Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Медиаконвергенция шароитида газеталар таҳририятлари ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари (Ўзбекистон мисолида, 2010 йилдан кейинги давр)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Дониёров Салим Мусурмонович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
070.41:004(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-01-07 16:02:42
Ўзбекистон босма оммавий ахборот воситаларининг ривожланиши ва нашрларнинг амалиётга самарали татбиқ этишга тайёрлиги даражасини медиаконвергенция шароитида ёритиб беришдан иборат.

Мустақиллик даврида Ўзбекистонда болалар журналистикасининг тараққиёти: ютуқлар, муаммолар ва ечимлар (босма нашрлар мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Юнусов Мансур Абдуллаевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
070.445.8:027.625:004.738.52 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-01-07 15:59:40
Ўзбекистонда болалар журналистикасининг шаклланиши, тараққиёти ва ривожланиш тенденцияларини жаҳон ва миллий тажриба асосида қиёсий-типологик очиб бериш ҳамда ривожланиш стратегиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Муқимий шеъриятининг матн тарихи, таҳрири ва талқини


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Пардаев Қулдош Узақович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
801.82:821.512.133-1 (043.3)
Yaratilgan vaqti:
2020-01-04 16:07:44
Муҳаммад Аминхўжа Муқимий шеърий асарлари қўлёзма ва тошбосма манбалари ҳамда нашр нусхаларини қиёсий-матний таҳлил қилиш, ижодкор назмий асарларида матн тарихи, таҳрири ва талқини муаммоларини ўрганиш, шоирнинг миллий адабиёт тарихида тутган ўрнини қайта баҳолашдан иборат.

Инглиз, итальян ва ўзбек фольклор матнларида гендернинг тил воситаларида ифодаланиши


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдувахабова Махина Азатовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
811.111’ 276.3-055.1/.3:398 811.131.1’276.3-055.1/.3:398 811.512.133’276.3-055.1/.3:398
Yaratilgan vaqti:
2019-12-27 18:24:46
Тадқиқотнинг мақсади инглиз, итальян ва ўзбек фольклор матнларида лисоний воситалар орқали ифодаланган гендерликнинг универсал ва миллий-маданий хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Алишер Навоий ва озарбайжон адабиёти: тарихий илдизлар, анъаналар, ворисийлик (Кишварий ва Содиқий асарлари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Cултанов Тулкин Иргашевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
821.512.13
Yaratilgan vaqti:
2019-12-27 18:09:58
Тадқиқотнинг мақсади Алишер Навоий ижодининг озарбайжон адабиётига таъсири ва адабий меросининг Озарбайжонда ўрганилишини очиб бериш, Кишварийнинг Навоий ғазаллари таъсирида ёзган тахмис ва назиралари, шунингдек, Содиқийнинг Навоий услубида битган назиралари ҳамда «Мажолис ун-нафоис» таъсирида яратган «Мажмаъ ул-хавос» тазкирасини қиёслашдан иборат.

Инсон характерига хос сифат лексемаларнинг функционал-семантик хусусиятлари (немис ва ўзбек тиллари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Байманов Ҳабибулло Абдуллаевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
811.112.2 811.512.133
Yaratilgan vaqti:
2019-12-27 18:06:45
Немис ва ўзбек тилларида инсон характерига хос сифат лексемаларни тизимли аспектда чоғиштириб ўрганиш, айни тил воситаларининг функционал-семантик хосликлари, инвентари, бадиий, публицистик адабиётлар ва ижтимоий-сиёсий контекст (дискурс)даги турли қурилмаларда бошқа сўзлар билан боғланиш потенциали, хусусиятларини аниқлаш ва таснифлашдан иборат.

Инглиз ва ўзбек тилларида компаративлик категорияси ифодаланишининг синтактик-семантик хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Каландаров Айбек Рузимбаевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
811.111-115’362
Yaratilgan vaqti:
2019-12-27 18:06:34
Тадқиқотнинг мақсади инглиз ва ўзбек тилларида компаративлик категориясининг синтактик сатҳдаги семантик таркибини чоғиштирма тарзда ёритиб беришдан иборат.

Немисзабон адабиётларда шарқнинг буюк сиймолари талқини


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Турсунов Акмалжон Ҳамиджонович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
821.112.2.09:929(5)
Yaratilgan vaqti:
2019-12-27 18:03:00
Немисзабон адабиётларда Ибн Сино, Беруний, Амир Темур ва Бобур Мирзо ҳақида яратилган тарихий-адабий, илмий-оммабоп ва бадиий асарларни тадқиқ этиш орқали шарқнинг буюк сиймолари образини очиб беришдан иборат.

Феъл фразеологик бирликларнинг лексикографик талқини тамойиллари (немис тили изоҳли луғати мисолида)


 
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Бердимуратов Даулетнияз Утениязович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
80:413.801.3
Yaratilgan vaqti:
2019-12-27 18:02:04
Тадқиқотнинг мақсади. Фразеологик бирликларнинг шакллари, фразеологик бирликларнинг семантик, грамматик ва услубий тавсифи талқини, тагматнда фразеологик бирликларнинг бирикувини кўрсатиш ва барқарор сўз бирикмаларнинг бошқа хусусиятларини қамраган ҳозирги немис тили фразеологик бирлик феъл тагтизимини изоҳли луғатлар сатҳида очиб беришдан иборат.

Предикативликнинг синтактик-семантик хусусиятлари (халқаро ҳуқуқ ҳужжатлари инглиз, ўзбек ва рус тиллари материаллари қиёсий таҳлили асосида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Каюмова Камола Насировна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
80/81 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-12-27 16:18:57
Тадқиқотнинг мақсади инглиз, рус ва ўзбек тилларидаги инсон ҳуқуқ ва эркинликларига оид халқаро ҳуқуқий ҳужжатларда предикативлик ифодаланишининг умумий ва фарқли томонларини аниқлаш, гапнинг синтактик тузилиши ва семантик боғланишларининг ўзаро муносабатлари хусусиятларини ёритишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit