Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Ўзбекистон Республикаси Қизил китобига киритилган Сурхондарё ҳудудида тарқалган ўсимликлар ва унинг муҳофаза этиш чоралари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ибрагимов Хикматулло Рахматуллоевич
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
62
Yaratilgan vaqti:
2020-02-28 09:44:40
Ўзбекистон республикаси “Қизил китоби”га киритилган Сурхондарё ҳудудида тарқалган ўсимликларни ўрганиш. БМИ 57 бетда баён этилган бўлиб, кириш, 3 боб, хотима, хулосалар ва иловалардан иборат. Унда 2 та жадвал ва 6 та расмлар келтирилган. Фойдаланилган адабиётлар рўйхати 25 тадан иборат манбалардир.

Surxondaryo viloyatida mavsumda 260 tonna tirik pillani qayta ishlovchi PDI bazasining texnologik jarayonlarini loyihalashtirish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Fayziyeva Mushtari Abdulla qizi
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
49
Yaratilgan vaqti:
2020-02-28 08:57:01
Ipakchilik sanoatida ishlab chiqarishning yangi zot duragay pillalarni hususiyatlarini o’rganish asosida quruq pillani tayyorlash, saqlash va uni qayta ishlashgacha bo’lgan jarayonlarni PDI bazasining texnologik jarayonini amalga oshirish.

Surxon davlat qo’riqxonasida uchraydigan sutemizuvchilar bioekologiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ximayeva Yulduz Erkin qizi
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
67
Yaratilgan vaqti:
2020-02-24 13:22:53
Surxon davlat qo’riqxonasi Pomir-Oloy tog’ tizmasining janubiy-g’arbi, Ko’hitang tizmasining sharqiy yonbag’irida joylashgan. Ko’hitang tizmasining g’arbiy yonbag’iri Turkmaniston Respublikasi hududi bo’lib unda Koytendag (Ko’hitang) qo’riqxonasi joylashgan.

O’zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga kiritilgan Surxondaryo viloyatining umurtqali hayvonlari bioekologiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xidirova Zarina Ravshanovna
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
61
Yaratilgan vaqti:
2020-02-24 13:21:48
Respublika qo’riqxonalarida Qizil kitobga kiritilgan Buxoro bug’usi, morxo’r, Qizilqum arxari, ko’k sug’ur, Turkiston silovsini kabi hayvonlar, yirik yirtqich qushlar va hasharotlar muhofaza ostiga olingan. Kamyob va yo’q bo’lib ketayotgan hayvonlarni yarimtutqinlik sharoitida ko’paytirish, ularni saqlab qolish va sonini tiklash - istiqbolli yo’nalish hisoblanadi.

Turli yashash muhitlariga hayvonlarning moslashish xususiyatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ibrohimov G’iyosiddin Bahriddin o’g’li
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
74
Yaratilgan vaqti:
2020-02-24 13:19:00
Turli xil yashash muhitlariga tirik organizmlarning moslashish xususiyatlarini tadqiqi qilish. Tuproq va undagi organizmlar to’g’risida ma‘lumotlar yig’ish, ushbu ma’lumotlar asosida tuproqdagi organizmlarning biologik xilma – xillikka shu jumladan inson hayotidagi ahamiyatini chuqurroq o’rganish, bilim va ko’nikmalar hosil qilish. Bitiruv malakaviy ish kirish qismi, asosiy qism (I-bob, II-bob, III-bob), xulosa va takliflar, foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati va internet saytlardan iborat.

Сурхондарё вилоятида кавш қайтарувчилар ҳазм қилиш органларининг асосий нематодозларини тахлилий ўрганиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Турабов Улуғбек Холмамат ўғли
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
65
Yaratilgan vaqti:
2020-02-24 13:16:37
Чорвачилик қишлоқ ҳўжалигининг муҳим тармоқларидан бири ҳисобланади. Чорва маҳсулотларнинг инсон ҳаѐтидаги ўрни беқиѐсдир. Аммо бу тармоқнинг ривожланишига турли ҳил паразитар касалликлар, жумладан гельминтозлар салбий таъсир кўрсатади. Улар кавш қайтарувчи ҳайвонлар организмида жиддий физиологик ўзгаришларни келтириб чиқаради.

Muzrabot tumani sharoitida uchrovchi bezgak pashshalarining faunasini o’rganish va ularga qarshi kurash usullari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Chorshanbiev Jamshid
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
80
Yaratilgan vaqti:
2020-02-24 09:36:01
Мазкур битирув малакавий ишда безгак пашшаларининг тур таркиби, кўплиги, сонини мавсумий динамикаси, учраш характери, Музработ тумани ҳудудидаги экологик хусусиятларига оид маълумот келтирилган. Асосий эътибор уларга қарши кураш усулларига қаратилган.

Қизириқ тумани шароитида анор ўсимлиги фитонематодалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Улуғбердиев Одил Бобоназарович
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
TerDu
Sahifalar soni:
55
Yaratilgan vaqti:
2020-02-24 09:34:44
Битирув малакавий ишида Қизириқ тумани шароитида олиб борилган тадқиқотлар давомида анор ўсимлиги ва унинг илдизи атрофидаги тупроқда 8 тур ҳақиқий паразит фитонематодалар (Xiphinema basiri, X. diversicaudatum, Bitylenchus dubius, Quinisulcius capitatus, Helicotylenchus dihystera, H. erythrinae, Pratylenchus pratensis, Ditylenchus dipsaci) тарқалганлиги аниқланган. Қизириқ тумани шароитида анор ўсимлиги ва унинг илдизи атрофидаги тупроқда аниқланган фитонематодалардан 2 тури (Eudorylaimis similis, Rhabditis brevispina) анор ўсимлиги илдизи ва унинг атрофидаги тупроқда учраши биринчи марта қайд этилганлиги ҳақида илмий маълумотлар келтирилган.

Фарғона водийси кокцидлари (Homoptera: Coccinea) фаунаси, морфологияси ва экологик хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Собиров Озодбек Тожиматович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
595.752.3:591.4/.5(575.12)(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2020-01-21 14:51:13
Фарғона водийси мевали ва манзарали ўсимликлари кокцидларининг тур таркибини таҳлил қилиш, доминант турларнинг морфологик, биологик ва экологик хусусиятларини аниқлаш ҳамда кокцидларга қарши кураш чораларини такомиллаштиришдан иборат.

Катта Орол денгизи зоопланктони (фаунаси, экологияси, сукцессияси, амалий аҳамияти)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мусаев Аблатдийн Кераматдинович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
591.524.12(262.83)(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2020-01-21 14:46:14
Орол денгизи зоопланктон организмлари таркибининг мавжуд ҳолатини ва таркибидаги кўп йиллик сукцессияси қонуниятларини аниқлашдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit