Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Jahon adabiyoti janr va oqimlarining o'ziga xos xususiyatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-03-19 11:29:38
0 ‘zbek adabiyotining ulkan siymolaridan biri sifatida ijodi tudqiqotchilar tomonodan keng ko‘lamda o ‘rganilayotgan ijodkorlardan biri Hamid Olimjondir. Zero, shoir she’riyati chuqur mazmunga, go‘zal ilbdalarga boyligi bilan bir qatorda, she’riy san'atlar qo‘llanilishining nuikammalligi bilan ham ajralib turadi.

Кверцетин ва хаплогенин-7-глюкозидни митохондрияда энергия, фосфолипид алмашинувига ва липидларнинг перекисли оксидланишига таъсири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yusupova Umidaxon Raxmanovna
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УДК: 591.12:91.121:591.436.2:576.311.347
Yaratilgan vaqti:
2019-03-04 15:39:10
Тадқиқотнинг мақсади кверцетин ва хаплогенин-7-глюкозидини жигар митохондрияларининг нафас олиши ва оксидланишли фосфорланишига, АТФ-синтаза ва НАДН-оксидаза фаолликларига, фосфолипидлар алмашинуви ҳамда липидларнинг перекисли оксидланишига таъсирини аниқлашдан иборат.

Корейс тилида қарама-қаршилик семантикасининг ифодаланиш усуллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ким Татьяна Сергеевна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
811.531
Yaratilgan vaqti:
2018-12-20 12:04:15
Тадқиқотнинг мақсади корейс тилидаги қарама-қаршиликни ифодаловчи лексик-семантик бирликлар чегараларини белгилаш ва уларнинг корейс тилидаги ифодаланиш усулларини ҳамда қарама-қаршиликларни акс эттирувчи бирликларнинг контекстда учровчи корейс тилига хос хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Yosh fiziologiyasi va gigiyenasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Nashr ko`rinishi:
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
Nashriyot:
Sahifalar soni:
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-12-12 09:23:36
Ushbu o'quv qo'llanma "ModeHED" xalqaro loyohasi doirasida tayyorlangan qo'llanmalardan biri bo'lib, uni tayyorlashda loyihada ishtirok etgan oliy ta'lim muassasalari professor -o'qituvchilari qatnashgan

Юрак кон-томир тизими физиологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Кучкарова Любов Салижановна
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
Nashriyot:
УзМУ
Sahifalar soni:
93
Yaratilgan vaqti:
2018-11-30 13:48:34
Бу маърузалар Уз МУ Биология факультетининг Одам ва хайвонлар физиологияси кафедрасида ишлаб чиқилган ва Биология факультетларнинг илмий - услубий кенгаши томонидан тасдикланган магистр дастури асосида тузилган булиб, магистратура мутахассислиги учун зарур булган билимларни уз ичига олади

Ўзбек тилида сўз морфем таркибининг соддалашиши


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Усмaнова Моxира Кенжаевна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
494.3:415.5
Yaratilgan vaqti:
2018-11-23 12:41:56
Тадқиқотнинг мақсади ҳозирги ўзбек тилида мавжуд бўлган ва тарихий тараққиёт давомида морфем структурасида соддалашиш содир бўлган сўзларнинг структур мураккаблашуви сабабларини тадқиқ этишдан иборат.

Инглиз ва ўзбек тилларида оламнинг фразеологик манзарасида гендер концептларининг шаклланиши


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Насруллаева Нафиса Зафаровна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
811.111’376.3 Н-28
Yaratilgan vaqti:
2018-10-29 14:54:26
Тадқиқотнинг мақсади оламнинг инглиз ва ўзбек фразеологик манзараларида гендер концептлар шаклланиши жараёнининг моҳиятини очиб бериш ҳамда уларнинг универсал ва миллий-маданий хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Кон ва кон айланиш органларининг ёш хусусиятлари мавзусини ўктишда кўлланиладиган педагогик технологиялар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2018-08-24 14:39:09
O`quv-uslubiy qo`llanmada yosh fiziologiyasining maqsadi, o`siahva rivojlanishning qon va qon aylanish organlarining yoshga xos xususiyatlarini turli yoshga aloqador davrlari bayon etilgan.

AKRILATLAR VA BOSHQA BOG`LOVCHILAR ASOSIDA KOMPOZITSIYALAR OLISHNI TAHLILI


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Salmonova Dilfuza Minavarovna
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2018-08-24 10:58:12
Mazkur dissertatsiyada poliakrilatlar asosidagi kompozitsion materiallar o`zlarining odam organizmi bilan o`zaro biologik mosligi toksikologik xarakteristikasini yaxhsiligi va ua ulardan odam organizmiga zaxarli moddalar ajralib chiqmasligi bilan boshqa polimerlardan keskin farq qilish ko`rsatib o`tilgan.

Одам ва хайвонлар физиологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
M.Xolmirzayeva
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
ADU
Sahifalar soni:
59
Yaratilgan vaqti:
2018-08-13 09:44:32
Fiziologiya mutsaqil bo’lgan, bir-biri bilan bog’langan bir qancha fanlarga bo’linadi. Fiziologiyani avvalo umumiy va xususiy, solishtirma va evolyutsion, shuningdek, ixtisoslashgan va odam fiziologiyalariga bo’lish mumkin.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit