Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Тижорат банклари инвестицион кредитлаш фаоллигининг тадбиркорлик субъектлари экспорт салоҳиятини мустахкамлашдаги роли


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
G. Rayimdjanova
Yaratilgan vaqti:
2018-08-29 10:27:22
Мақолада мамлакатимизда оширилаётган инвестиция сиёсатининг ўзига хос хусусияти маҳаллий хом ашё ресурсларини чуқур қайта ишлашга, ҳамда энергия тежамкор ва юқори технологияларга асосланган.

Оилавий бизнесни мухим йуналишларидан - касаначиликни ривожлантириш истикболлари


 
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
SH. X. Axunova,G.X. Rayimdjanova
Yaratilgan vaqti:
2018-08-29 10:13:32
Maqolada O`zbekistonda kichik biznes va hususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning muhim yo`nalishlaridan biri oilaviy biznesni kengaytirishdir.

Strategik menejment


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
"Ismatov R. Axmedov O."
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
NamMQI
Sahifalar soni:
182
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-08-08 11:32:04
"Strategiya umumiy tarzda firmaning mavqeini mustahkamlash, istemolchilarning talablarini qondirish va qo’yilgan maqsadlarga erishishga qaratilgan boshqarish rejasidir. Aniq strategiyani tanlash – rivojlanishning mumkin bo’lgan turli yo’llari va usullari ichidan eng maqbo’lini tanlab olish demakdir. O’zbekistonda iqtisodiyotni liberallashtirish va moderinazatsiyalash sharoitida strategiyani to’g’ri tanlash xar bir korxona, firma, kompaniya uchun dolzarb masaladir."

Innovatsion menejment


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
"Ismatov R. Axmedov O."
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
NamMQI
Sahifalar soni:
254
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-08-08 11:29:54
"“Innovatsion menejment” fanini o’rganish o’quv rejasida ko’rsatilgan ko’pgina fanlar bilan uzluksiz bog’likdir. Bu fan “Menejment”, “Ishlab chiqarish menejmenti”, “Strategik menejment”, “Personalni boshqarish” va boshqa fanlar bilan o’zaro aloqadorlikda o’rganiladi."

Ривожланган мамлакатларда солиқ сиёсати орқали иқтисодиётни тартибга солиш


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
С.Н.Юлдашев, П.Азимова,
Yaratilgan vaqti:
2018-05-07 11:47:15
Мақолада бозор иқтисодиёти ривожланган мамлакатларининг бюджет-солиқ сиёсати орқали иқтисодиётни тартибга солиш борасидаги тажрибалари ўрганлган.

Замонавий менежмент ёндашувлари асосида халқ таълими тизимини бошқаришни такомиллаштириш


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Сафаров Отабек Амриллоевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК: 338.24:371 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2018-05-02 15:20:14
Жаҳонда таълим тизими ривожланишининг ҳозирги босқичида АҚШ, Япония, Жанубий Корея, Хитой Халқ Республикаси, Европанинг иқтисодиёти ривожланган давлатларида таълимнинг ташкилий ва бошқарув тузилмалари, унинг мақсадли ривожланиш йўналишлари ва мазмунига муҳим аҳамият бериб келинмоқда.

Ходимлар фаолиятини фаол харакатга келтириш (мотивация) ва назорат қилиш


 
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Nashr etilgan yili:
2013
Yaratilgan vaqti:
2018-02-22 17:16:57
Меҳнат фаолиятини асослаш меҳнат қадриятларининг мавқеини ошириш, меҳнат танглигига барҳам бериш, янгича меҳнат онги ва этикасини шакллантириш имконини беради. Ушбу масалаларнинг ҳал қилишнинг стратегияси ва тактикаси тақдимотда мисол сифатида берилган.

Финансовый менеджмент I часть (1-13 лекции)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мухамедова Н.Р.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2002
Nashriyot:
Sahifalar soni:
94
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-02-22 14:35:25
Понятие «финансы» зачастую отождествляют с деньгами. Однако если финансы и деньги - одно и то же, то для чего существуют два разных термина одной категории? Что же такое финансы? Рассмотрим этот термин через призму истории развития данной категории.

Менежмент асослари


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2018-02-19 15:52:58
Мазкур амалий машғулотлар учун қўлланмасидан олий ўқув юртлари бакалавр йўналишларида “Менежмент асослари” фанидан амалий машғулотларда кенг фойдаланиш мумкин. Мазкур қўлланма берилган саволлар, топшириқлар ва тестлар талабаларнинг “Менежмент асослари” фанидан олган назарий билимларини мустаҳкамлашда катта ёрдам беради.

Marketing va menejment fanlaridan amaliy mashg'ulotlar uchun uslubiy qo'llanma


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
O.Karimova, N.Mamatqulova
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2012
Nashriyot:
Sahifalar soni:
19
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-02-16 11:09:34
Ushbu uslubiy qo‘llаnmа “Mеnеjmеnt vа mаrkеting” fаnlаrini tаlаbаlаr tоmоnidаn chuqurrоq o‘rgаnishlаri uchun аmаliyot ishlаri sifаtidа tuzilgаn.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit