Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

XII–XV асрлар ўзбек мумтоз адабиётида муршид ва мурид образлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Раҳмонова Зулайҳо Жамоловна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
УЎК: 821.512.133(092)
Yaratilgan vaqti:
2020-09-23 12:25:19
Тадқиқотнинг мақсади, аввало, халқ оғзаки ижодида пир, руҳий раҳнамоларнинг қаҳрамон тақдири ҳамда асар сюжетидаги ролини аниқлаш, мумтоз адабиётимиздаги муршид образи билан ўхшаш ва фарқли жиҳатларини белгилаш; муршид ва мурид истилоҳларига назарий манбалар ва бадиий асарлар уйғунлигида изоҳ бериш; мумтоз адабиётимизда муршид образининг пайдо бўлиш асослари ҳамда рамзий-мажозий тимсол даражасига кўтарилиш босқичларини замонавий қарашлар муштараклигида таҳлил ва талқин этишдан иборатдир.

80-йиллар ўзбек шеъриятида поэтик тафаккурнинг янгиланиши ва Шавкат Раҳмон ижоди


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Муллахўжаева Раъно Тошхўжаевна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
УЎК:821.512.133(092)(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2020-09-23 12:01:22
Тадқиқотнинг мақсади ХХ асрнинг 80-йиллари ўзбек шеъриятида поэтик тафаккур янгиланишини шоир Шавкат Раҳмон ижоди мисолида аниқлаш, шоир шеърларининг шакли, мазмуни ҳамда ғоявий-бадиий хусусиятларини атрофлича ўрганишдан иборат.

Ўзбек мумтоз адабиётида соқийнома (генезиси, тараққиёт босқичлари, поэтик хусусиятлари)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Асадов Мақсуд Ҳусенович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
УДК: 82-1/29
Yaratilgan vaqti:
2020-07-03 23:07:05
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек мумтоз адабиѐтининг ўзига хос шеърий жанрларидан бири бўлган соқийноманинг генезиси, жанрий табиати ва специфик хусусиятларини ойдинлаштириш, соқийномачилик анъанасининг шаклланиш тамойиллари, поэтик эволюцияси ва тарихий-тадрижий такомили жараѐнларини аниқлаш асносида соқийномаларнинг ғоявий-бадиий олами ва Шарқ мумтоз адабиѐтида тутган мавқеини белгилашдан иборатдир.

Чингиз Айтматовнинг “Тоғлар қулаётган замон (Абадий қаллиқ) романидаги бош ғоя


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Сатторзода Хуршидабону
Yaratilgan vaqti:
2020-06-24 15:11:13
"Тоғлар қулаётган замон (Абадий қаллиқ)" романида Чингиз Айтматовни биз шунчаки ёзувчи эмас, балки руҳшунос, инсоншунос ёзувчи сифатида яна бир бор таниймиз. Чунки асар қаҳрамони Арсен Саманчин тимсолида ёзувчи бани башар мудом қизиққан руҳият сирларини, қалб асрорини, инсон табиатининг ғоят дақиқ қирраларини моҳирона тадқиқ этади.

Темурнома”асаридаги антропонимлар ҳақида баьзи мулохазалар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Турсунова Юлдуз
Yaratilgan vaqti:
2020-06-24 15:10:01
Амир Темур ва Темурийлар, уларнинг бошқарув шакли ҳақида маьлумотлар келтирилган.

Хайрат ул-аброр достонииниг учинччи наьти бадиий тахлили


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Турдиева Мафтуна
Yaratilgan vaqti:
2020-06-24 15:09:06
Алишер Навоий ”Ҳайрат ул-аброр” достонида Муҳаммад пайг‘амбаримизга бешта наът баг‘ишлайди. Наътларнинг ҳар бири маълум бир г‘оявий мақсадга қаратилган бо‘либ, улар пайг‘амбаримизнинг тавсиф етувчи томонларини ко‘рсатади

Хайрат ул-аброр достонииниг иккинчи наьти тахлили


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Турдиева Мафтуна
Yaratilgan vaqti:
2020-06-24 15:08:17
Алишер Навоий “Хамса”сининг дидактик асари “Хайрат ул-аброр” достони нақти тахлил қилинган

Илмий матнда сўз тартиби


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Бобожонова Шохсанам
Yaratilgan vaqti:
2020-06-24 15:07:17
Сўзлар ўзаро бирикиб коммуникатив вазифани бажариш, бирор фикр ифодалаши учун гап таркибида маьлум изчилликда келиши керак.

Ўзбек тилининг ривожида мақолларнинг ўрни


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Бобожонова Шохсанам
Yaratilgan vaqti:
2020-06-24 15:06:26
Ўзбек тилининг ривожланишида публистистика яни мақолаларнинг ўрни ахамиятли экенлигигни ёритилган.

Ўзбек тилшунослигида бирикма ва унга доир долзарб масалалар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Махматмуродова Нодира
Yaratilgan vaqti:
2020-06-24 15:05:26
Бугунги кунда олимларимиз томонидан ўзбек тилшунослигининг долзарб масалаларига оид бир қатор илмий ишлар қилиб келинмоқда. Хусусан, бирикма мавзуси бўйича ҳам тилшунослар ўз фикрларига ега. Тилшунос Шавкат Раҳматуллайев ўзининг “ Ҳозирги адабий ўзбек тили” номли китобида ушбу мавзу бўйича мулоҳаза юритиб, бирикмалар тизимининг мазмун-моҳиятини кенг доирада ёритиб берган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit