Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Xorijiy musiqa adabiyoti


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
A.X. TRIGULOVA
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Toshkent - «ILM ZIYO»
Sahifalar soni:
327
UDK raqami:
78 (1-87):82-293 (075.32)
Yaratilgan vaqti:
2017-03-18 10:45:46
O‘quv qo‘llanma pedagogika kollejlari talabalari uchun «Musiqa adabiyoti» dasturi asosida tayyorlangan. Unda G ‘arbiy Yevropa musiqa adabiyoti opera janrining vujudga kelgan davridan to E. Grig ijodigacha yoritiladi. G ‘arbiy Yevropaning yirik kompozitorlari (Bax, Gaydn, Motsart, Betxoven, Shubert, Shopen, List, Verdi, Bize, Grig)ga bag‘ishlangan barcha mavzular ularning tarjimayi holi (bu yerda, kompozitorlarning muayyan tarixiy sharoitdagi hayotiy va ijodiy yo‘li ko‘rib chiqiladi), ijodining umumiy tavsifi va ayrim musiqa asarlarining tahlilidan tashkil topgan.

Musiqa to‘garagini tashkil etish


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
D.A. KARIMOVA, D.Q. QODIROV, S. KARIMOV
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
«ILM ZIYO» ТАШКЕНТ-2016
Sahifalar soni:
76
UDK raqami:
372.878(075)
Yaratilgan vaqti:
2017-03-13 15:01:31
O‘quv qo‘llanmada berilgan metodik tavsiyalar va musiqiy materiallar maktabda sinfdan tashqari musiqa to‘garaklari faoliyatini zamon talablari asosida olib borishga qaratilgan. Qo‘llanma o‘quvchilarni nazariy va amaliy bilimlar bilan tanishtirib, ularda uslubiy ko‘nikma hamda malakalarni tarkib toptirishga yordam beradi.

Musiqa to‘garagini tashkil etish


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
D.A. KARIMOVA, D.Q. QODIROV, S. KARIMOV
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
«ILM ZIYO» ТАШКЕНТ-2016
Sahifalar soni:
73
UDK raqami:
372.878(075)
Yaratilgan vaqti:
2017-03-13 14:52:10
O‘quv qo‘llanmada berilgan metodik tavsiyalar va musiqiy materiallar maktabda sinfdan tashqari musiqa to‘garaklari faoliyatini zamon talablari asosida olib borishga qaratilgan. Qo‘llanma o‘quvchilarni nazariy va amaliy bilimlar bilan tanishtirib, ularda uslubiy ko‘nikma hamda malakalarni tarkib toptirishga yordam beradi.

Maxsus cholg‘u Kasb-hunar kolejlari uchun o ‘quv qo‘llanma 2-nashri


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
XALILOV FAXRIDDIN NURIDDINOVICH RAHIMOV SHAVKAT NORMATOVICH SODIQOV MUZAFFAR AHROROVICH
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
«ILM ZIYO» ТАШКЕНТ-2016
Sahifalar soni:
210
UDK raqami:
787 (075)
Yaratilgan vaqti:
2017-03-13 12:02:44
Yosh avlodni milliy istiqlol g‘oyalari ruhida tarbiyalash, qadriyatlarimizni va milliy musiqa m adaniyatim izni har qachongidan chuqurroq o ‘rganish ham da xalqimizning o ‘zligini anglash, o ‘z urf-odatlarini saqlay bilishi, ularni tiklab, avaylab, e’zozlab, yangi o ‘sib kelayotgan yosh avlodga yetkazib berish bugungi kunning m uhim masalalaridan b in hisoblanadi.

Bolalar musiqa asarlari ustida ishlash


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
D.A.KARIMOVA, SH.A.YAKUBOVA
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Sahifalar soni:
144
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2017-02-13 12:06:16
O‘quv qo‘llanmada berilgan metodik tavsiyalar va musiqiy materiallar maktabda sinfdan tashqari musiqa to‘garaklari rahbarlariga zamon talablari asosida to‘garaklarni olib borishga qaratilgan. Qo‘llanma o‘quvchilarni nazariy-amaliy bilimlar bilan tanishtirib, ularda uslubiy ko‘nikma hamda malakalarni tarkib toptirishga yaqindan yordam beradi.

O'zbek musiqa adabiyoti


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
N.Yuldasheva
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Sahifalar soni:
144
UDK raqami:
78.02
Yaratilgan vaqti:
2017-01-31 09:13:24
Mazkur o'quv qo'llanma madaniyat, san'at va pedagogika kollejlari o'quvchilariga o'zbek xalqining musiqa ma'daniyati hama hozirgacha keng qo'llanilayotgan folklor va og'zaki ijodiyot...

O`zbеkistоnda bоlalar musiqa san’atining rivоjlanish bоsqichlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Fozilova Dilnoza
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-01-23 15:15:21
Kurs ishida XX asrning birinchi yarmida o`zbеk bоlalar musiqasi san’ati rivоji, musiqa bo`yicha ilk mеtоdik qo`llanmalar, bоlalar uchun ilk qo`shiq to`plamlarining yaratilishi, XX asrning ikkinchi yarmida o`zbеk kоmpоzitоrlari tоmоnidan bоlalar uchun chоlg`u va vоkal asarlarining yaratilishi, «Bulbulcha» bоlalar хоri va bоlalar dastasi «Tоmоsha» ning faоliyati va Yosh musiqachilar uchun yangi chоlg`u, vоkal va katta shakldagi asarlar yozilishi

Bоlalar musiqa maktabining sоlfеdjiо mashg‛ulоtlarida musiqiy diktant yozish faоliyatini rivоjlantirish va shakllantirish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Bеkchanоva Sеvara
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-01-23 15:13:07
Kurs ishida Sоlfеdjiо mashg‛ulоtlarida intоnatsiоn mashqlarni o‛rganish usullari, мusiqiy misоllarni nоtaga qarab o‛qib kuylash va O‛quvchilarning musiqiy qоbiliyatlarini o‛stirishda musiqiy diktant yozish faоliyatini shakllantirish haqida mulohazalar yuritilgan.

Xorijiy mamlakatlar musiqa ta’lim-tarbiya tizimlari va ularning o’ziga xos xususiyatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Bekchanova Muharram
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-01-23 15:11:35
Kurs ishida xorijiy mamlakatlarda musiqa o’qitishning o’ziga xos yo’li, Koreyada ta’lim jarayoni, Bolgariyada musiqa o’qitishning mazmun va mohiyati va Vengeriyada musiqa tarbiyasi tuzimi

Musiqa fani o’qituvchisiga qo’yiladigan talablar


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Matyokubova S
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-01-23 15:09:23
Kurs ishida musiqa darslarini takоmillashtirish bo`yicha оlib bоrilayotgan izlanishlar, Musiqa darslarini takоmillashtirishda musiqa darsi va musiqa o`qituvchisi оldiga qo`yiladigan talablar va Musiqa o`qituvchisining profеssional tayyorgarligiga talablar haqida fikr yuritiladi.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit