Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Инглизча газета сарлавх.аларининг таржимаси хусусида


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Эргашев М.
Yaratilgan vaqti:
2017-07-21 10:06:17
Газета хабариниг энг муҳим таркибий қисми ва таъсир воситаси сарлавҳалардир. Улар газетхоннинг диққатини мақоланинг энг муҳим ва энг қизиқ томонларига жалб қилади

Tilshunoslik olamida shaxs nomlari hamda rod kategoriyasi (ingliz, o’zbek, rus tillari materiallari asosida)


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Elmurodova T.
Yaratilgan vaqti:
2017-07-21 10:04:12
Tilshunoslik fani fan sifatida XX-asrda rivoj topgan bo’lsa-da, uning tub ildizlari insoniyatning ilk davrlari bilan uzviy bog’liq

Payt ergash gapli qo’shma gaplarning o’zbek tilida berilishi


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Шомуродова Э.
Yaratilgan vaqti:
2017-07-21 09:59:28
Biz tanlangan mavzu badiiy tarjimaning grammatik muammolari sirasiga kirib, mutarjimdan asliyat va tarjima tilining o’ziga xos grammatik qirralarini ham mukammal bilishligi talab etiladi

Таржимон тиллараро ва маданиятлараро мулоқотни амалга оширувчи шахсдир


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Шерматова Н.
Yaratilgan vaqti:
2017-07-21 09:55:26
Лингвистик таржима назарияси таржимани тиллараро ва маданиятлараро доирада қамровли ўрганади

Инглиз ва ўзбек тилларида сўз ясовчи морфемаларнинг грамматик хусусиятларига доир


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Шодиева М.
Yaratilgan vaqti:
2017-07-21 09:52:23
Тилшуносликнинг ана шундай долзарб муаммоларидан бири сўзнинг умумий назариясини яратишдан иборат, бу назария лексикологиянинг ўз ютуқлари билан бир қаторда, грамматика ва сўз ясалишидаги илғор қарашларни ҳам ўзида мўъжассамлаштирмоғи керак

“Pedagogika tizimi”, “ta’limiy texnologiya”, “ta’lim berish texnologiyasi”, “fan uslubiyoti”ning farqli xususiyatlari


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Hasanov S.
Yaratilgan vaqti:
2017-07-21 09:44:33
Pedagogika tizimi - shahsning bor sifatlarini shakllantirish uchun tashkiliy, maqsadga yo'naltirilgan va pedagogik ta'sir ko'rsatishni ko'zlagan, o'zaro bog’liq vosita, usul, jarayonlarning yig’indisini ifoda qiluvchi aniq yahlitlikdir (V.P. Bespalko bo'yicha)

«Молодой учёный» №13 (147), март 2017, Часть 7 (cтр. 629-723)


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-07-20 15:44:26
Журнал «Молодой ученый» — ежемесячное издание, организованное для того, чтобы предоставить аспирантам, докторантам, соискателям, молодым специалистам и ученым возможность публикации своих научных статей.

Foregrounding as the means of world picture of linguistic personality


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xudoyorova S.
Yaratilgan vaqti:
2017-07-20 09:42:17
The pragmatic intention “to attract the reader’s attention (foregrounding) is associated with the phenomenon of actualization, which has been discussed by many scholars(B.A. Larin, R Yakobson, B. Gavranek and others)

Луғатларнинг таржимадаги аҳамияти


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Холмуратова Ш.
Yaratilgan vaqti:
2017-07-20 09:39:59
Азал азалдан халқлар чет тилларда яратилган хатларни, матнларни, бадиий асарларни ва ниҳоят илмий асарларнинг мазмунини тўғри тушунишга ҳаракат қилганлар

Газетно-публицистический стиль и проблема газетных заголовков


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Холикулов И.
Yaratilgan vaqti:
2017-07-20 09:37:34
Публицистический стиль речи представляет собой функциональную разновидность литературного языка и широко применяется в различных сферах общественной жизни: в газетах и журналах, на телевидении и радио, в публичных политических выступлениях, в деятельности партий и общественных объединений
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit