Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Қон айланиш системаси ва унинг аҳамияти


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Бешимов Ю.С
Nashr etilgan yili:
2014
Yaratilgan vaqti:
2017-03-06 11:06:16
Қон айланиш системасига юрак артерия, капиллярлар, вена ва лимфа томирлари киради. Юрак ва томирлар одам организмида қоннинг тўхтовсиз ҳаракатланишини таьминлайди.

нафас олиш системаси ва унинг аҳамияти


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Н.Н.Садуллаева
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-02-16 11:33:27
Одам ва ҳар бир бошқа тирик организм ташқи муҳитдан кислород қабул қилиб, карбонат ангидрид газини чиқариб туриши нафас олиш деб аталади. Нафас олиш ҳар бир тирик организмнинг ҳаёти учун энг зарур физиологик жараён ҳисобланади. Нафас олиш жараёни қуйидаги қисмлардан иборат: 1. Ўпка алвеолалари ва ташқи муҳит ўртасида кислород ва карбонат ангидрид алмашинуви (ташқи нафас олиш). 2. Ўпка алвеолалари ва ўпканинг капилляр қон томирлари ўртасида кислород ва карбонат ангидрид алмашинуви. 3. Қон ва тўқималар ўртасида кислород ва карбонат ангидрид алмашинуви (ички нафас олиш).Нафас олиш орқали ташқи муҳитдан қабул қилинган кисЖород иштирокида ҳужайра ва тўқималарда оқсил, ёғ ва углеводлар оксидланиб, энергия ҳосил қилади. Ҳужайра ва тўқималардаги барча ҳаётий жараёнлар (қўзғалиш, ҳаракатланиш, кўпайиш) ана шу энергия ҳисобига амалга ошади. Бу ҳаётий жараёнлар нати¬жасида ҳосил бўлган карбонат ангидрид гази ҳужайра ва тўқималардан қонга ўтиб, ўпкалар орқали ташқи муҳитга чиқарилади.

Anatomiya, fiziologiya va patologiya


  
- 1 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
А.G‘. АHMEDOV, G.X. ZIYAMUTDINOVA
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Sahifalar soni:
520
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2017-02-08 15:03:41
Ushbu o‘quv qo‘llanma tibbiyot kollejlari o‘quvchilari uchun mo‘l jallangan. U O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’- lim vazirligi va Sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan «Anatomiya, fi ziologiya va patologiya» fani o‘quv dasturi asosida tuzilgan. O‘quv qo‘llanmada odam organizmi a’zolari va tizimlarining mo‘tadil tuzilishi va fao liyati, ularning ba’zi bir patologik holatlarda o‘zgarishi, shuningdek, moddalar almashinuvi va ularning buzi lishi haqidagi ma’lumotlar ham keltirilgan.

Bulshiq etler


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Аldabergenov А.
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2016-05-02 11:56:51
Adam bulshiq etleri du’zilisi. Jelke bulshiq etleri. Ayaq qol bulshiq etleri haqqi’nda.

Giyohvandlik va zararli odatlar


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
D.E.Quvondiqova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2008
Nashriyot:
Sahifalar soni:
20
Yaratilgan vaqti:
2016-04-25 13:58:53
Giyohvandlik va zararli odatlar kursidan 2- kurs talabalari uchun mo'ljallab tuzilgan.

Исследование электробезопасности сетей


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
И.Х.Домуладжанов , В.Г.Бояринова
Nashr etilgan yili:
2009
Yaratilgan vaqti:
2016-04-25 12:13:21
В методических указаниях дано описание и методика проведения лабораторной работы по электробезопасности сетей. Работа проводится на стенде для электробезопасности сетей типа ОТ9А. Методические указания рассмотрены на заседании кафедры «БЖД» Протокол № 11 от «_4_» июля 2009 года и рекомендованы к изданию. Одобрены методической комиссией факультета «Химико – технологического» факультета протокол № 6 от «_5_» августа 2009 г.

Odam anatomiyasi


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2016-04-25 11:45:08
Ushbu uslubiy qo`llanma tibbiyotga aloqador bo`lmagan oliy o`quv yurtlarining biologiya, jismoniy tarbiya va jismoniy madaniyat, boshlag`ich ta’lim va bolalar sporti, Kimyo ekologiya ta’lim yo`nalishidagi talabalar, tibbiyot kolleji o`quvchilari hamda o`qituvchilari uchun mo`ljallangan.

История офтальмологии, ее место и значение в медицине. Формирование и физиология органа зрения. Анатомия органа зрения и зрительные функции в возрастном аспекте


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Б.А.Захидов
Yaratilgan vaqti:
2016-04-23 10:08:45
Лекция предназначена для студентов 5 курса педиатрического факультета. В данной лекции рассматриваются вопросы анатомии, органа зрения и функции зрительного анализатора. Методика исследования зрительных функций. Дано понятие цветоощущения, периферического зрения, светоощушения, бинокулярного зрения и методы его исследования

Цуцугамуши иситмаси ва коксиеллёз кўринишидаги айрим риккетсиозларнинг клиник характеристикаси


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Вафокулова Гулноза Садуллоевна
Nashr etilgan yili:
2011
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2016-04-07 16:57:04
Илмий янгилиги. Самарқанд вилояти мисолидаминтақамизда учрайдиган ўткир юқумли иситмали касалликларнинг маълум қисминириккетсиозлар ташкил этишианиқланди.

Odam anatomiyasi fanidan


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2016-03-11 09:24:53
Uslubiy qo'llanmanda odam anatomiyasi, odam organizmining shaklini, tuzilishini, o’sib rivojlanishini haqida ma'lumotlar berilgan.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit