Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Шеърий таржимада бадиий ният ва поэтик маҳоратнинг қайта ифодаланиши


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Салимова Дилнавоз Акмаловна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
821.512.133-1:81’255.2 (043.3)
Yaratilgan vaqti:
2018-12-11 10:24:48
Тадқиқотнинг мақсади: ХХ аср ўзбек шеъриятининг таниқли намояндалари Ойбек ва Ғафур Ғулом шеърларининг русча таржималарида шоир бадиий нияти ва поэтик маҳоратининг қайта ифодаланишини тадқиқ этишдан иборат.

ХХ АСР ўзбек насрида ҳаёт ва ўлим муаммосининг бадиий талқини


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хамракулова Хуршида Кувватовна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
821.512.133-3:808.1(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2018-12-11 10:21:18
Тадқиқотнинг мақсади ҳаёт ва ўлим муаммосини адабий-эстетик категория сифатида аниқлаштириш, танатологиянинг ХХ аср ўзбек насрида тутган ўрнини кўрсатиш орқали тириклик ва ўлим фалсафасининг ўзбек адабиётидаги илмий-назарий асосларини белгилашдан иборатдир.

Бобур ижодининг хорижда ўрганилиши (ўзбекча-туркча манбалар қиёсий таҳлили)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ҳайитов Шуҳрат Мойлиевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
81:821.512.133.(02)
Yaratilgan vaqti:
2018-12-05 17:15:01
Заҳириддин Муҳаммад Бобур ижодининг ўзбекча-туркча манбаларини қиёсий тадқиқ этиш, турк олимларининг бобуршунослик йўналишида амалга оширган тадқиқотлари аҳамиятини очиб бериш, шоир асарларининг туркча таржималарини компонент таҳлил қилиш.

XI-XII асрлар туркий адабиётида мажозий тасвир бадиияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мирзоҳидова Лайло Бахтиёровна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
894.3 М54
Yaratilgan vaqti:
2018-12-05 15:48:43
Тадқиқотнинг мақсади XI-XII aсрлар туркий aдaбиёт мaжoзий тасвир пoэтикaсининг тaкoмили шу дaврдa ярaтилгaн «Девoну луғoтит турк», «Қутaдғу билиг», «Ҳибaтул ҳaқoйиқ» aсaрлaри мисолида aсoслаб беришдан ибoрaтдир.

Грамматик маъно лисоний ва прагматик омиллар яхлитлигида


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Эрназарова Манзура Сапарбоевна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
415:494.3
Yaratilgan vaqti:
2018-12-05 15:43:08
Тадқиқотнинг мақсади грамматик маънонинг нутқий воқеланишида лисоний ва прагматик омиллар ҳамкорлиги ва мувофиқлиги масаласини илмий асослашдан иборат.

ХХ аср бошлари ўзбек матншунослиги тараққиётида фитрат мажмуаларининг ўрни


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ҳамроева Орзигул Жалоловна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
801.82:821.512.133(092)
Yaratilgan vaqti:
2018-12-03 11:32:54
XX аср бошлари ўзбек матншунослиги ва манбашунослигида Фитратнинг матншунос ва манбашунос сифатидаги маҳоратини очиб бериш.

Ҳусайний адабий мероси манбалари ва матний тадқиқи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Джураева Хуснигул Буриевна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
801.8:821.512.133’02(092) Ҳусайний (043.3)
Yaratilgan vaqti:
2018-11-27 13:58:51
Тадқиқотнинг мақсади Ҳусайний адабий мероси манбаларини илмий тавсиф этиш, девон қўлёзма нусхаларини ўзаро қиёслаш орқали «Девони Султон Ҳусайн Бойқаро» йиғма-қиёсий матнини тайёрлаш ҳамда қўлёзма манбалардан топилган янги далиллар асосида Ҳусайн Бойқаронинг муфассал биографиясини яратишдан иборат.

Алишер навоий ҳамд ва наът ғазалларининг ғоявий-бадиий таҳлили


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ғафорова Зиёда Насриевна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
821.512.133Навоий.06
Yaratilgan vaqti:
2018-11-26 18:02:48
Тадқиқотнинг мақсади. Алишер Навоий ҳамд ва наът ғазалларининг ўзига хосликлари ва ички турларини аниқлаш, шу аснода жанрий, мавзуий ва ғоявий-бадиий хусусиятларини илмий таҳлил қилиш, уларни ўзаро қиёсан ўрганиш диссертациянинг асосий мақсади ҳисобланади.

Туркий ҳалқлар адабиёти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Музаффар Маматқулов
Yo`nalishi:
Madaniy-ma'rifiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
56
Yaratilgan vaqti:
2018-11-22 12:33:54
Маъруза курсида Ўрта Осиё ва Қозоғистон халқлари, уларнинг адабиётлари, мазкур адабиётлар ўртасидаги умумий муштарак хусусиятлар ва уларнинг ўзаро алоқалари ҳамда ўзаро таьсири масалалари изоҳланади.

Ўзбек адабиёти (поэзия)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Қўбаев Қобил Умарович
Yo`nalishi:
Boshqa
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
48
Yaratilgan vaqti:
2018-11-22 12:32:46
Ушбу янги маъруза курсида ўзбек адабиёти намоёндаларининг ҳаёти ҳамда ижод ёллари моҳияти ва манбалари атрофлича ёритиб берилган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit