Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Ғазначилик соҳасида қўлланиладиган молиявий-иқтисодий терминларнинг чоғиштирма тадқиқи (инглиз, ўзбек, рус тиллари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдуллаева Шохида Норқуловна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
811.111’362’276.6:330
Yaratilgan vaqti:
2018-10-05 15:54:45
Инглиз, ўзбек ва рус тилларидаги ғазначилик соҳасида қўлланиладиган молия-иқтисод терминларининг лингвистик хусусиятлари (ўхшаш ва фарқли жиҳатлари)ни очиб бериш ҳамда терминларнинг ясалиш (ҳосил бўлиш) йўлларини аниқлаш.

XX-XXI АСР америка оммавий адабиётида сентиментал ишқий романлар (Нора Робертс ижоди материали асосида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Адилова Шахноза Рахимовна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
821.111(73).09 “19/20”
Yaratilgan vaqti:
2018-10-05 15:51:10
Нора Робертс ижодида сентиментал ишқий романчилик жанрининг ривожланиш динамикаси, ғоявий-эстетик хусусияти ва муаллифнинг бадиий маҳоратини очиб бериш.

ХIХ аср француз адабиётида тарихий роман жанри тадрижи (Виктор Гюго прозаси мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тоирова Дилфуза Файзуллаевна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
(809)8И Т - 50
Yaratilgan vaqti:
2018-10-05 15:46:57
XIX аср француз романтизм адабиётида тарихий роман жанрининг ўрни ва эволюцион тадрижини аниқлаш, унинг жанр ва услуб хусусиятларини тасниф этиш ҳамда тарихий романлар матни поэтикаси.

Ўрта асрлар ислом балоғат илмида тилшуносликка оид қарашлар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Рустамий Салимахон Алийбег қизи
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
287.81 Р-94
Yaratilgan vaqti:
2018-09-21 15:59:52
Ислом уйғониш даврида балоғат илми таркибидаги тилшуносликка оид қарашларни ёритиш негизида балоғат билан тил орасидаги муносабатларни асослаш.

Ўзбек модерн шеърияти поэтикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Холова Мафтуна Абдусаламовна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
891.7-1:894-3
Yaratilgan vaqti:
2018-09-11 15:59:11
Тадқиқотнинг мақсади ҳозирги ўзбек модерн шеъриятининг генезисини ёритишга, хусусан, унинг спецификаси ва тараққиёт тенденцияларини, бадиий-эстетик тафаккур такомилидаги ўрни масалаларини замонавий шоирларимиз ижоди мисолида илмий-назарий асослашдан иборат.

Хоразм достонлари ономастикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Оллоёров Қувондиқ Мадиёрович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
811.512
Yaratilgan vaqti:
2018-09-11 15:55:43
Тадқиқотнинг мақсади Хоразм достонлари тилида қўлланилган ономастик бирликларни тўплаш ва улардаги лисоний-таркибий, этнолингвис-тик, тарихий-этимологик, таркибий-семантик ҳамда функционал ўзгаришлар-нинг эволюциясини аниқлаш ҳамда тадқиқ қилишда тавсифий, ареал (лисоний-географик) тамойиллар асосида таҳлилларини амалга оширишдан иборат.

Жомий ғазалиётидаги рамзий истилоҳларнинг луғавий ва мажозий маъноларини талқин қилиш усуллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мажитова Сабоҳат Жамиловна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
413:491.5
Yaratilgan vaqti:
2018-09-11 15:53:19
Тадқиқотнинг мақсади Абдураҳмон Жомийнинг лирик асарлари конкорданс-луғати асосида шоир ғазалларидаги рамзий ифодаларнинг лексик, мажозий ҳамда ирфоний-тасаввуфий маънолар оламини шоир яшаган давр сиёсий-ижтимоий, маънавий-мафкуравий ҳаёт воқелигидан келиб чиққан ҳолда талқин қилишнинг янги илмий усулларини яратишдан иборат.

Билингвизм Шароитида Тожик ва Ўзбек тилларининг лексик сатҳдаги ўзаро алоқалари (Самарқанд вилояти материаллари асосида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жўраев Шаҳриёр Ибодуллоевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
408.7:491.5
Yaratilgan vaqti:
2018-09-11 15:49:29
Тадқиқотнинг мақсади тожик ва ўзбек тиллари билингвизми Самарқанд вилояти материаллари асосида қиёсий-типологик тадқиқ этиш ҳамда мазкур тилларнинг ўзаро таъсири, икки тиллилик, тиллараро аналогизмларни ўрганишдан иборат.

Особенности взаимодействия элемонтов узбекской и русской культуры


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.Косимов
Yaratilgan vaqti:
2018-08-25 11:46:26
Ушбу мақолада ўзбек ва рус адабиётида маданий жиҳатларнниг қиёсий таҳлили ёзувчилар Т.Мурод ва В.Шукшин асарлари мисолида ёритиб берилган.

О.Мухтор романларида Навоий образи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Г.Муҳаммаджонова
Yaratilgan vaqti:
2018-08-25 11:44:01
Мақолада бадиий адабиётдаги ижодкор образи,унинг руҳий-маънавий олами, характеридаги ўзига хослик, хусусан, яратувчанлик ва фидоийлик сифатлари “Навоий ва рассом Абулхайр” асаридаги Навоий тимсоли мисолида ёритилади.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit