Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Patologik anatomiya va patologik fiziologiya


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
D.E.Eshimov
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Ilm-Ziyo
Sahifalar soni:
272
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-30 17:09:33
Ushbu o‘quv qo‘llanmada hayvonlar organizmida kasallik kelib chiqish sabablari va nazariyalari, rivojlanish mexanizmi, organizmning reaktivligi haqidagi tushunchalar keltirilgan. Shuningdek, organizmdagi umumiy tiðik patologik jarayonlar, ya’ni mahalliy va umumiy o‘lim, giðo va giðerbiotik jarayonlar, qon va limfa aylanishining buzilishi, yallig‘lanish hamda issiqlik almashinuvining buzilishidagi patologoanatomik o‘zgarishlar yoritilgan.

Analizatorlar fiziologiyasi va gigiyenasi


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-10-09 12:40:37
Ma'lumki, tevarak-atrof muhiti xilma-xil hamda undagi tovushlar va hidlar, haroratga ko'ra juda rang-barang bo'ladi. Atrof muhit bilan odam organizmi muttasil bir-biriga bog'liq. Bu bog'lanish sezgi a'zolari orqali ta'minlanadi, ya'ni tashqi muhitning barcha omillari sezgi a'zolariga ta'sir etadi va ularning bosh miyadagi markazlariga qabul qilinadi.

Oliy nerv faoliyati va uning yoshga oid xususiyatlari


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-10-03 09:50:36
Nerv sistemasining funksiyasi ikki qismga bo'lib o'rganiladi. Nerv sistemasining birinchi funksiyasi odam organizmining barcha hujayra, to'qima, organlari va sistemalarining ishini boshqarish, tartibga solish hamda ularning bir-biri bilan o'zaro bog'lanishini ta'minlashdan iborat.I. P.

Analizatorlar fiziologiyasi va uning yoshga bog’liq xususiyatlari: Ko’rish va eshitish analizatorlari.


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-10-03 09:46:41
Organizmning tashqi va ichki muhitidan tinmay kelib turadigan ta'sirotlarni idrok etib, analiz (tahlil) qiladigan murakkab nerv mexanizmlaridan iborat anatomik-fiziologik tizimlariga analizatorlar deyiladi.

Yosh fizioligiyasi va gigiyenasi fanining maqsadi, vazifasi, ahamiyati va rivojlanish tarixi


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ahadova Y.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-10-03 09:43:05
Maqsadi o`sish va rivojlanish qonuniyatlarini ochib bеrish, bir butun organizm, uning tizimlari, organlari, to`qimalari va hujayralarini ishlash xususiyatlarini turli yoshga aloqadir davrlarda aniqlashdir.

Нерв тизимининг физиологияси ва унинг ёшга боғлиқ хусусиятлари


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абдуллажонова С.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-09-28 14:33:48
Нерв тизими орқали ташқи муҳит ва ички аъзолардан турли сигналлар қабул қилиниб, таҳлил этилади ва уларга мувофиқ равишда жавоб қайтарилади. Марказий нерв тизимининг юқори бўлимлари ёрдамида руҳият функциялари-ташқи дунёдаги сигналларни қабул қилиш, уларни эслаб қолиш, маълум бир қарорга келиш, мақсадга мувофик феъл-атворнинг шаклланиши ҳамда абстракт тафаккур ва нутқ жараёнлари рўй беради.

“Ёш физиологияси ва гигиена” фанининг предмети, мақсади, вазифалари ва аҳамияти


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Камалова М.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
ЎзДЖТУ
Sahifalar soni:
136
Yaratilgan vaqti:
2017-09-28 11:08:31
Ёш физиологияси - одам физиологиясининг бир тармоғи бўлиб, ўсиб бораётган организмда туғилишдан бошлаб, балоғатга етгунча бўладиган ҳаётий функцияларни ўрганади. Бу фан организм, унинг аъзо ва тизимларини индивидуал ривожланиш қонуниятларини-онтогенезнинг турли даврларида таққослаб ўрганади.

«Молодой учёный» №5 (109), март 2016, часть 4


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-08-21 11:47:23
Журнал «Молодой ученый» — ежемесячное издание, организованное для того, чтобы предоставить аспирантам, докторантам, соискателям, молодым специалистам и ученым, а также студентам возможность опубликовать результаты научных исследований.

OIV/OITS kasalligi va undan saqlanish choralari.


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A.M.Jabborov
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-07-31 10:41:09
OITS kasalligi o’ta xavfli yukumli kasallik xisoblanib, kasallikni viruslar keltirib chiqaradi. Kasallikning xavflilik darajasi shundaki, OIV virusini yuqtirgan kishi ancha vaqtgacha o’zini sog’lom xisoblaydi va shu tariqa boshqalarga xam kasallikning yuqishiga sababchi bo’ladi. Insonlar OITS xaqida gapirganda odatda juda qo’rqadilar, lekin aynan bu kasallik xaqida, uni yuqishi va oldini olish yo’llari xaqida turli ma’lumotga ega emaslar. OITS insonlar orasida mavjud ekan, undan qurqish emas, balki ximoyalanish va kasallikni oldini olishni bilishi lozim.

Favqulodda vaziyatlar, ularning turlari va xususiyatlari. Fuqaro muhofazasining maqsadi, vazifalari, kuch va vositalari, uning iqtisodiyot tarmoqlarida tashkil etish tartiblari.


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A.M.Jabborov
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-07-31 10:39:37
Refaratda favqulodda vaziyatning tavsifi, favqulodda vaziyatlar sababi va kelib chikish manbaiga ko’ra turlari, Favqulodda vaziyatlarni tarqalish miqyosiga (shikastlanganlar soniga hamda moddiy yo`qotishlar miqdoriga qarab) kura turlari, favqulodda vaziyatlarda fuqaro muhofazasining vazifasi hamda O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish uchun moliyaviy va moddiy resurslar davlat rezervlari yaratilishini ta`minlaydi hamda ulardan foydalanish tartiblari haqida ham ma’lumotlar berilgan.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit