Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Pус ва ўзбек тилларида сўз ясалиши усуллари типологик детерминантнинг ифодаланиши сифатида


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Бабакулов Исмаил Туркманович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
741.7:497.3
Yaratilgan vaqti:
2020-12-01 15:01:47
Тадқиқотнинг мақсади рус ва ўзбек тилларининг сўз ясаш тизимлари хусусиятларига типологик детерминантнинг таъсирини аниқлашдан иборат.

Публицистика назариясининг яхлит концепцияси (илмий-методологик таҳлил, Қорақалпоғистон Республикаси матбуоти материаллари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Машарипова Тамара Жолдасбаевна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
070.1
Yaratilgan vaqti:
2020-12-01 14:12:11
Тадқиқотнинг мақсади публицистикани комплексли ўрганиш асосида публицистика назариясининг яхлит концепциясини аниқлаш ва унинг назарий категорияларини тадқиқ қилишдан иборат.

Саккокийнинг «Мифтаҳу-л-улум» асарида наҳв ва сарф масалалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Акмалхонов Акмалхон Аҳмад ўғли
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
81.9 А-41
Yaratilgan vaqti:
2020-12-01 12:01:25
Тадқиқотнинг мақсади Саккокийнинг «Мифтаҳу-л-улум» асаридаги наҳв ва сарфга оид назарий қарашларни очиб беришдан иборат.

Қорақалпоғистонда интернет янги оммавий ахборот воситаси сифатида


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Бегниязова Қумар Алламбергеновна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
070.431.1
Yaratilgan vaqti:
2020-11-30 17:04:27
Тадқиқотнинг мақсади интернет журналистикаси Қорақалпоғистонда янги феномен сифатида намоён бўлишини исботлаш, унинг босқичларини кўриб чиқиш, тизимнинг ўзига хос хусусиятларини замонавий ривожланиш тенденциялари, тамойиллари ва категориялари тимсолида тадқиқ қилишдан иборат.

Махдуми Аъзам Косонийнинг ижтимоий-ахлоқий қарашларининг аҳамияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Нуриддинов Абдулвоҳидхон Орифхўжаевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
141.336.001.31
Yaratilgan vaqti:
2020-11-30 15:53:56
Тадқиқотнинг мақсади Махдуми Аъзам илмий-маънавий мероси, ундаги ижтимоий-ахлоқий ғояларнинг баркамол авлодни инсонпарварлик тамойили асосида тарбиялашдаги ўрнини очиб беришдан иборат.

Ҳужвирий таълимотининг антропологик ва гносеологик асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Нарзиев Зубайдилло Ибодиллоевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
141.336.001.32(Ҳужвирий)
Yaratilgan vaqti:
2020-11-30 15:50:30
Тадқиқотнинг мақсади Ҳужвирий таълимотидаги антропологик ва гносеологик ғояларнинг илмий-назарий, маънавий-маърифий ўрнини асослаб беришдан иборат.

ХII асрда Мовароуннаҳрда яратилган аруз илмига оид манбалар (Маҳмуд Замахшарий ва Абу Ҳафс Насафий асарлари асосида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Худжанова Дилдора Журъат қизи
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
930.2
Yaratilgan vaqti:
2020-11-30 13:18:47
Тадқиқотнинг мақсади Маҳмуд Замахшарийнинг «Аl-qisṭās» ва Абу Ҳафс Насафийнинг «Muxtaṣar al-‘arūḍ» рисолаларининг аруз илмига оид асарлар орасидаги ўрнини белгилаш, уларни адабий манбашунослик ва матншунослик нуқтаи назаридан ўрганиш ҳамда илмий муомалага киритишдан иборат.

Япон ва ўзбек тиллари соматик фразеологизмларининг чоғиштирма таҳлили (лингвомаданий аспект)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Турапова Наргиза Ахмедовна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
81’374.5
Yaratilgan vaqti:
2020-11-30 10:13:31
Тадқиқотнинг мақсади япон ва ўзбек тилларидаги «атама»/«бош» мучасига тегишли соматик фразеологизмларнинг семантик уяларини аниқлаб, икки тилдаги «мэ»/«кўз» компонентли соматик фразеологизмларнинг ички шаклларини ўзаро чоғиштириб ўрганишдан иборат.

Инглиз ва ўзбек тилларида оддий сўзлашув нутқига хос фразеологизмларнинг адабий нормага муносабати


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Зарипова Раъно Ибодуллоевна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
811.81’276.2:81’276.12
Yaratilgan vaqti:
2020-11-28 20:29:28
Тадқиқотнинг мақсади инглиз ва ўзбек тилларида оддий сўзлашув нутқига хос фразеологизмларнинг ўзига хос хусусиятлари, юзага келиш омилларини ўрганиш асосида уларнинг адабий тил меъёрларига муносабати ва таржимада берилиш тамойилларини аниқлашдан иборат.

Эркин Аъзам асарларининг бевосита инглизча таржимасига хос хусусиятлар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Баротова Мубашира Баротовна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
81`255.2=111:821.512.133 Э.Аъзам
Yaratilgan vaqti:
2020-11-28 20:21:55
Тадқиқотнинг мақсади замонавий ўзбек насрининг кўзга кўринган намояндаларидан бири Эркин Аъзамнинг инглиз тилига таржима қилинган роман, қиссалар ва ҳикояларига хос лингвоэтик хусусиятларни аниқлашдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit