Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Mahsulotlar sifatini standartlashtirish va metrologiya asoslari


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
M. XUDOYBERDIYEVA, A. XUDOYBERDIYEV, Sh. OTAXONOV
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
«ILM ZIYO» ТАШКЕНТ-2016
Sahifalar soni:
166
UDK raqami:
664 (075)
Yaratilgan vaqti:
2017-03-13 11:57:27
Ushbu o ‘quv qo‘llanmada mahsulot sifati, uning iste’molchi salomatligi, hayoti hamda atrof-muhitga bezararligi mezonlariga qo‘yiladigan davlat talablari, standartlashtirishning maqsadi, vazifalari, kategoriyalari, turlari va mahsulotlarni kodlashtirish, ular sifat ko‘rsatkichlarini boshqarishning huquqiy tamoyillari yoritilgan. Shuningdek, «Umumiy ovqatlanish» yo‘nalishi bo‘yicha mahsulot ishlab chiqarish uchun zarur bo‘lgan me’yoriy hujjatlar, standartlar, texnik shartlar ishlab chiqish uslublari haqida ma’lumot berilgan.

Standartlar. mahsulot sifatini ng o’sishida standartlashtirishning roli


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Axmedova M
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-02-17 12:56:51
Standartning vazifasi me’yorlarni joriy qilish, standart mahsulot ishlab chiqaruvchi va iste’mol qiluvchi orasida bog’liqlikni hosil qiladi. Standart moddiy balansni va xalq xo’jaligida proporstiyalikni ta’minlaydi. Standart so’zining o’zi ingliz tilidan olingan bo’lib,” Stonde”, ya’ni norma, namuna, o’lchov degan ma’noni bildiradi. Shuning uchun standart deganda biror me’yorning ishlab chiqish va joriy qilish tushuniladi.

Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
S. Hоshimоv
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
NamMPI
Sahifalar soni:
83
Yaratilgan vaqti:
2017-01-19 15:36:34
Ushbu ma’ruzalar matni Kasb ta`limi (Infоrmatika va axbоrоt tehnоlоgiyalar) yo’nalishi bo’yicha ta`lim оlayotgan kunduzgi bo’lim talabalari uchun mo’ljallangan bo’lib, “Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish” fanidan ma’ruza mashg’ulоtlarini o’tkazish bo’yicha barcha ma’lumotlarni o’z ichiga оlgan. Ma’ruzalar matnidan, “Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish” fanini mustaqil o’rganuvchi talabalar, magistrlar va o’qituvchilar fоydalanishlari mumkin.

Sanoat mahsulotlarini sertifikatlashtirish


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
P. R. ISMATULLAYEV, SH. A. TURAYEV, X. SH. JABBOROV
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
ILM ZIYO
Sahifalar soni:
256
UDK raqami:
620.2
Yaratilgan vaqti:
2016-10-24 17:31:14
Ushbu o‘quv qo‘llanma O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi, O‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi tasdiqlagan dastur asosida ilk bor tayyorlangan bo‘lib, u kasb-hunar kollejlarida metrologiya, standartlashtirish va sifatni boshqarish hamda metrologiya va standartlashtirish yo‘nalishlari bo‘yicha ta’lim olayotgan talabalar uchun mo‘ljallangan.

Metrologiya, standartlashtirish va sifatni boshqarish


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
P.R. ISMATULLAYEV, SH.A. TURAYEV, X.SH. JABBOROV
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ILM ZIYO
Sahifalar soni:
2016
UDK raqami:
006.9(075.32)
Yaratilgan vaqti:
2016-10-24 12:22:44
Mazkur o‘quv qo‘llanma kasb-hunar kollejlarida «Metrologiya, standartlashtirish va sifatni boshqarish» fani hamda metrologiya va standartlashtirish yo‘nalishlari bo‘yicha ta’lim olayotgan talabalar uchun mo‘ljallangan.

Измерительная техника


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
М. К. Ходжаев
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ILM ZIYO
Sahifalar soni:
192
UDK raqami:
620.1.08(075.32)
Yaratilgan vaqti:
2016-10-20 15:53:48
Учебное пособие состоит из девяти глав, где рассмотрены основные вопросы метрологии и стандартизации, методы и методики погрешности измерений.

Метрология, стандартлаштириш ва сифатни бошқариш


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2016-07-27 19:02:34
“Метрология, стандартлаштириш ва сифатни бошқариш” фани бўйича амалий ҳамда тажриба машғулотларини ўтказиш учун мўлжалланган услубий қўлланма олий ўқув юрти (НамМПИ) томонидан қайта ишлаб чиқилган ва олий ўқув юртларининг Касб таълими "Озиқ-овқат технология" ва Касб таълими “Кимёвий технологияси” йўналишлари бўйича таълим олаётган талабаларлар учун мўлжалланган.

Метрология, стандартлаш ва сертификатлаштириш


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ҳ. Олимов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2014
Nashriyot:
TIMI BF
Sahifalar soni:
54
Yaratilgan vaqti:
2016-07-10 13:15:13
«Метрология, стандартлаш ва сертификатлаштириш» фанидан маъруза матнида талабанинг ўлчашлар ва стандартлаш тизими ҳақида, сертификатлаштириш схемалари ва уларнинг соҳадаги аҳамияти, жамиятдаги ўрни тўғрисида маълумотлар беради.

Metrik fazolarda kompakt to’plamlar


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Nurjanov M
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Urganch davlat universiteti
Sahifalar soni:
44
Yaratilgan vaqti:
2016-06-30 11:49:34
Kоmpakt to‘plamlar tushunchasi mеtrik fazоlardagi asоsiy tushunchalardan biri hisоblanib,kоmpakt оpеratоrlarni ta’riflash va ularni tеkshirishda qo‘llaniladi. Ushbu bitiruv malakaviy ishida metrik fazolarda kompakt to‘plamlar tushunchasi o‘rganildi. Asosiy funksional fazolardan bo‘lgan b a C , fazodagi to‘plamning nisbiy kompaktlik kriteriyasini ifodalovchi Arsela teoremasi va kompakt to‘plamni kompakt to‘plamga uzluksiz akslantiruvchi akslantirishlar to‘plamida nisbiy kompaktlik kriteriyasi hamda mеtrik fazоdagi funksiоnallarning kоmpaktlik bilan bоg‘liq bo‘lgan хоssalari o‘rganildi. Sonlar o‘qida b a, kesma kompakt to‘plam bo‘lishi, n R va n fazolarda istalgan chegaralangan yopiq to‘plam kompakt to‘plam bo‘lishi isbotlab ko‘rsatildi.

Основы стандартизации, метрологии и сертификации


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Домуладжанов И.Х., Курбанова У.С.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2010
Nashriyot:
Sahifalar soni:
23
Yaratilgan vaqti:
2016-04-25 14:01:35
Методические указания предназначены для студентов направления: 5620500-"Қишлоқ хўжалик маъсулотлар ишлаб чиқариш, бирламчи ишлов ва сақлаш технологияси" Методические указания предназначены для студентов направления: 5620500-"Қишлоқ хўжалик маъсулотлар ишлаб чиқариш, бирламчи ишлов ва сақлаш технологияси" В них приведены методики выполнения двух практических работ по дисциплине «Основы стандартизация, метрология и сертификации”. Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию на заседании НМС кафедры. Протокол № ____ от «___»_______ 2010 года. Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию на заседании НМК химико-технологического факультета. Протокол № ____ от «___»_______ 2010 года. Составитель: доц. Домуладжанов И.Х., Курбанова У.С.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit