Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Фортепианода чалишни ўргатиш услубиѐти» фанидан ўқувчиларнинг мустақил таълим олишда AvtoPlay дастури имкониятларидан фойдаланиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Рахимова Элина Эгамбергановна
Yaratilgan vaqti:
2019-09-09 16:03:05
Ушбу мақола Фортепианода чалишни ўргатиш услубиѐти» фанидан ўқувчиларнинг мустақил таълим олишда AvtoPlay дастури имкониятларидан фойдаланиш масаласи ҳақида сўз юритилган.

O’zbek milliy raqs san’atining ohanglar bilan uyg’unlashuvini o’rganishning nafosat tarbiyasidagi o’rni va ahamiyati


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Po’latova Zarnigor Bohodir qizi
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2019-03-18 15:09:13
O‘zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti Islom Abdug‘aniyevich Karimov ta’kidlaganidek: “Men Milliy istiqlol g‘oyasi bugungi tez sur’atlar bilan o‘zgarayotgan dunyoda o‘zligimizni anglash bizning kimligimizni qanday buyuk ajdodlarimiz merosiga, necha ming yillik tarix, betakror madaniyat va qadriyatlarga ega ekanligimizni his etib yashashga – bu boylikni asrab-avaylab, demokratik qadriyatlar, butun jahon taraqqiyoti yutuqlari oziqlantirib, yangi o‘sib kelayotgan avlodga yetkazishga xizmat qilmog‘i zarur deb bilaman”.

Musiqa darslarida kompozitorlar ijodidan foydalanish


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ortiqov Yo’ldosh Abdirovik o’g’li
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
63
Yaratilgan vaqti:
2019-03-18 15:06:10
O‘zbek xalqi jahon tarixiy taraqqiyotiga o‘zining qadimiy ilm– fani, adabiyoti, san’ati va madaniyati bilan ulkan hissa qo‘shgan buyuk millatdir. Mamalakatimiz Prezidenti «Biz uchun mustaqillik eng avvalo, o‘z taqdirimizni qo‘limizga olish, o‘zligimizni anglash, milliy qadriyatlarni, urf - odatlarimizni tiklash, hammamiz uchun mo‘tabar shu zaminda har bir xonadonda tinchlik, osoyishtalik, barqarorlikni saqlashdir».

O’quvchilarning shaxsiyatida musiqiy psixologik va balog’at yoshidagi xususiyatlarini e’tiborga olish muammolari


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Mallayev Nurali Sheraliyevich
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
66
Yaratilgan vaqti:
2019-03-18 15:02:43
Jamiyatimizning barcha jabhalarida qayta qurish bo'lgani kabi ta'lim-tarbiya sohasida ham qayta qurish, yangilanish zarurligi namoyon bo'lib bormoqda. Hech sir emas, ta'limning an'anaviy usuli hozirgi kun talablarini qondirmay qo'ydi. Shu bois «Zamonaviy dars qanday bo'lmog'i kerak?» savol tug'iladi. Bu savol keyingi kunlarda ko'pchilik o'qituvchilarni qiziqtirmoqda.

Musiqa o‘qituvchisining musiqa asarlari bilan ishlash usullari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Bozorova Feruza
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
68
Yaratilgan vaqti:
2019-03-18 10:47:46
Mustaqillik yillarida amalga oshirilayotgan jamiyatimiz hayotidagi islohot va yangilanishlar yurtdoshlarimiz ongini turli mafkuraviy tazyiqlar ta’siridan ozod qilish, o‘zlikka qaytish, iqtidori hamda salohiyatini to‘la namoyon etish imkoniyatini berdi.

O’zbek xonandalik san’ati tarixi


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xidirberdiyeva Ruqiya Ravshanovna
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
68
Yaratilgan vaqti:
2019-03-18 10:44:58
Республикамиз тараққиётининг ҳозирги босқичи жамият ҳаётининг барча жабҳаларида туб сифат ўзгаришларни амалга ошираётганлиги билан характерланади. Табиийки, бу улкан вазифани ҳал этиш фуқораларимизнинг ижодий фаоллигини тинмай ошириб бориш ва камол топтириш билан узвий боғлиқдир. Жамият маънавий ҳаётини ривожлантириш кишиларнинг маънавият ва илм-фан тўғрисидаги тасаввурларининг нечоғлиқ илмийлиги, шунингдек, тўғри назарий ва амалий негизга қўйилганлиги билан боғлангандир.

Биргалик куйлаймиз


  
- 1 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Muallif:
Ж.Ярашев
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Бухоро
Sahifalar soni:
31
Yaratilgan vaqti:
2019-02-16 13:30:49
Mazkur qo‘llanma madaniyat tizimadagi oliy o‘quv yurtining talabalari, musiqa va san’at kollejlari, litsey o‘quvchilari hamda maktabgacha ta’lim muassasalari uchun mo‘ljallangan. Metodik qo‘llanmada bir ovozli asarlarlar fortepiano cholg’usi ucun moslashtirililgan.

Fortepiano va klavish cholg’ulari tarixi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Saidiy Said Bolta-Zoda
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
124
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2019-02-16 13:06:45
Ushbu o‘quv uslubiy qo‘llanma Yevropa cholg‘ulari zamirida yechilgan bo‘lib, Monoxord, Klavikord, Organ, Klavesin , Fortepiano, Royal, Ksilofon, Vibrofon va Membronofon cholg‘ulari kasbiy - uslubiy ta‘lim yo‘nalishiga mo‘ljallangan.

Cholg'ushunoslik va cholg'ulashtirish


  
- 1 +
Daraja:
Maktabdan tashqari ta‘lim
Muallif:
R.M. Petrov
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2006
Nashriyot:
"Turon- iqbol"
Sahifalar soni:
192 bet
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-12-25 10:41:35
Ushbu o‘quv-uslubiy qo‘llanma musiqiy kasb-hunar kollej va akademik litseylarining o‘quvchilari hamda damlicholg‘ular orkestrlari rahbarlari uchun moMjallangan bo‘lib, ish faoliyatida uchraydigan yengilroq pyesa, qo‘shiq va raqs kuylarini mustaqil cholg‘ulashtirish ko‘nikmalarini shakllantiradi. Kitobda damli cholg‘ular orkestri tarkibi, uning guruhlari, cholg‘u asboblari to‘g‘risida umumiy ma’lumotlar berilgan va cholg‘ulashtirishning asosiy tamoyillari bayon qilingan hamda ushbu kasb bilan shug‘ullanuvchilar uchun zaruriy bilimlar keltirilgan. Shuningdek, qo‘llanmada partitura eskizini tuzish, uni rasmiylashtirish va orkestr partiyalari (ovozlari)ni yozish to‘g‘risidagi ma’lumotlar ham keltirilgan. Cholg‘ushunoslik va cholg‘ulashtirishga aloqador misol va namunalar damli cholg‘ular orkcstrining deyarli keng tarqalgan kichik tarkibiga mo‘ljallangan.

O’quvchilarda ikki ovozli kuylash malakalarini shakllantirish


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Malikova Zuxra
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
ADU
Sahifalar soni:
81
Yaratilgan vaqti:
2018-12-24 13:38:18
San’at o’z tabiati bilan go’zallik, o’z tabiati bilan ma’naviyat, yuksak ma’naviyat tomon kishilarni yetaklovchi tarbiya qurolidir «So’z tugaganda qo’shiq boshlanadi» - deydi xalqimiz
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit