Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Бадиий услубий ва унинг ўзига хос лексик-грамматик хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
С. Пўлатова
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
СамДЧТИ
Sahifalar soni:
56
Yaratilgan vaqti:
2019-08-22 12:29:41
Bitiruv malakaviy ishning asosiy til materialini izohli lug‘atlar, badiiy adabiyotdan to‘plangan faktik materiallar tashkil etadi. Shuningdek, tahlil jarayonida arab tili so‘zlashuv nutqiga xos ayrim til birliklaridan ham foydalanildi.

Einsatz der massenmadien im daf unterricht


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ж. Каримов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
СамДЧТИ
Sahifalar soni:
63
Yaratilgan vaqti:
2019-08-22 12:26:14
Gegenstand der Erforschung. Den Gegenstand der Erforschung bilden die Lehrmaterialien, Internetseiten, Medien, Grammatiken, die zur Analyse benutzten Werke und Wörterbücher.

Араб ва ўзбек тилларида сон сўз туркумининг типологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Г. Латифовa
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
СамДЧТИ
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2019-08-22 12:22:22
Tаdqiqotning ilmiy yаngiligi shundаki, solishtirmа lingvistikа vа grаmmаtikаdа аrаb vа o’zbek tillаridа sаnoq son vа tаrtib songа oid fikr mulohаzаlаrgа iloji borichа oydinlik kiritаdi. Bundаn tаshqаri sаnoq vа tаrtib sonlаrning аrаb tilidа so’z yаsаlishidаgi o’rni vа boshqа so’z turkumlаrigа ko’chishgа oid hodisаlаrni ochib berishdа bo’ldi.

Араб тили шевалари ва уларнинг ўзига хос фонетик лексик морфологик хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
М. Аълоева
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
СамДЧТИ
Sahifalar soni:
58
Yaratilgan vaqti:
2019-08-22 12:14:18
.Har bir qilinayotgan ishdan ma`lum maqsad bo`lib bu maqsadga yetishish esa o`z oldiga bir qanch vazifalarni qo`yadi. Chunki qilinayotgan har bir ishga jiddiy yondashilmasa va aniq maqsadlar sari intilmas ekan bunday ishdan natija chiqishi juda qiyindir. Tadqiq qilinayotgam mavzuni atroflicha yoritib arab tilini o`rganayotgan talabalarga ozgina bo`lsada bu tildagi shevalar haqida ma`lumot berish, ilmiy ish mavzusi bugungi kunda naqadar dolzarb ekanligini yana bir bor tadqiq etish, arab tilida shevalarning o`ziga xos xususiyatlarini atroflicha yoritish kabi bir qancha vazifalarni o`z oldimga maqsad qilib qo`ydim.

Қарақалпақ тилинде кийим-кеншек атамаларының айрым мәселелери


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Зайрова Қ.
Yaratilgan vaqti:
2019-08-22 12:09:49
Бу мақолада қорақалпоқ тилидаги кийим-кечак номлари ҳар томанлама ўрганилган.

The functions of using non-normative words in English language learning


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ш. Холматова
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
СамДЧТИ
Sahifalar soni:
70
Yaratilgan vaqti:
2019-08-22 11:52:27
The functions of using non-normative words in English language learning

Матннинг дискурс таҳлилига доир мулоҳазалар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
З. Самарова
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
СамДЧТИ
Sahifalar soni:
66
Yaratilgan vaqti:
2019-08-22 11:31:49
Дискурс лотинча discursus - муҳокама сўзидан олинган бўлиб, ҳиссий, бевосита, интуитив, яъни муҳокаматалаб билимдан фарқли ўлароқ, муҳокама орқали восита билан ҳосил қилинадиган мантиқий далил - исботли билим демакдир

И.Юсупов асарларида синоним фразеологизмларнинг услубий қўлланилиши


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Гулжахан Алламбергенова
Yaratilgan vaqti:
2019-08-22 11:29:33
Мақолада қорақалпоқ тилидаги фразеологик синонимия ўрганилган ва бу масала И.Юсупов ижоди мисолида ёритиб берилган.

Карақалпақ халық айтысларында кийим -кеншек атамаларыньң колланылыўы


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Кудайбергенов М.С., Зайрова К.М
Yaratilgan vaqti:
2019-08-22 10:57:11
Каракалпак халык аўыз еки дөретпелери халықтың көп әсирлик тарийхына байланыслы дөрелген дөретпелердиң бири болып есапланады. Онда «Айтыс» жанры қарақалпақ халық фольклорында белгили орны бар, тематикалық жағынан бай, тәрбиялық әхмийети оғада күшли әдебияттың ең сүйикли жанры [1,7] делинген.

Lingvofolkloristika


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Abdinazimov Shamshetdin
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
Nokis- 2018
Nashriyot:
Sahifalar soni:
176
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2019-08-22 10:08:23
Bu o’quv qo’llanmada lingvofolkloristik tadqiqotlar tahlil qilingan, qoraqalpoq folklori tilining fonetik va morfologik xususiyatlari aniqlangan, leksikasi bo’yicha materiallar berilgan.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit