Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Мустақиллик даври достонлари лингвопоэтикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қурбонова Муқаддас
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
82-14(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-12-09 14:24:13
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон тилшунослигида муайян давр ёзма достонларини таҳлил қилиш, уларнинг лингвопоэтик жиҳатларини ёритиб беришга алоҳида эътибор қаратилган бўлса ҳам, мазкур соҳага оид жуда кўп масалалар ҳанузгача ўз ечимини топгани йўқ.

Тилнинг турли сатҳ бирликлари трансформация ва деривацияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Алиева Шаҳноза
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
81'33:81'373.611(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2019-12-09 14:21:40
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон тилшунослигида сўнгги йилларда трансформация ва деривациянинг ўзига хос жиҳатлари, тилнинг турли сатҳларида юзага чиқиш имкониятлари кўплаб тилшунос олимларнинг тадқиқотларида кўриб чиқилган бўлса-да, мазкур соҳага оид жуда кўп масалалар ҳанузгача ўз ечимини топгани йўқ.

И.Юсупов асарларида фразеологизмларнинг услубий қўлланиши


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Алламбергенова Г.
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎК: 82-1/-1
Yaratilgan vaqti:
2019-12-06 14:18:08
Таниқли шоир И.Юсупов асарларидаги фразеологизмларнинг лексик-семантик хусусиятлари ва стилистик функцияларини аниқлаш асосида қорақалпоқ тили бадий матнларининг лингвопоэтик табиатини белгиловчи етакчи тамойилларни ёратишдан иборат.

Инглиз ва ўзбек тилларида қасамёд нутқий жанрининг қиёсий-типологик тадқиқи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хасанова Фотимахон Мамановна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
811.111’44:355.1
Yaratilgan vaqti:
2019-12-03 09:37:44
Тадқиқотнинг мақсади: инглиз ва ўзбек тилларидаги қасамёдларнинг жанр шакллари мавзу гуруҳлари, уларнинг матний тузилишидаги миллий хусусиятларни аниқлаш ва қиёслашдан иборат.

Белги билдирувчи лексемаларнинг лингвокультурологик хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Кадирова Барно Раимовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
11.512.133`362
Yaratilgan vaqti:
2019-12-03 09:33:31
Тадқиқотнинг мақсади рус ва ўзбек тилларидаги белги билдирувчи лексемалар семантикасини чоғиштириш асосида универсалиялар ҳамда этномаданий хусусиятларни таҳлил қилиш, белги ифодалашнинг умумий ҳамда рус ва ўзбек тилларига хос моделларини аниқлашдан иборат.

Чимбой тумани топонимларнинг тарихий-лингвистик таҳлили


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абишов Г.
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УЎК: 801.311
Yaratilgan vaqti:
2019-11-29 16:47:06
Чимбой туманидаги жой номларини монографик асосда ономастик тизимга келтириш орқали уларнинг семантик хусусиятлари, ясалиш усуллари ва тузилишини аниқлаш ҳамда индикаторларнинг маъно-мавзувий турлари, маъно кўчиш жиҳатларини очиб беришдан иборат.

XX аср охири – xxi аср бошларида қорақалпоқ болалар адабиёти эволюцияси, жанрлар таркиби ва поэтикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Казахбаев С.
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УДК: 82-1/-9-3.82-31
Yaratilgan vaqti:
2019-11-29 15:58:24
XX аср охири–XXI аср бошидаги қорақалпоқ болалар адабиётининг эволюцияси, жанр хусусиятлари, поэтикасини ўрганиш ва ёзувчилар, драматурглар асарларининг ғоявий-бадиий, жанрий, шаклий тамойиллари, қорақалпоқ миллий бадиий тафаккури контекстида тутган ўрнини аниқлашдан иборат.

Дарий тилида сўз ясалишининг ички лингвистик усуллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Алимова Холида Зикриллаевна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
811.222.1
Yaratilgan vaqti:
2019-11-29 15:33:49
Дарий тили от ва сифат туркумларидаги сўз ясалиши системасини тадқиқ этиш, сўз ясалишидаги имкониятлар, имкониятдаги чекланишларни аниқ белгилашдан иборат.

Жалолиддин Румийнинг «Маснавийи маънавий» асаридаги ҳикоятларнинг генезиси, мазмуни ва композицион қурилишининг қиёсий таҳлили


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хамидов Хусрав Садуллоевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
821.222.1
Yaratilgan vaqti:
2019-11-28 18:03:27
Тадқиқотнинг мақсади «Маснавий»даги ҳикоятларнинг генезиси ва манбаларини аниқлаш, уларнинг мазмуни асосида Румийнинг ирфоний тимсоллар яратиш маҳоратини қиёсий таҳлил қилиш ҳамда ҳикоятлар композициясининг ўзига хос хусусиятларини ёритиб беришдан иборат.

Маргарет дрэббл асарларида аёл образи ва унинг ижтимоий-эстетик талқини


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мухаммедова Нилуфар Элибоевна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
821.111.09
Yaratilgan vaqti:
2019-11-28 11:57:12
Тадқиқотнинг мақсади: Маргарет Дрэббл асарларида аёл образи яратилишидаги ўзига хослик ҳамда унинг ижтимоий-маънавий ва эстетик аҳамиятини белгилаш ҳамда асослашдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit