Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Одам анатомияси ва физиологияси


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
М.Алламуродов
Nashr ko`rinishi:
Davriy nashr
Yo`nalishi:
Boshqa
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
333
UDK raqami:
357
Yaratilgan vaqti:
2017-10-19 14:00:26
Ушбу мажмуада фаннинг маъруза машғулотлари таълим технологияси, лаборатория машғулотларининг таълим технологиясига оид янги маълумотлар келтирилган.

«Молодой ученый» №15/2017 часть -5


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-07-26 10:55:27
Журнал «Молодой ученый» — ежемесячное издание, организованное для того, чтобы предоставить аспирантам, докторантам, соискателям, молодым специалистам и ученым, а также студентам возможность опубликовать результаты научных исследований.

Қон айланиш системаси ва унинг аҳамияти


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Бешимов Ю.С
Nashr etilgan yili:
2014
Yaratilgan vaqti:
2017-03-06 11:06:16
Қон айланиш системасига юрак артерия, капиллярлар, вена ва лимфа томирлари киради. Юрак ва томирлар одам организмида қоннинг тўхтовсиз ҳаракатланишини таьминлайди.

нафас олиш системаси ва унинг аҳамияти


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Н.Н.Садуллаева
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-02-16 11:33:27
Одам ва ҳар бир бошқа тирик организм ташқи муҳитдан кислород қабул қилиб, карбонат ангидрид газини чиқариб туриши нафас олиш деб аталади. Нафас олиш ҳар бир тирик организмнинг ҳаёти учун энг зарур физиологик жараён ҳисобланади. Нафас олиш жараёни қуйидаги қисмлардан иборат: 1. Ўпка алвеолалари ва ташқи муҳит ўртасида кислород ва карбонат ангидрид алмашинуви (ташқи нафас олиш). 2. Ўпка алвеолалари ва ўпканинг капилляр қон томирлари ўртасида кислород ва карбонат ангидрид алмашинуви. 3. Қон ва тўқималар ўртасида кислород ва карбонат ангидрид алмашинуви (ички нафас олиш).Нафас олиш орқали ташқи муҳитдан қабул қилинган кисЖород иштирокида ҳужайра ва тўқималарда оқсил, ёғ ва углеводлар оксидланиб, энергия ҳосил қилади. Ҳужайра ва тўқималардаги барча ҳаётий жараёнлар (қўзғалиш, ҳаракатланиш, кўпайиш) ана шу энергия ҳисобига амалга ошади. Бу ҳаётий жараёнлар нати¬жасида ҳосил бўлган карбонат ангидрид гази ҳужайра ва тўқималардан қонга ўтиб, ўпкалар орқали ташқи муҳитга чиқарилади.

Anatomiya, fiziologiya va patologiya


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
А.G‘. АHMEDOV, G.X. ZIYAMUTDINOVA
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Sahifalar soni:
520
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2017-02-08 15:03:41
Ushbu o‘quv qo‘llanma tibbiyot kollejlari o‘quvchilari uchun mo‘l jallangan. U O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’- lim vazirligi va Sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan «Anatomiya, fi ziologiya va patologiya» fani o‘quv dasturi asosida tuzilgan. O‘quv qo‘llanmada odam organizmi a’zolari va tizimlarining mo‘tadil tuzilishi va fao liyati, ularning ba’zi bir patologik holatlarda o‘zgarishi, shuningdek, moddalar almashinuvi va ularning buzi lishi haqidagi ma’lumotlar ham keltirilgan.

Bulshiq etler


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Аldabergenov А.
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2016-05-02 11:56:51
Adam bulshiq etleri du’zilisi. Jelke bulshiq etleri. Ayaq qol bulshiq etleri haqqi’nda.

Одам нафас олиш тизими


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Nashr etilgan yili:
Yaratilgan vaqti:
2016-04-26 12:01:16
Нафас олиш жараёни нафас олиш ва энергия ҳосил қилишни ўз ичига олади. Нафас олиш бу кислород ютиб ва карбонат ангидрид гази чиқариш жараёнидир. Кислород энергияни чиқариш учун овқатни ҳужайраларда ўзлаштирилишига қараб сарф бўлади ҳамда карбонат ангидрид гази ҳосил бўлишига имкон яратади. Нафас олиш тизими турли органлардан тузилганлиги ёритиб берилган.

Одам ҳазм қилиш тизими


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
-
Nashr etilgan yili:
-
Yaratilgan vaqti:
2016-04-26 11:46:12
Одам ҳазм қилиш тизими ҳақида.

Одам органлар тизими


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
-
Nashr etilgan yili:
-
Yaratilgan vaqti:
2016-04-26 11:44:31
Ташқи органлар: кўз, қўллар, тирноқ, бурун. Ички органлар: ошқозон, ўпка, юрак ва ичак, барча органлар фаолияти ёритилган.

Giyohvandlik va zararli odatlar


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
D.E.Quvondiqova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2008
Nashriyot:
Sahifalar soni:
20
Yaratilgan vaqti:
2016-04-25 13:58:53
Giyohvandlik va zararli odatlar kursidan 2- kurs talabalari uchun mo'ljallab tuzilgan.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit