Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Марказий Осиё давлатларидаги сиёсий жараёнлар эволюциясининг ўзига хос хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Назиров Мухтор Махмудович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
321 (54)
Yaratilgan vaqti:
2020-03-07 13:51:59
Марказий Осиё минтақаси давлатларида кечаётган ички сиёсий жараёнларнинг эволюцияси ва унинг ўзига хос хусусиятларини институционал ва ташкилий-функционал ёндашувлар асосида ретроспектив тадқиқ этишдан иборат.

Илмий техника тараққиётида табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш ва юзага келаётган муоммолар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
С. З.Хўжамқулов., А. Р. Нормаматов
Yaratilgan vaqti:
2020-02-28 08:55:01
Табиий ресурсларнинг мислсиз ўзлаштирилиши, саноат ишлаб чиқаришнинг ортиши, транспорт воситалари сонининг кўпайиши атроф муҳитни кучли ифлосланиши муаммосини келтириб чиқаради. Натижада ҳаво ва сув ифлосланмоқда, тупроқ эрозияси тезлашмоқда, ўсимлик ва ҳайвонларнинг баъзи турлари йўқолиб ёки камайиб кетмоқда.

Maqbul qishloq xo‘jalik amaliyoti


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Axmatov B.R., Ashurova T.T.
Yaratilgan vaqti:
2020-02-28 08:52:08
Maqolada O‘zbekistonda GLOBALG.A.P. xalqaro standarti talablari asosida ilk bor maqbul qishloq xo‘jalik amaliyoti bo‘yicha (G.A.P. – Good Agricultural Practice) davlat standarti ishlab chiqildi va tasdiqlanganligi hamda natijas mahalliy kompaniyalar jahon bozoriga chiqish.

Олий таълим муассасаларида инновацион тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш йўллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-02-28 08:51:05
Монографияда олий таълим тизимида инновацион фаолиятни ўрганиш ва унинг асосида инновацион тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш имкониятлари, инновацион тадбиркорлик фаолиятини самарали амалга оширишнинг ташкилий-иқтисодий жараѐнлари, устувор йўналишлари ва асосий омилларнинг мазмун-моҳияти ѐритилган.

Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини ривожлантиришда ижтимоий шерикликни такомиллаштириш механизмлари (ижтимоий-сиёсий таҳлил)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Нишанбаева Энажон Зарипбаевна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
323:347.9(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-01-29 14:16:48
Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини ривожлантириш жараёнида ижтимоий шерикликнинг ижтимоий-сиёсий механизмларини такомиллаштириш юзасидан таклифлар ишлаб чиқишдан иборат.

Жамиятда маънавий хавфсизликни таъминлашни такомиллаштириш технологиялари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Эшмурадов Акбар Толлибоевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
323:008.355(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-01-17 09:34:45
Жамиятда маънавий хавфсизликни таъминлашда ички ва ташқи таҳдидлар омилини ўрганиш ҳамда маънавий хавфсизликни таъминлаш технологияларини янада такомиллаштиришга оид янгича қарашларни илгари суришдан иборат.

Мудофаа тизимида ахборотнинг психологик хавфсизлигини таъминлаш механизми (очиқ манбалар мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хайдаров Камол Ашурович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
316.658.4-049.5(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-01-11 15:41:30
Ўзбекистон мудофаа тизимида ахборотнинг психологик хавфсизлигини таъминлаш механизми билан боғлиқ сиёсий муносабатларни комплекс таҳлил қилиш асосида мудофаа соҳасидаги ахборот-психологик чора-тадбирларни такомиллаштириш ва уларни қўллаш амалиётининг самарадорлигини ошириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбекистонда сиёсий модернизация жараёнларининг ўзига хос хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Бердиев Бекташ Охнорович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
323 (575.1):005.591.6
Yaratilgan vaqti:
2019-10-28 10:58:33
Ўзбекистон жамияти сиёсий ҳаётини модернизациялаш жараёнларининг қонуниятлари, унинг устувор йўналишлари, характери, динамикаси доирасида уни янада ривожлантириш юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбекистон ижтимоий-сиёсий ҳаётида маънавий-ахлоқий институтларнинг ўрни


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Замонов Зокир Турғинович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
316.334.3.323 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-10-28 10:55:34
Ўзбекистонда ижтимоий-иқтисодий, сиёсий янгиланиш жараёнида маънавий-ахлоқий институтлар фаолиятидаги ижобий ўзгаришлар ва амалга оширилаётган самарали фаолиятини очиб беришдан иборат.

Farg’ona vodiysi jadidlarining ма’rifatparvarlik faoliyati.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Boltaboyev B
Yaratilgan vaqti:
2019-06-14 10:55:38
Mazkur maqolada Farg‘ona jadidlarini o‘lkadagi taraqqiyparvarlar dastlabki faoliyatlari, ma'rifatparvarlik harakatlarini boshlanishi. Vatanni ozodlikka, milliy mustaqillikka yetaklashdek muqaddas g‘oya eng ilg‘or qarashli jadid ziyolilarining fikrida bo‘lgani holda, mavjud sharoitda uni amalga oshirish ifodalangan. Unga faqat tinimsiz ma'rifiy-siyosiy faoliyat orqaligina erishish mumkin edi. Jadidlar yurt istiqlolini va taraqqiyotini zamonaviy bilimlar bilan qurollangan yetuk mutaxasislarsiz tasavvur eta olmaganlar. Shu maqsad yo‘lida o‘tgan asr oxirlarida jadidlar butun Turkistonda, xususan Farg‘ona vodiysida ham yangi usul maktablari ochish zarurligini tushinib yetdilar.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit