Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Туризм: назария ва амалиёт фанидан “Туризм соҳасининг таснифланиши ва турлари” мавзуси бўйича ўқув-услубий қўлланма


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
И.С.Тухлиев, Д.З.Норкулова, Ш.Ш.Рахмонов, М.Г.Хусенова.
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Самарканд Иктисодиёт ва Сервис Институти
Sahifalar soni:
92
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2019-12-06 12:05:10
Туризм: назария ва амалиёт фанидан “Туризм соҳасининг таснифланиши ва турлари” мавзуси бўйича ўқув-услубий қўлланма келтирилган.

Туристик бизнесни молиявий потинциалини ошириш йўллари. (“Samarqand-Korea Tur ” МЧЖ малумотлари буйича)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ахмедов Акбар
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Самарканд Иктисодиёт ва Сервис Институти
Sahifalar soni:
62
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 16:02:38
Туризм жахон икгисодиётининг шиддат ва баркарорлик билан ривожланиб бораётган тармокларидан бири ҳисобланиб, халкаро туристлар окими ҳар йили ўртача ҳисобда 3,3 фоиз ўсиш даражасига эга бўлганда, халқаро туристлар сони 2030 йилда 1,8 млрд. кишига етиши бадюрат қилинмокда.

Самарқанд – туризм маскани


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ш.Ш.Рахмонов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Самарканд Иктисодиёт ва Сервис Институти
Sahifalar soni:
84
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 15:50:45
Самарқанд – туризм маскани ҳақида

Туризм соҳасида талабни шакллантириш ва сотишни рағбатлантириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
У.Х.Қаландаров., И.Ҳ.Ибрaгимов
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 15:29:42
Ушбу мақола меҳмонхона хўжаликлари корхоналарида хизматлар рақобатбардошлигини баҳолаш муаммоларини ёритишга қаратилган бўлиб, унда сифат – объект рақобатбардошлигининг муҳим омили сифатида олиб қаралган. Мақолада меҳмонхона корхоналарида хизматлар рақобатбардошлигини баҳолашнинг эксперт, омилли ва параметрик усуллардан фойдаланилган ва талабларни шакллантириш, ҳамда сотиш масалалари кўриб чиқилган.

Мамлакатимизда туризмни ривожлантиришнинг истиқболли режаларни ишлаб чиқиш ва уларни турмушга тадбиқ этиш бугунги кун талабидир


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
С.Х. Суюнов., К.Б. Суюнова.
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 15:28:25
Мақолада Президентимиз Олий мажлисга Мурожоатномасида туризмни ривожлантиришда ушбу соҳада мавжуд бўлган муаммолар уларнинг ўз вақтида ечимини топиш зарурлигини қайт этиб, туризмнинг турли соҳасини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратиб, ушбу соҳада фаолият кўрсатиётган раҳбарлар маъсулиятини, туризм соҳасида истиқболли режалар ишлаб чиқиш, уларнинг ўз вақтида ижросини таъминлаш масалаларини асослаб берди.

Туризм иқтисодиёти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Султонов Ш.А., Шавқиев Э.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
Sahifalar soni:
158
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 15:07:20
Туризмни ривожлантиришнинг амалий асослари. Ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикасида туризмнинг миллий моделини шакллантириш жараёни амалга оширилмоқда. Ушбу моделда таъкидланишича мамлакатда ривожлантирилаётган туристик бозор бошқа ҳар қандай бозорлар каби мамлакатнинг ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий вазиятига таъсир кўрсатади.

Туризм ва меҳмонхона хизматлари иқтисодиёти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Султонов Ш.А, Усманов З.Б, Шавқиев Э.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
Sahifalar soni:
303
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 15:04:27
Хизматнинг аниқ тарифи қандай бўлиши кераклиги тўғрисида турли фикрлар билдирилмоқда. Шунга қарамасдан, асосан иқтисодий фанларда сервис фаолияти, хизмат кўрсатувчи тармоқлар ва хизматлар соҳаси тўғрисида умумий тасаввур шаклланган.

Buxoro viloyatida turizmnining mavsumiylik muammosi va uni yumshatish yo`nalishlaribuxoro viloyatida turizmnining mavsumiylik muammosi va uni yumshatish yo`nalishlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Botirov Shonazar Shernazar o`g`li
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
71
Yaratilgan vaqti:
2019-11-20 16:53:46
Turizm turistlarga xizmat ko‘rsatishda aloqador bo‘lgan tarmoqlar majlisini qamrab oluvchi o‘ziga xos dam olish sanoati hisoblanadi. Turizm sohasidagi hamkorlik xo‘jalik jamoat ishlab chiqarishga aholining band bo‘lmagan, yoki qisman band bo‘lgan qatlamlarini jalb qilib, mеhnat rеsurslaridan to‘liq va oqilona foydalanish muammosini hal qilishga yordam bеradi. Bu ayniqsa sanoati yaxshi rivojlanmagan mintaqalar uchun muhimdir.

Buxoro viloyatida ichki turizmni rivojlantirishning o‘ziga xos xususiyatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xudoybaxshov Halim Husen o`g`li
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
87
Yaratilgan vaqti:
2019-11-20 16:46:06
Turistik resurslar xalqlarning milliy madaniyati, urf-odatlari, rasm-rusumlari, ma’naviyatini ko‘rsatuvchi milliy boylikdir. Ana shu qadimiy arxitektura yodgorliklari, madaniy ob’ektlar hamda atrof-muhit tabiatining qanday holatda ekanligiga qarab o‘sha joy aholisining ma’naviy-madaniy darajasini belgilash mumkin.

Benchmarketing- mehmonxona xizmatlarida raqobatbardoshlikni boshqarishda qo’llanilishi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Raximova Dilorom
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
83
Yaratilgan vaqti:
2019-11-20 16:42:17
Тaqdim etilgan bitiruv malakaviy ishi korxonalarning mahsulot sifatini yaxshilash uchun marketing vositasi sifatida benchmarkingni o'rganishga bag'ishlangan.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit