Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Хalq og`zaki ijodi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
M.Boboev
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2005
Nashriyot:
Sahifalar soni:
57
Yaratilgan vaqti:
2018-02-15 10:32:37
Ma’ruza matnlari «O`zbek xalq ijodi» fanidan tuzilgan bo`lib, unda xalq og`zaki ijodining mazmun va mohiyati, taraqqiyot bosqichlari, xalq baxshilari haqida ma’lumotlar berilgan. Ma’ruza matnlari baklavr ta’lim oluvchi talabalarga mo`ljallangan.

Ўзбек халқ романик достонлари поэтикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Салима Мирзаева
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2004
Nashriyot:
Sahifalar soni:
246
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-02-14 17:19:08
Ўзбек халқ эпоси таркибида катта ўрин эгаллаган романик достонлар поэтикаси таҳлил этилган ушбу моногрфияда романик достонларнинг ўзига хос хусусиятлари,сюжети, эпик макон ва замон табиати, образлар тизими ва барқарор сталистик формулалари, уларнинг эпик тасвирда тутган ўрни ҳамда ғоявий-бадиий вазифалари ёритилган.

Adabiy ta’limda xalq maqollarini o‘rgatish usullari”


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Erkinboyeva G Ilmiy rahbar: f.f.n., dots. O.Duysenboyev, N.Allambergenova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
НДПИ
Sahifalar soni:
63
Yaratilgan vaqti:
2018-01-15 11:50:43
Mustaqillik kunlarida gullab yashnayotgan adabiyotimizning ildizlari qadim-qadimlarga borib taqaladi. Avloddan-avlodga o`tib kelayotgan boy adabiy merosimiz – xalq dostonlari, maqollar,topishmoqlar, afsonaviy rivoyatlar, qo`shiqlar, askiya va boshqa ko`plab janrlar xalq og`zaki ijodining asosini tashkil qiladi.

Umumta`lim maktablarida XX asr o‘zbek shoiralari ijodini o‘rgatish (Zulfiya va Saida Zunnunova ijodi misolida)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Qutlimurotova F Ilmiy rahbar: f.f.n.dots. F.Salaev S.Bekchanova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
НДПИ
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-15 11:47:38
Adabiyot: so‘z san’ati azaldan xalq qalbining ifodachisi, haqiqat va adolat jarchisi bo‘lib keladi. Bunda xalqimiz uchun xizmat qilgan shoir va yozuvchilarning o‘rni beqiyosdir. Zamonamizning serqirra ijodkorlaridan, nasrda va nazmda tanho adibalarimiz Zulfiya va Saida Zunnunovalar ana shunday zabardast qalam sohiblaridan hisoblanadi..Shu o‘rinda Yurtboshimizning ayollar haqida aytgan quyidagi so‘zlarini tilga olib o‘tishni lozim topdik:

Umumna’lim maktablarida Abdulla Qahhor asarlarini o‘qitish usullari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
"Bobojonova O Ilmiy rahbarlar: f.f.n., dots. O.Duysenboyev katta o‘qituvchi Sh.Aldasheva "
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
НДПИ
Sahifalar soni:
61
Yaratilgan vaqti:
2018-01-15 11:44:14
XX asr o‘zbek adabiyotining peshqadam namoyandalaridan biri Abdulla Qahhor nafaqat hayotni kuzatish, voqelikda kechayotgan jarayonlarga munosabat bildirish, balki xalq tili va dilining tarjimoni bo‘lishga intilgan adib sifatida shuhrat qozongan.

Odil Yoqubov qissalarida zamondoshlar obrazi talqinidagi o’ziga xoslik


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Насруллаева Н. Ilmiy rahbar: f.f.d. prof. K.Quramboyev
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
НДПИ
Sahifalar soni:
69
Yaratilgan vaqti:
2018-01-15 11:40:35
Jamiyatda katta tarixiy burilishlar, olamshumul o’zgarishlar ro’y bergan kunlar avlodlar xotirasida umrbod saqlanib qoladi, hatto har bir shaxs taqdirida o’z ” izi”ni qoldiradi, osoyishta o’tgan turmush taraqqiyotiga ta’sir ko’rsatsa-da odatdagi oddiy voqealarday o’tib ketaveradi.

Akademik litseylarda Erkin Vohidov ijodini mustaqil tálim mashgulotlarida órgatishning samarali usullari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Matyakupov S. Qudanova Z. 1-kurs Magistranti
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
6
Yaratilgan vaqti:
2018-01-12 14:06:28
Badiy adabiot inson ruhiyatiga, ishki olamiga bevosita tasir qilishi hamda óquvchining ruhiy dunyosini boyitib, mánaviy komol toptirishi nuqtai nazaridan boshqa fan sohalaridan ajralib turadi.

Алишер Навоий ва қорақалпоқ адабиёти қорақалпоқ адабиётади


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
К. Қурамбоев
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
5
Yaratilgan vaqti:
2018-01-12 13:55:29
Алишер Навоий ижодини тарғиб қилиш,ғазаллар, мухаммаслар, назиралар, рубоийлар ва бошқа мумтоз жанрларда асарлар ёзиб, ўз миллий адабиётини Шарқ адабиёти дастурлари билан туташтиришга астойдил ҳаракат қилган ва қилиб келаётган қорақалпоқ ижодкорлари ҳақида айтилади

Ўзбек тили маънавий-маърифий лексикасининг мустақиллик йилларидаги тараққиёти («миллий ғоя» атов бирликлари тизими)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тожиева Гулбаҳор Номозовна
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2017-12-21 11:46:44
Миллий ғоя тушунчаларини ифодаловчи атов бирликларининг ўзбек тили лисоний тизимидаги ўрни ва системавий хусусиятлари ёритиб беришдан иборат.

Алишер Навоий “Фарҳод ва Ширин” достони сарлавҳалари бадиияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Курбанов Абдулхамид Абдикаюмович
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
821.512.133 (092) Навоий А. (043.3)
Yaratilgan vaqti:
2017-12-18 14:18:58
Алишер Навоий “Фарҳод ва Ширин” достонидаги сарлавҳалар бадиияти, уларнинг асар умумматнида тутган ўрни, муаллиф бадиий нияти ва асар ғоявий мазмунини ифодалашдаги аҳамиятини очиб беришдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit