Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Повышение эффективности носочного производства


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Исаев Бекзод Равшан ўғли
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
TTYeSI
Sahifalar soni:
89
Yaratilgan vaqti:
2017-10-16 10:56:11
Цель исследования – изучить теоретические основы основ и процессов управления основных процессов в условиях рыночной стратегии текстильных предприятий и на основе этого разработать бизнес-плана прядильного производства.

Инновацион менежмент


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-09-15 10:39:19
Услубий кўсатмада курс ишининг бажариш ва химоя қилиш услуби, курс иши мавзусини танлаш, мавзуни ёритиш жараёнида адабиётлар билан ишлаш, корхоналардан маълумотларни тўплаш ва улар билан ишлаш, курс ишини таркиби, ҳажми ва уни тартибга келтириш ҳамда ҳимоя қилиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилган

Strategik menejment


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-09-14 14:45:22
Uslubiy ko`satmada kurs ishining bajarish va ximoya qilish uslubi, kurs ishi mavzusini tanlash, mavzuni yoritish jarayonida adabiyotlar bilan ishlash, korxonalardan mahlumotlarni to`plash va ular bilan ishlash, kurs ishini tarkibi, hajmi va uni tartibga keltirish hamda himoya qilish bo`yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Оптимизация управления рекламной деятельности агентства


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Муллаходжаева Ю.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2013
Nashriyot:
Sahifalar soni:
108
Yaratilgan vaqti:
2017-07-22 13:51:49
Цель исследования диссертационной работы является исследование понятия рекламных агентств, их целей и задач на современном рекламном рынке.

Shaxs shakllanishiga reklama ta`sirining ijtimoiy –madaniy jihatlari


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xasanova M.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2013
Nashriyot:
Sahifalar soni:
76
Yaratilgan vaqti:
2017-07-22 13:49:28
Mazkur tadqiqot ishining asosiy maqsadi shaxsning shakllanish jarayonida reklamaning ta`siri va uning ijtimoiy-madaniy jihatlarini tahlil etishdan iborat.

Moliyaviy va boshqaruv tahlili


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ro`ziyeva D.I., Ulashev X.A.,Gaffarova D.T.,Musayeva J.K.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
BMTI
Sahifalar soni:
48
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2017-05-30 13:49:16
Bizga ma`lumki, bozor iqtisodiyo¬ti sharoitida korxonalarning ishlab chiqarish samaradorligini oshirish asosiy vazifalardan biri bo`lib hisoblanadi. Bunda ishlab chiqarish samaradorligini oshirish uchun boshqaruv qarorlarini qabul qilish va korxonalarning xo`jalik faoliyatini tahlil qilish natijasida olingan ma`lumotlarga tayanib, bu vazifalarni bajarish borasida korxonalarning ishlab chiqarish va xo`jalik faoliyatini chuqur va munta¬zam tarzda tahlil qilib borish zaruriyati tug’iladi.

Демократик жамиятда сайловларнинг ўрни


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Раҳмонов Ғиёс
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-04-24 13:10:42
Ҳар қандай давлатни демократик давлат, деб эълон қилишнинг ўзи етарли эмас, муҳими, унинг ташкил этилиши ва фаолиятини тегишли ҳуқуқий институтлар, ҳуқуқий кафолатлар билан таъминланганлигидир.

Комил инсон ва ижтимоий ҳамкорлик ғояларини ёшлар онгига сингдириш


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мадаминов Мавлонбек
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-04-24 13:09:29
Миллий ғоянинг дастлабки варианти ўртага ташланиши билан ҳозирги кундаги ғоявий, мафкуравий жараёнларнинг вужудга келиши табиий ҳолдир.

Давлат ҳокимияти ва бошқарувининиг демократик тамойиллари


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Тўлқинжонов Отабек
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-04-24 13:08:36
Мамлакатимизда сиёсий ислоҳотларни устувор вазифаси сифатида биринчи навбатда давлат ҳокимияти бошқарув органлари фаолиятини такомиллаштириш, уларнинг ваколатларини конституциявий мустаҳкамлашга жиддий эътибор қаратилди.

Оила – демократик жамият қуришнинг асосий бўғини


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абдураҳмонова Гулноза
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-04-24 13:05:54
Тадқиқотда Ўзбекистон: оила институтини янада мустаҳкамлаш ва ривожлантириш ҳамда унинг ролини фуқаролик жамиятини шакллантиришда ошириб боришдаги ва унинг ҳуқуқий асосларини назарий жиҳатдан тадқиқ этиш тадқиқотнинг бош мақсадидир.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit