tilidagi maqol va matallar, iboralar, obrazli ifodalar, latifa-yu rivoyatlar har bir san’atkor uchun hayotiy mazmunini yanada teranroq va yorqinroq ifodalashda yuksak poetik vosita bo’lib xizmat qiladi.

O‘zbek xalqi turmush tarzi asosida shakllangan frazeologizmlar


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Н.Султанова, Е.Хужаниязов
Yaratilgan vaqti:
2017-06-27 17:44:20
O‘zbek xalqi turmush tarzi asosida shakllangan frazeologizmlar

Ko’p ma’noli frazeologizmlarning lug’atlarda aks etishi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Н.Султанова
Yaratilgan vaqti:
2017-06-27 17:43:04
Ko’p ma’noli frazeologizmlarning lug’atlarda aks etishi

Она тили таълими ва хорижий тажрибалар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ш.Юлдашева., Д.Уразбаева
Yaratilgan vaqti:
2017-06-27 17:34:24
Она тили таълими ва хорижий тажрибалар

Уй вазифаси ва инновация


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ш.Юлдашева., Д.Уразбаева
Yaratilgan vaqti:
2017-06-27 17:33:22
Уй вазифаси ва инновация

O'zbek tilida tinish belgilariniń ishlatilishi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
H. Allambergenov. E. Xojaniyazov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Нукус ДПИ
Sahifalar soni:
58
Yaratilgan vaqti:
2017-06-05 11:43:17
Ózbekstan taroqiyatinińhozirgi davrida xalq talimi soqasida oqitish – orgatish ishlarida manaviy marifiy jabxalarida sifat bosqishida kotarilishdek masuliyatli vazifalar turibdi

O’zbеk tili lеksikоlоgiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Қурбанов Г.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Нукус ДПИ
Sahifalar soni:
64
Yaratilgan vaqti:
2017-04-15 10:34:46
Leksikologiyaning obyekti tilning lug’at boyligidir. Bu boylik tilshunoslikda leksika deb ataladi, u muayyan tildagi barcha so’zlarni va shu so’zlar bog’lanishidan tarkib topgan ko’chma ma’noli turg’un konstruksiyalarni (frazemalarni) o’z ichiga oladi.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit