Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

No'kis rayoni Shortanbay massivi ishki xojaliq suwg'ariw tarmaqlarin remonlay ha'm qayta quriw jumislarin orinlaydi sholkemlestiriw


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Axnazarov Ilxam Alisherovich
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
No'kis
Sahifalar soni:
69
Yaratilgan vaqti:
2016-11-18 09:18:47
Pitkeriw qa'niygelik jumisi qaraqalpaq tilinde latin grafikasinda jazilg'an.

Агротехнические особенности выращивания хлопчатника на типичных сероземах подверженных ирригационной эрозии.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абдалова Г, Генжемуратов С
Yaratilgan vaqti:
2016-11-14 11:19:28
В данной статье приводятся результаты испытания с подтвержденной ирригационной эрозии типичные серозёмный определены элементы технологии международной обработки и полива хлопчатника и другие сельскохозяйственного культура влияние и их водно физические и агрохимические свойство почвы и развития хлопчатника и пщеницы, урожай хлопка сырца и его качество

Ximiyaliq melioratsiyada paydalanip atirg'an usillardin' effektivligin uyreniw.


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ametov Nurlanbek
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
No'kis
Sahifalar soni:
59
Yaratilgan vaqti:
2016-11-10 15:38:30
Pitkeriw qa'nilek jumisi qaraqalpaq tilinde jazilgan.

Suwg'arilatug'in diyqanshiliqti rawajlandiriw.


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Esemuratova A.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2016-11-10 15:27:14
Referat jumisinda "Suw xojaligi ha'm melioratsiyag'a kirisiw" pa'ninen tayarlang'an bolip ja'ha'n mamleketlerinde suwg'arilatug'in diyqanshiliqti rawajlandiriw ha'm suwg'arilatug'in diyqanshiliqti rawajlaniwina ules qosqan ataqli alimlardin' xizmetleri haqqinda o'z etilgen.

Awil xojaliq eginlerin suwg'ariw usillari ha'm texnikasi.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Duysenbaeva X.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2016-11-10 15:12:01
Referat jumisis "Awil xojali'q gidrotexnika melioratsiyasi" pa'ninen tayarlang'an bolip, onda awil xojaliq eginlerin suwg'ariw usiilari texnikasi, ha'r turli suwg'ariw pzalliqlari ha'm kemshilikleri haqqinda jazilg'an.

Kegeyli rayoni Kalbiyke elti fermer xojalig'inda suw resurslarinan toliq paydalaniwdi rejelestiriw .


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Eshanova Z.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
No'kis
Sahifalar soni:
74
Yaratilgan vaqti:
2016-09-30 15:23:30
Pitkeriw qa'niygelik jumisinda Kegeyli rayoni meliorativ obektlerinin' jaylasiwi "Kalbiyke elti" fermer xojalig'inda suw resurslarinan paydalaniw rejesi sholkemlestiriw haqqinda jazilg'an.

Amudariya rayoni Axunbabaev STB xizmet ko'rsetetug'in maydanlarda irrigatsiya ha'm melioratsiya jumislari'n jetilistiriw joybari.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Kalandarov R.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
No'kis
Sahifalar soni:
83
Yaratilgan vaqti:
2016-09-30 15:13:43
Pitkeriw qa'niygelik jumisinda Amudariya rayoni Axunbabaev STB xizmet ko'rsetetug'in maydanlarda irrigatsiya ha'm melioratsiya jumislari sho'lkemlestiriw haqqinda jazilg'an.

Мелиорация земель


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Валиева А.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2016-09-30 09:45:11
Бул реферат рус тилинде кирилл графикасында жазылган.

Пути повышения эффективности орасительных вод на орашаемых землях Республики Каракалпакстан


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мамбетназаров А.
Yaratilgan vaqti:
2016-09-20 16:25:31
Макола рус тилида кирилл графикасида ёзилган

Проблемы орошение и перспективы повышение эффективности оросительной воды в Южном Приаралье


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мамбетназаров А.
Yaratilgan vaqti:
2016-09-20 15:07:33
Макола рус тилида кирилл графикасида ёзилган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit