Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Моделирование переноса загрязняющих веществ в пограничном слое атмосферы (на примере ахангаранской долины с учетом мезоэффектов)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Холматжанов Бахтияр Махаматжанович
Nashr etilgan yili:
2010
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2016-02-26 10:33:26
Актуальность работы. Проблема охраны окружающей среды остро встает на настоящем этапе развития человечества. Бурное развитие технической деятельности человека в XX и начале XXI столетий сильно повлияло на состояние таких компонентов окружающей среды, как атмосфера, вода, почва, растительный и животный мир.

G’o’zaning o’sishi, rivojlanishi va hosildorligiga kaliyli o’g’it turlarining ta’siri


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Isoqov Jaxongir Ilxomovich
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2013
Nashriyot:
Samarqand
Sahifalar soni:
63
Yaratilgan vaqti:
2016-02-26 10:12:24
Respublikamizda dehqonchilikni rivojlantirishga katta e’tibor berib kelinmoqda. Ma’lumki, deqonchilikning intensiv rivojlanishini ta’minlaydigan omillardan biri ekinlarni o’g’itlash hisoblanadi.

Суғориладиган бўз-ўтлоқи тупроқларнинг морфологик кўрсаткичларига шамол эрозиясини таъсири


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Хакбердиев О.Э.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2012
Nashriyot:
Guliston
Sahifalar soni:
846
Yaratilgan vaqti:
2016-02-26 08:53:42
Ер ресурсларидан самарали ва оқилона фойдаланиш масалалари ҳозирги куннинг энг долзарб муаммоларидан биридир.

Ишлаб чиқариш жараёнини автомазициялаш ва механизациялаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Валиев М
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2012
Nashriyot:
Ташкент
Sahifalar soni:
105
Yaratilgan vaqti:
2016-02-25 14:12:05
Автоматлаштириш ишлаб чиқаришнинг олий кўринишдаги машина ишлаб чиқаришнинг ривожланиши.

Метрология, стандартлаштириш ва ўзаро алмашинувчанлик


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Негматуллаев С.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2009
Nashriyot:
NamMPI
Sahifalar soni:
16
Yaratilgan vaqti:
2016-02-24 16:21:32
«Метрология, стандартлаштириш ва ўзаро алмашинувчанлик» фани бўлғуси мутахассиснинг амалий фаолиятида мухим ўрин тутади.

Ikkilаmchi mеtаllurgiya аsоslаri


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Хоliqulоv Dоniyor Bахtiyorоvich
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2011
Nashriyot:
Навоий
Sahifalar soni:
164
Yaratilgan vaqti:
2016-02-23 17:03:16
Ikkilаmchi mеtаllurgiya аsоslаri» fаnidаn mаruzаlаr mаtni 5520400 «Mеtаllurgiya» yo’nаlishi bo’yichа bаkаlаvrlаr tаyyorlаshdа o’qitilаdigаn «Ikkilаmchi mеtаllurgiya аsоslаri» fаnining nа’munаviy vа ishchi o’quv dаsturi аsоsidа tuzilgаn

Конструкцион материаллар технологияси


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
С.С.Яхяев
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2011
Nashriyot:
Toshkent
Sahifalar soni:
61
Yaratilgan vaqti:
2016-02-23 16:42:18
Метал ишлаб чиқариш жараёни металлургия деб аталади.

Институционал назарияларнинг пайдо бўлиши ва ривожланиши


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Б.Б. БЕРКИНОВ, М.Н. СУННАТОВ
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2011
Nashriyot:
Toshkent
Sahifalar soni:
64
Yaratilgan vaqti:
2016-02-23 13:52:09
Ҳар қандай жамият институционал муҳитини ташкил этувчи маълум бир институтлар доирасида фаолият юритади ва ривожланиб боради.

Метрология, стандартизация, сертификация


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.П.Баталов, Ю.П.Бойцов, С.Л.Иванов
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2003
Nashriyot:
Санкт-Петербург
Sahifalar soni:
66
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2016-02-18 12:30:40
Народное хозяйство любой страны требует разнообразной информации о параметрах и характеристиках объектов исследо-ваний и измерений в науке, производстве, здравоохранении, сельском хозяйстве, на транспорте, в области охраны окружаю-щей среды и в других сферах человеческой деятельности.

Gidrometeorologiyada atomatik tizimlar


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
B.T.G'aniyev
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-siyosiy
Nashr etilgan yili:
2008
Nashriyot:
O‘rta maxsus kasb-hunar ta’limi markazi
Sahifalar soni:
56
UDK raqami:
ISBN 978-9943-330-24-5
Yaratilgan vaqti:
2016-02-17 11:50:51
O‘quv qo‘llanmada gidrometeorologik stansiyalarda avtomatik meteorologik qurilmalarning ishlash tizimlari va tuzilishi, uzoqdan boshqariluvchi qurilmalarga alohida ta’rif beriladi. Bu qurilmalarni ishlatish, ulardan foydalanish va texnik xizmat ko‘rsatish haqida ma’lumotlar beriladi. Gidrometeorologiya kolleji o‘quvchilariga mo‘ljallangan.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit