Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Tamsil san’atidan foydalanishdagi shoirning badiiy mahorati


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Sadullayeva Sh
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2019-02-12 13:24:18
Ushbu BMIdan ko`zlangan maqsad Alisher Navoiy ijodi misolida tamsil san'atining yangi qirralari, imkoniyatlarini ochib berishdan iborat.

Ogahiy forsiy lirikasining mavzu va g`oyalar olami


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ubaydullayeva S
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro
Sahifalar soni:
74
Yaratilgan vaqti:
2019-02-12 13:21:08
Ishning maqsadi. Ogahiyning forsiy merosi filologik aspektda alohida o‘rganilgan emas. Shoir lirikasining o‘ziga xos jihatlarini belgilashda zullisonaynlik mahorati muhim o‘rin tutadi.

O’zbek dostonchiligida Bobur siymosi talqini


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ikromova M
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro
Sahifalar soni:
58
Yaratilgan vaqti:
2019-02-12 13:19:46
Malakaviy bitiruv ishining maqsad va vazifalari. O’zbek dostonchiligida yaratilgan Boburga bag`ishlangan dostonlarni syujeti, kompozistiyasi, obrazlar olami, badiiy til xususiyatlarini o’rganish ishning maqsadini tashkil etadi.

Devoni Foniyda qur’oniy g`oyalarning badiiy talqini


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Mulloqulova Sh.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro
Sahifalar soni:
52
Yaratilgan vaqti:
2019-02-12 13:17:06
Tadqiqotning maqsadi. Alisher Navoiyning forsiy she’riyatida Qur’on oyatlarining tutgan o`rni hamda islomiy g`oyalarning Navoiy ijtimoiy-falsafiy dunyoqarashidagi darajasini aniqlashdan iborat.

Boburnomada xotin – qizlarga munosabat


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Barotova X.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro
Sahifalar soni:
63
Yaratilgan vaqti:
2019-02-12 13:16:01
Mirzo Bobur ko'ngliga juda yaqin bo'lgan tuyg'ular, ayolning go'zalligi va fazilatlari "Boburnoma" sahifalarida yorqin aks etgan. Boburning ayol qahramonlari, chuqur tafakkur egalari, tashqi chiroy ruhiy dunyosining go'zal husniga mutanosib bo'lgan siymolardir. "Boburnoma" dagi Istiqlol davri farzandlariga ibrat bo'ladigan ayni jihatlarini o'rganishni kichik tadqiqotimizning asosiy maqsadi qilib oldik.

Mustaqillik davri o`zbek she`riyatida irfoniy g`oyalar talqini


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Jamolova Z
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro
Sahifalar soni:
59
Yaratilgan vaqti:
2019-02-12 13:07:25
Magistrlik dissertatsiyasining asosiy umumlashmalari va xulosalari ma`nan yetuk barkamol kadrlarni tarbiyalashda katta ta`sirga ega. Yosh avlodni tarbiyalashdagi ta`sirini qiyosiy –tahliliy, qiyosiy–tipologik aspektda mukammal o`rganishda o`ziga xos nazariy va amaliy ahamiyatga ega .Chiqarilgan ilmiy xulosalar mustaqillik davri o`zbek she`riyatida irfoniy mavzulardagi she`rlarining badiiy talqini yuzasidan ilmiy tadqiqotlar yaratishda nazariy manbaa bo`lib xizmat qiladi.

Навоий “Хамса” cининг Насрий Баёнлари: Принциплари, Мезонлари, Усуллари.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
ТОЖИБОЕВА ОЗОДА ТОҲИРОВНА
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
821.512.133-3(092)
Yaratilgan vaqti:
2019-02-11 18:12:07
Тадқиқотнинг мақсади “Хамса” достонларини насрийлаштириш қонуниятларига таянган ҳолда ўзбек адабиётидаги илк насрий баён “Насри Хамсаи беназир”нинг насрий баёнчилик тарихида тутган ўрнини очиб беришдан иборат.

G’azalning matniy tahlili


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Sayliyeva Z
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro
Sahifalar soni:
95
Yaratilgan vaqti:
2019-02-06 13:14:55
Ushbu MD Alisher Navoiyning “G’aroyib us-sig’ar” devonidagi dastlabki 5 g’azalning matniy tahlilini tadqiq etishga bag’ishlangan

Some characteristic features, skills and style of the literary critic


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Qodirova N.
Yaratilgan vaqti:
2019-02-06 13:01:49
The article examines the creativity of Ibrohim Haqqulov, a prominent scientist, a prominent critic, a sophisticated scientist, a classic scientist in the history of Uzbek literature, and the peculiarities of his research in Uzbek literature. Peculiarities of literary criticism are analysed as careful, consistent, extensive and profound scientific conclusions from literary phenomena, objectivity, and most importantly, the study of interests to literature.

Description of female character in uzbek literature


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Akhmedova Sh
Yaratilgan vaqti:
2019-02-06 12:58:33
Ushbu maqola o'zbek adabiyotida ayol obrazining berilishiga bag'ishlangan
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit