Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Развитие аналитических умений у будущих учителей музыки


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Алланов А.Ж.
Yaratilgan vaqti:
2020-06-08 11:59:20
В статье рассматривается пути совершенствования профессионализма учителей, раскрывающиеся в разработках новых технологий, в частности, интегрированного преподавания художественных дисциплин в высших учебных заведениях, приводящего к созданию и внедрению эффективных методик индивидуально-личностного творческого развития будущего педагога, преодоления ограничений в поэтапном овладении технологией самосовершенствования личности специалиста.

Мусиқий педагогик маҳорат асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Д.А.Каримова
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2008
Nashriyot:
TOSHKENT IQTISOD-MOLIYA
Sahifalar soni:
104
UDK raqami:
74.266
Yaratilgan vaqti:
2020-05-28 12:16:58
Ушбу ўқув қўлланма бакалавриaт 5141000 мусиқий таълим йўналиши ва мусиқа педагогикасида инновацион технологияларни ўзлаштиришга мўлжалланган бўлиб, унда янги педагогик технологиялар ва уларни мусиқа маданияти дарсларида қўллаш, мусиқа маданияти ўқитувчининг мусиқий педагогик маҳорати, дарсларини ўтказишга тайёргарлик кўриш, мусиқа қабул қилиш, ижодий жарайонни ташкил этиш, балоғат ёшидаги хусусиятларни этиборга олиш, умумтаълим мактабларни мусиқа дарси ишланмалари ва дарсдан ташқари мусиқий машғулотлар сценарияларидан ташкил топган.

O'zbek folklor qosıqları


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
S.E.Romanova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
NDPI tipografiya
Sahifalar soni:
26
Yaratilgan vaqti:
2020-02-11 15:01:57
Folklor janrın úyretiwdiń maqseti oqıwshılarǵa folklor qosıqları hám olardıń jaratılıwı tarıyxı, folklor qosıqlarınıń túrlerin, metodlarınıń úlgilerin, oypatta jasap ótken mádeniyat úlgileri, folklorǵa say kiyimler túrlerin, oypatlarǵa say bolǵan milliy ayaq oyın baǵdarların: sonday-aq, Fergana-Tashkent, Xorezm, Buxara, Surxandárya, qaraqalpaq, Túrkmen hám basqa da ayaq oyın mektepleri, folklor qosıqlarlarında paydalanatuǵın milliy xalıq sáz asbapların atqarıw jolları, ata-babalarımızdan áwladtan-awladqa ótip kıyatırǵan folklor qosıqların úyretiwdir.

Ўзбекистон фортепиано мусиқасининг шаклланиши, жанрларининг ўзига хослиги ва интерпретацияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мухамедова Феруза Нурмахматовна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
780.616.432. (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-01-28 14:36:57
XX–XXI асрларда Ўзбекистон фортепиано санъатининг шаклланиш ва ривожланиш жараёнларини тизимли таҳлил қилиш, асарларнинг ўзига хос жанр хусусиятлари ва талқин (интерпретация) тамойилларини аниқлашдир.

Бошланғич синфларда мусиқий идрокни ўстиришда мусиқа тинглашнинг педагогик аҳамияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.Иноятов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Бухоро давлат университети
Sahifalar soni:
74
Yaratilgan vaqti:
2019-11-21 12:23:22
Мусиқий тарбия хақидаги Ўзбекистон Республикасининг давлат ҳужжатлари, Республикамиз Президенти Ш. М. Мирзиёевнинг билдирган фикрлари, Олий кенгаш ва Олий таълим вазирлиги томонидан чиқарилган буйруқ ва қарорлар, буюк алломаларнинг мусиқий тарбия хақидаги фикрлари.

Musiqa darslarida interaktiv usullarini qo’llash yo’llari (Mardonova Shahnoza)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ш. Муродова
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
49
Yaratilgan vaqti:
2019-11-21 12:20:56
Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ta’lim jarayoniga joriy etish asosida o’qitish samaradorligini oshirish davr talabi sifatida barcha pedagog o’qituvchilar qatorida musiqa o’qituvchisining ham zimmasiga katta mas’uliyat yuklaydi.Har qanday fanni, shu jumladan musiqa madaniyati darslarini o’qitish jarayonida ham faollashtirilgan, o’quvchilarni darsning faol ishtirokchilariga, mustaqil fikrlovchi, mushohada qiluvchi,o’z fikrlarini bildira oluvchi shaxs sifatida namoyon qilishi uchun imkoniyat yaratuvchi-bu o’qituvchidir.

Boshlang'ich sinflarda A.Mansurov, N.Norxo'jayevlarning ijodi asosida o'quvchilarda musiqiy did va nafosatni tarbiyalash


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Аскарова Г
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
58
Yaratilgan vaqti:
2019-11-21 12:18:43
Boshlang'ich sinflarda A.Mansurov, N.Norxo'jayevlarning ijodi asosida o'quvchilarda musiqiy did va nafosatni tarbiyalash muammolarining o’ziga xos xususiyatlarini o’rganish.

5-7 sinflarda qo‘shiq kuylash malakalarini shakllantirishning o‘ziga xos xususiyatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Авезова Н
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
66
Yaratilgan vaqti:
2019-11-21 12:17:40
Respublikamizga yuz berayotgan muhim ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy o‘zgarishlarning ko‘lami kun sayin keng quloch yozayotgan bir davrda yurtimizning kelajak dаvоmchilаri bo‘lgan yoshlarni har tomonlama yetuk madaniyatli inson qilib tarbiyalash o‘z dolzarbligi bilan alohida o‘rin tutadi. Musiqa tarbiyasi nafaqat tarbiyaning asosiy va murakkab qurollaridan biri bo‘lib, atroflicha go‘zal narsalarni to‘g‘ri idrok etishga va qadrlashga o‘rgatadi. Musiqa insonni yuksak did bilan qurollantiradi va ma’naviy dunyoqarashini shakllantiradi. Musiqa bilan inson hissiyotiga kuchli e’tibor ta’sir ko‘rsatish imkoniyatiga ega bo‘lib, o‘quvchilarni nafosat olamiga olib kirish va axloqiy - g‘oyaviy tarbiyasining muhim vositasidir.

Қўшиқнинг даромад қисми устида ишлашнинг ўзига хос хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Атоева Н
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Бухоро давлат университети
Sahifalar soni:
66
Yaratilgan vaqti:
2019-11-21 12:15:34
Ўзбек мусиқа маданияти қадимий ва меросга эга. Унинг мазмунида халқимизнинг миллий руҳияти, олий инсоний фазилатлари, истиқлол ва мустақиллик учун кураши тасвирланади.

O’zbek xalq musiqa meroslarini notaga olishda “Sibelius ”dasturidan foydalanish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ramazonova M
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
69
Yaratilgan vaqti:
2019-11-21 12:14:23
Bugungi kunda ozod va obod, mustaqil mamlakatimizda barcha sohalar qatori ta’lim tizimida ham keng qamrovli yangilanishlar va ijobiy o’zgarishlar amalga oshirilmoqda.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit