Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Internal diseases


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ismatova M.N
Yaratilgan vaqti:
2021-09-17 11:05:25
Systemic changes in Uzbekistan, with emphasis on the priority development of outpatient care, dictate the need for appropriate restructuring in the professional training of a doctor in accordance with the model of a GP (General Practitioner) or family doctor.

Ichki kasalliklar fani bo’yicha


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
. Ismatova M. N.
Yaratilgan vaqti:
2021-09-17 10:55:28
Fakultet terapiya - keng tarqalgan kasalliklarning etiologiyasi, patogenezi, tasnifi, klinik kechishi, laboratoriya, asbob-uskunalar, klinik ko`rsatmalar yordamida tashxis qo`yish, oqibati, asorati, oldini olish choralari, kechiktirib bo`lmaydigan holatlarda tezkor yordam ko`rsatish, mustaqil ravishda tekshirish o`tkazish, ishga layoqatliligini bilish, davolash asoslarini o`rgatadigan fan bo`lib, umumiy amaliyot shifokori-bakalavr mutaxassisligiga oid tafakkur va dunyoqarashni shakllantirishda kattа ahamiyatga ega.

Пропедевтика детских болезней


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Саъдуллоева И.К.
Yaratilgan vaqti:
2021-09-17 10:40:12
Скорость роста, увеличение массы тела, последовательность в увеличении различных частей тела, а следовательно, и пропорций, так же как созревание различных органов и систем на каждом возрастном этапе, в основном запро¬граммированы наследственными механизмами и при оптимальных условиях жизнедеятельности идут по определенному плану. Однако неблагоприятные факторы, особенно во внутриутробном периоде и в раннем возрасте, могут не только нарушать последовательность развития детей, но иногда вызывать подчас необратимые изменения. Факторы внешней среды, т. с. условия пита¬ния, воспитания, заболевания, социальные и др., могут оказывать большее влияние па рост, чем генетические или же другие биологические факторы, осо¬бенно в период интенсивного роста и развития ребенка. Наиболее наглядно и просто можно оценивать развитие ребенка по различным антропометриче¬скимпоказателям, что давно широко используется в педиатрии.

Tibbiyot kasbiga kirish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Mukhamedova Sh.T.
Yaratilgan vaqti:
2021-09-17 10:35:50
O'quv mashg'ulotining maqsadi Bolalarga va o’smirlarga davolash-profilaktik yordam ko’rsatishning zamonaviy tamoyillari. Bolalar davolash-profilaktik muassasalarining ishini tashkillashtirish. Bolalar kasalxonasining davolash-himoyalash tartibi. Sog’lom va bеmor bolalarni parvarish qilish tizimi haqida tushuncha. JSST va BMT ning “Bolaga yaxshi munosabatli shifoxona” bolalar fondining tashabbus tamoyillari. Bolalar parvarishi va tarbiyasida kichik va o’ rta tibbiyot xodimlarining o’ rni. Tibbiyot xodimlari faoliyatining etik-dеontologik tamoyillari.

Nursing care of sick child


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Muhamedova Shaxnoza Tolibovna, Sa'dulloeva Iroda Qurbonovna, Turaeva Nargiza Karimovna
Yaratilgan vaqti:
2021-09-17 10:28:52
This publication is an important guide for junior students in children's medical and preventive institutions, where the "approach" to the child is developed, the student learns to talk to him in a mutually acceptable language, begins to understand the psychology of children of different ages.

Oliy toifali hamshiralar uchun oila tibbiyotida hamshiralik ishi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Tilloeva Sh.Sh.
Yaratilgan vaqti:
2021-09-17 10:23:26
Oila tibbiyoti falsafasi va asosiy tamoillari. Alma-Ata deklarastiyasi. O’zbekiston Respublikasi Sog’likni saqlash tizimida birlamchi tibbiy yordam xizmati va unda o’rta tibbiy xodimlarning o’rni. QVP va oilaviy polikliniklarni ishini tashkil qilish mezonlari haqida talabalarga tushuntirib berish.

Science of Avicenna


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Tilloeva Sh.Sh
Yaratilgan vaqti:
2021-09-17 10:15:39
This handbook is part of the higher education destinations of 4-year medical and medical-pedagogical faculties for additional training units, meets state standards and model curricula. Textbook learning modules that match the instructional hours of the program. The tutorial shows the types of interactive methods of teaching technology. Fully described the life and work of Abu Ali ibn Sina, studied his priceless works. Also, human nature, the factors which formed the nature, types, factors changing nature, the internal body fluids and their educational role in the body, simple articles on these issues valuable thoughts. In this tutorial we examined the causes, classification, treatment of diseases, the types of bleeding, indications and contraindications, and these skills are currently used in medicine. The department specialized diseases are explained anatomical and physiological structure, diseases, treatments each body.

Пахтанинг дастлабки сифат кўрсаткичларини сақлаш мақсадида сепаратор ишчи органларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Турсунов Иброхимжон Тургунович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
677.21.021
Yaratilgan vaqti:
2021-09-17 10:01:00
Тадқиқотнинг мақсади Сепаратор ишчи органлари конструкциясини такомиллаштириш орқали пахта маҳсулотлари дастлабки сифат кўрсаткичларини сақлаш ва иш унумдорлигини оширишдан иборат.

Талабаларнинг муқобил энергияга оид компетенцияларини ривожлантиришда дастурий таълим воситаларидан фойдаланиш методикасини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жамилов Юсуф Юнус Ўғли
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
37.015.31:620.92
Yaratilgan vaqti:
2021-09-16 22:14:10
Тадқиқотнинг мақсади дастурий таълим воситаларидан фойдаланиш асосида талабаларининг муқобил энергияга оид компетенцияларини ривожлантириш методикасини такомиллаштиришдан иборат.

Турли тизимли тилларда мурожаатнинг коммуникатив-прагматик аспекти (инглиз ва ўзбек тиллари материаллари асосида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қодирова Мукаддас Тоғаевна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
811.111-115
Yaratilgan vaqti:
2021-09-16 18:32:42
Тадқиқотнинг мақсади турли тизимли тилларда, жумладан, инглиз ва ўзбек тиллари материаллари асосида мурожаатнинг коммуникатив-прагматик аспектда қиёсий-чоғиштирма таҳлилини амалга ошириш ва шу асосда уларнинг универсал ва миллий ўзига хос хусусиятларини аниқлашдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit