Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Қишлоқ хўжалигида боғдорчилик тармоғи махсулот етиштиришни ривожлантиришнинг ташкилий - иқтисодий асосларини такомиллаштириш (Косонсой тумани мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абдулбоситов Мирзоҳид Абдулходи ўғли
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
NamMPI
Sahifalar soni:
51
Yaratilgan vaqti:
2017-01-20 18:15:10
Мева-сабзавотчилик қуйи тармоғи Ўзбекистон қишлоқ хўжалигининг муҳим тармоғи ҳисобланади. Бу тармоқ мамлакат аҳолисининг озиқ-овқат маҳсулотларига, қайта ишлаш саноати тармоқларининг эса хомашёга бўлган талабини қондиради. Мева-сабзавотчилик Ўзбекистон учун жаҳон аграр ва озиқ-овқат бозорларига интеграциялашувни ва валюта тушумини таъминлаб берувчи тармоқлардан бири ҳисобланади. Кейинги йилларда республикамизда мева-сабзавотчиликни кенг кўламда ривожлантиришга давлат томонидан алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш, ташиш ва сотиш тизимини ривожлантириш (Янгиқўрғон тумани мисолида)


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ахмаджанов Мирзаолим Муроджон ўғли
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
NamMPI
Sahifalar soni:
47
Yaratilgan vaqti:
2017-01-20 18:14:32
Бугунги жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви жараёнида ҳар бир мамлакат ташқи иқтисодий сиёсатининг энг муҳим йўналишларидан бири бу – мамлакатнинг экспорт салоҳиятини янада ошириш ҳамда унинг жаҳон бозоридаги рақобатбардошлигини таъминлашдан иборатдир. Чунки экспорт салоҳиятини юксалтириш нафақат муайян бир мамлакатнинг, балки ҳар бир ташқи иқтисодий фаолият субъектининг ҳам туб манфаатларини кўзда тутади. Маълумки, юртимизда амалга оширилаётган иқтисодий ислоҳотларнинг туб замирида мамлакат ободлиги, халқимиз турмуш шароитининг янада яхшиланиши ва инсон манфаатлари мужассамдир. Республикамиз иқтисодиётида эса қишлоқ хўжалиги соҳаси муҳим ўрин тутади.

Қишлоқ аҳолисини иш билан бандлигини таъминлаш ва самарадорлигини оширишнинг устувор йўналишлари (Янгиқўрғон тумани мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Бекмурадова Гулсанам Ихтиёр қизи
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
NamMPI
Sahifalar soni:
47
Yaratilgan vaqti:
2017-01-20 18:05:42
Ҳозирги мураккаб ўтиш даврида олдимизда турган долзарб вазифалардан бири-аҳолининг иш билан бандлик кўрсаткичларини яна ҳам оширишдан иборатдир, мамлакатимизда вужудга келган демографик ва ижтимоий вазият, энг аввало аҳоли сонининг ҳамда ишга жойлашишга муҳтож бўлган фуқаролар сонининг мунтазам кўпайиб бораётгани, ишга яроқли аҳолининг қишлоқ ва шахарда, мамлакат регионларида номутаносиб тақсимланганлиги, аҳоли таркибида ёшлар ҳиссасининг салмоқли эканлиги ва бошқа ижтимоий-иқтисодий омиллар бу вазифанинг долзарблигини белгилайди.

Хизмат кўрсатиш корхоналари фаолияти самарадорлигини оширишнинг ташкилий механизмини такомиллаштириш (“Ҳақулобод савдо ишлаб чиқариш МЧЖ” мисолида)


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ахмадалиев Дилмурод Дилшод ўғли
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
NamMPI
Sahifalar soni:
43
Yaratilgan vaqti:
2017-01-20 18:02:35
Мамлакатни модернизациялаш, иқтисодий муносабатларни либераллаштириш, рақобатбардош хўжалик алоқаларини қарор топтириш шароитида аҳоли фаравонлиги ошириш, турмуш шароитини юксалтириш, ижтимоий ишлаб чиқаришнинг реал сектори тармоқлари фаолиятини барқарор ва самарали ташкил этиш кўп жиҳатдан хизмат кўрсатиш соҳаларининг шаклланганлиги, такомиллашганлиги билан узвий боғлиқ саналанади. Ижтимоий ҳаёт ва моддий ишлаб чиқаришнинг хизматлар соҳаси билан таъминланиш даражасини ифода этувчи кўрсаткичлар қанчалик юқори бўлса, меҳнат ресурслари ижтимоий бандлиги таркибини сифат даражасининг ошишига, пировардда аҳоли турмуш даражасининг юксалишига, ижтимоий муносабатлар барқарорлигига, реал секторда эса яратилаётган маҳсулот сифати ва маҳсулот рақобатбардошлиги нархсиз омилларининг юқори бўлишига олиб келади.

Фермер хўжаликларининг ер майдонларини мақбул ўлчамларини аниқлаш ва такомиллаштириш (Тўрақўрғон тумани мисолида)


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Исмоилов Санжарбек Мансуржон ўғли
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
NamMPI
Sahifalar soni:
40
Yaratilgan vaqti:
2017-01-20 17:57:57
Мамлакатимиз қишлоқ хўжалигида амалга оширилаётган ислоҳотларнинг асосий мақсадларидан бири, энг аввало, қишлоқ хўжалиги товар ишлаб чиқарувчиларининг иқтисодий мустақиллигини таъминлаш, улар фаолиятининг рентабеллигини ошириш, фермер хўжаликларининг ҳуқуқий ҳимоясини ишончли таъминлаш механизмини шакллантириш орқали муттасил ўсиб бораётган аҳолининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашдир. Президентмиз И.А.Каримов таъкидлаганларидек: “...қишлоқ хўжалиги соҳасида амалга оширилаётган ислоҳотлар ва таркибий ўзгаришларни янада чуқурлаштириш, ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш 2016 йил ва яқин истиқболга мўлжалланган иқтисодий дастуримизнинг принципиал муҳим йўналишидир.

Ижтимоий менежмент фанидан маърузалар матни


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Б.Х.Маъмуров
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
Toshkent - 2015
Nashriyot:
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Sahifalar soni:
154
Yaratilgan vaqti:
2017-01-20 11:14:05
Ушбу маърузалар матнида Ижтимоий менежмент фанининг предмети, объекти ва методи, ижтимоий менежмент назариясининг шаклланиши ва ривожланиши, Ижтимоий менежментнинг қонунлари ва тамойиллари, Ижтимоий менежмент услублари, Ижтимоий менежмент тизими, Ижтимоий менежментда ташкилий муносабатлар, Ижтимоий ресурслар уларни амалга ошириш йўллари, Ижтимоий менежментнинг мотивацион ресурси, Ижтимоий ўз-ўзини бошқариш, Муниципал менежментнинг кризисга қарши стратегиясига оид масалалар батафсил ёритилган.

Менежментнинг Японияга хос модели


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Одилжон Йўлдашев
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-01-18 11:28:25
Курс ишида Япон менежментининг назарий шаклланиши, Япон менежментининг асосий тамойиллари, Япон корхоналарида назорат тизимини шаклланганлик даражаси, Япон корхоналарида бошқарувни амалий ташкил этилиши, Мехнат ресурсларини бошқариш, Кайдзен – япон менежментининг марказий концепцияси ёритиб берилган. m

Менежмент назарияси


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ойбек Арипов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
NamMPI
Sahifalar soni:
436
Yaratilgan vaqti:
2017-01-16 16:38:18
Маърузалар матнида менежментнинг назарий жиҳатлари, бошқарув муносабатлари ва ташкилотларни ривожланишидаги янги тенденциялар замонавий нуқтаи назардан кўриб чиқилади. Бошқарув жараёнининг асосий фигураси – касб эгаси бўлган бошқарувчи менежерга, унинг шахси, ишни ташкил қилиш, ўзини ўзи бошқариш ва меҳнат жамоасини ташкил қилишга муҳим ўрин ажратилади

Logistika tijorat korxonasi raqobatbardoshligini oshirishning omili sifatida


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Shukurlayeva Sh
Nashr etilgan yili:
Toshkent 2016
Yaratilgan vaqti:
2016-12-26 16:35:01
Ma’lumki, logistika iqtisodiy oqimlardagi yig‘ma xarajatlarni pasayishi, ishlab chiqarishni resursini ta’minlashining sifatini oshishiga yordam beradi. Logistikaning firma raqobat bardoshligiga ijobiy ta’siri haqidagi o‘zimizning tasavvurimizda biz bir xil emasmiz. “Logistika, - deb yozadi B.K. Plotkin, - firma uchun sherikli raqobat birdamlikga yetishtishning asosiy qurolidir, chunki ratsional xarid qilishlar ham ishlab chiqarishda va savdoda eng kam xarajatlarni ta’minlaydilar.” U bilan S.A.Uvarov hamfikrlik qiladi, uning fikriga ko‘ra raqobatli avzalliklar ko‘proq darajada firma logistik tuzilmani qanchalik samarliroq yaratishi bilan belgilanadi.

Logistika tizimlari va ularning elementlari


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
O’ktamova D
Nashr etilgan yili:
Toshkent 2016
Yaratilgan vaqti:
2016-12-26 16:31:38
Logistika - ma’lum maqsadlarni hal qilish uchun zarur bo‘lgan mablag‘ va xizmatlarni maqsadga muvofiq tayyorlash, foydalanishni tashkil qilish va boshqarish. Logistikaning maqsadi - ma’lum tovarni ma’lum vaqtda eng kam (minimal) harajatlar bilan oldindan tayyorlash. Logistikani iqtisodiyotning ishlab chiqarish infratuzilmasi, desa ham bo‘ladi.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit