Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Инновационная связь между образованием и производством


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
S.Mamatqulova, G.Nashvandova, U.Urishev
Yaratilgan vaqti:
2018-12-17 13:52:48
Ushbu maqolada kadrlar yetishtirish statistikkasi taxlillari asosida fikrlar bayon etilgan

Shaxs jinsiy identifikatsiyasi psixologik fenomen sifatida


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
H.Haydarova
Yaratilgan vaqti:
2018-12-13 16:14:00
Ushbu maqolada ulg`ayayotgan shaxs jinsiy identifikatsiyasini fenomenologik yondashuv orqali tushunish asos qilib olinadi.

O`quv faoliyati motivatsiya tushunchasi va uning asosiy muommolari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
B.Yakubova, D.Raxmonova
Yaratilgan vaqti:
2018-12-13 15:59:48
Ushbu maqolada psixologiya fanida motivatsiya muammosi yuzasidan mazkur soha vakillarining taxlillari asosida fikrlar bayon etilgan

Суд органи ва қонун ҳужжатларининг психолингвистик таҳлилига доир айрим мулоҳазалар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Исмоилов Х.
Yaratilgan vaqti:
2018-12-11 11:27:01
Мақолада суд органи фаолияти ва унинг иштирокчилари ўртасидаги мулоқотларни тартибга солувчи қонун ҳужжатлари, хусусан жиноят процессуал кодекси ҳамда суд жараёнига тегишли асосларнинг психолингвистик таҳлилига тўхталиб ўтилган.

O’quvchilarni xalq og’zaki ijodi asosida insonparvarvarlik ruxida tarbiyalashning psixologik xususiyatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ўсарова М.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ADU
Sahifalar soni:
72
Yaratilgan vaqti:
2018-12-11 10:51:05
Xalq og’zaki ijodi asosida o’quvchilarni insonparvarlik ruhida tarbiyalashning mazmuni, shakl-usullari, vositalari, yo`llari va psixologik xususiyatlari.

Етуклик даврининг психологик хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Муродова ф
Yo`nalishi:
Boshqa
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Sahifalar soni:
82
Yaratilgan vaqti:
2018-12-05 11:05:29
"Битирув ишида онтогенезнинг етуклик даврида актив фаолият тури билан шуғулланаѐтган шахсларнинг психологик хусусиятлари ўрганилган."

Ёш ва педагогик психология


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
М.Холназарова
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
164
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-11-21 15:54:49
Ушбу қўлланма ёш даврлари психологиясининг вазифа ва методлари,ёш босқичлари муаммолари, ёш даврларирининг хусусиятлари ёритилагн.

Шахс реабилитациясининг клиник-психологик хусусиятлари (аддиктив хулқлилар мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Газиева Фотима Эргашевна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
159.9:61
Yaratilgan vaqti:
2018-11-21 10:11:00
Тадқиқотнинг мақсади аддиктив хулқли шахслар реабилитациясининг клиник-психологик хусусиятларини аниқлаш орқали психодиагностика, психокоррекция ва психотерапия тадбирлари самарадорлигини ошириш ҳамда методик жиҳатдан такомиллаштиришдан иборат.

Мактаб психологининг низоли вазиятлардаги психокоррекцион фаолияти хусусиятлари (ўсмир ўқувчилар мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тожибоева Гулхумор Рахмонжоновна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
371:159.922.8.575.1
Yaratilgan vaqti:
2018-11-20 14:55:38
Тадқиқот мақсади ўсмир ўқувчилар ўртасидаги шахслараро низоли вазиятларда мактаб психологи коррекцион фаолиятининг психологик механизмларини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Талабаларда экологик тасаввурлар ривожланишининг психологик жиҳатлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Акрамов Мирмуҳсин Рустамович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
378:371.03:370.153
Yaratilgan vaqti:
2018-11-20 14:50:28
Тадқиқотнинг мақсади талабаларда экологик тасаввурларни шакллантириш усулларининг самарадорлигини ошириш ҳамда методик жиҳатдан такомиллаштиришдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit