Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Ўзбек адабиёти тарихи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Д.Карабаева
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
ЎзДСМИ
Sahifalar soni:
196
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2020-04-01 11:23:42
Қўлланма санъат олий ўқув юртлари учун мўлжалланди. Унда ўзбек адабиётининг энг нодир дурдоналарини ўрганиш мақсад қилиб олинди. Қўлланмада адабий турлар ва жанрларнинг хусусиятлари ҳамда уларнинг санъат соҳасидаги турлари ва жанрларга алоқаси ҳақида сўз юритилади. Қадимдан бошлаб XIX асргача бўлган адабий йўналишларга мансуб адибларнингина ижоди ўрганилади ва улар яратган асарларнинг ўзбек адабиётига таъсири, унинг тараққиётидаги ўрни кабиларга баҳо берилади. Ушбу фан ҳар бир соҳанинг ўзига хос томонларига мослаган ҳолда ўқитилади.

Navoiyning ijodiy faoiliyati


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-03-31 12:31:13
Ushbu uslubiy majmua buyuk mutafakkir shoir Alisher Navoiyning hayoti va ijodi haqidagi eng muhim ma'lumotlar, uning asarlari poetikasi, shoir lirikasi, xususan, “Xazoyin ul-maoniy” kulliyoti tarkibiga kiruvchi janrlarni sharhlab o‘qitish, Navoiy dostonlari va nasriy asarlarini sharhlab o‘qitish bilan bog‘liq masalalarni qamrab olgan.

Улуғбек Ҳамдам романларида миллий ва умуминсоний муаммолар талқини


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Хаитова Д.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
NDPI Tipografiya
Sahifalar soni:
102
Yaratilgan vaqti:
2020-03-26 16:03:57
Улуғбек Ҳамдам асарларида миллий ва умуминсоний муаммоларни намоён қилувчи ёзувчининг ривоя тарзи, қаҳрамонлар талқини, сюжет қурилиши, бадиий деталларнинг функционаллиги, ижодий ўзига хослиги, бадиий воқеликни яратиш тамойиллари мисолида ўрганишдан иборат.

Нодир Норматовнинг бадиий маҳорати


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Худоймуродова Хурият Мухиддиновна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
894.375:8-13
Yaratilgan vaqti:
2020-03-13 19:02:04
Тадқиқотнинг мақсади Нодир Норматов насрига хос бадиият қирралари, унинг ижодий лабораторияси масалаларини очиб беришдан иборат.

Navoiy asarlarida Vatan mavzusi talqini


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A.Xolmurodov
Yaratilgan vaqti:
2020-03-12 11:16:17
Maqolada Alisher Navoiy asarlarida Vatan mavzusining qamrovi, turli janrlarda ushbu timsolning badiiy ifodasi tadqiq etilgan.

Абдуқодир Ҳайитметовнинг адабиётшунослик фаолияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қувонов Зариф Омонбоевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
УДК: 891.709
Yaratilgan vaqti:
2020-03-12 08:45:32
Тадқиқотнинг мақсади Абдуқодир Ҳайитметовнинг ҳаёт йўли ва илмий фаолиятини ёритиш, адабий-эстетик қарашларининг асослари, шаклланиш босқичлари, етакчи тамойилларини аниқлаш, навоийшуносликка қўшган ҳиссаси, муайян адиб ижодига ёндашув усуллари ва бадиий асарни баҳолаш принциплари, назариётчи ва матншунос олим сифатида амалга оширган ишларининг моҳияти ва аҳамиятини кўрсатиб беришдан иборат.

Layli va Majnun” dostonini o‘rganishda lug‘at ustida ishlash


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Annaqulova Shaxlo
Nashr etilgan yili:
2019
Yaratilgan vaqti:
2020-03-11 11:06:39
Ma’lumki, bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri yosh avlodni komil inson, yuksak ma’naviyatli, vatanparvar, chuqur bilimli, ijodkor va har tomonlama faol qilib tarbiyalashdir. “O’zbekistonda mustaqil va kuchli davlat qurishdan asosiy maqsad inson, uning huquq va erkinliklari oliy qadriyat hisoblanadigan va hurmat qilinadigan adolatli jamiyat barpo etishdir.

Najmiddin Komilov tadqiqotlarida tasavvuf va komil inson masalalari talqini


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Nusratullaeva Dilnoza Nusratullaevna
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
NavDPI
Sahifalar soni:
79
Yaratilgan vaqti:
2020-03-11 10:23:26
Milliy mafkuraning diniy falsafiy ildizlaridanbiri, kishilarni komillik darajasiga yetkazishga xizmat qiladigan ta’limottasavvufdir. Tasavvuf islom dini zaminida va islomiy haqiqatlar bag‘ridavujudga kelgan, avliyolar e’tiqodidan tug‘ilgan, qariyb o‘n ikki asrdan beriyashab kelayotgan ta’limot bo‘lib, unda insonning bir qancha ezgu istaklari vaideallari mujassam.

Alisher Navoiy "Xamsa"sida uchraydigan raqamlarning g'oyaviy-badiiy mohiyati va vazifalari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Nizomov Farhod Muso o'g'li
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
NavDPI
Sahifalar soni:
91
Yaratilgan vaqti:
2020-03-11 10:13:20
Alisher Navoiy “Xamsa”sida uchraydigan raqamlarning g‘oyaviybadiiy mohiyati va vazifalari” nomli magistrlik dissertatsiyasida “Xamsa”da uchraydigan raqamlar haqida mulohaza yuritish mo‘ljallangan.

Talabalarda o'quv motivatsiyasi shakllanishining psixologik xususiyatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
G. H. Xolmurodova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
NavDPI
Sahifalar soni:
62
Yaratilgan vaqti:
2020-03-11 08:55:18
SHaxs tarbiyasi, uning ijtimoiy-psixologik kamoloti har qanday davlatning bosh strategik masalalaridan biridir. CHunki, shaxsni ma’lum ezgu g’oyalar, ijtimoiy-psixologik va yuksak intellektual тalablar asosida tarbiyalamay turib har jihatdan kamol topishga qodir amiyatni qurib bo’lmaydi.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit