Filtrlar

Odam anatomiyasi va fiziologiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.SH.Xurramov
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2021
Nashriyot:
TerDU nashr-matbaa markazi
Sahifalar soni:
370
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2021-12-04 17:32:34
Ushbu darslik dasturga mos ravishda yozilgan bo‘lib, talabalarga odam organizmi, organlari va to'qimalarining tuzilishi, a‘zolarning asosiy sistematik guruhlari, kеlib chiqishi va rivojlanishi, organlar faoliyati va kasalliklarning kеlib chiqishi sabablari haqida ma‘lumotlar beradi. Shuningdek, darslik mustaqil bilim olishi va o'z bilimini o'zi baholashi uchun mo'ljallangan pеdagogik tеxnologiya asosida yozilgan. Buning uchun barcha mavzularga ko'p tanlov javobli tеst topshiriqlari ilova qilingan. Mustaqil bilim olish, o'z-o'zini baholash tеxnologiyasi talablari darslikning so'ngi sahifalarida kеltirilgan. Darslikdan unumli foydalanish uchun mazkur talablarni o'rganish va ularga rioya qilish zarur.

Odam anatomiyasi va fiziologiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Mamatqulov D.A.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2021
Nashriyot:
Lesson Press
Sahifalar soni:
212
UDK raqami:
611(072)
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 18:48:46
"Odam anatomiyasi va fiziologiyasi" darsligida odam tanasining umumiy tuzilishi, hujayra, to'qima va a'zolarning joylashishini, anatomiya va fiziologiya fani tarixi, turli yoshdagi odam organizmining o'ziga xos anatomik xuxusiyatlari, o'sish va rivojlanish qonuniyatlari, organizmga tashqi muhitning ta'sirini talabalarga o'qitilishi mo'ljallangan.

Odam anatomiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-02-24 13:35:40
“Odam anatomiyasi” fanidan ishlab chiqilgan o’quv metodik majmua Tеrmiz davlat univеrsitеti Zoologiya kafеdrasining 2018 yil 28 avgustdagi 1-sonli yig`ilishida muhokama qilingan va fakultet kengashida muhokama qilish uchun tavsiya etilgan.

Adam organizimi adaptatsion imkaniyatlarin bahalawdin`uliwmaliq printsipleri


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-08-22 09:58:42
Adam a`detdegige qarag`anda airim jag`dailarda juda ulken ko`lemdegi jumislardi atqariwi, juda ulken fizikaliq jumislardi amelge asira aliwi, sonday-aq fizikaliq jaqtan shiniqqan adamnin`, fizikaliq shiqpag`an adamg`a qarag`anda ko`birek jumis atqariwi hammege belgili.

Anatomy of Flowering Plants


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Paula J. Rudall
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2007
Nashriyot:
New York
Sahifalar soni:
159
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 16:28:21
Understanding plant anatomy is not only fundamental to the study of plant systematics and palaeobotany, but is also an essential part of evolutionary biology, physiology, ecology, and the rapidly expanding science of developmental genetics. In the third edition of her successful textbook, Paula Rudall provides a comprehensive yet succinct introduction to the anatomy of flowering plants.

Биология человека


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-05-04 12:05:11
Методическое пособие по «Биологии человека (анатомия)» раздел Остеология и Миология подготовлено в связи с технически устаревшими литературными источниками, где нет четко выделенного материала, необходимого для студента биолога бакалавра. Пособие является первой частью в цепи последующих разделов по анатомии человека. Также содержит материал для активизации всех форм внеаудиторной работы при реализации учебных планов и программ согласно с программой курса.

Анатомия человека


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Алланазарова Н.А,
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
136
Yaratilgan vaqti:
2019-05-04 10:38:44
Анатомия человека – это наука о происхождении и развитии, формах и строении человеческого организма. Анатомия изучает влияние формы тела человека и его частей, отдельных органов, их конструкцию, микроскопическое строение, происхождении человека. В задачи анатомии входит также познание основных этапов развития человека в процессе эволюции, формирования человеческого организма в условиях внешней среды, особенностей строения тела и отдельных органов в различные возрастные периоды.

Тўғри ичак саратонида сфинктер сақловчи операцияларни патоморфологик асослаш мезонлари


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Нишанов Данияр Анарбаевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
615.53.45
Yaratilgan vaqti:
2018-10-31 09:07:18
Cфинктер сақловчи жарроҳлик амалиётини ўтказишни асослаш мақсадида патоморфологик ва иммуногистокимёвий мезонларни ишлаб чиқиш йўли билан тўғри ичак хавфли ўсмалари билан оғриган беморларнинг даволаш натижаларини такомиллаштириш.

Plastik anatomiya


  
- 1 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
B.B. Boymetov
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Ilm-ziyo
Sahifalar soni:
200
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-31 10:46:15
Ushbu o‘quv qo‘llanma kasb-hunar kollejlari o‘quvchilariga mo‘ljallangan. O‘quv qo‘llanmada tasviriy san’atning asoslaridan biri bo‘lmish plastik anatomiya haqida ma’lumot berilgan. Xususan, plastik anatomiyaning vujudga kelish tarixi, odam tayanch organlari sistemasi, suyak va bo‘g‘imlarning birlashuvi, muskullar sistemasi, yuzning ayrim bo‘laklari, tana qismlarining sathi va nisbatlari batafsil bayon etilgan. Shuningdek, o‘quv qo‘llanmada skeletning biriktiruvchi roli, uning qismlarining fazoda harakatlanishi, muskul massivlari harakatida gavdaning turli qismlaridagi o‘zgarishlari va uning plastikasiga anatomik elementlarning ta’siri keltiril gan. Kitobdan «Òasviriy san’at» bakalavr yo‘nalishi talabalari hamda shu sohaga aloqador bo‘lgan barcha mutaxassislar foydalanishi mumkin.

Patologik anatomiya va patologik fiziologiya


  
- 1 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
D.E.Eshimov
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Ilm-Ziyo
Sahifalar soni:
272
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-30 17:09:33
Ushbu o‘quv qo‘llanmada hayvonlar organizmida kasallik kelib chiqish sabablari va nazariyalari, rivojlanish mexanizmi, organizmning reaktivligi haqidagi tushunchalar keltirilgan. Shuningdek, organizmdagi umumiy tiðik patologik jarayonlar, ya’ni mahalliy va umumiy o‘lim, giðo va giðerbiotik jarayonlar, qon va limfa aylanishining buzilishi, yallig‘lanish hamda issiqlik almashinuvining buzilishidagi patologoanatomik o‘zgarishlar yoritilgan.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit