Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Халқаро туризм марказлари шаклланишининг географик жиҳатлари


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
C.Султонов
Nashr etilgan yili:
2011
Yaratilgan vaqti:
2017-05-18 14:24:15
Xalqaro turizmni rivojlanishiga ta’sir etuvchi omillarning geografik asoslari

Xalqaro turizm rivojlanishiga innovatsion faoliyatlar texnologiyalar ta’siri


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yodgorov Nodir
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-05-15 22:19:07
Yangi jarayonlar va mahsulotlar, to‘g‘ri ishlab chiqarishga va uning rivojlanish taraqqiyotiga bog‘liq bo‘lgan yangiliklar hamohangligini aniqlaydi. Yangi bozorlar mahsulot realizatsiyasi jarayonini aniqlaydi, ba’zi hollarda esa yangi bozorlarni ochish harakatida bo‘lgan texnologiyalar hayotini o‘zgartirishga imkon beradi.

Ekskursiyalar o‘tkazish metodlari


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ibragimov N.S.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-03-26 23:01:11
Ekskursiyani olib borish. Ekskursiya ob`yektlarini namoyish etish metodlari bayon etilgan

Mehmonxonalarda servis xizmatining sifat darajasini takomillashtirish imkoniyatlari


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xamrayeva Ferangiz
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
BuxDU
Sahifalar soni:
69
Yaratilgan vaqti:
2017-02-23 09:41:41
Mazkur bitiruv malakaviy ishning maqsadi mehmonxonalarda servis xizmatlar darajasini takomillashtirish yo’llarini aniqlash. Ushbu maqsaddan kelib chiqqan holda quyidagi vazifalar belgilandi: mehmonxonalar servis xizmati sifatini takomillashtirishning nazariy prinsiplarini tadqiqot qilish; O’zbekiston mehmonxonalarida servis xizmati sifatini oshirishning asosiy yo’nalishlariga tavsif berish;

Ҳудудий туризм бозорининг ривожланиш хусусиятлари ва тенденциялари (Самарқанд вилояти мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Алимова Машҳура Тоирхоновна
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
662.276:33(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2017-02-03 13:45:41
Самарқанд вилояти туризм бозорининг ривожланиш хусусиятлари ва тенденцияларини очиб бериш ҳамда уни самарали ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмини такомил-лаштириш бўйича таклиф-тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Turizm sayyohlik


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
T. XOLDAROV, X. TULENOVA
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Sahifalar soni:
144
UDK raqami:
765.5
Yaratilgan vaqti:
2017-01-31 10:28:18
Ushbu qo‘llanma respublikamizda turizmni nazariy va amaliy rivojlantirish va turizm bo‘yicha mutaxassislar tayyorlashga bag‘ishlangan. Qo‘llanma umumta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlarining o‘quvchilari va o‘qituvchilari, shuningdek, havaskor sayohatchilarga ham amaliy yordam beradi.

Мeҳмонхоналарда замонавий туристик хизматлар кўрсатишни ташкил этиш ва такомиллаштириш йўллари


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Атаджанова Дилноза
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Урганч давлат университети
Sahifalar soni:
98
Yaratilgan vaqti:
2016-12-14 13:47:43
Ушбу магистрлик диссертацияда турузм сохаси ўз навбатида мехбондорчилик сохаси билан биргаликда жохондаги хизматлар,ялпи ички махсулот ва инвестияияларнинг таркибидаги ўзгаришларни амалга оширишга ўз хиссасини қўшмоқда. Кўриниб тургандек, туризмни баркарор ривожлантириш орқали мехмонхоналарда туристик хизматлар кўрсатишини ташкил этиш ва такомиллаштиришга эришилган. 

Минтақа иқтисодиётини экологиялаштириш омиллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Саидов Азизбeк
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Урганч давлат университети
Sahifalar soni:
120
Yaratilgan vaqti:
2016-12-14 13:32:43
Минтақавий иқтисодиётнинг рақобатбардошлиги фундаментал категория сифатида намоён бўлиб, такрор ишлаб чиқаришнинг ҳудудий шарт-шароитлари ва омиллари мажмуини ҳам, бутун ҳудудий бирлик манфаатларини ҳисобга олган ҳолда табиий-ресурс потенциалидан фойдаланиш самарадорлигини ҳам ўз ичига олади. 

Aktiv va Passiv turizm turlarni xususiyatlar


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Baxtiyorova M.
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2016-06-30 10:33:31
O‘zbekistonda mustaqillikning dastlabki kunlaridanoq xizmatlar ko‘rsatish sohasidagi turizm xizmatlari zamonaviy xizmat turlari sifatida talqin qilinib, unga e’tibor davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan.

2011-2015 yillarga mo`ljallangan investitision dastur va uning iqtisodiy mohiyati


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Atajanov D
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2016-06-30 10:25:24
Jahon mamlakatlarida keskin rivojlanib borayotgan turizm iqtisodiyotda eng serdaromad soha hisoblanadi. SHuning uchun ham O‘zbekistonda turizmni rivojlantirish davlat ahamiyatiga ega bo‘lgan masaladir. Bu masalaning dolzarbligi shundaki, turizm bozorining xalqaro rivoji o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lib hozirgi kunda bu bozor munosabatlarini bilish, turizmni rivojlantirish muammolarini to‘g‘ri aniqlashni talab qiladi. CHunki, xalqaro turizmni bilmasdan dunyo turizmi hamjamiyatiga, hamkorligiga qo‘shilish va O‘zbekistonda turizmni xalqaro va mahalliy darajada rivojlantirib bo‘lmaydi.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit