Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Муқобил ва қайта тикланувчи энергия манбаларига оид материаллар асосида узлуксиз физика таълими мазмунини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдиев Умирбек Бегматович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
37:016.53
Yaratilgan vaqti:
2020-01-07 15:23:11
Узлуксиз таълимда муқобил ва қайта тикланув-чи энергия манбаларига оид замонавий билим, кўникма ва малакаларни шакллантириш асосида физика ўқитиш жараёни мазмунини такомиллашти-ришдан иборат.

Биологияни ўқитишда электрон таълимий ресурслардан фойдаланиш методикасини такомиллаштириш (7-синф мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қaрахонова Лобархон Мусoхоновна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
372.862:59(077)
Yaratilgan vaqti:
2020-01-07 15:21:19
Биологияни ўқитишда электрон таълимий ресурслардан фойдаланиш методикасини такомиллаштиришдан иборат.

Умумий ўрта таълим мактаб ўқувчиларида физик тушунчаларни статистик метод асосида шакллантириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хужанов Эркин Бердиевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
371.124:53(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-01-07 15:19:41
Тадқиқотнинг мақсади умумий ўрта таълим мактабларида физика ўқув предметини ўқитиш жараёнида физик тушунчаларни статистик метод асосида шакллантириш ва ривожлантириш механизмини такомиллаштириш, тегишли мавзулар мазмунига қўшимчалар ҳамда ўзгартишлар киритиш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Герпесвирус инфекцияли ҳомиладор аёлларда туғруқ услубини танлашни патогенетик асослаш (клиник-морфологик тадқиқот)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Раджабова Зулола Абдухакимовна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
618.2: 619.9- 092-036-085.2
Yaratilgan vaqti:
2020-01-07 15:02:58
Тадқиқот мақсади: клинико-морфологик тадқиқотлар асосида перинатал асоратларни камайтириш мақсадида герпес вируси билан зарарланган ҳомиладор аёлларда туғруқ усулларини танлашни патогенетик асослаш.

Ўзбекистоннинг жанубий ва марказий ҳудудлари яйлов ўсимликларининг зарарли энтомофаунаси ҳамда уларга қарши кураш тизимини яратиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хайтмуратов Арсланбек Файзуллаевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
633.2.033. 632.7. 632.92.
Yaratilgan vaqti:
2020-01-07 11:55:12
Ўзбекистоннинг жанубий ва марказий ҳудудлари (Сурхондарё, Қашқадарё, Самарқанд, Навоий, Жиззах вилоятлари) яйлов ўсимликларининг зарарли энтомофаунасининг турлар таркибини, тарқалиш ареалини, доминант турларнинг биоэкологик хусусиятларини ўрганиш асосида зараркунандаларга қарши экологик хавфсиз микробиологик ва истиқболли кимёвий препаратларни қўллаб, самарали кураш усул ва воситалар мажмуини яратишдан иборат.

Қорақолпоғистоннинг шўр грунтларида бино ва иншоотлар қуришнинг мухандислик-геологик асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Аимбетов Иззет Каллиевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
624.131 (575)
Yaratilgan vaqti:
2020-01-07 09:54:19
Тадқиқотнинг мақсади Қорақалпоғистон грунтларининг шўрланиш ва физик-механик хоссаларининг хусисиятларини баҳолаш ва бу грунтларда бино ва иншоотларни лойихалаш, қуриш ва хавсиз эксплуатация қилишнинг мухандис-геологик илмий асосларини ишлаб чиқишдан иборат.

Қуйи зарафшон табиий географик округи барқарор ривожланишининг геоэкологик индикаторлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Расулов Анвар Баходирович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
915.0 (575. 1):371.03
Yaratilgan vaqti:
2020-01-07 09:03:59
Тадқиқотнинг мақсади Қуйи Зарафшон табиий географик округи барқарор ривожланишининг геоэкологик индикаторларини аниқлаш ҳамда уларнинг илмий ва амалий асосларини такомиллаштиришдан иборат.

Анизотроп грунтли тўғонларида нотурғун фильтрацияни ҳисоблаш усулларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Байматов Шахриддин Хушвақтович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
627.82:628.16.067
Yaratilgan vaqti:
2020-01-06 17:36:37
Тадқиқотнинг мақсади. Грунтли тўғон танаси ва заминида грунтларни анизатроплилигини ҳисобга олиб нотурғун фильтрацияни ҳисоблаш усулини такомиллаштириш ва уларни тўғон қияликлари турғунлигига таъсирини аниқлаш.

Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон маданияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Сафарова Зилола Сафаровна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
94 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-01-06 16:49:09
Тадқиқотнинг мақсади Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистоннинг маданияти тарихини очиб беришдан иборат.

Мураккаб тизимларни моделлаштиришнинг замонавий парадигмалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ниязимбетов Марат Қудиярович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
111.1:1.510.67:327 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-01-06 16:27:25
Тадқиқотнинг мақсади мураккаб тизимларни моделлаштиришда ночизиқли-фрактал парадигмасининг методологик ролини ҳамда унинг жамият тараққиётини моделлаштиришдаги концептуал аҳамиятини асослашдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit