Filtrlar

Оилада ёшларнинг соғлом турмуш тарзи тўғрисидаги тасаввурлари шаклланишининг ижтимоий-психологик хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Саидов Азамат Исмоилович
Nashr etilgan yili:
2022
UDK raqami:
304.3:159.922.4:17(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2022-01-13 13:12:31
Тадқиқотнинг мақсади оилада ёшларнинг соғлом турмуш тарзи тўғрисидаги тасаввурлари шаклланишининг ижтимоий-психологик хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Оилада эр-хотин муносабатларини мувофиқлаштиришнинг ижтимоий-психологик механизмлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жабборов Исмоил Азимович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
314.146:316.273(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2021-12-22 16:34:27
Тадқиқотнинг мақсади оилада эр-хотин муносабатларини мувофиқлаштиришнинг ижтимоий-психологик механизмларини эмпирик жиҳатдан асослаш ҳамда уларни ривожлантириш юзасидан тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Shaxslarda mafkuraviy immunitetni shakllantirishning o`ziga xos psixologik xususiyatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Rahmatova M.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
68
Yaratilgan vaqti:
2021-12-20 10:48:09
Ma’naviyat va Mafkuraviy immunitetni rivojlantirish muhim ijtimoiy masala sifatida e’tirof etilayotgan bugungi kunda, ayniqsa, milliy istiqlol g‘oyasini o‘rganish orqali yosh avlod qalbiga milliy g‘urur, milliy o‘z-o‘zini anglash, milliy ong singari yuksak insoniy fazilatlarni singdirish uchun g‘oyaviy chiniqtirishning ayrim ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini maxsus tadqiqot predmeti sifatida o‘rganish va tadqiq qilish bugungi kunda dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Shaxs psixodiagnostikasida proyektiv metodikalardan foydalanish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Rustamov Sh.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
89
Yaratilgan vaqti:
2021-12-20 10:40:06
Har tomonlama yetuk, barkamol avlodni tarbiyalash masalasi hozirda hayotimizda mavjud bo’lgan barcha fan yo’nalishlarining muhim o’rganish ob’ektiga aylanib bormoqda. O’zbekistonda ham fundamental, ham ijtimoiy fanlarning rivojlanishiga e’tibor beradigan bo’lsak, ularning hayotiyligi va umrboqiyligi xalq turmush farovonligini oshirishga nechog’li ulush qo’sha olish orqali baholanishini bilish qiyin emas.

Спортчиларда психологик муҳофаза механизмларини ривожлантиришнинг ижтимоий-психологик хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Назаров Акмал Мардонович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
796.9:151.9 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2021-12-17 22:16:21
Тадқиқотнинг мақсади спортчиларда психологик муҳофаза механизмларини ривожлантиришнинг ижтимоий-психологик хусусиятларини аниқлашдан иборат.

T.Liri testi asosida shaxslararo munosabatni taxlil qilish usullari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Salimov A.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
57
Yaratilgan vaqti:
2021-12-17 15:20:19
O‘smirlik davri muayyan ijtimoiy turmush sharoitida keyingi kamol topishi uchun zarur ta’lim-tarbiya ta’sirida barqaror mustahkam bo‘lib qoluvchi xislatlar namoyon bo‘ladi. O‘smir kamolotiga erishgan sayin uning psixik dunyosida yangi fazilatlar va sifatlar paydo bo‘la boshlaydi, aslida keskin qayta qurish sodir bo‘ladi. Bu davrda mustaqil tafakkur, dunyoqarash, e’tiqod, o‘zlikni anglash, baholash shakllanadi.

Мустақиллик психологияси ва унинг илмий-амалий асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Файзиева Гузал
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Бухоро давлат университети
Sahifalar soni:
150
Yaratilgan vaqti:
2021-12-16 10:06:49
Жаҳон ҳамжамиятидаги ҳозирги даврдаги ижтимоий-сиёсий ҳаёт, шунингдек, кишилик жамияти тараққиётининг айни шу босқичи бетакрор ўзига хос хусусиятга эгаки, бунда ҳарбий қудрат эмас, балки интеллектуал салоҳият, ақл-идрок, тафаккур, янги техника ва технологиялар ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Ekstremal vaziyatlarda shaxsga tasir qilishning psixologik xususiyatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Mansurova M.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
90
Yaratilgan vaqti:
2021-12-16 10:00:56
Psixologik ta’sir qilish hamda himoyalash muammosi hamisha insoniyat oldida turgan eng dolzarb muammolardan biri bo’lib kelgan. Zero, insonning har jihatdan ijtimoiy taraqqiyoti, shaxs sifatidagi faolligi va o’zini o’zi rivojlantira borishi ko’p jihatdan ushbu jarayonga bog'liqdir.

Maxsus psixologiya


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Muminova L Amirsaidova Sh Z.Djalolova M.Hamidova
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
106
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2021-12-15 16:28:55
O’quv qo’llanmada rivojlanishida nuqsoni bor bolalarning bilish jarayonlari, ruxiy rivojlanishining o’ziga xos xususiyatlarini ilmiy - nazariy asoslari bеrilgan.

Бўлажак умумий амалиёт шифокорлари касбий стресси профилактикасининг ижтимоий-психологик хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мамадиярова Дилфуза Умирзақовна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
159.9.072.53
Yaratilgan vaqti:
2021-12-12 12:03:48
Тадқиқотнинг мақсади умумий амалиёт шифокорларида касбий стресс ривожланиши ижтимоий-психологик хусусиятларини баҳолашни такомиллаштиришга қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit