Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Текислик дарёлари оқим ҳажмини бошқариш ва дарё ўзанининг қайта шаклланиши


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Икрамова Малика Рахимбердиевна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
626/627.4.8
Yaratilgan vaqti:
2019-02-25 12:49:58
Жаҳонда дарёлар оқимини сув омборлари ва йирик сув олиш иншоотлари ёрдамида бошқариш сув ресурсларидан комплекс фойдаланишнинг муҳим масалаларидан бири бўлиб ҳисобланмоқда. Шу жиҳатдан, дарё оқими ҳажмини вақт давомида бошқариш, ўзан жараёнлари ва ўзанни ростловчи иншоотлар ёрдамида тўғонсиз сув олиш шароитини яхшиловчи такомиллашган усулларини ишлаб чиқишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Истеъмолчиларга сувни дискрет етказиб бериш шароитида ирригация тизими каналларида сув тақсимлашни оптимал бошқариш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Сейтов Айбек Жумабаевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
517.977.5+631.672.4
Yaratilgan vaqti:
2018-12-11 15:01:27
Жаҳонда сув ресурсларини иқтисод қилган ҳолда истеъмолчиларга етказиб беришни оптимал бошқариш масаласини ҳал қилишга, берилган мезонлар асосида уларнинг иш режимларини замонавий ахборот тизимлари билан бошқариш орқали эришишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу борада, жаҳоннинг бир қатор мамлакатларида, жумладан АҚШ, Франция, Испания, Хитой, Украина, Россия Федерацияси, Кирғизистон ва Ўзбекистонда сув ресурсларини иқтисод қилган ҳолда истеъмолчиларга етказиб беришда оптимал бошқаришнинг математик моделларини яратиш, уларнинг сифат мезонлари ва усулларини, оптимал бошқаришни таъминловчи зарурий шартни ишлаб чиқиш ва сув тақсимлашда замонавий ахборот тизимларидан фойдаланиб сув хўжалиги объектларининг иш режимларини назорат қилиш, ҳисоб олиб бориш орқали оптимал бошқариш масалаларини ечиш усулларини ишлаб чиқишга катта эътибор қаратилмоқда.

Понятие о месторождениях подземных вод


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Суюнов С.Э.
Yaratilgan vaqti:
2018-06-26 19:18:10
Понятие о месторождениях подземных вод

Изучение грунтовых вод в отложениях древнего притока Дарьялык Гурленского района


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Исоков Ж.
Yaratilgan vaqti:
2018-06-26 19:16:09
Изучение грунтовых вод в отложениях древнего притока Дарьялык Гурленского района

Тўхтағул сув омборининг норин дарёси гидрологик режимига таъсири ҳақида


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Рапиқов Б.Р.
Yaratilgan vaqti:
2018-06-26 18:45:58
Ушбу мақола Тўхтағул сув омборининг норин дарёси гидрологик режимига таъсири ҳақида

Норин дарёси сув режимининг тўхтағул сув омбори таъсирида ўзгариши ҳақида


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Рапиқов Б.Р.
Yaratilgan vaqti:
2018-06-26 18:44:51
Ушбу мақола Норин дарёси сув режимининг тўхтағул сув омбори таъсирида ўзгариши ҳақида

Стационар ва ностационар оқимлардаги деформацияланадиган йирик ўзанларни прогнозлаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Эшев Собир Саматович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
32.543:627.157
Yaratilgan vaqti:
2018-06-13 14:59:42
Жаҳонда дарѐ оқизиқларининг сув ҳўжалиги объектларига салбий таъсирини камайтириш, сув ресурсларидан комплекс фойдаланишнинг муҳим экологик масалаларидан бири бўлиб ҳисобланмоқда. Шу жиҳатдан, йирик очиқ ўзанларнинг (катта каналлар, оқим ҳаракати таъсирида бўлган сув омборлар ва кичик дарѐлар) стационар ва ностационар оқим шароитларидаги деформацияларини прогнозлашнинг ҳисоб усулларини ишлаб чиқиш алоҳида аҳамият касб этади. Бу борада, шу жумладан АҚШ, Нидерландия, Германия, Франция, Россия, Япония, Хитой, Жанубий Корея ва бошқа ривожланган мамлакатларда стационар ва ностационар ҳолатда ишлайдиган йирик очиқ ўзанларни лойиҳалашнинг самарали усулларини ишлаб чиқиш, уларда содир бўладиган деформацияларни олдини олиш ва уларнинг ишончли эксплуатациясини таъминлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. .

Грунтнинг намлигини ва ноэластик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда грунтли тўғонларнинг кучланганлик-деформация ҳолатларини баҳолаш ва прогнозлаш усулларини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Юлдошев Бахтиёр Шодмонович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
624.042.7:699.841:627.8.042.7
Yaratilgan vaqti:
2018-06-13 12:43:41
Жаҳонда қурилган 800 мингдан ортиқ грунтли тўғонлардан энергетика ва ирригация мақсадларида фойдаланилаётганлиги боис барча гидротехника иншоот-ларининг хавфсизлигини таъминловчи, уларнинг мустаҳкамлигини ҳисоблаш услубиятини ишлаб чиқиш ва такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилган. Шу жихатдан, сув омборининг тўлдирилиш сатхига боғлиқ ҳолда грунтли тўғонларнинг кучланганлик деформация ва динамик ҳолатларини баҳолаш ва башорат қилишда иншоотнинг конструктив бир жинссизлиги, грунтнинг ноэластиклик хусусиятлари ва намликни нотекис тарқалиш-ларини ҳисоблаш усулларини ишлаб чиқиш муҳим масалалардан бири ҳисобланади.

Бир томонлама поймали дарёларда кўндаланг дамбаларни ҳисобий асослаш усулларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ҳайитов Холмурод Жамардович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
626/627.41.42.
Yaratilgan vaqti:
2018-06-08 13:14:35
Жаҳонда дамбалар оралиғидаги ерларни ўзлаштиришни ҳисобга олган ҳолда кўндаланг дамбаларни ҳисоблаш ва лойиҳалаш усуллари ҳамда технологияларини яратиш алоҳида аҳамият касб этмоқда. Шу жиҳатдан, бир томонлама поймали дарёларда дамбалар оралиғидаги пойма ерларини ўзлаштиришни ва дамбалар тизимини мавжудлигини, ростланган оқим тартиботига таъсирини ҳисобга олган ҳолда поймадаги жойлашган кўндаланг дамбаларни ҳисоблаш ва лойиҳалаш усуллари ва технологияларини такомиллаштириш муҳим масалалардан бири ҳисобланади. Ушбу йўналишда кўпгина ривожланган давлатларда, жумладан АҚШ, Англия, Франция, Россия ва бошқа давлатларда кўндаланг дамбалар ёрдамида ростланган оқим тартиботига ўзандаги ва поймадаги оқимни ўзаро таъсирини, лойқа ўтиришини ва дамбалар оралиғини қисман ўзлаштиришни, пойма ва ўзанни мураккаб морфологиясини инобатга олиб дарё қирғоқларини ювилишидан ҳимоя қилишга алоҳида эътибор қаратилган.

Решение задач о нелинейных колебаниях для грунтовых плотин разложением по собственным формам колебаний


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
М.М. Мирсаидов - д.т.н., профессор, Т.З. Султанов - д.т.н., доцент, А.Н. Ишматов - к.ф.-м.н., доцент, Б.Ш. Юлдошев
Yaratilgan vaqti:
2018-01-18 14:12:18
В данной работе приводится методика решения нелинейной динамической задачи для грунтовых плотин разложением решения по собственным формам колебаний упругой задачи. Приводятся также результаты исследований динамического поведения грунтовых плотин с учетом нелинейных упругих и вязкоупругих свойств грунта и неоднородной особенности конструкции. Проведенные исследования позволили выявить ряд новых механических эффектов, связанных с учетом нелинейных свойств материала и конструктивных особенностей.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit