Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Sinoptik va kosmik meteorologiya


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
B.M. Xolmatjanov, Yu.V. Petrov, H.T. Egamberdiyev
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Niso-poligraf
Sahifalar soni:
156
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-31 12:28:38
O‘quv qo‘llanmada sinoptik va kosmik meteorologiyaning asosiy bo‘limlari aks ettirilgan. Kitobda sinoptik va kosmik meteorologiya fanining nazariy savollari, sinoptik tahlilning asosiy amaliy usullari bayon qilingan. Sinoptik va kosmik meteorologiya fanlarining o‘zaro bog‘lanishiga katta e’tibor qaratilgan. Yer meteorologik sun’iy yo‘ldoshlari tizimi to‘g‘risida ma’lumotlar keltirilgan.

Nazorat va standartlashtirishning huquqiy asoslari


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
SH.E.Umidov, Z.A.Djabborov
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
«Niso Poligraf»
Sahifalar soni:
120
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-30 16:08:29
Mazkur o‘quv qo‘llanma kasb-hunar kollejlari o‘quvchilari, talabalar, magistrantlar va o‘quvchilarning keng ommasiga mo‘ljallangan. O‘quv qo‘llanma nazorat va standartlashtirishning huquqiy asoslariga bag‘ishlangan bo‘lib, standartlashtirishga doir hujjatlashtirish, unda metrologiya xiz­mati,­ sertifikatlashtirish­ asoslari­ to‘g‘risida­ ma’lumotlar­ keng­ yoritib­ berilgan.

Meteorologik kuzatish ishlari


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
Y.V. Petrov, H.T. Egamberdiyev, B.M. Хolmatjanov, G.Х. Хolbayev
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
«Niso Poligraf»
Sahifalar soni:
120
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-30 14:58:25
Atmosferaning tuzilishi va хossalarini o‘rganish hozirgi vaqtda turli aхborot-o‘lchash tizimlarini yaratishni talab qilmoqda. O‘quv qo‘llanmada meteorologik stansiyalarda qo‘llanilayotgan yerusti o‘lchash tizimining asosini tashkil etuvchi asboblar va usullar bayon qilingan. Ular bilan bir qatorda yaqin kelajakda qo‘llanilishi kutilayotgan asbob va usullar to‘g‘risida zarur bo‘lgan aхborotlar minimumi keltirilgan.

Mahsulotlar sifatini standartlashtirish va metrologiya asoslari


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
M.Xudoyberdiyeva, A.Xudoyberdiyev, Sh.Otaxonov
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Ilm-Ziyo
Sahifalar soni:
168
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-30 11:31:44
Erkin bozor munosabatlari taraqqiy topgan, iqtisodiy jihatdan rivojlangan mamlakatlardagi singari mustaqil O‘zbekiston Respublikasida ham 1992 yilda Standartlashtirish va metrologiya qo‘mitasi tashkil etildi. Shu munosabat bilan O‘zbekiston standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish milliy tizimlari faoliyat yurita boshladi.

Metrоlоgiya standartlash va sertifikatlash asoslari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A. Оqbоyev
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
Namangan muhandislik-texnologiya instituti
Sahifalar soni:
44
Yaratilgan vaqti:
2017-07-25 15:10:28
Mamlakatimiz mustaqillikka erishganidan keyin iqtisоdiyotning barcha tarmоqlarida yangicha ish yuritish davr talabiga aylandi. Mustaqilikka erishganimizdan keyin dunyo bоzоri talablarini hisоbga оlgan hоlda mahsulоtlarga qo’yilgan standartlar va texnik shartlarni qayta ko’rib chiqish, iqtisоdiyotga meterоlоgik xizmat ko’rsatishni takоmillashtirish mahsulоt sifatini bоshqarish bo’yicha kоmpleks tadbirlarni jоriy qilish zarurati vujudga keldi.

Метрология


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-07-19 15:21:47
Бугунги кунда ўлчашлар ва ўлчаш натижаларига бўлган талаблар ортиб бормоқда, чунки, ҳар қандай технологиянинг қўлланилиши кафолатланган аниқликдаги ўлчаш натижаларига эга бўлишини тақоза этади. Мамлакатда ўлчашлар бирлилигини таъминлаш ҳамда истеъмолчиларни нотўғри ўлчашларнинг салбий оқибатларидан ҳимоялаш давлат аҳамиятидаги долзарб масала бўлиб ҳисобланади. Ушбу “Метрология ” номли ўқув қўлланма асосан 5350100 - “Телекомуникация технологиялари” – бакалавриат таълим йўналиши талабалари учун мўлжалланганлиги сабабли толали – оптик узатиш тизимлари ва алоқа линияларидаги ўлчашларга доир тушунчаларни ҳам қамраб олган.

Mеtrоlоgiya, stаndаrtlаshtirish vа Sеrtifikаtlаshtirish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
M. I. Maxmudov, N. N. Mirzoyev
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
БМТИ
Sahifalar soni:
130
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2017-05-25 12:47:53
Metrologiya fan sifatida o`lchashlar, ularga bog`liq va tegishli bo`lgan qator masalalarni o`z doirasiga oladi. Metrologiya aslida yunonchadan olingan bo`lib, o`lchash, o`lcham, nutq, mantiq, ilm yoki fan ma`nolarini bildiradi. Umumiy tushunchasini oladigan bo`lsak, metrologiya - o`lchashlar haqidagi fan. Inson aql-idroki, zakovati bilan o`rganayotgan, shakllantirayotgan hamda rivojlantirgan qaysi fanni, uning yo`nalishini olmaylik, albatta o`lchashlarga, ularning turli usullariga, o`zaro bog`lanishlariga duch kelamiz. Bu o`lchash usullari va vositalari yordamida ularning birligini, yagona o`lchashni talab etilgan aniqlikda ta`minlash metrologiya fani orqaligina amalga oshiriladi. Shu sababdan hozirdagi qaysi bir fan, ilmiy yo`nalish, u hoh tabiiy, hoh ijtimoiy bo`lmasin, albatta u yoki bu darajada metrologiya bilan bog`liq.

Mahsulotlar sifatini standartlashtirish va metrologiya asoslari


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
M. XUDOYBERDIYEVA, A. XUDOYBERDIYEV, Sh. OTAXONOV
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
«ILM ZIYO» ТАШКЕНТ-2016
Sahifalar soni:
166
UDK raqami:
664 (075)
Yaratilgan vaqti:
2017-03-13 11:57:27
Ushbu o ‘quv qo‘llanmada mahsulot sifati, uning iste’molchi salomatligi, hayoti hamda atrof-muhitga bezararligi mezonlariga qo‘yiladigan davlat talablari, mahsulotlarni kodlashtirish, ular sifat ko‘rsatkichlarini boshqarishning huquqiy tamoyillari yoritilgan. Shuningdek, «Umumiy ovqatlanish» yo‘nalishi bo‘yicha mahsulot ishlab chiqarish uchun zarur bo‘lgan me’yoriy hujjatlar, standartlar, texnik shartlar ishlab chiqish uslublari haqida ma’lumot berilgan.

Standartlar. mahsulot sifatini ng o’sishida standartlashtirishning roli


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Axmedova M
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-02-17 12:56:51
Standartning vazifasi me’yorlarni joriy qilish, standart mahsulot ishlab chiqaruvchi va iste’mol qiluvchi orasida bog’liqlikni hosil qiladi. Standart moddiy balansni va xalq xo’jaligida proporstiyalikni ta’minlaydi. Standart so’zining o’zi ingliz tilidan olingan bo’lib,” Stonde”, ya’ni norma, namuna, o’lchov degan ma’noni bildiradi. Shuning uchun standart deganda biror me’yorning ishlab chiqish va joriy qilish tushuniladi.

Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
S. Hоshimоv
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
NamMPI
Sahifalar soni:
83
Yaratilgan vaqti:
2017-01-19 15:36:34
Ushbu ma’ruzalar matni Kasb ta`limi (Infоrmatika va axbоrоt tehnоlоgiyalar) yo’nalishi bo’yicha ta`lim оlayotgan kunduzgi bo’lim talabalari uchun mo’ljallangan bo’lib, “Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish” fanidan ma’ruza mashg’ulоtlarini o’tkazish bo’yicha barcha ma’lumotlarni o’z ichiga оlgan. Ma’ruzalar matnidan, “Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish” fanini mustaqil o’rganuvchi talabalar, magistrlar va o’qituvchilar fоydalanishlari mumkin.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit