Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

O‘zbek tilining amaliy grammatikasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-03-31 12:29:11
“O‘zbek tili amaliy grammatikasi” fani quyidagi masalalarni qamrab oladi: 1. Hozirgi o‘zbek adabiy tili, til sathlari va qonuniyatlari, adabiy merosimizni chuqur o‘rgatish asosida tilimizning boy imkoniyatlarini yoshlar ongiga singdirish. 2. Tildan to‘g‘ri va oqilona foydalanishga o‘rgatish. 3. Yoshlarni mustaqil fikr, keng tafakkur va erkin mushohada egasi qilib tarbiyalash. 4. Ularni muttasil kitob mutolaasiga odatlantirish, badiiy asarlar o‘qishga qiziqtirish, shu asosda ularning so‘z boyligini oshirish. 5. Talabalarning og‘zaki va yozma nutqini o‘stirish, ifoda imkoniyatlarini kengaytirish va savodxonlik darajasini oshirish. 6. Muloqot madaniyati va nutq tadbirkorligini tarkib toptirish va rivojlantirish. 7. Darsda qo‘yilgan muammolar yechimini izlashga o‘rgatish.

Ўзбек тилида вариантдош бирликларнинг нутқий қўлланиши ва услубий хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Базарова Дилдор Бахроновна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
943.75(042)
Yaratilgan vaqti:
2020-03-13 18:56:41
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилида вариантдош бирликларнинг меъѐрий чегарасини белгилаш, уларнинг нутқий қўлланиши ва услубий хусусиятларини аниқлашдан иборат.

O‘quvchilarni badiiy asar mazmunini qayta hikoyalashga o’rgatishda ta’lim texnologiyalaridan foydalanish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Salimova Shahnoza
Nashr etilgan yili:
2019
Yaratilgan vaqti:
2020-03-11 11:18:52
Mamlakatimizning har tomonlama ham iqtisodiy-ijtimoiy, ham madaniy-ma’rifiy jihatdan yuksalishida yoshlarning o‘rni benihoya kattadir. Shuning uchun ham prezidentimiz bugungi kunda ta’lim, fan va adabiyot sohasida ko’plab o’zgarishlar va yangilanishlarni olib bormoqda

Қорақалпоқ ва ўзбек тилларида бирикма шаклдаги ижтимоий-сиёсий терминлар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Жалилов С.
Yaratilgan vaqti:
2020-01-13 17:14:07
Терминлар лексиканинг ўзига хос назарий ва амалий аҳамиятга эга бўлган қатлами хисобланади. Шу сабали у доимо соҳа вакиллари ва тилшунослар диққат марказида туриши лозим бўлган ходисадир. Қорақалпоқ ва ўзбек тилларини ана шу жиҳатларига кўра тадқиқ ва таҳлил қилиш бугунги кун тилшунослигининг долзарб масалаларидан биридур. Бу эса ҳар иккала тилдаги ижтимоий-сиёсий ҳужжатлар тилини тартибга келтириш, номинатив вазифасини аниқ белгилаш ва таржима қилиш масалаларида ҳам ўзига хос ўринни эгалаши шубҳасиз.

Qadimgi turkiy til.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-01-10 09:50:54
Oliy oquv yurtlarida olib boriladigan mashg`ulotlarni ikki turga ajratish mumkin. Birinchisi, nazariy bilimlar taqdimotiga qaratilgan ma`ruzalar va ikkinchisi, nazariy bilimlarni amalda sinab ko`rish va tadbiq qilishga yo`naltirilgan amaliy mashg`ulotlar. Quyida amaliy mashg`ulotlarning mohiyati, maqsadi, turlari, tarkibiy qismlari, mazmuni, usul va metodlari, shakllari, ulardagi ish usullari, qo`yilgan talablar va boshqalar haqida so`z yuritiladi.

Eski o'zbek tili yozuvi.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-01-10 09:49:11
Mazkur qo’llanma oliy o’quv yurtlari talabalari hamda eski o’zbek tili va yozuvi bilan qiziquvchilar uchun mo’ljallangan.

Тузли стресс шароитида ўстирилган сафлор ва уч турдаги крамбе уруғларининг липидлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Юлдашева Нигора Каримовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УДК: 547.915+665.33
Yaratilgan vaqti:
2019-12-20 17:28:19
Ёғли сафлор ва уч турдаги крамбе ўсимликлари уруғи липидлари, ёғ кислоталари таркибини ва туз стресси шароитида уларнинг ўзгаришларини аниқлашдан иборат

“Alpomish” dostonining lingvokulturologik xususiyatlari.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yo'ldosheva D.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
84
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 10:22:51
Namangan davlat universiteti 5A 120102 – Lingvistika (o’zbek tili) yo’nalishi magistranti Yo’ldosheva Dildoraning “Alpomish” dostonining lingvokulturologik xususiyatlari” mavzusidagi magistrlik dissertatsiyasida til vositalarining milliy-madaniy xususiyatlarni aks ettirishdagi ahamiyati tahlil qilingan. Dostondagi leksik birliklar, o’xshatish va metaforalarning lingvokulturologik jihatlari yoritib beriladi.

Leksemalarda pragmatik sema va baho munosabati.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Sattarov B.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
58
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 10:20:56
Namangan davlat universiteti 5A120102-Lingvistika (o'zbek tili) mutaxassisligi 2-kurs magistratura talabasi Sattarov Boqijon Abdumalik о‘gaining "Leksemalarda pragmatik sema va baho munosabati" mavzusidagi magistrlik dissertatsiyasida til sathlarida pragmatik sema va bahoning o’rni, badiiy asarlarda va turli xil nutqiy vaziyatlarda ularning fonetik, leksik, frazeologik birliklar asosida yuzaga kelishi hamda ularning kontekst yoki nutqiy jarayonlar bilan bog’liq jihatlari til - nutq zidlanishi asosida yoritib berilgan.

Shukur Xolmirzayev asarlarining lingvopoetik tadqiqi.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Jabborova Z.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
72
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 10:14:22
Namangan davlat universiteti 5A120102 – Lingvistika (o’zbek tili) yo’nalishi magistranti Zilola Jabborovaning “Shukur Xolmirzayev asarlarining lingvopoetik tadqiqi” mavzusidagi magistrlik dissertatsiyasida adib qissa va hikoyalaridagi fonetik, leksik, frazeologik birliklarning lingvopoetik xususiyatlari, yozuvchining so’z qo’llash mahorati tahlil qilingan. Dissertant adib asarlari misolida o’zbek adabiy tili turli sath birliklarining emotsional-ekspressivlikni ifodalashdagi ahamiyati masalasini yoritib bergan.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit