Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Ҳаракат тарзи шаклларининг лингвокультурологик ва социопрагматик хусусияти (ўзбек тили материали асосида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Рахматуллаева Шаходат Зиётовна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
4194375
Yaratilgan vaqti:
2018-10-17 16:27:13
Ўзбек тилида ҳаракат тарзи шаклларининг лингвокультурологик ва социопрагматик тавсифини бериш.

Тил ва нутқ бирликларининг иерархик муносабатлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хайруллаев Хуршиджон Зайниевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
800.61-56+494.351
Yaratilgan vaqti:
2018-10-16 13:58:57
Тил ва нутқ бирликларининг иерархик муносабатини очиб бериш.

Турли тизимдаги тилларда «муболаға» концептуал семантикаси вербализаторлари типологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қорабоев Жасур Баҳодирович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
811.111.512.410
Yaratilgan vaqti:
2018-10-09 11:29:18
Турли тизимдаги тилларда, жумладан, инглиз, ўзбек, рус ва бошқа тилларда «гипербола концептуал семантикаси» (ГКС) вербализаторларининг когнитив типологиясини ишлаб чиқиш.

Ғазначилик соҳасида қўлланиладиган молиявий-иқтисодий терминларнинг чоғиштирма тадқиқи (инглиз, ўзбек, рус тиллари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдуллаева Шохида Норқуловна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
811.111’362’276.6:330
Yaratilgan vaqti:
2018-10-05 15:54:45
Инглиз, ўзбек ва рус тилларидаги ғазначилик соҳасида қўлланиладиган молия-иқтисод терминларининг лингвистик хусусиятлари (ўхшаш ва фарқли жиҳатлари)ни очиб бериш ҳамда терминларнинг ясалиш (ҳосил бўлиш) йўлларини аниқлаш.

XX-XXI АСР америка оммавий адабиётида сентиментал ишқий романлар (Нора Робертс ижоди материали асосида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Адилова Шахноза Рахимовна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
821.111(73).09 “19/20”
Yaratilgan vaqti:
2018-10-05 15:51:10
Нора Робертс ижодида сентиментал ишқий романчилик жанрининг ривожланиш динамикаси, ғоявий-эстетик хусусияти ва муаллифнинг бадиий маҳоратини очиб бериш.

ХIХ аср француз адабиётида тарихий роман жанри тадрижи (Виктор Гюго прозаси мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тоирова Дилфуза Файзуллаевна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
(809)8И Т - 50
Yaratilgan vaqti:
2018-10-05 15:46:57
XIX аср француз романтизм адабиётида тарихий роман жанрининг ўрни ва эволюцион тадрижини аниқлаш, унинг жанр ва услуб хусусиятларини тасниф этиш ҳамда тарихий романлар матни поэтикаси.

Ўрта асрлар ислом балоғат илмида тилшуносликка оид қарашлар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Рустамий Салимахон Алийбег қизи
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
287.81 Р-94
Yaratilgan vaqti:
2018-09-21 15:59:52
Ислом уйғониш даврида балоғат илми таркибидаги тилшуносликка оид қарашларни ёритиш негизида балоғат билан тил орасидаги муносабатларни асослаш.

Ўзбек модерн шеърияти поэтикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Холова Мафтуна Абдусаламовна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
891.7-1:894-3
Yaratilgan vaqti:
2018-09-11 15:59:11
Тадқиқотнинг мақсади ҳозирги ўзбек модерн шеъриятининг генезисини ёритишга, хусусан, унинг спецификаси ва тараққиёт тенденцияларини, бадиий-эстетик тафаккур такомилидаги ўрни масалаларини замонавий шоирларимиз ижоди мисолида илмий-назарий асослашдан иборат.

Хоразм достонлари ономастикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Оллоёров Қувондиқ Мадиёрович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
811.512
Yaratilgan vaqti:
2018-09-11 15:55:43
Тадқиқотнинг мақсади Хоразм достонлари тилида қўлланилган ономастик бирликларни тўплаш ва улардаги лисоний-таркибий, этнолингвис-тик, тарихий-этимологик, таркибий-семантик ҳамда функционал ўзгаришлар-нинг эволюциясини аниқлаш ҳамда тадқиқ қилишда тавсифий, ареал (лисоний-географик) тамойиллар асосида таҳлилларини амалга оширишдан иборат.

Жомий ғазалиётидаги рамзий истилоҳларнинг луғавий ва мажозий маъноларини талқин қилиш усуллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мажитова Сабоҳат Жамиловна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
413:491.5
Yaratilgan vaqti:
2018-09-11 15:53:19
Тадқиқотнинг мақсади Абдураҳмон Жомийнинг лирик асарлари конкорданс-луғати асосида шоир ғазалларидаги рамзий ифодаларнинг лексик, мажозий ҳамда ирфоний-тасаввуфий маънолар оламини шоир яшаган давр сиёсий-ижтимоий, маънавий-мафкуравий ҳаёт воқелигидан келиб чиққан ҳолда талқин қилишнинг янги илмий усулларини яратишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit