Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

O’zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga kiritilgan Surxondaryo viloyatining umurtqali hayvonlari bioekologiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xidirova Zarina Ravshanovna
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
61
Yaratilgan vaqti:
2020-02-24 13:21:48
Respublika qo’riqxonalarida Qizil kitobga kiritilgan Buxoro bug’usi, morxo’r, Qizilqum arxari, ko’k sug’ur, Turkiston silovsini kabi hayvonlar, yirik yirtqich qushlar va hasharotlar muhofaza ostiga olingan. Kamyob va yo’q bo’lib ketayotgan hayvonlarni yarimtutqinlik sharoitida ko’paytirish, ularni saqlab qolish va sonini tiklash - istiqbolli yo’nalish hisoblanadi.

Mahalliy, ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik muammolar


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Allayarov S.K.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
53
Yaratilgan vaqti:
2020-02-24 13:20:43
Atrofimizda bo’layotgan ijtimoiy-iqtisodiy, mahalliy ekologiya muammolarni tahlil qilish va ularning bugungi va kelajak avlodning bir maromda bekamu ko’z yashashi uchun mavjud tabiiy resurslarni talon-taroj qilmaslikni taminlovchi davlat va jamoatchilik tadbirlarini ishlab chiqish va ekologiya muammolarni oldini olish chora tadbirlarini xalq ommasiga keng yetkazish.

Turli yashash muhitlariga hayvonlarning moslashish xususiyatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ibrohimov G’iyosiddin Bahriddin o’g’li
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
74
Yaratilgan vaqti:
2020-02-24 13:19:00
Turli xil yashash muhitlariga tirik organizmlarning moslashish xususiyatlarini tadqiqi qilish. Tuproq va undagi organizmlar to’g’risida ma‘lumotlar yig’ish, ushbu ma’lumotlar asosida tuproqdagi organizmlarning biologik xilma – xillikka shu jumladan inson hayotidagi ahamiyatini chuqurroq o’rganish, bilim va ko’nikmalar hosil qilish. Bitiruv malakaviy ish kirish qismi, asosiy qism (I-bob, II-bob, III-bob), xulosa va takliflar, foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati va internet saytlardan iborat.

Surxondaryo suv havzalari ekologik holati va unga antropogen omillarning ta’siri


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Mengliyev To’lqin Xoliqul o’g’li
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
69
Yaratilgan vaqti:
2020-02-24 13:17:45
Bugungi kunda butun insoniyat oldida turgan eng og‘ir ekologik muammolardan biri chuchuk suv muammosidir. Yer yuzida chuchuk suv zahiralari notekis taqsimlanganligi, sanoat, ishlab chiqarish hamda qishloq xo‘jaligining jadal rivojlanishi chuchuk suv muammosini keltirib chiqarmoqda. Chuchuk suv zahiralarining ma’lum bir qismi daryolar hissasiga to‘g‘ri keladi. O‘zbekistonda asosiy daryolardan biri bo‘lgan Surxondaryo va uning bugungi kundagi ekologik holatini o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Сурхондарё вилоятида кавш қайтарувчилар ҳазм қилиш органларининг асосий нематодозларини тахлилий ўрганиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Турабов Улуғбек Холмамат ўғли
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
65
Yaratilgan vaqti:
2020-02-24 13:16:37
Чорвачилик қишлоқ ҳўжалигининг муҳим тармоқларидан бири ҳисобланади. Чорва маҳсулотларнинг инсон ҳаѐтидаги ўрни беқиѐсдир. Аммо бу тармоқнинг ривожланишига турли ҳил паразитар касалликлар, жумладан гельминтозлар салбий таъсир кўрсатади. Улар кавш қайтарувчи ҳайвонлар организмида жиддий физиологик ўзгаришларни келтириб чиқаради.

Cурхондарё вилоятида кенг тарқалган қушлар гельминтларининг биоэкологик хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мамараимов Зохид Зокир ўғли
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
75
Yaratilgan vaqti:
2020-02-24 13:14:35
Ишнинг мақсади Сурхондарѐ шароитида кенг тарқалган ѐввойи қушларнинг экологик хусусиятларини комплекс ўрганиш, экосистемада кенг таркалган паразит чувалчангларни хаѐт циклларини ўрганиш.

Borland C++ Builder dasturlash muhitida chop etish jarayonini boshqaruvchi dasturiy ilova yaratish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Shaydullayev Sh.H
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
75
Yaratilgan vaqti:
2020-02-24 13:12:25
Elektron hujjatlar bilan ishlovchi yuridik va jismoniy shaxslarda Microsoft Office dasturlar paketidan foydalanishda word dasturida yaratilgan hujjatlarni “kitobcha” shaklida chop etish munosabatlari orqali yuzaga keluvchi muommolarni qisqa vaqt oralig’iga bartaraf qilinadi.Bitiruv malakaviy ish kirish qismi, asosiy qism (I-bob, II-bob,), xulosa va takliflar, foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati va internet saytlardan iborat.

Borland C++ Builder dasturlash muhitida krill va lotin imlosi yozuvlarini o’zaro o’giruvchi dasturiy ilova yaratish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Aliyeva D.D
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
64
Yaratilgan vaqti:
2020-02-24 13:10:38
Elektron hujjatlar bilan ishlovchi yuridik va jismoniy shaxslarda Microsoft Office dasturlar paketidan foydalanishda krill va lotin alifbosi munosabatlari orqali yuzaga keluvchi muommolarni qisqa vaqt oralig’iga bartaraf qilinadi.Bitiruv malakaviy ish kirish qismi, asosiy qism (I-bob, II-bob,), xulosa va takliflar, foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati va internet saytlardan iborat.

Тарих силсиласида омон қолган ёдгорлик


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Эргашева Сайёра Абдусоатовна
Yaratilgan vaqti:
2020-02-24 13:08:41
Ўзбекистон Республикаси мустақиликка эришгандан сўнг тарихий қадамжолар, буюк мутафаккир олимларнинг хотирасини абадийлаштирилди. Шу жумладан Сурхондарё вилояти Термиз туманида жойлашган Султон Саодат мажмуаси ҳам шундай муқаддас тарихий ёдгорликдир. Уни тарихий жиҳатдан ўрганиш, ёш авлодга тарихий ёдгорликларни асраб авайлаш таълим тарбиясини беришдан иборатдир.

Задача с аналогом условия франкля на характеристике для уравнения геллерстедта с сингулярным коэффициентом


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
М.Мирсабуров, С.Т.Чориева
Yaratilgan vaqti:
2020-02-24 13:07:35
Для обобщенного уравнения Трикоми с сингулярным коэффициентом в смешанной области изучается задача с аналогом условия Франкля на граничной характеристике. Доказана корректность сформулированной задачи.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit