Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

O’qitishning fiziologik asoslari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Бакирова Ф.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ADU
Sahifalar soni:
58
Yaratilgan vaqti:
2018-12-11 10:26:05
"Yosh avlodni o’qitish va tarbiyalash muammolari bilan bir qatorda ularni individual rivojlanish qonuniyatlariga ham ahamiyat berish kerak. Ayniqsa, bolaning jismoniy va psixik xususiyatlarini rivojlanishida sharoit va irsiyatning roli katta"

Uchinchi va to'rtinchi sinfda o'qiyotgan qizlarning morfo-funksional ko'rsatkichlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Бувашева З.О.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
ADU
Sahifalar soni:
63
Yaratilgan vaqti:
2018-12-11 10:15:45
Bolalarni jismoniy rivojlanish ko‘rsatkichlari orqali ularni qanchalik darajada sog‘lom o‘sib rivojlanayotganligi haqida ma'lumotlar olinadi va ularda yuzaga kelayotgan salbiy ko‘rsatkichlar o‘z vaqtida aniqlanib tegishli davolovchi tadbirlar amalga oshiriladi.

Gistologiya


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Badalxo’jayev I.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
ADU
Sahifalar soni:
72
Yaratilgan vaqti:
2018-12-10 15:36:57
Qo’llanma yangi namunaviy dastur va reja (2017) asosida yozilib, unda to’qimalarning tuzilishi va xillari haqidagi hozirgi zamon dalillari kеltirildi. Epitеliy, biriktiruvchi, muskul va nеrv to’qimalarining tuzilishi yorug’lik va elеktron mikroskopik dalillar asosida bеrildi. Har bir mavzuning ohirida mustahkamlash uchun savollar, tayanch iboralar va adabiyotlar kеltirildi.

Ўсимликларда нафас олиш физилогияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Bo`riboyeva Shoxsanam Arobidin qizi
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
ADU
Sahifalar soni:
49
Yaratilgan vaqti:
2018-12-10 15:03:30
фотосинтез жараёнида ъосил бо’лган шакарлар ва бошыа органик моддалар о’симлик ъужайраларининг асосий озиыа моддалари ъисобланади.

Одам ва ҳайвонларда касаллик тарқатувчи паразитлар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Юнусов Мухаммадаброр
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
ADU
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2018-12-10 15:02:24
Одамни пашша (слепни) ча?гандан маълум муддат ўтгач (инкубацион давр) бирданига безовталик, аллергик ?ичишиш ?олатлари кузатилади. Баъзан "адашган личинка" деб аталувчи синдром кузатилади. Личинкалар бир жойдан иккинчи жойга кўчиб юради. Одам терисида личинка ?аракатланаётган жойларда кучли ?ичишиш, ялли?ланиш кузатилади

Мархамат Туманида Тарқалган Судралиб Юрувчилар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Артиқова (Асқарова) Хабиба Нурмухаммадовна
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
ADU
Sahifalar soni:
83
Yaratilgan vaqti:
2018-12-10 15:01:10
Судралиб юрувчилар, қушлар ва сут эмизувчилар юқори умуртқали ҳайвонларнинг эр юзида хаёт кечирувчи гурухидир. Юқори умуртқалилар айрим вакилларининг сувда яшаши қайд қилинган бўлса ҳам, бу сув шароитига иккиламчи мосланишдир.

Пэстицидларни хайвон жигар хужайраларига тасири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Эркабаева (Тўланбоева) Сайёра
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
ADU
Sahifalar soni:
54
Yaratilgan vaqti:
2018-12-10 14:59:02
Пестицидларни хайвон жигар хужайраларига тасири хақида тушунчалар

Цитология


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2018-12-10 14:55:35
Ушбу дарслик биология таълими йўналиши талабалари учун мўлжалланган намунавий дастур(2013)га мувофиқ ёзилган бўлиб,унда ҳужайранинг текшириш усуллари, мембрана, цитоплазма, ядро ва органоидларнинг тузилиши, вазифалари баён қилинган.

Нурота тоғлари қориноёқли моллюскалари (GASTROPODA, PULMONATA, PECTINIBRANCHIA): таксономияси, биоэкологик хусусиятлари, тарқалиши ва аҳамияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қудратов Жасур Асилбекович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
594.3: 575. 594.3: 575.144.
Yaratilgan vaqti:
2018-11-23 12:53:13
Тадқиқот мақсади Нурота тоғлари худудидаги қориноёқли моллюскаларининг таксономик таркиби, биоэкологик хусусиятлари ва хўжалик аҳамиятини ўрганишдан иборат.

Тошкент вилояти ҳовуз балиқчилик хўжалигида интродукция қилинган балиқлар гельминтофаунаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Солижонов А.У
Yaratilgan vaqti:
2018-06-26 11:16:23
Ушбу мақолада Тошкент вилояти ҳовуз балиқчилик хўжалигида интродукция қилинган балиқлар гельминтофаунаси кенг ёритиб берилган
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit