Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Metrоlоgiya standartlash va sertifikatlash asoslari


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A. Оqbоyev
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
Namangan muhandislik-texnologiya instituti
Sahifalar soni:
44
Yaratilgan vaqti:
2017-07-25 15:10:28
Mamlakatimiz mustaqillikka erishganidan keyin iqtisоdiyotning barcha tarmоqlarida yangicha ish yuritish davr talabiga aylandi. Mustaqilikka erishganimizdan keyin dunyo bоzоri talablarini hisоbga оlgan hоlda mahsulоtlarga qo’yilgan standartlar va texnik shartlarni qayta ko’rib chiqish, iqtisоdiyotga meterоlоgik xizmat ko’rsatishni takоmillashtirish mahsulоt sifatini bоshqarish bo’yicha kоmpleks tadbirlarni jоriy qilish zarurati vujudga keldi.

Метрология


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-07-19 15:21:47
Бугунги кунда ўлчашлар ва ўлчаш натижаларига бўлган талаблар ортиб бормоқда, чунки, ҳар қандай технологиянинг қўлланилиши кафолатланган аниқликдаги ўлчаш натижаларига эга бўлишини тақоза этади. Мамлакатда ўлчашлар бирлилигини таъминлаш ҳамда истеъмолчиларни нотўғри ўлчашларнинг салбий оқибатларидан ҳимоялаш давлат аҳамиятидаги долзарб масала бўлиб ҳисобланади. Ушбу “Метрология ” номли ўқув қўлланма асосан 5350100 - “Телекомуникация технологиялари” – бакалавриат таълим йўналиши талабалари учун мўлжалланганлиги сабабли толали – оптик узатиш тизимлари ва алоқа линияларидаги ўлчашларга доир тушунчаларни ҳам қамраб олган.

Mеtrоlоgiya, stаndаrtlаshtirish vа Sеrtifikаtlаshtirish


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
M. I. Maxmudov, N. N. Mirzoyev
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
БМТИ
Sahifalar soni:
130
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2017-05-25 12:47:53
Metrologiya fan sifatida o`lchashlar, ularga bog`liq va tegishli bo`lgan qator masalalarni o`z doirasiga oladi. Metrologiya aslida yunonchadan olingan bo`lib, o`lchash, o`lcham, nutq, mantiq, ilm yoki fan ma`nolarini bildiradi. Umumiy tushunchasini oladigan bo`lsak, metrologiya - o`lchashlar haqidagi fan. Inson aql-idroki, zakovati bilan o`rganayotgan, shakllantirayotgan hamda rivojlantirgan qaysi fanni, uning yo`nalishini olmaylik, albatta o`lchashlarga, ularning turli usullariga, o`zaro bog`lanishlariga duch kelamiz. Bu o`lchash usullari va vositalari yordamida ularning birligini, yagona o`lchashni talab etilgan aniqlikda ta`minlash metrologiya fani orqaligina amalga oshiriladi. Shu sababdan hozirdagi qaysi bir fan, ilmiy yo`nalish, u hoh tabiiy, hoh ijtimoiy bo`lmasin, albatta u yoki bu darajada metrologiya bilan bog`liq.

Mahsulotlar sifatini standartlashtirish va metrologiya asoslari


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
M. XUDOYBERDIYEVA, A. XUDOYBERDIYEV, Sh. OTAXONOV
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
«ILM ZIYO» ТАШКЕНТ-2016
Sahifalar soni:
166
UDK raqami:
664 (075)
Yaratilgan vaqti:
2017-03-13 11:57:27
Ushbu o ‘quv qo‘llanmada mahsulot sifati, uning iste’molchi salomatligi, hayoti hamda atrof-muhitga bezararligi mezonlariga qo‘yiladigan davlat talablari, standartlashtirishning maqsadi, vazifalari, kategoriyalari, turlari va mahsulotlarni kodlashtirish, ular sifat ko‘rsatkichlarini boshqarishning huquqiy tamoyillari yoritilgan. Shuningdek, «Umumiy ovqatlanish» yo‘nalishi bo‘yicha mahsulot ishlab chiqarish uchun zarur bo‘lgan me’yoriy hujjatlar, standartlar, texnik shartlar ishlab chiqish uslublari haqida ma’lumot berilgan.

Standartlar. mahsulot sifatini ng o’sishida standartlashtirishning roli


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Axmedova M
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-02-17 12:56:51
Standartning vazifasi me’yorlarni joriy qilish, standart mahsulot ishlab chiqaruvchi va iste’mol qiluvchi orasida bog’liqlikni hosil qiladi. Standart moddiy balansni va xalq xo’jaligida proporstiyalikni ta’minlaydi. Standart so’zining o’zi ingliz tilidan olingan bo’lib,” Stonde”, ya’ni norma, namuna, o’lchov degan ma’noni bildiradi. Shuning uchun standart deganda biror me’yorning ishlab chiqish va joriy qilish tushuniladi.

Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
S. Hоshimоv
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
NamMPI
Sahifalar soni:
83
Yaratilgan vaqti:
2017-01-19 15:36:34
Ushbu ma’ruzalar matni Kasb ta`limi (Infоrmatika va axbоrоt tehnоlоgiyalar) yo’nalishi bo’yicha ta`lim оlayotgan kunduzgi bo’lim talabalari uchun mo’ljallangan bo’lib, “Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish” fanidan ma’ruza mashg’ulоtlarini o’tkazish bo’yicha barcha ma’lumotlarni o’z ichiga оlgan. Ma’ruzalar matnidan, “Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish” fanini mustaqil o’rganuvchi talabalar, magistrlar va o’qituvchilar fоydalanishlari mumkin.

Sanoat mahsulotlarini sertifikatlashtirish


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
P. R. ISMATULLAYEV, SH. A. TURAYEV, X. SH. JABBOROV
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
ILM ZIYO
Sahifalar soni:
256
UDK raqami:
620.2
Yaratilgan vaqti:
2016-10-24 17:31:14
Ushbu o‘quv qo‘llanma O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi, O‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi tasdiqlagan dastur asosida ilk bor tayyorlangan bo‘lib, u kasb-hunar kollejlarida metrologiya, standartlashtirish va sifatni boshqarish hamda metrologiya va standartlashtirish yo‘nalishlari bo‘yicha ta’lim olayotgan talabalar uchun mo‘ljallangan.

Metrologiya, standartlashtirish va sifatni boshqarish


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
P.R. ISMATULLAYEV, SH.A. TURAYEV, X.SH. JABBOROV
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ILM ZIYO
Sahifalar soni:
2016
UDK raqami:
006.9(075.32)
Yaratilgan vaqti:
2016-10-24 12:22:44
Mazkur o‘quv qo‘llanma kasb-hunar kollejlarida «Metrologiya, standartlashtirish va sifatni boshqarish» fani hamda metrologiya va standartlashtirish yo‘nalishlari bo‘yicha ta’lim olayotgan talabalar uchun mo‘ljallangan.

Измерительная техника


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
М. К. Ходжаев
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ILM ZIYO
Sahifalar soni:
192
UDK raqami:
620.1.08(075.32)
Yaratilgan vaqti:
2016-10-20 15:53:48
Учебное пособие состоит из девяти глав, где рассмотрены основные вопросы метрологии и стандартизации, методы и методики погрешности измерений.

Метрология, стандартлаштириш ва сифатни бошқариш


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2016-07-27 19:02:34
“Метрология, стандартлаштириш ва сифатни бошқариш” фани бўйича амалий ҳамда тажриба машғулотларини ўтказиш учун мўлжалланган услубий қўлланма олий ўқув юрти (НамМПИ) томонидан қайта ишлаб чиқилган ва олий ўқув юртларининг Касб таълими "Озиқ-овқат технология" ва Касб таълими “Кимёвий технологияси” йўналишлари бўйича таълим олаётган талабаларлар учун мўлжалланган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit