Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Cholg'ushunoslik va cholg'ulashtirish


  
- 0 +
Daraja:
Maktabdan tashqari ta‘lim
Muallif:
R.M. Petrov
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2006
Nashriyot:
"Turon- iqbol"
Sahifalar soni:
192 bet
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-12-25 10:41:35
Ushbu o‘quv-uslubiy qo‘llanma musiqiy kasb-hunar kollej va akademik litseylarining o‘quvchilari hamda damlicholg‘ular orkestrlari rahbarlari uchun moMjallangan bo‘lib, ish faoliyatida uchraydigan yengilroq pyesa, qo‘shiq va raqs kuylarini mustaqil cholg‘ulashtirish ko‘nikmalarini shakllantiradi. Kitobda damli cholg‘ular orkestri tarkibi, uning guruhlari, cholg‘u asboblari to‘g‘risida umumiy ma’lumotlar berilgan va cholg‘ulashtirishning asosiy tamoyillari bayon qilingan hamda ushbu kasb bilan shug‘ullanuvchilar uchun zaruriy bilimlar keltirilgan. Shuningdek, qo‘llanmada partitura eskizini tuzish, uni rasmiylashtirish va orkestr partiyalari (ovozlari)ni yozish to‘g‘risidagi ma’lumotlar ham keltirilgan. Cholg‘ushunoslik va cholg‘ulashtirishga aloqador misol va namunalar damli cholg‘ular orkcstrining deyarli keng tarqalgan kichik tarkibiga mo‘ljallangan.

O’quvchilarda ikki ovozli kuylash malakalarini shakllantirish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Malikova Zuxra
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
ADU
Sahifalar soni:
81
Yaratilgan vaqti:
2018-12-24 13:38:18
San’at o’z tabiati bilan go’zallik, o’z tabiati bilan ma’naviyat, yuksak ma’naviyat tomon kishilarni yetaklovchi tarbiya qurolidir «So’z tugaganda qo’shiq boshlanadi» - deydi xalqimiz

Estrada orkestr va asambllari uchun asarlar


  
- 0 +
Daraja:
Maktabdan tashqari ta‘lim
Muallif:
G'ani Xoliqov
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2006
Nashriyot:
"Turon- iqbol"
Sahifalar soni:
280 bet
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-12-24 09:47:11
Ushbu qo‘llanma estrada orkestr va ansambllarini yangi asarlar bilan boyitish maqsadida yaratildi.0‘quvchilarga havola etilayotgan ushbu to'plam estrada orkestr va ansambllari ijrosi uchun moijaHangan bo‘lib, o‘z ichiga 0 ‘zbekiston bastakorlarining vokal asarlari hamda o ‘zbek xalq kuy va qo‘shiqlarini qamrab olgan. Ayrim kollej estrada cholg‘u bo'limlarida orkestr to‘liq bo‘lmaganligi sababli muallif-aranjirovkachi ayrim partituralarni in С sozida bergan, chunki orkestr rahbari o'zining imkoniyatiga qarab cholg'u asboblariga moslashtirish huquqiga ega bo'ladi. Yana shuni ta’kidlash joizki o'quvchilar ushbu asarlardan cholg'ulashtirish va uni tahlil qilib o'rganish sifatida ham foydalanishlari mumkin.

Mutafakkir Alisher Navoiyning musiqiy qarashlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Sadreddinov S
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
85
Yaratilgan vaqti:
2018-12-22 10:12:19
Yoshlar tarbiyasida milliy musiqa va adabiyotimizning ahamiyatiga chuqurroq to’xtaladigan bo’lsak, o’zbek xalqining ulug’ shoiri Alisher Navoiyning bizgacha yetib kelgan bebaho asarlari va musiqa san’atining adabiyot bilan bog’liq jihatlariga e’tiborimizni qaratmog’imiz lozim. Yurtboshimiz ta’biri bilan aytganda, “inson qalbining quvonchu qayg’usini, ezgulik va hayot mazmimini Navoiydek teran ifoda etgan shoir jahon adabiyoti tarixida kamdan kam topiladi. Ona tiliga muhabbat, uning beqiyos boyligi va buyukligini anglash tuyg’usi ham bizning ongu shuurimiz, yuragimizga avvalo Navoiy asarlari bilan kirib keladi”

An`anviy xalq qo’shiqlarini o`rgatishda ajdodlar me'rosining ulug'lanishi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Aliberdiyeva A
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
56
Yaratilgan vaqti:
2018-12-22 10:10:20
An’anaviy xalq og’zaki badiiy ijodida keng tarqalgan qadimiy janrlardan biri qo’shiqdir. Xalq qayg’uli kunida ham, shodligida ham qo’shiq aytadi. Bola qo’shiq bilan yo’rgaklanadi, yigit - qiz tuyg’ulari qo’shiqsiz o’tmaydi. Mehnat bilan kurash qo’shiq bilan yengillashadi. Shuning uchun xalqimiz “Suygan ham qo’shiqchi, kuygan ham qo’shiqchi” - deydi. Barcha davrlarda, turli mavzularda yaratilgan qo’shiq o’z zamonasining mevasi bo’lishi bilan birga, uzoq o’tmishning tarixiy yodgori hamdir. Musiqa va tarbiya bir - biri bilan uzviy bog’liq hodisa sanaladi. Musiqa odamda insoniylik, samimiylik, birodarlik tuyg’usini kuchaytira oladigan mo’'jizakor kuch. Musiqaning yaratilishi va taraqqiyoti xalqning iqtisodiy - ma'naviy turmush tarzi, falsafiy, estetik qarashlari bilan bog’liqdir. Xalqning yaxshi kunlari ham, yomon kunlari ham kuy bilan birga o’tadi.

Образовательных технологии как необходимые средства обучения для будущих педагогов.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Султанова З
Yaratilgan vaqti:
2018-12-21 12:46:23
Музыкальное развитие положительно влияет на общее развитие школьников. Развивая учащихся музыкально, мы способствуем становлению гармонично развитой личности. Внутри каждого человека звучит музыка. В древности считалось, что музыка родилась вместе с сотворением мира. А человек рождается и попадает в мир музыки, только кто-то забывает о существовании такого мира, а кто-то развивает свои способности и остается в нём. Из глубокой древности дошли до нас свидетельства о музыке. Барельефы на развалинах ассирийских храмов, египетские фрески и другие памятники далёких времён сохранили для нас изображения музыкантов. .Музыка приучает ребенка к ежедневному труду, воспитывает в нем терпение, силу воли и усидчивость, совершенствует эмоции, дает особое видение окружающего мира. Музыка учит не только слушать, но и слышать, не только смотреть, но и видеть, а видя и слыша, чувствовать. А счастье человека как раз и зависит от того, какими глазами он видит окружающее и какие эмоции от увиденного испытывает. Дети, которые играют на музыкальных инструментах, обычно грамотнее других. Без музыки он не стал бы тем, кем стал, потому что именно музыка даёт и образное мышление, и пространственное представление, и привычку к ежедневному кропотливому труду.

Vokal va zamonaviy musiqa


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2018-12-21 10:33:58
Ushbu o‘quv – uslubiy qo‘llanma “Vokal ” faniga tayyorlangan bo‘lib, unda bo‘lg‘usi vokal ijrochilarining ovozlari, uning gigienasi, qo‘shiqchining ijrochilik mahorati, talabalarni qo‘shiq ijrochiligiga tayyorlash bo‘yicha mavzular berilgan. O‘quv – uslubiy qo‘llanmadan Oliy o‘quv yurtlarining musiqa ta’limi yo‘nalishida tahsil olayotgan talabalar, musiqa o‘qituvchilari va pedagogik kollejlarning musiqa bo‘limi o‘quvchilari foydalanishlari mumkin.

Musiqa o’qitish metodikasi va maktab repertuari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xamdamova D
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
29
Yaratilgan vaqti:
2018-12-21 10:05:03
Ushbu Ma’ruzalar matni Musiqa o’qitish metodikasi va maktab repertuari fani bo’yicha yaratilgan bo’lib, unda mazkur fanning o’quv yo’nalishiga doir nazariy ma’lumotlar ta’lim texnologiyasi asosida jamlangan. Mazkur ma’ruzalar matni oliy o’quv yurtlarining bakalavr ta’lim yo’nalishi talabalari uchun mo’ljallangan.

Chang cholg’u asbobida o’qitishning mazmuni va metodikasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Орипова Ф.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
ADU
Sahifalar soni:
86
Yaratilgan vaqti:
2018-12-11 11:14:45
Chang o’qitish uslubiyoti, chang cholg’u asbobi takomillashuvi, chang ta’limi ijrochilik texnologiyasi va ilg’or pedagogik texnologiyalar asosida darslarni loyihalashtirish hamda kerakli bilimlar bilan qurollantirish asosiy talablardandir.

Boshlang’ich sinf musiqa darslarida ikki ovozli qo’shiqlarni kuylash orqali o’quvchilar nafosatini shakllantirish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ахмаджонова У.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
ADU
Sahifalar soni:
73
Yaratilgan vaqti:
2018-12-11 11:01:53
Umumta’lim maktablarining «Musiqa madaniyati» fanini o’qitishida o’quvchilarni jamoaviy ijrochilik faoliyati muhim o’rin tutadi. Jamoaviy ijrochilik esa butun bir sinf o’quvchilarini yaxlit bir organizmga birlashtirib, o’ziga xos vokal-xor malakalarini egallash, kuylashda sof unisonga erishishi, soz, ansambllik hosil qilish va asta-sekinlik bilan taqozo etadi.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit