Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Marketing va menejment asoslari


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
H.Aybeshov, А.Ergashev
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Ilm-Ziyo
Sahifalar soni:
144
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-30 13:18:37
Iqtisodiyotni bozor mexanizmlari yordamida tartibga solishning asosiy maqsadlaridan biri jahon andozalari talablariga mos keladigan, raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish asosida jamiyat ehtiyojlarini qondirish hisoblanadi. Qo‘llanmada asosiy e’tibor marketing borasidagi nazariy bilimlarning hayotiy misollar yordamida amaliyotga tatbiqi o‘z aksini topgan bo‘lib, u talabalarda mustaqil fikrlash qobiliyatini orttirishga xizmat qiladi. Ushbu o‘quv qo‘llanma kasb-hunar kollejlari talabalari, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanuvchilarga mo‘ljallangan.

Menejment fanidan kurs ishini bajarish bo’yicha uslubiy ko’rsatma


 
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-11-24 11:13:44
"Ushbu uslubiy ko’rsatma “Menejment” ta’lim yo’nalishi talabalari uchun mo’ljallangan bo’lib, unda talabalar tomonidan III-semestrda “Menejment” fanidan kurs ishini bajarish bo’yicha ko’rsatmalar berilgan. Uslubiy ko’satmada kurs ishining bajarish va ximoya qilish uslubi, kurs ishi mavzusini tanlash, mavzuni yoritish jarayonida adabiyotlar bilan ishlash, korxonalardan ma’lumotlarni to’plash, ular bilan ishlash, kurs ishini tarkibi, hajmi va uni tartibga keltirish hamda himoya qilish bo’yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan. "

Strategik menejment


 
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
N.Q.Yo’ldoshev
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
NamMQI
Sahifalar soni:
73
Yaratilgan vaqti:
2017-11-24 11:09:59
Mazkur ma’ruza matni 5230200 “Menejment” (ishlab chiqarish) ta’lim yo’nalishining o’quv rejasi va Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “Menejment” kafedrasi mudiri i.f.d., prof. N.Yo’ldoshev tomonidan ishlab chiqilgan “Strategik menejment” fanining o’quv-uslubiy majmuasi asosida tayyorlandi

Коммунал хизмат кўрсатиш тармоғини самарали бошқариш йўллари


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Акбаров Сохибжон Собиржонович
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
НамМҚИ
Sahifalar soni:
33
Yaratilgan vaqti:
2017-11-23 17:06:38
Битирув малакавий ишида ишлаб чиқариш корхоналарида инновацион фаолиятни ривожлантириш, шу соҳада бошқарув стратегияларини қайта ташкил этиш вазифаси хўжалик субъектлари рақобатбардошлигини ошириш ҳамда инновацион жараёнларни ташкил этишга бўйича тaклиф вa тaвсиялaр ишлaб чиқишдaн ибoрaт.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини экспорт фаолиятини ривожлантириш


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Қозоқов Мирсалим Муҳаммаджон ўғли
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
НамМҚИ
Sahifalar soni:
36
Yaratilgan vaqti:
2017-11-23 17:02:51
Битирув малакавий ишида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожланишини, уни такомиллаштиришни, бозор иқтисодиёти қонуниятлари асосида иқтисодий минтақаларнинг иқтисодий ҳолатларини тадқиқ этиш мухим аҳамият касб этади. Андижон вилоятида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришда мавжуд бўлган ишлаб чиқариш ресурслари салоҳиятидан тўла ва самарали фойдаланиш, уларни зарур бўлган ишлаб чиқариш воситалари билан таъминлаш, улар ишлаб чиқариш жараёнини самарали олиб боришни ташкил этиш масалалари ёритилган.

Moliyaviy menejment


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-11-23 13:50:44
Qo’llanmada moliyaviy menejmentning eng muhim masalalari - moliyaviy boshqarish mohiyati va shakllari, tadbirkorlik faoliyatini moliyaviy mablag’lar bilan ta’minlash, jamg’armalar va investitsiyalar, moliya va byudjet siyosati, uzoq muddatli aktivlarni va aylanma mablaglarni boshqarish, korxonalarda moliyaviy rejalashtirish, tadbirkorlik faoliyatini moliyaviy resurslar bilan ta’minlash va uni boshqarish, xarajatlar va daromadlarni boshqarishni optimallashtirish, debitorlik va kreditorlik qarzlarini boshqarish, xo’jalik sub’ektlarida pul oqimlarini boshqarish, soliq menejmentini tashkil etish, korxonalarda moliyaviy nazorat, moliyaviy risklar menejmentini tashkil etish masalalari yoritilgan.

Ўзбекистон енгил саноатида ишлаб чиқаришни кластер усулида ташкил этиш ва бошқариш самарадорлиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Захидов Гафурджан Эркинович
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
6П9:338.24(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2017-11-20 15:27:30
Ўзбекистон енгил саноатида ишлаб чиқаришни кластер усулида ташкил этиш ва бошқариш самарадорлигини ошириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш.

Енгил саноат корхоналарининг мамлакат иқтисодиётидаги ўрни


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Т.Саидмуратова, О.Отаниёзов
Yaratilgan vaqti:
2017-11-14 12:05:49
Ушбу мақолада "Ўзбекенгилсаноат" АЖ таркибидаги корхоналар, уларнинг бозор иқтисодиёти шароитида ривожланиши, ишлаб чиқариш фаолияти тахлили келтирилган.

"Ўзбекистон Республикаси енгил саноати барқарор ривожининг асосий омиллари "


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Л.С.Азимова О.О.Отаниёзов
Yaratilgan vaqti:
2017-11-14 11:33:42
Мақолада Ўзбекистан Республикаси енгил саноати ривожининг барқарорлигига таъсир қилувчи омиллар таҳлил қилинган.

Қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ҳасанов Шавкат Турсунқулович
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
631+003.13+001.8(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2017-10-26 14:37:32
Қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигининг назарий-услубий асосларини такомиллаш-тириш, уларнинг самарадорлигини оширишга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқиш.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit