Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Ёш гимнастикачилар бошланғич тайёргарлик босқичида ўқув машғулот жараёниниг тузилиши


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Тожиев Музаффар Акбарович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
796.015.154:4:011.1/3
Yaratilgan vaqti:
2020-05-29 21:23:29
Тадқиқотнинг мақсади ёш гимнастикачиларнинг бошланғич тайёргарлик босқичида ўқув-машғулот жараёнини ташкил этишнинг оқилона тузилмасини ишлаб чиқиш ва тажрибалар ёрдамида асослаб беришдан иборат.

Тижорат банклари активларини секьюритизациялаш амалиётини ривожлантириш йўллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ахмедов Акбарали Султонмуродович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2020-05-29 17:07:55
Тижорат банклари активларини секьюритизациялаш амалиётини жорий этиш ва ривожлантиришга қаратилган илмий асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Муҳаммад Кардарий “ал-Жомиъ ал-важиз” асарининг XIV-XV асрлар Мовароуннаҳр диний-ижтимоий ҳаётидаги ўрни (24.00.01)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жўраев Хусан Алишерови
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
94.297Ж-9
Yaratilgan vaqti:
2020-05-29 12:24:24
Муҳаммад Кардарий “ал-Жомиъ ал- важиз”асаринингXIV-XVасрлардаги Мовароуннаҳр диний-ижтимоий ҳаётидаги тутган ўрни ва аҳамиятини очиб бериш, уни илмий тадқиқ этишдан иборат.

Кибермакон ва ислом билан боғлиқ диний-маънавий жараёнлар (07.00.04)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдуллаева Мохира Захиджановна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
297.681
Yaratilgan vaqti:
2020-05-28 22:28:39
Ислом дини билан боғлиқ кибермакондаги диний-маънавий жараёнларни ўрганишдан иборат.

Араб тилидаги манбаларда Тошкент воҳаси тарихий географияси (IX-XIII асрлар)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Алимов Зухриддин Исамутдинович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
930.1(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-05-28 14:35:52
Тадқиқотнинг мақсади IX-XIII аср араб тилидаги ёзма манбаларга мурожаат этиш орқали Тошкент воҳаси тарихий географиясини тўлиқ тавсиф этиш, гидронимлар ва топони мларнинг таснифлаш ҳамда мазкур воҳадаги археологик объектлар билан мувофиқла штиришдан иборат.

Қадимги туркий мақоллар семантикаси ва стилистикаси («Девону луғати-т-турк» материали мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мирзаалиев Иқболжон Мирзакаримович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
811.512.161
Yaratilgan vaqti:
2020-05-28 14:27:40
Тадқиқотнинг мақсади Маҳмуд Кошғарий «Девону луғати-т-турк» асарида келтирилган қадимги туркий мақолларнинг семантик ва стилистик хусусиятларини илмий тадқиқ этиш, уларнинг жанр ва бадиий услуб такомили ҳамда туркий адабиёт тарихида тутган ўрнини аниқлашдан иборат.

Раҳнавард Зарёб ҳикояларининг поэтикаси (образлар талқини, бадиий тасвир ва услуб масалалари)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Кабирова Наргиза Кахрамоновна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
821.222.31
Yaratilgan vaqti:
2020-05-27 15:55:01
Тадқиқотнинг мақсади: замонавий Афғонистон дарий ҳикоячилигининг забардаст вакили Раҳнавард Зарёбнинг ҳикоянависликдаги маҳорати, ижодининг поэтик хусусиятлари, образлар талқини, бадиий тасвир ва услуб масалаларини ёритиб беришдан иборат.

Мовароуннаҳрда темурийлар меъморий меросини тадқиқ этишнинг янги аспектлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тўхбоева Нилуфар Мамадиѐровна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
72.03
Yaratilgan vaqti:
2020-05-26 19:28:52
Тадқиқотнинг мақсади Амир Темур ва темурийлар даврининг меъморий ѐдгорликлари Самарқанддаги Хованд Султон бека мақбараси (Ишратхона), Оқсарой мақбараси, Шоҳи-Зинда мажмуасидаги икки гумбазли мақбара, Амир Темур мақбараси ва Шаҳрисабздаги Оқсарой обидаларига оид ноаниқликларни янги маълумотлар асосида бойитишдан иборат.

Миллий иқтисодиётда институционал ўзгаришлар самарадорлигини оширишнинг назарий асосларини такомиллаштириш (Ўзбекистон Республикаси аграр соҳаси мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Таджибаева Дилором
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
338+31 (575.I)
Yaratilgan vaqti:
2020-05-26 19:18:46
Тадқиқотнинг мақсади. Институтционал ўзгаришлар шароитида иқтисодий самарадорликни оширишга йўналтирилган илмий-назарий, амалий таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Иқтисодий инқирозлар ва уларга қарши дастурлар самарадорлигини ошириш йўллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жаббаров Камолиддин Йўлдошевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
33:336.1(077)(091)(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-05-26 19:13:23
Тадқиқотнинг мақсади иқтисодий инқирозларга қарши миллий дастурлар самарадорлигини оширишга йўналтирилган илмий таклиф ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit