Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Шахс психикасида экстремал вазиятларда юзага келадиган хавотирланиш ҳолатлари


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
М.Мансурова
Yaratilgan vaqti:
2018-05-16 20:56:02
Ушбу мақолада шахс психикасида экстремал вазиятларда юзага келадиган хавотирланиш холатлари тўғрисида кенг ёритиб берилган

Проблема психологической зависимости и независимости подростков от родителей


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
G.Fayziyeva
Yaratilgan vaqti:
2018-05-16 19:53:29
Maqolada o'smirlarning ota-onaga psixologik tobelik va mustaqillik masalalari, uning ijobiy va salbiy jihatlari to;g'risida fikrlar bayon etilgan

Адаптация к обучению в зависимости от типа темперамента личности


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
G.Fayziyeva
Yaratilgan vaqti:
2018-05-16 19:49:44
Maqolada o'qitishga moslashishning shaxsiy temperament tipiga bog'liq holatlari masalalari aks etgan.

Талабалар тафаккурини ривожлантиришнинг психологик механизмлари


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мелибаева Рузахон Насировна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
159: 923.2 159.955
Yaratilgan vaqti:
2018-05-02 12:51:01
Тадқиқотнинг мақсади талабалар тафаккурини ривожлантиришнинг психологик механизмларини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Симметрия ҳисси феноменологик таҳлили, диагностикаси ва коррекцияси


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Эргашев Пўлат Собирович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК :159.923 159.928.234
Yaratilgan vaqti:
2018-05-02 12:24:12
Жаҳон афкор оммасини инсониятнинг келажакдаги барқарор тараққиётини таъминлаш учун ёшларга таълим олиш ва меҳнат қилиш учун тўлақонли шароит яратиш муаммоси жиддий ташвишга солмоқда. БМТ иқтисодий ҳамда ижтимоий масалалар департаменти 2016 йил якунлари бўйича тақдим этган баёнотида таъкидланишича, “Ҳар йил меҳнат бозорида тахминан 40 миллиондан ёш иш кучи пайдо бўляпти”.

Ўқувчи қобилиятларини аниқлаш ва ривожлантиришнинг психологик асослари


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Б.Э.Пармонов, О.Қодирова.
Yaratilgan vaqti:
2018-03-27 12:39:03
Мақолада ўқувчилар қобилиятларини аниқлаш ва ривожлантириш бўйича психологик қонуниятларга асосланиб, ўқувчиларда лаёқат, маҳорат, педагогик, коммуникатив, дидактик, авторитар, перцептив, танқидий фикрлаш ва умумий қобилиятлар атрофлича таҳлил қилинган.

Бола ижтимоийлашувида оила масканининг роли


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Маматова Нафиса
Yaratilgan vaqti:
2018-03-26 15:56:29
Бола ижтимоийлашувида оила энг мухим маскан ҳисобланади. Боланинг ижтимоийлашув жараёнига бевосита ва билвосита таъсир кўрсатувчи бошқа ижтимоий омиллар айнан оилада.

Mutaxassislikka kirish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Кодирова О
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
ADU
Sahifalar soni:
27
Yaratilgan vaqti:
2018-03-26 15:52:59
Ushbu kursda matеriallarning o`zlashtirilishi uchun nimalar qilinishi lozim, o`zlashtirishni xisobga olish, talabalarni sinov imtixolarini o`tkazish va rеyting ballarini to`plash haqida ma'lumot bеrish, talabalar o`quv tadqiqod va ilmiy tеkshirish ishlarning asosiy mazmuni, ularning turmushi, madaniyati va dam olishini tashkil etish, mеhnati va turmush nafosati singari soxalariga ham aloxida o’rin ajratiladi.

O’smirlarda oilaviy munosabatlar jarayonidagi dezadaptatsiya holatlarining yuzaga kelishi va psixoprofilaktikasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Abdulxamidova Dilorom
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
ADU
Sahifalar soni:
53
Yaratilgan vaqti:
2018-03-26 15:48:20
Inson ma’naviyatini shakllantirishning eng maqbul maskani oiladir. Oila qaysi millatga mansub bo‘lsa, o‘sha xalqning ma’naviyati nio‘zida mujassamlashtirib, birnecha asr-lik tarixga ega bo‘lgan an’analarni, ma’naviyatni avloddan-avlodga etkazadi.

Farzand tarbiyasida oilaviy munosabatlar va tarbiyaning ijtimoiy psixologik xususiyatlari


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Kushmatova Maftuna
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
ADU
Sahifalar soni:
75
Yaratilgan vaqti:
2018-03-26 15:47:23
Ma’lumki, insoniyat jamiyati taraqqiy etib borgan sari odamlarning o‘zlari ham, ularning bir-birlari bilan bo‘ladigan munosabatlari ham, ayniqsa shaxslararo munosabatlar orasida eng samimiy, eng yaqin bo‘lgan oilaviy munosabatlar ham takomillashib, o‘ziga xos tarzda murakkablashib boradi.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit