Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Kesish nazariyasi, asboblar va moslalamalarni loyihalash


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Andijon mashinasozlik instituti
Sahifalar soni:
142
Yaratilgan vaqti:
2021-09-23 13:06:25
Moslamalar vazifasi va ko‟rinishi bo‟yicha quyidagi asosiy turlarga bo'linadi: tokarlik, jilvirlash va ichki jilvirlash; parmalash va yo‟nib kengaytirish dastgohlari; frezerlik dastgohlari; tish frezalash dastgohlari; protyajkalash dastgohi; yetiltirish dastgohi; shakldor ishlov berish; ko‟pmaqsadli RDB dastgohlari; agregat dastgohlari va avtomat liniyalar moslamalari. Yuqoridagi harbir guruh moslamalari o‟ziga xos xususiyatlari, afzalliklari va kamchiliklariga ega.

Қорақалпоғистон республикаси иқтисодиётининг барқарор ривожланиши ва экзоген ўсиш моделлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ситмуратов Шухрат Тенгелович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
330.14:330.115:31:37(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2021-09-23 12:22:22
Тадқиқотнинг мақсади. Қорақалпоғистон Республикаси иқтисодиётининг барқарор ривожланиш ва ўсиш суръатларини экзоген эконометрик моделлар асосида таҳлил қилиш ҳамда такомиллаштиришга йўналтирилган назарий таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Mis ikki ionini 8 -merkaptoxinolin yordamida spektrofotometrik aniqlash.


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
B.Tuliyev
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2021
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
76
Yaratilgan vaqti:
2021-09-23 12:21:56
Insoniyatning kundalik hayoti sog‘lig‘ini va atrof-muhitni muhofaza qilish va mustahkamlash jamiyat hayotining muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Sog‘liqni va atrof-muhitni muhofaza qilish tizimi bevosita siyosiy, iqtisodiy, huquqiy, madaniy,ilmiy, tibbiy hamda sanitar-gigienik kabi yo‘nalishlardagi kompleks chora-tadbirlar orqali amalga oshirilib, har bir insonni jismoniy va ruhiy salomatligini saqlash va mustahkamlashga yo‘naltirilgandir. Sanoatning, texnikaning, atom energiyasi sanoatining jadal rivojlanishi, po‘lat ishlab chiqarishning o‘sishi, shuningdek, qishloq xo‘jaligi, tibbiyot, farmatsevtikaning rivojlanishi analitik usullar sezgirligini 10-5-10-8 % gacha va undan oshirishni taqazo etmoqda.

Sanoat korxonalarini joylashtrishning ekologik muammolarini o‘rganish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A.Do‘smurodov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
84
Yaratilgan vaqti:
2021-09-23 12:19:11
Ushbu bitiruv malakaviy ishida Sanoat korxonalarini joylashtrishni ekologik muammolari o‘rganilgan

Yer resurslaridan foydalanish va tuproqlarni muhofaza qilish chora-tadbirlarini tahlil qilish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Y.Qulmurotova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
84
Yaratilgan vaqti:
2021-09-23 12:13:52
Ushbu bitiruv malakaviy ishida Yer resurslaridan foydalanish va tuproq holati o‘rganilgan

Сурункали юрак етишмовчилиги ривожланишида мия натрийуретик пептид гени полиморфизмининг аҳамияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Закирова Гулноза Алишеровна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
616.12-008.46:575-07
Yaratilgan vaqti:
2021-09-22 17:35:54
Тадқиқотнинг мақсади сурункали юрак етишмовчилиги ривожланишини эрта ташхислашда клиник-генетик предикторларни аниқлаш ҳамда прогнозлаш услубларини такомиллаштиришдан иборат.

Қорин олд дeвори опeрациясидан кeйинги чурраларини композит матeриаллардан фойдаланиб протeзлашни экспeримeнтал- клиник баҳолаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ахмедов Ахмат Иброгимович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
616.381-007.431-089.06/844
Yaratilgan vaqti:
2021-09-22 17:25:07
Тадқиқотнинг мақсади: қорин олд дeвори опeрациясидан кeйинги чурраларини композит матeриаллардан фойдаланиб протeзлашни экспeримeнтал - клиник баҳолаш.

Тажрибада ген-модификацияланган маҳсулотларнинг иммун тизимига таъсири хусусиятларини баҳолашга мажмуавий ёндошиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Алланазаров Алланазар Худашкурович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
616.36:575.1:612.017.1-092
Yaratilgan vaqti:
2021-09-22 17:22:38
Тадқиқотнинг мақсади тажрибада ген-модификацияланган маҳсулотнинг (соя мисолида) иммун тизимига таъсири хусусиятларини аниқлаш ва баҳолашга мажмуавий ёндошишдан иборат бўлган.

Физикани ўқитишда талабаларнинг илмий дунёқарашини компетентлик даражада шакллантириш методикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тугалов Фарход Қаршибоевич
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
378/371.124:53
Yaratilgan vaqti:
2021-09-22 17:19:17
Тадқиқотнинг мақсади физикани ўқитишда талабаларнинг илмий дунёқарашини компетентлик даражада шакллантириш методикасини такомиллаштиришдан иборат.

Акрил мономерлари асосида гомо- ва сополимерлар синтези: хоссалари ва қўлланилиши


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Бозоров Нурад Исматович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
541.64
Yaratilgan vaqti:
2021-09-22 14:48:00
Тадқиқотнинг мақсади радикал полимерланиш шароитида акрил мономерлари асосида чизиқли ва пайванд гомо- ва сополимер макромолекулаларини олиш бўйича экспериментал ёндашувларни ишлаб чиқиш, молекуляр хусусиятларни тартибга солишнинг самарали воситаларни яратиш, шунингдек синтез қилинган полимерларнинг эксплуатацион тавсифларини белгилаб берувчи физик-кимёвий ва структуравий хусусиятларини ўрганиш ҳамда уларни амалда қўллаш соҳаларини белгилашдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit