Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Казусли вазиятларда спортчи эмоционал ҳолатини коррекциялашнинг ижтимоий-психологик механизмлари.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Файзиев Зоҳиддин Ҳасанбоевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
796:151.3 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-07-18 09:58:07
Тадқиқотнинг мақсади казусли вазиятларда спортчи эмоционал ҳолатини коррекциялашнинг ижтимоий-психологик механизмларини ишлаб чиқишдан иборат.

Оилада ёшларнинг интернет тармоғидан фойдаланиш маданиятини шакллантириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
М.Абдужаббарова
Yaratilgan vaqti:
2020-04-01 12:00:13
Ушбу мақолада оилада ёшларнинг интернет тармоғидан фойдаланиш маданиятини шакллантиришда ота-оналарнинг саводхонлигини ошириш ҳақида ёритилган. Бу борада ота-оналарга тавсиялар берилган. Оиладаги муҳит ва интернет тармоғи ўртасидаги муносабатларни илмий таҳлил қилинган. Ушбу масалани ўрганиш оила педагогикаси учун муҳим аҳамиятга эга хисобланади.

Таълим жараёнида психологик ҳимояланишнинг айрим педагогик-психологик усуллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
О.Давлатов
Yaratilgan vaqti:
2020-04-01 11:59:19
Ушбу мақолада – ўқувчи-ёшларда учраб турадиган психологик муаммолар ҳамда педагоглардан талаб этиладиган педагогик-психологик вазифалар бўйича фикр-мулоҳазалар баён этилган.

Umumiy psixologiya


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ivanov P., Zufarova M.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2008
Nashriyot:
O'bekiston faylasuflari milliy jamiyati
Sahifalar soni:
480
UDK raqami:
88.3
Yaratilgan vaqti:
2020-03-26 15:29:46
Bu darslikda psixologiya fanining muammolari, bilish jarayonlari, hissiyot va iroda, shaxsning indiividual psixologik xususiyatlari, ularning nerv-fiziologik mexanizmlari va psixik rivojlanish qonunlari bayon etilgan.

Psixologiya


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
R.X.Korshubayeva
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Samarqand davlat arxitektura qurilish instituti
Sahifalar soni:
52
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2020-03-16 10:53:02
Mazkur uslubiy ko’rsatma 5111000 – Kasb ta’limi (5340400 – Muxandislik kommunikasiyalari qurilishi va montaji) bakalavr yo’nalishi o’quv rejasiga kiritilgan “Psixologiya” fanining nazariy asoslarini qamrab olgan.

Шахс психодиагностикаси методикаларининг илмий-амалий асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Расулов Абдимумин Ибрагмович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
152.32.158
Yaratilgan vaqti:
2020-03-11 11:20:11
Тадқиқотнинг мақсади психологларнинг касбий тайёргарлик даражасига кўра шахс психодиагностикаси методикаларининг илмий-амалий асосларини таъминлаш усуллари, тамойиллари ва талаблари бўйича билим, кўникма ва малакаларини эмпирик жиҳатдан асослаш ҳамда шахс сўровномаларини маҳаллий муҳитда татбиқ этиш истиқболлари юзасидан тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Kasbiy ta`limda o`quvchilar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Usmonova D
Yaratilgan vaqti:
2020-03-10 16:06:06
Ma`lumki ta`lim berish jarayonini bir necha bosqichlarga ajratish orqali amalga oshiriladi. Natijada ta`lim oluvchilarni ta`limning badiiy-ijodiy rivojlanishlarini o`rganish tahlil etish imkoniyati yaratiladi.

Оила жамиятимизнинг бош бўғини


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Н. Очилов
Yaratilgan vaqti:
2020-02-27 15:38:59
Оила-кишилар ҳаётининг энг муҳим қисми, жамиятнинг энг кичик ячейкаси, ижтимоий-иқтисодий, маданий,маърифий организмидир. Оила–кишиларнинг табиий-биологик, ҳуқуқий, маънавий муносабатларига асосланган бирликдир. “Оналик ва болалик давлат томонидан муҳофаза қилинади”.

Адекватная самооценка как психологический фундамент личности


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абдурахманова Айгуль Тахировна
Yaratilgan vaqti:
2020-02-26 14:59:51
В статье рассматривается вопрос влияния, возникновения доверия у младших школьников, переход его в адекватную самооценку – как примера становления, подражания, формирования фундамента личности.

Pedagogika psixologiya


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
H.Haydarova, M.Dadaxodjayeva, G.Sattikulova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
AndMI
Sahifalar soni:
127
Yaratilgan vaqti:
2020-02-13 14:20:34
Hozirgi davrda mamlakatimizda tarbiyaviy ishlarning mazmuni barkamol avlodni shakllantirishga qaratilgan. Respublikada sog’lom va barkamol avlodni tarbiyalash, yosh avlodni XXI asr talablariga to’liq javob beradigan har tomonlama rivojlangan shaxslar qilib voyaga yetkazish uchun zarur shart-sharoitlar va imkoniyatlar yaratilgan. Bu boradagi ishlarni aniq, maqsadli amalga oshirish uchun davlat ahamiyatiga molik hujjatlar, dasturlar va rejalar ishlab chiqildi. Birgina “Ta’lim to’g’risida”gi Qonun, “Kadrlar tayyorlash milliy dastur”ning qabul qilinishi yuksak umumiy va kasb-hunar madaniyatiga , istiqbolli vazifalarni hal etishga qodir barkamol avlodni tarbiyalashga yo’naltirilganligini keltirish kifoya.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit