Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Бадиий матнда терминларнинг лингвопоэтик ва лингвокультурологик хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жамолиддинова Дилноза Мирҳожиддиновна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
УЎК:811.512.133
Yaratilgan vaqti:
2021-04-07 14:50:24
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тили бадиий матнидаги терминларнинг лингвопоэтик ва лингвокультурологик хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Hozirgi o'zbek tili


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
B.M.Bahriddinova
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Qarshi davlat universiteti
Sahifalar soni:
28
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2021-02-24 18:08:48
Ushbu qo'llanma 5120100-Filologiya tillarni o'qitish (o'zbek tili) ta'lim yo'nalishi o'quv rejasidagi "Hozirgi o'zbek tili" fanining "Morfologiya", "Sintaksis" bo'limlari yuzasidan amaliy seminar mashg'ulotlar, mustaqil ta'lim topshiriqlari shuningdek kurs ishlarini bajarishda yordam berish maqsadida tayyorlangan.

Diktantlar to’plami


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Bo’ranova Sh., G.Yusupova., K.Baymenova
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Nukus
Sahifalar soni:
75
UDK raqami:
0272
Yaratilgan vaqti:
2021-01-13 14:36:26
Mazkur uslubiy qo’llanmada ta’lim qoraqalpoq tilida olib boriladigan maktablarda o’zbek tilini o’qitish jarayonida o’quvchilarni ta’lim jarayonida o’zbek tilidan olgan bilimlarini nazorat shakli bo’lmish diktant turlari va ularni tashkil etish usullari xususida so’z yuritiladi. Shuningdek, 5-9-sinflar uchun diktant turlari bo’yicha matnlar to`plamini keltirdik.

Ўзбек бадиий насрининг лингво-услубий шаклланиш асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Умурқулов Бекпўлат
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
УДК:811.512.133’38 (043.3)
Yaratilgan vaqti:
2020-12-25 10:36:14
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек бадиий нутқининг лингво-услубий хусусиятларини бадиий наср материаллари асосида ўрганишдан иборат.

Ўзбек тили миллий-маданий бирликларининг ассоциатив тадқиқи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тажибоев Ботир Рахимжонович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
УЎК: 811.512.133 (043.3)
Yaratilgan vaqti:
2020-12-11 17:27:58
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилидаги миллий-маданий семали бирликларнинг ассоциатив боғланишини таҳлил этиш, уларнинг матн ҳосил қилишдаги ўрнини белгилаш ва лингвистик хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Ўткир Ҳошимов асарлари тилининг лингвопоэтик ва лингвомаданий хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Муқимова Зоҳида Расуловна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
УЎК:811.512.133:81’1(092)Ҳошимов (043,3)
Yaratilgan vaqti:
2020-11-30 12:56:56
Тадқиқотнинг мақсади Ўткир Ҳошимов асарларидаги поэтик актуаллашган лексик бирликлар, тасвирий воситаларни белгилаш ҳамда адиб асарларида қўлланган лингвомаданий бирликларни тадқиқ этиш орқали ёзувчининг тилдан фойдаланиш маҳоратини ҳамда бу орқали унинг ўзбек адабий тили ривожига қўшган ҳиссасини аниқлашдан иборат.

Ўзбек тилининг дейктик бирликлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Давлатова Раъно Ҳайдаровна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
УДК:’811.512.133’367.626(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2020-11-27 15:36:42
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилининг ишора бирликларини аниқлаш ва прагматик табиатини очиб бериш, дейктик бирликларни ишора объектига кўра таснифлаш, дейксис ҳодисасини функционал-семантик майдон нуқтаи назаридан ўрганиш, унинг ифодаланиш усуллари ва воситаларини аниқлашдан иборат.

Ona tili 10-sinf


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Muallif:
Baxtiyor Mengliyev, Sharofat Toshmirzayeva, Saodat Atoyeva, Saida Majidova, Dilfuza Mannopova
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
O'qituvchi
Sahifalar soni:
96
UDK raqami:
UO‘K 811.512.133(075.3)
Yaratilgan vaqti:
2020-09-29 16:56:50
Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 10 - sinfi uchun darslik. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi tomonidan tavsiya etilgan.

Ona tili 11-sinf


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Muallif:
Baxtiyor Mengliyev, Sharofat Toshmirzayeva,   Saodat Atоyeva, Saida Majidova
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
O'qituvchi
Sahifalar soni:
96
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2020-09-29 16:53:57
Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 11- sinfi uchun darslik. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi tomonidan tavsiya etilgan.

Topics on defectology workbook II


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Borasheva A., Djumamuratova G., Kunnazarova G.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nukus
Sahifalar soni:
64
UDK raqami:
3084
Yaratilgan vaqti:
2020-07-06 21:47:40
This manual (workbook) is designed for Defectology students who study English as a foreign language. The aim of manual is to teach foreign language with the help of reading texts on specialty with terminology which is used in the field of Defectology, with tasks for developing speaking, reading and writing skills.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit