Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Тузли стресс шароитида ўстирилган сафлор ва уч турдаги крамбе уруғларининг липидлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Юлдашева Нигора Каримовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УДК: 547.915+665.33
Yaratilgan vaqti:
2019-12-20 17:28:19
Ёғли сафлор ва уч турдаги крамбе ўсимликлари уруғи липидлари, ёғ кислоталари таркибини ва туз стресси шароитида уларнинг ўзгаришларини аниқлашдан иборат

“Alpomish” dostonining lingvokulturologik xususiyatlari.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yo'ldosheva D.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
84
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 10:22:51
Namangan davlat universiteti 5A 120102 – Lingvistika (o’zbek tili) yo’nalishi magistranti Yo’ldosheva Dildoraning “Alpomish” dostonining lingvokulturologik xususiyatlari” mavzusidagi magistrlik dissertatsiyasida til vositalarining milliy-madaniy xususiyatlarni aks ettirishdagi ahamiyati tahlil qilingan. Dostondagi leksik birliklar, o’xshatish va metaforalarning lingvokulturologik jihatlari yoritib beriladi.

Leksemalarda pragmatik sema va baho munosabati.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Sattarov B.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
58
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 10:20:56
Namangan davlat universiteti 5A120102-Lingvistika (o'zbek tili) mutaxassisligi 2-kurs magistratura talabasi Sattarov Boqijon Abdumalik о‘gaining "Leksemalarda pragmatik sema va baho munosabati" mavzusidagi magistrlik dissertatsiyasida til sathlarida pragmatik sema va bahoning o’rni, badiiy asarlarda va turli xil nutqiy vaziyatlarda ularning fonetik, leksik, frazeologik birliklar asosida yuzaga kelishi hamda ularning kontekst yoki nutqiy jarayonlar bilan bog’liq jihatlari til - nutq zidlanishi asosida yoritib berilgan.

Shukur Xolmirzayev asarlarining lingvopoetik tadqiqi.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Jabborova Z.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
72
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 10:14:22
Namangan davlat universiteti 5A120102 – Lingvistika (o’zbek tili) yo’nalishi magistranti Zilola Jabborovaning “Shukur Xolmirzayev asarlarining lingvopoetik tadqiqi” mavzusidagi magistrlik dissertatsiyasida adib qissa va hikoyalaridagi fonetik, leksik, frazeologik birliklarning lingvopoetik xususiyatlari, yozuvchining so’z qo’llash mahorati tahlil qilingan. Dissertant adib asarlari misolida o’zbek adabiy tili turli sath birliklarining emotsional-ekspressivlikni ifodalashdagi ahamiyati masalasini yoritib bergan.

Maqsud Shayxzoda dramalarining lingvopoetik xususiyatlari.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ikramova M
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
81
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 10:03:10
Namangan davlatuniversiteti 5A120102 – Lingvistika (o‘zbektili) mutaxassisligi 2-kurs magistranti Ikromova Muhtaram Botirjon qizining “Maqsud Shayxzoda dramalarining lingvopoetik xususiyatlari” mavzusidagi magistirlik dissertatsiyasida shoirning “Mirzo Ulug‘bek”, “Jaloliddin Manguberdi” tarixiy dramalariga xos okkаzionalizmlar, ma'noviy ko‘chimlar, murojaat shakllari, paremalar, forsiy, arabiy kiritmalar va fonologik birliklarning lingvopoetik xususiyatlari yoritilgan

Ta’limda til kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Eraliyeva D.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
97
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 10:01:24
“Ta’limda til kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish” mavzusidagi magistrlik dissertatsiyasida til ta’limi orqali tayanch lingvistik va nutqiy kompetensiyalarini shakllantirish muammolari yoritiladi. Nutqiy kompetensiyalar: tinglab tushunish, o’qish, gapirish, yozish, lingvistik kompetensiyalar: fonetik, leksik, grammatik kompetentsiyalarning o’ziga xosligi tahlil qilinadi.

O‘zbek mumtoz she'riyatiga xos yorni ifodalovchi birliklarning leksik-semantik va uslubiy xususiyatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Bohodirova N.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
102
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 09:59:54
Namangan davlat universiteti 5A120102 – Lingvistika (o‘zbektili) mutaxassisligi 2-kurs magistranti Bahodirova Namuna Sherzod qizining “O‘zbek mumtoz she'riyatiga xos yorni ifodalovchi birliklarning leksik-semantik va uslubiy xususiyatlari” mavzusidagi magistirlik dissertatsiyasida“yor” tushunchasini ifodalovchi leksema va birikma shaklidagi birliklarning nominatsion-motivatsion xususiyatlari, shakl va ma'no munosabatiga ko‘ra turlari, tarixiy-etimologik manbalari va uslubiy xususiyatlari Alisher Navoiy, Lutfiy, Ogahiy, Uvaysiy asarlaridan to‘plangan 500 dan ziyod birliklar asosida yoritilgan

Наманган қипчоқ шевалари ареалида ундошларининг кучли ва кучсиз позициялари.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Дарвишов И.
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 09:56:28
Наманган вилояти жануби-ғарбий шевалар ареали ўзига хос бетакрор этномулоқот ҳудуд эканлигининг тарихий сабаблари, туркий тиллар материаллари асосида фонологик сатҳ масалалари, туркий тиллар ундош фонемаларининг тариxий манбалар асосида фонологик белги-хусусиятлари ёритилган.

Ўхшатишлар – лингвомаданий восита сифатида.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ашуров Д.
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 09:55:16
Ушбу мақолада “Алпомиш” достонида қўлланган анъанавий ўхшатишлар ҳақида сўз боради. Муаллиф достонда қўлланган ўхшатишларни лингвомаданий жиҳатдан таҳлил қилган

O'zbеk shevashunosligidan malakaviy amaliyot.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 09:45:32
Qo`llanmada dialektologik malakaviy amaliyotni o`tkazish bo`yicha tavsiyalar, topshiriqlar, shuningdеk, transkripsion va diakritik bеlgilardan foydalanish hamda dialektologik materiallarni to’plash yuzasidan tavsiyalar bеrilgan.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit