Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Ўзбек луғатчилигининг шаклланиши ва ривожланишида жадид маърифатпарварларининг ўрни


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Нормаматов Султонбек Эрмаматович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
811.512.133'374 (09)|18/|(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2019-12-26 11:08:56
Тадқиқотнинг мақсади жадид маърифатпарварларининг ўзбек луғатчилиги тараққиётидаги ўрнини концептуал белгилаш, улар яратган филологик луғатларнинг лингвистик талқинини амалга ошириш, уларнинг ўзбек замонавий лексикографияси тараққиётига таъсирини асослашдан иборат.

Ўзбек лингвомаданий муҳитида халқ мақоллари эвфемизацияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қаландаров Шуҳратжон Шокиржонович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
81’1:398.2(043)
Yaratilgan vaqti:
2019-12-25 12:29:50
Тaдқиқотнинг мaқсaди ўзбек халқ мақолларининг эвфемик қўлланишини лингвистик тадқиқ қилишдан иборат.

Ғафур Ғулом насрий асарларининг прагмалингвистик тадқиқи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қазақова Нозима Абдулбоқиевна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
811. 512. 133`271
Yaratilgan vaqti:
2019-12-25 12:27:58
Тадқиқотнинг мақсади Ғафур Ғулом насрий асарлари прагмалингвистик таҳлили мисолида бадиий матн прагматикасининг ўзига хосликларини аниқлашдан иборат.

Француз тили мустақил сўз туркумлари репрезентатив функциясининг дискурсив-прагматик жиҳатлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Киселёв Дмитрий Анатольевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
189.32.10
Yaratilgan vaqti:
2019-12-24 13:47:43
Дискурснинг муайян бўлагида анафорик бирликларнинг қўлланишини прагматик мақсадни амалга ошириш учун восита сифатида хизмат қиладиган барча мустақил сўз туркумларига хос универсал вазифа сифатида француз тили асосида ўрганишдан иборатдир.

Жеймс Жойс илк прозасининг поэтик хусусиятлари (“Дублинликлар” ва “Мусаввирнинг ёшликдаги шамойили” асарлари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мухитдинова Назира Батирхановна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
8(075)(Англ)
Yaratilgan vaqti:
2019-12-24 10:32:02
Тадқиқотнинг мақсади Жеймс Жойснинг дастлабки асарлари бўлган “Дублинликлар” ҳикоялар тўплами ва “Мусаввирнинг ёшликдаги шамойили” романи бадиий оламининг манзараларига доир асосий структуравий ва поэтик қирраларини тадқиқ этишдан иборат.

Билвосита нутқий актларни мулоқот матнида воқелантирувчи этнопрагматик омиллар (испан тили мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Шамахмудова Азиза Фуркатовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
4И(Исп)
Yaratilgan vaqti:
2019-12-24 10:28:46
Тадқиқотнинг мақсади билвосита нутқий актларнинг испан мулоқот матнида воқеланишига таъсир этувчи этносоциопрагматик омилларни, хусусан, нутқ субъектларининг ёши, ижтимоий мақоми, маълумоти кабилар билан боғлиқ ҳолда тавсифлаш ва уларнинг устувор хусусиятларини белгилашдан иборатдир.

Байрон ижодида Шарқ ва шарқона мотивлар тавсифи (қиёс ва таржима)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қурбонов Парда Ахмедович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
809.1+89
Yaratilgan vaqti:
2019-12-24 10:21:52
Тадқиқотнинг мақсади Байрон ижодида Шарқ ва шарқона мотивларнинг келиб чиқиш манбаларини ва диний анъаналар талқинини Ғарбий Европада романтизм тараққиёти контексти орқали очиб беришдан иборат.

Инглиз ва ўзбек тилларида инсон туйғулари ифодаланишининг концептуал таҳлили


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мардиев Тўлқин Кулибаевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
4+415.2 М 26
Yaratilgan vaqti:
2019-12-24 10:12:11
Тадқиқотнинг мақсади инглиз ва ўзбек тилларида меҳр-муҳаббат, бахт, қалб (юрак), дўстлик каби концептларининг вербаллашувини таҳлил этишдан иборат.

Инглиз, ўзбек ва тожик миллий маданиятида «гўзаллик» концептининг лисоний хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Pахматова Меҳринисо Мусиновна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
81′4:111.85:394 [=512.133/=111/=222.8]
Yaratilgan vaqti:
2019-12-23 11:59:52
«Гўзаллик» концептининг инглиз, ўзбек ва тожик тилларидаги миллий-маданий ҳамда лисоний хусусиятларининг муштарак ва фарқли жиҳатларини очиб беришдан иборат.

Ўзбек тилидаги «маънавият» ва инглиз тилидаги “spirituality” умумий семали атов бирликлари типологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ахмедова Меҳринигор Баҳодировна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
81′44:130.122[=512.133/=111]
Yaratilgan vaqti:
2019-12-23 11:55:03
Ўзбек ва инглиз тилларидаги «маънавият»/“spirituality” умумий семали атов бирликларининг моҳияти ва типологик фарқларини ёритиб беришдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit