Filtrlar

Ўзбек ва Қирғиз фольклорида тақинчоқлар образлантирилишининг спецификаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Сулайманова Мехринса Ибрахимовна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
УДК: 398.2(575.1:575.2) (043.3)
Yaratilgan vaqti:
2022-01-11 21:13:43
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек ва қирғиз фольклорида тақинчоқлар образининг келиб чиқиш илдизлари ҳамда поэтикасига хос типологик, специфик хусусиятларни аниқлашдан иборат.

Чингиз Айтматов Асарларида фольклоризмлар типологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Алисултонова Нигора Абибуллаевна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
УДК 398.(512.154)(092)
Yaratilgan vaqti:
2022-01-11 21:08:11
Тадқиқотнинг мақсади Чингиз Айтматов асарлари фольклоризмларининг спецификасини, таснифини амалга ошириш принципларини, генезиси ва поэтик хусусиятларини аниқлаш, давр руҳияти ва ижодкор шахсияти муштараклигини белгилаб кўрсатишда фольклоризмларнинг ўрни ва ролини асослашдан иборат.

Хоразм бахшичилик ва халфачилик анъаналари (генезис, локаллик, репертуар, ижро усули)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Cабирова Насиба Эргашевна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
УЎК 398.8(575.171)
Yaratilgan vaqti:
2021-12-22 10:30:33
Тадқиқотнинг мақсади. Хоразм бахши ва халфачилик санъатининг илк манбалари ва тараққиёт босқичлари, ўзига хос хусусиятлари, достончилик мактаблари, қиссахонлик ва унинг оғзаки ижрога таъсири, бахшилар ва халфаларнинг устоз-шогирдлик анъаналари, ҳудудга хос эпик анъаналар, машҳур бахшилар ва халфалар ижодининг эволюциясини аниқлаш ҳамда локал хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Ўзбек халқ достонларида от образи билан боғлиқ эпик формулалар ва уларнинг бадиияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Джуракулова Гулноза Шавкатовна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
УЎК: 398.5(=512.133)
Yaratilgan vaqti:
2021-12-22 10:17:15
Тадқиқотнинг мақсади халқ эпосида от образи билан боғлиқ эпик формулаларнинг тутган ўрни, бадиий вазифалари, барқарор эпик шаклларнинг етакчи кўринишларини аниқлаш ва уларнинг достон композициясида тутган ўрни ҳамда семантик аҳамиятини очиб беришдан иборат.

Ўзбек ва Немис халқ мақолларининг қиёсий-типологик тадқиқи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Бафоев Фарруҳ Садриддинович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
УЎК: 398.91(=512.133) 398.91(=112.2)
Yaratilgan vaqti:
2021-12-22 10:10:33
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек ва немис мақолларининг ўзига хос хусусиятлари, тематикаси, тузилиши, бадиияти ва образлар тизимини типологик нуқтаи назардан аниқлаш ва шу орқали келажакда тузиладиган ўзбек ва немис мақоллари, фразеологик луғатларига назарий асос тайёрлаш, электрон таржима дастурлари учун манба яратишдан иборат.

Қашқадарё-Сурхондарё достончилигининг умумўзбек эпоси тараққиётидаги ўрни


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Эргашев Абдиолим
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
УЎК: 398.2(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2021-12-17 09:41:45
Тадқиқотнинг мақсади Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида достончилик қадимдан мавжуд бўлгани, у бир неча поэтик мактабларга умумлашган ҳолда ҳозиргача сифат ўзгаришларига учраб, жонли жараёнда яшаётгани, поэтик мактабларнинг ўзаро ўхшаш ва ўзига хос жиҳатлари мавжудлиги, шу ҳудуд бахши-шоирларининг эпик анъанада ўзига хос жиҳатлари, репертуар бойлиги билан умумўзбек достончилиги ривожига қўшган ҳиссаси, анъананинг давом этиши ва сўниш жараёнининг кучайишини ойдинлаштиришдан иборат.

Огаҳийнинг бадиий маҳорати


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ғайипов Дилшод Қадамбаевич
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
УЎК 821.512.133-1
Yaratilgan vaqti:
2021-11-29 16:59:17
Тадқиқотнинг мақсади. Огаҳий бадиий маҳоратини лирик жанрлар поэтикаси, шоир шеъриятининг образлар олами, бадеъ, қофия илмларининг ижодкор асарларидаги поэтик ифодасини кўрсатишдан иборат.

Алишер Навоий ҳаёти ва ижодини ўргатиш жараёнида фанлараро интеграциядан фойдаланиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Комилжон Абдуллаев
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2021
Nashriyot:
Nodirabegim
Sahifalar soni:
113
UDK raqami:
821.512.133.091
Yaratilgan vaqti:
2021-11-18 16:54:28
Монография адабиётшунос ва методист олимлар, мазкур соҳа бўйича изланишлар олиб бораётган тадқиқотчилар, олий ўқув юртлари филология йўналиши талабалари, академик лицей, умумий ўрта таълим ва касб-ҳунар мактаби ўқитувчилари, маънавий-маърифий ишлар ташкилотчилари ҳамда шоир ҳаёти ва ижоди билан қизиқувчи мутахассисларга мўлжалланган.

Қорақалпоқ халқ достони «Шаҳриёр» (Генезиси. Жанрий хусусиятлари. Сюжет қатлами ва образлар таркиби)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Кенесбаева Шахсанем Кенесбай қизи
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
УЎК:82/820
Yaratilgan vaqti:
2021-11-10 19:49:22
Тадқиқотнинг мақсади Қорақалпоқ халқ достони «Шаҳриёр»нинг генезиси, жанрий хусусиятлари, сюжет қатлами, қорақалпоқ версияси ва образлар тизими асосида достоннинг қорақалпоқ версияси вариантларининг ўзига хослиги, Марказий Осиё туркий халқлари эпик анъаналарида тутган ўрни ва аҳамиятини очиб беришдан иборат.

Ўзбек адабиётшунослигида рецепция муаммоси (Немис адабиётидан таржималар мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қосимов Абдулазиз Ғайбуллаевич
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
УЎК: 821.512.133.09
Yaratilgan vaqti:
2021-11-01 09:56:13
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек адабиётшунослигида рецепциянинг илмий-назарий усуллари, методологик принциплари ва йўналишларини немис адабиётидан қилинган таржималар мисолида очиб беришдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit