Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Педагог профессионал компетентлилигини шакллантиришнинг ижтимоий-психологик механизмлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдуллаева Шоира Хамидовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
316.6:378.14
Yaratilgan vaqti:
2019-04-11 11:27:49
Педагог профессионал компетентлигини шакллантирувчи ижтимоий-психологик механизмларининг компонентларини аниқлаш ҳамда педагогларда профессионал компетентликнинг шакллантиришни такомиллаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш.

Қорақалпоқ оилаларининг ижтимоий ва этнопсихологик муаммолари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Утепберганов Марат Алланазарович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
155.22
Yaratilgan vaqti:
2019-04-11 11:20:37
Қоракалпоқ ёшларининг оила-никоҳ муносабатлари тўғрисидаги тасаввурларини, оилавий ҳаётга тайёрлаш ҳолатини аниқлаш асосида оила қуришга тайёрлик мезонларини ишлаб чиқиш ва оила-никоҳ барқарорлигини таъминлаш имкониятларини ошириш.

Ўсмир психологияси: диагностика, психокоррекция


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-03-19 10:49:08
Ўзбекистоннинг Биринчи Президенти И.А.Каримов “Тафаккур” журналининг мухбири билан суҳбат чоғида, жумладан, шундай дейди: “Ҳар қандай одам ҳам ўсмирлик чоғида, эндигина вояга етиб келаётган даврида жамиятда муносиб ўрнини топиши керак. Акс ҳолда бу нарса нохуш оқибатларга, баъзан эса оғир фожиаларга, ҳатто ижтимоий ларзаларга ҳам сабаб бўлади.

Oilada axloqiy munosabatlarni shakllantirish usul va vositalari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Sharipova Hilola Norqobilovna
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
71
Yaratilgan vaqti:
2019-03-18 16:38:22
O’zbek xalqi azaldan o’zining bolajonligi, oilaparvarligi bilan ajralib turadi. Albatta, farzandga mehr qo’yish, ularning qornini to’q, ustuni but qilish o’z yo’li bilan, lekin bolalarimizni go’daklik chog’idan boshlab odob-axloq, yuksak ma’naviyat va milliy g’oya ruhida tarbiyalab, voyaga yetkazish doimo dolzarb ahamiyat kasb etgan. Birinchi, Prezidentimiz I.A. Karimov ta’kidlaganlaridek, “Oila haqida gapirar ekanmiz, avvalambor, oila hayotning abadiyligini, avlodlarning davomiyligini ta’minlaydigan, muqaddas urf-odatlarimizni saqlaydigan, shu bilan birga, kelajak nasllar qanday inson bo’lib yetishishiga bevosita ta’sir ko’rsatadigan tarbiya o’chog’i ekanini tan olishimiz darkor” .

Shaxsni axborot olish madaniyati" tushunchasining pedagogik - psixologik talqini


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Saidova Dilafruz
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
ADU
Sahifalar soni:
84
Yaratilgan vaqti:
2019-03-18 11:34:16
O’quvchi, talabalar ongida axborot olish madaniyatini shakllantirish va yoshlarni turli xil axborot xurujlaridan himoyalash.

O‘smir va o‘spirinlardagi xavotirlanish darajasining ortishi suitsidal xulqni keltirib chiqaruvchi omil sifatida


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Abdurazzoqov SH.Z
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
ADU
Sahifalar soni:
65
Yaratilgan vaqti:
2019-03-18 11:33:17
O‘smirlarni tarbiyalashning o‘ziga xos xususiyatlari, qonuniyatlari, imkoniyatlari xatti – harakat motivlarining ifodalanishi va vujudga kelishining murakkab mexanizimlari mavjud. SHuning uchun ham o‘smirlarni tarbiyalashda ularning xususiyatlarini to‘la hisobga olgan holda ta’lim va tarbiyaviy tadbirlarni qo‘llash zarur.

Psixologik xizmat


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-03-18 11:06:24
Ushbu uslubiy qo’llanma viloyatdagi umumta’lim maktablari muassasalaridagi amalitchi psixolog faoliyatini to’g’ri tashkil etib, ichki imkoniyatlardan kelib chiqqan holda bir tizimga keltirish hamda ta’lim muassasasi o’quvchilari, o’qituvchilarining faoliyati samaradorligini oshirish, shuningdek, muassasada sog’lom psixologik muhitini yaxshilash maqsadida tayyorlandi.

Umumiy psixologiya


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
O.Qodirova B.Parmonov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
ADU
Sahifalar soni:
97
Yaratilgan vaqti:
2019-03-18 11:05:10
Yosh davrlari psixologiyasi ham pedagogik psixologiya singari umumiy psixologik qonuniyatlarni yoritib beradigan, psixik jarayonlarni, holatlarni va shaxsning individual psixologik xususiyatlarini o’rganadigan umumiy psixologiyaga asoslanadi.

Имом Исо ат Термизийнинг психологик қарашлари.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Тўрақулов Б.Н.
Yaratilgan vaqti:
2019-03-16 09:26:42
Имом Исо ат Термизий одамзотлардаги меҳрибонлилик, виждонлилик, ростгўйлик, меҳнатсеварлик, инсонпарварлик, ватанпарварлик, камтарлилик фазилатларини улуғлаган бўлсалар, баъзан бир кишилар характеридаги хийлакорлик, такаббурлик, бетайинлик, қўполлик каби салбий сифатларни лаънатлаганлар. Шунингдек, буюк муҳаддис Имом Исо ат Термизий гуноҳни уддабуронлик, зўравонликни – фазилат, андишани – журъатсизлик, меҳрибонликни – гўзаллик, инсофни – нўноқлик деб билувчи нодонлардан жирканганлар.

Ўзбекистон таълим тизимида олиб борилаётган ислоҳотлар ва унинг истиқболлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Чориев Набижон
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
51
Yaratilgan vaqti:
2019-03-14 11:29:51
Ҳозирги вақтда Ўзбекистонда жаҳон таълими майдонига киришга йўналтирилган янги таълим тизими қарор топди. Бу жараён билан бир вақтда педогагик ўқув тарбия жараёнининг назарияси ва амалиётида сезиларла ўзгаришлар содир бўлмоқда. Таълимдаги ёндашувлар таркиби ўзгармоқда. Ва бошқача муносабатлар, педагогик менталететлар ўрганилмоқда.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit