Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Поэтик матннинг лингвофонетик хусусиятлари вa таржиманинг прагматик муаммолари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Халимова Фируза Рустамовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎК: 81’25-5
Yaratilgan vaqti:
2019-08-20 16:12:09
Тадқиқотнинг мақсади поэтик матн лингвофонетик тузилишини қиёсий таҳлил қилиш орқали фоник хусусиятларнинг прагматик мазмунга таъсирини аниқлаш ҳамда ушбу мазмунни таржимада қайта яратиш усулларини ёритиб беришдан иборат.

Инглиз ва ўзбек тилларида такрорнинг лингвистик хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Асқарова Шахноза Камолидиновна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УДК: 811.111 `362
Yaratilgan vaqti:
2019-08-20 16:08:16
Тадқиқотнинг мақсади инглиз ва ўзбек тилларида такрорнинг лингвистик хусусиятларини чоғиштириб ўрганиш орқали эмоционал-экспрессив, ахборотни йўналтирувчи ва матн яратувчи хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Ўзбек фольклори ва мумтоз адабиёти намуналари француз тилида (реми дор таржималари асoсида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Насирдинова Ёркиной Абдумухтаровна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УДК: 801.83
Yaratilgan vaqti:
2019-08-20 16:04:17
Тадқиқотнинг мақсади Реми Дор томонидан француз тилига таржима қилинган ўзбек фольклори ва мумтоз адабиѐти намуналарини қиѐсий тадқиқ қилиш ҳамда таржимон маҳоратини ѐритиб беришдан иборат.

Араб мусиқа терминлари тизимининг шаклланиши ва тараққиёти (x–xv асрлар Ўрта Осиё олимларининг мусиқашуносликка оид асарлари асосида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Арипов Закир Тахирович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎК: 811.411.21
Yaratilgan vaqti:
2019-08-20 16:00:14
Тадқиқотнинг мақсади классик араб мусиқашунослик терминларининг шаклланиш босқичида яратилган манбаларни ва терминларни тадқиқ этиш ҳамда бу ишларни X–XV асрлар марказий осиёлик олимларнинг мусиқашуносликка доир асарлари воситасида амалга ошганини далиллаш, мусиқашуносликнинг классик даврида арабча терминларнинг ясалиш усуллари, танланиш ва баён этиш принципларини ёритиб беришдан иборат.

Рус тили изоҳли луғатларида феъл фразеологизмларнинг грамматик ишланмаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мусаев Абдукарим Сулайманович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УДК: 808.2 +801.54
Yaratilgan vaqti:
2019-08-20 15:56:12
Тадқиқотнинг мақсади феъл фразеологизмларнинг тузилиши, семантикаси ва грамматик хусусиятларини объектив акс эттириш бўйича ҳозирги рус тилининг изоҳли луғатларида феъл фразеологизмларни грамматик ифодалашнинг оптимал тизимини ишлаб чиқишдан иборат.

Кичик жанр матнларнинг прагматик когнитив ва миллий маданий моҳияти (Ўзбек ва инглиз латифалари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Рустамов Илхом Турсунович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
ЎУК: 82-1/-9
Yaratilgan vaqti:
2019-08-20 15:48:51
Тадқиқотнинг мақсади кичик жанр намунаси бўлган латифа матнларининг лисоний таркиби, прагматик мазмунини аниқлаш ҳамда уларнинг когнитив фаолият ва тил тизими муносабати негизида шаклланадиган лингвистик ва миллий-маданий моҳиятини ёритишдан иборат.

Бадиий матндаги қон-қариндошлик терминларининг типологик ва структурал-грамматик тавсифи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Жалилова Нафиса Раззоқовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УДК: 494.3:415:8
Yaratilgan vaqti:
2019-08-19 09:54:33
Тадқиқотнинг мақсади бадиий матндаги қон-қариндошлик терминларини “оламнинг лисоний манзараси” лингвомайдонидаги концептуал ва лексик-семантик хусусиятларини очиб беришдир.

Француз ва ўзбек тилларида ономастик компонентли фразеологизмларнинг миллий-лисоний хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қурбонова Гулсара Содиковна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
811.113:512.133 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-08-14 15:46:48
Тадқиқотнинг мақсади француз ва ўзбек тилларидаги ономастик компонентли фразеологизмлар миллий-маданий хусусиятларини аниқлаш ва уларнинг ўхшаш ҳамда фарқли жиҳатларини тадқиқ этишдан иборат.

Ўзбек тили антропонимларининг номинацион-мотивацион асослари ва тавсифи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Кенжаева Сабоҳат Эшмаматовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
811.512.133:81`373.23(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2019-08-13 16:01:41
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тили антропонимларининг юзага келиш мотивларини аниқлаш ва тавсифлаш, уларнинг исмлар семантик структураси шаклланишидаги ўрни ва ролини очиб беришдан иборат.

Чўлпон шеъриятида поэтик тафаккурнинг янгиланиш тамойиллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хожиева Шахло Хазратовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
821 (09) (584.4)
Yaratilgan vaqti:
2019-08-13 15:55:33
Тадқиқотнинг мақсади Чўлпоннинг лирик асарлари тадқиқи мисолида шоир шеъриятида миллий поэтик тафаккурнинг янгиланиш тамойилларини илмий-назарий асосда очиб беришдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit