Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Француз ва ўзбек тилларида ономастик компонентли фразеологизмларнинг миллий-лисоний хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қурбонова Гулсара Содиковна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
811.113:512.133 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-08-14 15:46:48
Тадқиқотнинг мақсади француз ва ўзбек тилларидаги ономастик компонентли фразеологизмлар миллий-маданий хусусиятларини аниқлаш ва уларнинг ўхшаш ҳамда фарқли жиҳатларини тадқиқ этишдан иборат.

Ўзбек тили антропонимларининг номинацион-мотивацион асослари ва тавсифи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Кенжаева Сабоҳат Эшмаматовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
811.512.133:81`373.23(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2019-08-13 16:01:41
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тили антропонимларининг юзага келиш мотивларини аниқлаш ва тавсифлаш, уларнинг исмлар семантик структураси шаклланишидаги ўрни ва ролини очиб беришдан иборат.

Чўлпон шеъриятида поэтик тафаккурнинг янгиланиш тамойиллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хожиева Шахло Хазратовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
821 (09) (584.4)
Yaratilgan vaqti:
2019-08-13 15:55:33
Тадқиқотнинг мақсади Чўлпоннинг лирик асарлари тадқиқи мисолида шоир шеъриятида миллий поэтик тафаккурнинг янгиланиш тамойилларини илмий-назарий асосда очиб беришдан иборат.

Teaching in multi-level classes in secondary school


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Agzamova D
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
UzSWLU
Sahifalar soni:
64
Yaratilgan vaqti:
2019-07-11 11:08:38
This research examines a multi-level language ability in secondary school. In this multi-level classroom, self-regulation is when learners actively imagine possible selves who are aligned with their family or peer goals, or when faced with disengagement, learners envision new roles for themselves in the classroom to overcome barriers and realign themselves with shared family or peer goals.

История русской литературы (фольклористика)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Рузимбаев Х.С.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Урганч давлат университети
Sahifalar soni:
108
Yaratilgan vaqti:
2019-07-06 11:26:49
В текстах лекций рассматриваются такие темы, как «Своеобразие народного поэтического творчества. История русской фольклористики», «Система жанров русского фольклора. Календарьно-обрядовая поэзия», «Семейно-бытовая обрядовая поэзия. Заговоры», «Малые не лирические жанры. Пословицы, поговорки, загадки» и т.д.

Ўзбек тили фразеологик бирликларининг трансформацияси (семантик-прагматик таҳлил)


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Болтаева Барно Исакуловна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УДК: 494.3.413:413.19
Yaratilgan vaqti:
2019-06-28 09:49:13
Тадқиқотнинг мақсади фразеологик бирликлар трансформациясининг восита ва усулларини ўрганиш, янгиланган (модернизация) фразеологик бирликларни семантик-прагматик, лингвокультурологик ўрганиш, луғатларга киритиш ва уларнинг лексикографик аҳамиятини тадқиқ этишдан иборат.

Ўзбек тилида сегмент қурилмаларнинг лингвопрагматик тадқиқи


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Умурзақова Марҳабо Эгамбердиевна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
811.512.133’1
Yaratilgan vaqti:
2019-06-27 12:12:12
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилида сегмент қурилмаларнинг семантик-структур, лингвопрагматик хусусиятларини ёритишдан иборат.

Ўзбек тилида луғавий синонимия ва градуонимиянинг ўзаро муносабати


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Раҳмонов Ғаффоржон Рўзматович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
811.512.133’373.421(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2019-06-14 09:50:56
Диссертaция мaвзусининг долзaрблиги вa зaрурaти. Жaҳон тилшунослигидa объектив олам ва тафаккур қонуниятларига асосланиб илмий изланишлар олиб бориш давр талабига айланди. Маълумки, объектив борлиқдаги нарса ва ҳодисалар узлуксиз ўзгаришда, шунинг учун ҳам улар миқдор ўзгаришларининг сифат згаришларига ўтиши, инкорни инкор ҳодисалари билан узвий боғлиқдир.

Ўзбек тилидаги матнларни таҳрир ва таҳлил қилувчи дастурнинг лингвистик модуллари


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абжалова Манзура Абдурашетовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
811.512.133'42
Yaratilgan vaqti:
2019-06-14 09:45:22
Тадқиқот мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон тилшунослигида ХХ асрнинг 50-йилларидан эътиборан матнни электрон ҳисоблаш машиналари воситасида таҳрир қилиш муаммоси ўрганила бошлади, натижада замонавий ахборот технологиялари дастурлари ҳамда табиий тилнинг грамматик қонуниятларига асосланган матн таҳрир ва таҳлилларининг лингвистик таъминотини яратишга қаратилган салмоқли тадқиқотлар юзага келди.

Гапнинг номинатив аспекти ва синтактик муносабатлар


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Сулейманова Наргиза Мардоновна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
811.512.133.93'367
Yaratilgan vaqti:
2019-06-14 09:40:35
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жaҳoн тилшунocлигидa ҳoзиpги пaйтдa инcoннинг нутқий фaoлияти вa oлaмнинг лиcoний мaнзapacини тacвиpлaш имкoниятлapини тaдқиқ қилишгa aлoҳидa эътибop қapaтилмoқдa.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit