Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

O‘quvchilar so‘z boyligining ortib borishida muloqot muhitining o‘rni


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Boltaboyeva Inobat Ikromovna Ilmiy rahbar: f.f.d., dots. Y.Ibragimov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
НДПИ
Sahifalar soni:
66
Yaratilgan vaqti:
2018-12-04 17:39:19
Bitiruv malakaviy ishining obyekti bolalar so‘z boyligining oshib borishida muloqot muhitining o‘rni, bolalar so‘z zahirasiga ular yashab turgan muhit, oilaning bevosita va bilvosita ta’siri masalalari tadqiq qilingan.

O‘zbek tilida laqablarning tuzilishi va leksik-semantik tavsifi (badiiy asarlar misolida)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Abdullayev Og‘Abek Erkinboy O‘Gli Ilmiy rahbar: f.f.d., dots. Y.Ibragimov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
НДПИ
Sahifalar soni:
55
Yaratilgan vaqti:
2018-12-04 17:37:11
Bu bitiruv malakaviy ishda,O‘zbek tilida laqablarning tuzilishi va leksik-semantik tavsifi (badiiy asarlar misolida) haqida soz boradi

Sh. Xolmirzayev asarlarida inson ruhiyatini aks ettiruvchi leksemalarning ma’noviy-uslubiy xususiyatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Shukurlayeva Surayyo Yakubboyevna Ilmiy rahbar: f.f.n., dots. G.Qurboniyozov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
НДПИ
Sahifalar soni:
64
Yaratilgan vaqti:
2018-12-04 17:34:54
Sh.Xolmirzayev asarlarida inson ruhiy holatini ifodalovchi va harakat ma’nosini ifodalovchi fe’l leksemalar, shuningdek inson ruhiyatini ifodalovchi sifat leksemalarning uslubiy xususiyatlarini o‘rganish orqali yozuvchining ifoda imkoniyatlarini tahlil qilish.

O‘zbek tilida affiksal omonimiyaning grammatik va uslubiy xususiyatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Karimova Sayyora Olimjon Qizi Ilmiy rahbar: f.f.n.,dots E.Xo‘janiyazov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
НДПИ
Sahifalar soni:
56
Yaratilgan vaqti:
2018-12-04 17:32:45
Tadqiqotning asosiy maqsadi o‘zbek tilidagi omonimik affikslarni o‘rganish va ularni tizimli holda qarab chiqishdan iboratdir. Chunki bu hodisa so‘z turkumlar aro hodisa bo‘lib, barcha so‘z turkumlaridagi omonimik affikslarni qarab chiqishni, ulardagi omonimik ma’nolarni aniqlashni taqazo qiladi.

Ona tili darslarida o‘quv topshiriqlari ustida ishlashda ijodiy faoliyatni shakllantirish usullari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Madraximova Nilufarning Ilmiy rahbar: p.f.n.Sh.Bo’ronova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
НДПИ
Sahifalar soni:
78
Yaratilgan vaqti:
2018-12-04 17:30:28
Ilmiy ishning asosiy maqsadi Ona tili darslarida o‘quv topshiriqlari ustida ishlashda ijodiy faoliyatni shakllantirish usullari bo'yicha gap boradi

O‘zbek tilidan o‘rgatuvchi audiodasturlar yaratish texnologiyalari (6-sinf “ona tili” darslari misolida)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Gulmanova Qunduz Erimmatovna Ilmiy rahbar: p.f.n., dots. Sh.Yuldasheva
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
НДПИ
Sahifalar soni:
65
Yaratilgan vaqti:
2018-12-04 17:27:48
Ilmiy ishning asosiy maqsadi ”Ona tili” fani doirasida audiodasturlarni yaratish va undan foydalanish bo‘yicha adabiyotlarni o‘rganish, bu boradagi xorij tajribasi bilan tanishish, ona tili uchun audiodasturlarning tajriba-sinov namunasini yaratish, til darslarini audiodasturlar vositasida tashkil qilish bo‘yicha tavsiyalar tayyorlashdan iborat.

O‘zbek tilida graduonimiya va uni o‘rgatish usullari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yo‘Ldosheva Marhabo Maqsudbek Qizi Ilmiy rahbar: f.f.n., dots. G.Qurbaniyazov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
НДПИ
Sahifalar soni:
66
Yaratilgan vaqti:
2018-12-04 17:25:07
Ilmiy ishning asosiy maqsadi o‘zbek tilidagi fe’llarning darajalanish hodisasini ko‘rsatish va hali o‘rganilmagan, yechimini kutayotgan muammolarga bir qadar oydinlik kiritish.

Қорақалпоғистон ӱзбек шеваларида феъл ясовчи айрим афиксларнинг синонимияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Умида Ибрагимова
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-12-04 17:22:28
Мақола феъл ясовчи айрим аффиксларнинг синонимик хусусиятлари, маъно муносабатлари Қорақалпоғистонда ӱзбек шеваларидан синхрон аспектда йиғилган материаллар асосида тавсиф этилди.

Она тилини ӱқитиш жараёнини дидактик воситалар билан таъминлаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Юлдашева Шахло Шукурлаевна
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
2017 УДК 371.31
Yaratilgan vaqti:
2018-12-04 17:20:12
Мақолада она тили таълими учун “Машқ дафтари” яратилиш тажрибалари ҳақида баён қилинган. “Машқ дафтари”га қуйиладиган дидактик, илимий методик, санитар гегеник ва эстетик талабларнинг тавсифномаси келтирилган.

Ўзбек тили муаллифлик корпусини тузишнинг лингвистик асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
ХАМРОЕВА ШАҲЛО МИРДЖОНОВНА
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
410
Yaratilgan vaqti:
2018-12-01 17:36:04
Жаҳон тилшунослигида компьютер ва корпус лингвистикаси муаммоларини ўрганиш ХХ асрнинг 40-йилларида бошланиб, бу соҳада дастлабки илмий фаразлар айтилди. Хусусан, ўтган асрнинг 60-йилларида мазкур жараён жадаллашди, XXI аср бошларида ўзида миллионлаб сўзларни акс эттирувчи юзлаб тил корпуслар пайдо бўлди. Сунъий интеллектнинг автоматик таржима, компьютер таҳлили, таҳрири, тезаурус, электрон луғат сингари имкониятлари кенгайди, илмий-назарий асослари яратилди, амалиётда қўллаш мумкин бўлган илк намуналари қўлланила бошлади. Фандаги бу янгиланишлар ахборот технологияларини тилшуносликка татбиқ этиш билан боғлиқ истиқболли илмий йўналишлар пайдо бўлишига йўл очди. Бу эса корпус, корпус лингвистикаси, унинг шаклланиши, тараққиёти, бугунги ҳолати ва корпус тузишнинг умумий тамойилларини ўрганиш заруратини ҳамда мавзу долзарблигини белгилаб беради.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit