Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Umumiy psixologiya


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-03-13 12:41:51
Mazkur o‘quv-uslubiy majmua Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligining 2016 yil 22 yanvardagi 26-sonli buyrug‘ining ikkinchi ilovasi bilan tasdiqlangan va BD-5110100-3.01 bilan ro‘yxatga olingan fan dasturi asosida ishlab chiqiligan ishchi o‘quv dastur bo‘ycha tayorlandi.

Umumiy psixologiya


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-03-13 12:01:18
Psixologiyaning amaliy vazifalari psixologik bilimlarni keng jamoatchilik ommasiga yetkazib berishdan iboratdir. Hozirgi sharoitda otaonalar, tarbiyachilar bola tarbiyasida psixolog-pedagoglarning psixologik bilimlariga muhtojdirlar.

3амонавий психология муаммоларои


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-03-13 12:00:35
Мазкур ўқув услубий мажмуа 5 А 210201 Психология (умумий психодогия) мутахассислиги бўйича магистратура талабаларига «Замонавий психология муаммолари» билан танишиш, уларга фан бўйича чуқур билим ва кўникмаларни эгаллашда катта ѐрдам беради. Магистрлар ва ѐш ўқитувчилар учун мўлжалланган.

Автомобиль йўлларини қуриш технологиялари ва уни ташкил этиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-03-13 11:56:34
Ушбу ўқув-услубий мажмуанинг мақсади- қурилишда ишлатиладиган машиналарнинг конструкцияси,ишлаш принципи,фойдаланиш жараёни,иш унумдорлиги ва хавфсизлик чора-тадбирларини билиш орқали мухандислик ечимларини мустақил ҳал қилиш ва амалий кўникма ҳосил қилиш билимини шакллантиришдан иборат.

Umumiy psixologiya


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-03-13 11:55:39
Мазкур ўқув услубий мажмуа Психология (умумий психодогия) мутахассислиги бўйича талабаларига «Замонавий психология муаммолари» билан танишиш, уларга фан бўйича чуқур билим ва кўникмаларни эгаллашда катта ѐрдам беради.

Мактабгача таълим жараёнида янги компьютер технологияларидан фойдаланиш услубияти


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yaratilgan vaqti:
2019-03-12 17:04:00
Мақолада мактабгача таълим жараёнида информатика фанининг дастлабки тушунчалари билан таништириш ҳамда машғулотларни компьютер технологиялари билан олиб бориш услублари келтирилган.

Pedagogik psixologiya


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
F.M.Yo`ldosheva
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
51
Yaratilgan vaqti:
2019-03-12 16:56:39
Mazkur Ma`ruzalar matni 5111800-Maktabgacha ta’lim bakalavr yo`nalishi talabalariga «Pedagogik psixologiya» psixologiya ilmining muhim tarmog`i sifatida inson psixik jarayonlarining ontogenezida psixologik xususiyatlarini va odam shaxsini ta'lim-tarbiya sharoitida psixik taraqqiyotning har bir davriga xos xususiyatlarini o`rganuvchi sohadir.

«Қобуснома» да баркамол шахс тарбиясига эътибор


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мақсуда Норбошева
Yaratilgan vaqti:
2019-03-11 11:22:50
Мақолада Кайковуснинг «Қобуснома» асарида маънавий юксак ва баркамол шахсни тарбиялаш, фарзанд тарбияси ва маънавиятини ривожлантиришга доир турли хил панду насиҳатлар ўрин олганлиги батафсил ёритилган.

Ўқувчиларда касб мотивлари барқарорлигига гуруҳий жипсликнинг таъсири


  
- -1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Холйигитова Насиба Хабибуллаевна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
159:922.5
Yaratilgan vaqti:
2019-03-11 10:17:12
Тадқиқотнинг мақсади ўқувчилар касб мотивлари барқарорлигига таъсир этувчи гуруҳий жипсликнинг ижтимоий-психологик омилларини аниқлаш ва амалиѐтга жорий қилиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Талабаларда ассертив ҳулқни шакллантиришнинг ижтимоий-психологик хусусиятлари


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдумаджидова Дилдора Рахматуллаевна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
378.183: 152.22
Yaratilgan vaqti:
2019-03-11 10:06:32
Тадқиқотнинг мақсади талабаларда ассертив хулқни шакллантиришнинг ижтимоий-психологик хусусиятларини аниқлаш орқали психодиагностика ва психокоррекция тадбирлари самарадорлигини оширишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit