Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Нодир Норматовнинг бадиий маҳорати


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Худоймуродова Хурият Мухиддиновна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
894.375:8-13
Yaratilgan vaqti:
2020-03-13 19:02:04
Тадқиқотнинг мақсади Нодир Норматов насрига хос бадиият қирралари, унинг ижодий лабораторияси масалаларини очиб беришдан иборат.

Navoiy asarlarida Vatan mavzusi talqini


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A.Xolmurodov
Yaratilgan vaqti:
2020-03-12 11:16:17
Maqolada Alisher Navoiy asarlarida Vatan mavzusining qamrovi, turli janrlarda ushbu timsolning badiiy ifodasi tadqiq etilgan.

Абдуқодир Ҳайитметовнинг адабиётшунослик фаолияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қувонов Зариф Омонбоевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
УДК: 891.709
Yaratilgan vaqti:
2020-03-12 08:45:32
Тадқиқотнинг мақсади Абдуқодир Ҳайитметовнинг ҳаёт йўли ва илмий фаолиятини ёритиш, адабий-эстетик қарашларининг асослари, шаклланиш босқичлари, етакчи тамойилларини аниқлаш, навоийшуносликка қўшган ҳиссаси, муайян адиб ижодига ёндашув усуллари ва бадиий асарни баҳолаш принциплари, назариётчи ва матншунос олим сифатида амалга оширган ишларининг моҳияти ва аҳамиятини кўрсатиб беришдан иборат.

Layli va Majnun” dostonini o‘rganishda lug‘at ustida ishlash


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Annaqulova Shaxlo
Nashr etilgan yili:
2019
Yaratilgan vaqti:
2020-03-11 11:06:39
Ma’lumki, bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri yosh avlodni komil inson, yuksak ma’naviyatli, vatanparvar, chuqur bilimli, ijodkor va har tomonlama faol qilib tarbiyalashdir. “O’zbekistonda mustaqil va kuchli davlat qurishdan asosiy maqsad inson, uning huquq va erkinliklari oliy qadriyat hisoblanadigan va hurmat qilinadigan adolatli jamiyat barpo etishdir.

Najmiddin Komilov tadqiqotlarida tasavvuf va komil inson masalalari talqini


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Nusratullaeva Dilnoza Nusratullaevna
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
NavDPI
Sahifalar soni:
79
Yaratilgan vaqti:
2020-03-11 10:23:26
Milliy mafkuraning diniy falsafiy ildizlaridanbiri, kishilarni komillik darajasiga yetkazishga xizmat qiladigan ta’limottasavvufdir. Tasavvuf islom dini zaminida va islomiy haqiqatlar bag‘ridavujudga kelgan, avliyolar e’tiqodidan tug‘ilgan, qariyb o‘n ikki asrdan beriyashab kelayotgan ta’limot bo‘lib, unda insonning bir qancha ezgu istaklari vaideallari mujassam.

Alisher Navoiy "Xamsa"sida uchraydigan raqamlarning g'oyaviy-badiiy mohiyati va vazifalari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Nizomov Farhod Muso o'g'li
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
NavDPI
Sahifalar soni:
91
Yaratilgan vaqti:
2020-03-11 10:13:20
Alisher Navoiy “Xamsa”sida uchraydigan raqamlarning g‘oyaviybadiiy mohiyati va vazifalari” nomli magistrlik dissertatsiyasida “Xamsa”da uchraydigan raqamlar haqida mulohaza yuritish mo‘ljallangan.

Talabalarda o'quv motivatsiyasi shakllanishining psixologik xususiyatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
G. H. Xolmurodova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
NavDPI
Sahifalar soni:
62
Yaratilgan vaqti:
2020-03-11 08:55:18
SHaxs tarbiyasi, uning ijtimoiy-psixologik kamoloti har qanday davlatning bosh strategik masalalaridan biridir. CHunki, shaxsni ma’lum ezgu g’oyalar, ijtimoiy-psixologik va yuksak intellektual тalablar asosida tarbiyalamay turib har jihatdan kamol topishga qodir amiyatni qurib bo’lmaydi.

3-5 yoshdagi bolalarda ijodiy tafakkurni shakllantirishning psixologik xususiyatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
R.U.Ro`ziqulov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
NavDPI
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2020-03-10 16:46:41
Har qanday jamiyatning ravnaqiijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy barqarorligini uning fuqarolarining ijodiy-ahloqiysalohiyatini yuksak darajada rivojlanganligiga bog’liq

Lutfty hayoti va ijodini o’rgatish tajribasidan


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Munira Xudoyorova
Yaratilgan vaqti:
2020-03-10 16:10:17
Bugungi globallashuv davrida latzandlatimizni har qanday yot g'oyalardan asrab-avaylashning ishonchli qurollaridanbiri - adabiy ta'limdir

Хусусий корпусларни тузишда алоҳида матн устида ишлаш йўллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Чориева Умида
Yaratilgan vaqti:
2020-02-28 08:34:23
Дунёда кечаётган интеграция ва глобаллашув жараёнида ўзбек тилини дунёвий тиллар даражасига олиб чиқиш ўзбек тилшунослиги олдидаги муҳим вазифалардан бири ҳисобланади.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit