Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Немис тили иккинчи чет тили сифатида


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Бегматов M
Nashr ko`rinishi:
Davriy nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
SamDChTI
Sahifalar soni:
64
UDK raqami:
8
Yaratilgan vaqti:
2017-03-06 10:52:28
Талабаларга чет тилларни ўргатиш масаласи республика ҳукуматининг чет тилларни ўқитишни янада яхшилаш ва такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги Фармон ва қарорларида ўзининг ёрқин ифодасини топган. Мазкур ўқув-услубий қўлланма Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Чет тилларни ўрганиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари” тўғрисидаги қарори ижросини таъминлаш мақсадида тузилди.

Немис тили илова конструкциясида гап бўлакларининг қўлланиши


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Каюмова Н
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
SamDChTI
Sahifalar soni:
80
Yaratilgan vaqti:
2017-03-06 10:39:17
Ҳозирги замон немис адабий тилида ҳам гапнинг иловали элементларидан айрим турларига алоҳида аҳамият берилган, яъни махсус (илмий ишларнинг мавзуси қилиб) ўрганилган.

Немис тилида илова ҳодисаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ботирова Э
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
SamDChTI
Sahifalar soni:
81
Yaratilgan vaqti:
2017-03-06 10:27:09
"Кейинги йилларда илова конструкция, илова курилма, муракккаб синтактик бутунлик, иловали элементлар масаласи илова хддисаси мавзуси доирасида тилшуносликнинг долзарб муаммолари сифатида таджик килинмокда."

Немис тили илова қурилмасида тема-рематик алоқалар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Махмудова Ю
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
SamDChTI
Sahifalar soni:
56
Yaratilgan vaqti:
2017-03-06 10:07:25
Ҳозирги замон немис адабий тилида ҳам гапнинг ажратилган бўлакларидан айрим турларига алоҳида аҳамият берилган, яъни махсус (илмий ишларнинг мавзуси қилиб) ўрганилган

Немис тилида юкламаларнинг функциялари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Дагарова С
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
SamDChTI
Sahifalar soni:
59
Yaratilgan vaqti:
2017-03-06 09:54:36
Ҳозирги замон немис тилида юкламаларга хос бўлган хусусиятларни тўғри тушунмоқ мақсадида, яъни уларга умумий тавсиф беришни йирик германгаунос олим С.Д Кацнельсоннинг қуйидаги фикри билан бошлагани бу ерда ўринли деб биламиз

Немис тилидаги эргаштирувчи богловчилар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ахмедова M
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
SamDChTI
Sahifalar soni:
69
Yaratilgan vaqti:
2017-03-06 09:51:39
Немис тилида боғловчилар предлоглар каби ўзгармайдиган сўз туркуми бўлиб, улар мустақил гап бўлаги вазифасида келмайди. Бу туркумга кирувчи сўзлар гап бўлаклари ва қўшма гап ичидаги содда гапларни ўзаро бир-бири билан боғлаш учун хизмат қилади. Натижада улар гапларнинг юзага келишида муҳим роль ўйнайди

Boshlang’ich sinflarda ingliz tili darslarida interfaol metodlardan foydalanishning ahamiyati


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Jumayeva Yulduz
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-02-28 17:42:52
Boshlang’ich sinflarda ingliz tili darslarida interfaol metodlardan foydalanishning ahamiyati

O‘zbek tili


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
A. RAFIYEV, R. NIYOZMETOVA, N. UMAROVA
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
«ILM ZIYO» ТАШКЕНТ-2016
Sahifalar soni:
156
UDK raqami:
811.512.133.243(075.32)
Yaratilgan vaqti:
2017-02-20 16:13:27
Ushbu qo‘llanma kollejlarning ta’lim rus tilida olib boriladigan guruhlari talabalarining o‘zbek tilidan og‘zaki va yozma nutqlarini boyitish maqsadida tayyorlangan.

Функциональный анализ двухъядерных


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абдуллаева Д
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2013
Nashriyot:
SamDChTI
Sahifalar soni:
89
Yaratilgan vaqti:
2017-02-14 16:10:01
Актуальность настоящего исследования обусловливается, во-первых, возросшим в настоящее время интересом к явлениям экономии в языке, к разработке вопросов теорий синтаксиса разговорной речи; во-вторых, довольно широким

O’zbek tilshunosligida o’xshatish vositalarining tutgan o’rni va ahamiyati


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
G'apporov K.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
SamDChTI
Sahifalar soni:
55
Yaratilgan vaqti:
2017-02-14 15:23:51
Chet tillarini o’rganishga bo’lgan bu sa’y-harakat xalqimiz tomonidan xayrixohlik bilan kutib olindi-ki, bu yosh avlodning intellektual salohiyatini yuksak darajaga ko’tarishni yana bir muhum omili ekani keng jamoatchilik tomonidan e’tirof etilmoqda
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit