Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Innovatsion menejment


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
"Ismatov R. Axmedov O."
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
NamMQI
Sahifalar soni:
254
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-08-08 11:29:54
"“Innovatsion menejment” fanini o’rganish o’quv rejasida ko’rsatilgan ko’pgina fanlar bilan uzluksiz bog’likdir. Bu fan “Menejment”, “Ishlab chiqarish menejmenti”, “Strategik menejment”, “Personalni boshqarish” va boshqa fanlar bilan o’zaro aloqadorlikda o’rganiladi."

Ривожланган мамлакатларда солиқ сиёсати орқали иқтисодиётни тартибга солиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
С.Н.Юлдашев, П.Азимова,
Yaratilgan vaqti:
2018-05-07 11:47:15
Мақолада бозор иқтисодиёти ривожланган мамлакатларининг бюджет-солиқ сиёсати орқали иқтисодиётни тартибга солиш борасидаги тажрибалари ўрганлган.

Замонавий менежмент ёндашувлари асосида халқ таълими тизимини бошқаришни такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Сафаров Отабек Амриллоевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК: 338.24:371 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2018-05-02 15:20:14
Жаҳонда таълим тизими ривожланишининг ҳозирги босқичида АҚШ, Япония, Жанубий Корея, Хитой Халқ Республикаси, Европанинг иқтисодиёти ривожланган давлатларида таълимнинг ташкилий ва бошқарув тузилмалари, унинг мақсадли ривожланиш йўналишлари ва мазмунига муҳим аҳамият бериб келинмоқда.

Ходимлар фаолиятини фаол харакатга келтириш (мотивация) ва назорат қилиш


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Nashr etilgan yili:
2013
Yaratilgan vaqti:
2018-02-22 17:16:57
Меҳнат фаолиятини асослаш меҳнат қадриятларининг мавқеини ошириш, меҳнат танглигига барҳам бериш, янгича меҳнат онги ва этикасини шакллантириш имконини беради. Ушбу масалаларнинг ҳал қилишнинг стратегияси ва тактикаси тақдимотда мисол сифатида берилган.

Финансовый менеджмент I часть (1-13 лекции)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мухамедова Н.Р.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2002
Nashriyot:
Sahifalar soni:
94
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-02-22 14:35:25
Понятие «финансы» зачастую отождествляют с деньгами. Однако если финансы и деньги - одно и то же, то для чего существуют два разных термина одной категории? Что же такое финансы? Рассмотрим этот термин через призму истории развития данной категории.

Менежмент асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2018-02-19 15:52:58
Мазкур амалий машғулотлар учун қўлланмасидан олий ўқув юртлари бакалавр йўналишларида “Менежмент асослари” фанидан амалий машғулотларда кенг фойдаланиш мумкин. Мазкур қўлланма берилган саволлар, топшириқлар ва тестлар талабаларнинг “Менежмент асослари” фанидан олган назарий билимларини мустаҳкамлашда катта ёрдам беради.

Marketing va menejment fanlaridan amaliy mashg'ulotlar uchun uslubiy qo'llanma


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
O.Karimova, N.Mamatqulova
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2012
Nashriyot:
Sahifalar soni:
19
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-02-16 11:09:34
Ushbu uslubiy qo‘llаnmа “Mеnеjmеnt vа mаrkеting” fаnlаrini tаlаbаlаr tоmоnidаn chuqurrоq o‘rgаnishlаri uchun аmаliyot ishlаri sifаtidа tuzilgаn.

Marketing va menejment asoslari


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
H.Aybeshov, А.Ergashev
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Ilm-Ziyo
Sahifalar soni:
144
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-30 13:18:37
Iqtisodiyotni bozor mexanizmlari yordamida tartibga solishning asosiy maqsadlaridan biri jahon andozalari talablariga mos keladigan, raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish asosida jamiyat ehtiyojlarini qondirish hisoblanadi. Qo‘llanmada asosiy e’tibor marketing borasidagi nazariy bilimlarning hayotiy misollar yordamida amaliyotga tatbiqi o‘z aksini topgan bo‘lib, u talabalarda mustaqil fikrlash qobiliyatini orttirishga xizmat qiladi. Ushbu o‘quv qo‘llanma kasb-hunar kollejlari talabalari, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanuvchilarga mo‘ljallangan.

Menejment fanidan kurs ishini bajarish bo’yicha uslubiy ko’rsatma


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-11-24 11:13:44
"Ushbu uslubiy ko’rsatma “Menejment” ta’lim yo’nalishi talabalari uchun mo’ljallangan bo’lib, unda talabalar tomonidan III-semestrda “Menejment” fanidan kurs ishini bajarish bo’yicha ko’rsatmalar berilgan. Uslubiy ko’satmada kurs ishining bajarish va ximoya qilish uslubi, kurs ishi mavzusini tanlash, mavzuni yoritish jarayonida adabiyotlar bilan ishlash, korxonalardan ma’lumotlarni to’plash, ular bilan ishlash, kurs ishini tarkibi, hajmi va uni tartibga keltirish hamda himoya qilish bo’yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan. "

Strategik menejment


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
N.Q.Yo’ldoshev
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
NamMQI
Sahifalar soni:
73
Yaratilgan vaqti:
2017-11-24 11:09:59
Mazkur ma’ruza matni 5230200 “Menejment” (ishlab chiqarish) ta’lim yo’nalishining o’quv rejasi va Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “Menejment” kafedrasi mudiri i.f.d., prof. N.Yo’ldoshev tomonidan ishlab chiqilgan “Strategik menejment” fanining o’quv-uslubiy majmuasi asosida tayyorlandi
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit