Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Moliyaviy va boshqaruv tahlili


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ro`ziyeva D.I., Ulashev X.A.,Gaffarova D.T.,Musayeva J.K.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
BMTI
Sahifalar soni:
48
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2017-05-30 13:49:16
Bizga ma`lumki, bozor iqtisodiyo¬ti sharoitida korxonalarning ishlab chiqarish samaradorligini oshirish asosiy vazifalardan biri bo`lib hisoblanadi. Bunda ishlab chiqarish samaradorligini oshirish uchun boshqaruv qarorlarini qabul qilish va korxonalarning xo`jalik faoliyatini tahlil qilish natijasida olingan ma`lumotlarga tayanib, bu vazifalarni bajarish borasida korxonalarning ishlab chiqarish va xo`jalik faoliyatini chuqur va munta¬zam tarzda tahlil qilib borish zaruriyati tug’iladi.

Демократик жамиятда сайловларнинг ўрни


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Раҳмонов Ғиёс
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-04-24 13:10:42
Ҳар қандай давлатни демократик давлат, деб эълон қилишнинг ўзи етарли эмас, муҳими, унинг ташкил этилиши ва фаолиятини тегишли ҳуқуқий институтлар, ҳуқуқий кафолатлар билан таъминланганлигидир.

Комил инсон ва ижтимоий ҳамкорлик ғояларини ёшлар онгига сингдириш


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мадаминов Мавлонбек
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-04-24 13:09:29
Миллий ғоянинг дастлабки варианти ўртага ташланиши билан ҳозирги кундаги ғоявий, мафкуравий жараёнларнинг вужудга келиши табиий ҳолдир.

Давлат ҳокимияти ва бошқарувининиг демократик тамойиллари


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Тўлқинжонов Отабек
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-04-24 13:08:36
Мамлакатимизда сиёсий ислоҳотларни устувор вазифаси сифатида биринчи навбатда давлат ҳокимияти бошқарув органлари фаолиятини такомиллаштириш, уларнинг ваколатларини конституциявий мустаҳкамлашга жиддий эътибор қаратилди.

Оила – демократик жамият қуришнинг асосий бўғини


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абдураҳмонова Гулноза
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-04-24 13:05:54
Тадқиқотда Ўзбекистон: оила институтини янада мустаҳкамлаш ва ривожлантириш ҳамда унинг ролини фуқаролик жамиятини шакллантиришда ошириб боришдаги ва унинг ҳуқуқий асосларини назарий жиҳатдан тадқиқ этиш тадқиқотнинг бош мақсадидир.

Jahon valyuta tizimi va uning rivojlanish bosqichlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Pulatov U
Nashr etilgan yili:
2012
Yaratilgan vaqti:
2017-04-18 18:46:27
Valyuta munosabatlari - tashqi savdo, iqtisodiy va ilmiy-texnik hamkorlik, xorijga kredit hamda qarzlarni berish va olish, valyuta va valyuta aktivlarini sotib olish bilan bog`liq bitimlarni amalga oshirishda ishtirok etadigan, valyuta bilan bog`liq munosabatlardir

Международный менеджмент


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Умарова Г.Г.
Yo`nalishi:
Boshqa
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Sahifalar soni:
98
Yaratilgan vaqti:
2017-03-17 14:05:43
Международный менеджмент - это теория и практика рационального руководства предприятиями в условиях коллективной деятельности за рубежом во всех формах внешнеэкономических связей.

Pul muomalasi va kredit


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
Sh.Z. ABDULLAYEVA
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Toshkent - «ILM ZIYO»
Sahifalar soni:
270
UDK raqami:
336.74 (075)
Yaratilgan vaqti:
2017-03-15 13:50:21
Qo‘lingizdagi ushbu kitob pul, kredit va banklar haqida o‘quv qo‘llanma bo‘lib, unda pul muomalasi, kredit tizimi va banklar faoliyatini tashkil etish asoslari ko‘rsatib o‘tilgan. Qo‘llanmada, shuningdek, pulning zarurligi, funksiyalari, milliy valutaning muomalaga kiritilishi, kredit va uning shakllari, kredit tizimi, uning tarkibi, kredit muassasalari, banklarning tashkil topishi, rivojlanishi, O‘zbekiston Respublikasi bank tizimining tashkil topishi va rivojlanishi, bank faoliyati barqarorligi va likvidliligi to‘g‘risida fikr yuritilgan. Bir qator bank operatsiyalari, shu jumladan, bankning aktiv, passiv va boshqa operatsiyalari nazariy jihatdan hozirgi zamon talablari asosida yoritib berilgan.

Menejment va strategiyani boshqarish


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
H.T. Ahmadxo‘jayev, K.M. Mirdadayev, O.S. Qozoqov
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
«ILM ZIYO» ТАШКЕНТ-2016
Sahifalar soni:
140
UDK raqami:
338.24 (075)
Yaratilgan vaqti:
2017-03-13 12:04:07
Menejer kim? Kim menejer bo‘lishi mumkin? Rahbarlik qilish uchun u nima qilmog‘i kerak? Oqilona tanlov va ishonchli qaror qabul qilishning siri nimada? Qaysi rahbarni adolatli va madaniyatli deyish mumkin? O‘quv qo‘llanmada korxonaning samaradorligini oshirish maqsadida qo‘llaniladigan strategiyani boshqarish tamoyillari — usullari, vositalari, shakllari xususida so‘z boradi.

Инвестиция фaолияти вa инвестиция сиёсaти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Олимов З
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-03-12 13:38:16
Инвесторлaр ўзлaри эгaлик қилaдигaн вa кaрзгa олингaн мулкий вa aқлий кaдриятлaрини тaдбиркорлик ишигa ишлaтиш тўғрисидa қaроргa келгaн инвестицион фaолият субъектлaридир. Инвесторлaр улуш кўшувчилaр, кредиторлaр, хaридорлaр ролидa мaйдонгa чиқишлaри, шунингдек, инвестицион фaолиятнинг бошқa қaтнaшчилaри вaзифaлaрини бaжaришлaри мумкин.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit