Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Tavsif berish mahorati


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Boltayev M.
Yaratilgan vaqti:
2017-03-31 15:28:25
Butun jahon hujjatchiligi amaliyotida tavsifnoma juda muhim ish qog‘ozlari sirasiga kiradi. Chunki ko‘pgina davlatlarda fuqarolar oldingi o‘qish yoki ish joyidan olingan tavsifnomasiz ishga, o‘qishga, shogirdlikka qabul qilinmaydi

Ish qog‘ozlari yuritish madaniyati


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Boltayev M.
Yaratilgan vaqti:
2017-03-31 15:27:02
O‘zbek tilida keng qo‘llaniladigan madaniy, madaniyat so‘zlari arab tilidan o‘zlshgan bo‘lib, shaharlik, madinalik, ta’lim-tarbiya ko‘rganlik, ziyolilik, ma’rifatlilik, jamiyatning ishlab chiqarish, ijtimoiy, ma’naviy-ma’rifiy hayotida qo‘lga kiritgan yutuqlari majmuyi degan ma’nolarni anglatadi

O’lmas Umarbekov romanlarida muhit va xarakter talqini.


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Roziqov F. (Ilmiy rah. Nosirov A).
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
68
Yaratilgan vaqti:
2017-03-31 15:25:02
Tadqiqotning asosiy maqsadi yangi shakl va mazmun jihatdan boyib borayotgan badiiy adabiyotdagi turfa xil xarakterdagi asarlarning shakllanishini, ularning bugungi badiiy adabiyotdagi poetik xususiyatlarini iste’dodli adib O‘lmas Umarbekov romanlari misolida tahlil qilish va bu orqali yozuvchi poetik mahoratini ko‘rsatishdan iboratdir

Publissirik uslubda so’roq gapning struktur- grammatik va semantik stilistik xususiyatlari (gazeta materiallari misolida).


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Sultonova B. (Ilmiy rah. Yoqubov I).
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
47
Yaratilgan vaqti:
2017-03-31 15:23:10
Gazeta tili leksikasi davr bilan hamnafasligi, o‘ziga xos imkoniyatlari, stilistik- so’roq gaplarning fikrni ta’sirchan ifodalashdagi rolini faktik misollar asosida imkoniyatimiz darajasida tahlil qilishga urindik.

Alisher Navoiy nasrida mutafakkir va donishmand shaxslar talqini.


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Tinchlikova N. (Ilmiy rah. Salohiy D).
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
73
Yaratilgan vaqti:
2017-03-31 15:20:29
Alisher Navoiy ijodi har bir davr uchun engmuhim bo’lgan mutafakkir kishilarning hayoti va ijodi haqidagi ma’lumotlar, ularning hakim, donishmand sifatidagi timsollari ilmiy manba sifatida keng tadqiq etiladi

Alisher Navoiyning ”Nasoyim ul-muhabbat” asarida ma’rifatli ayollar talqini.


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ernazarova I. (Ilmiy rah. Salohiy D).
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
53
Yaratilgan vaqti:
2017-03-31 15:15:33
“Nasoyim ul- muhabbat” tazkirasida Navoiyning g’oyaviy maqsadini aniqlash. Asarni chuqur o’rganish va ilmiy tadqiqotlarimiz uchun manba sifatida foydalanish ishning asosiy maqsadi hisoblanadi.

Alisher Navoiy ijodi- tarbiya maktabi va uni adabiyot darslarida o‘rgatish usullari.


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Eshboyeva B. (Ilmiy rah.Muhiddinova B).
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
83
Yaratilgan vaqti:
2017-03-31 15:02:29
Alisher Navoiy ijodi- tarbiya maktabini o‘rganishda belgilab olingan maqsadlar quyidagilar: Alisher Navoiy hayoti va faoliyatini darsliklarda berilishi, bugungi davr o‘quvchisini tarbiyalashdagi roli; Navoiy asarlarining adabiyot darslarida qay darajada o‘rganilishi va bunda nimalarga ahamiyat berish kerakligi; Navoiy lirikasining ma’rifiy ahamiyatini aniqlash, barkamol avlodni tarbiyalashda nimalarga e’tibor berish kerakligi; Navoiy asarlarini o‘quvchi-yoshlarga o‘rgatishda yangi zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish .

Adabiyot darslarida Abdulla Oripov hayoti va ijodining o‘rganilishi


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Shodiyorova H. (Ilmiy rah.Muhiddinova B.M).
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
64
Yaratilgan vaqti:
2017-03-31 14:59:54
Tadqiqotdan ko'zlangan maqsad 5 va 9-sinflar hamda akademik litseylar darslik materiallarida taniqli ijodkor va jamoat arbobi Abdulla Oripov hayoti va ijodi haqidagi materiallarning berilishi, asarlaridan keltirilgan materiallar, ular uchun ajratilgan soatlar miqdori, tuzilgan savol va topshiriqlar hamda ularning o'quvchi bilim olishidagi ahamiyati, kabi metodik masalalarni o'rganishga qaratilgan

Ertak va masal janridagi asarlarni o’qitishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish.


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Eshmurodova O. (Ilmiy rah.Muhiddinova N.M).
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2014
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
75
Yaratilgan vaqti:
2017-03-31 14:58:41
Ertak va masal janrini o‘rganish uchun belgilab olingan maqsadlar quyidagilar: Ertak va masal janrini o‘rganishda pedagogik texnologiyalardan foydalanib o‘qitish; Ertak va masal janrinig tarbiyaviy tomonini o‘quvchilar ongiga singdirish va ezgulik ruhida tarbiyalash; Darslarni interfaol tarizda olib borish va dars samaradorligini oshirish; Ertakva masallariningma’rifiy-badiiy qimmatini aniqlash.

Publissirik uslubda so’roq gapning struktur- grammatik va semantik stilistik xususiyatlari (gazeta materiallari misolida)


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Sultonova B. (Ilmiy rah. Yoqubov I).
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
47
Yaratilgan vaqti:
2017-03-31 14:56:23
Gazeta tili leksikasi davr bilan hamnafasligi, o‘ziga xos imkoniyatlari, stilistik- so’roq gaplarning fikrni ta’sirchan ifodalashdagi rolini faktik misollar asosida imkoniyatimiz darajasida tahlil qilishga urindik.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit