Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

“Muhammad Avfiyning Lami ul hikoyat” asarini tarbiyaviy axamiyatini o’rganish.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Aliyev M
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2020-01-10 10:24:32
O`sib kelayotgan yosh avlodlarimizni ma’naviy, axloqiy tarbiyalashda allomalarimizning boy milliy, ma’naviy, tarixiy an’analarga, urf-odatlarga, hamda umumbashariy qadriyatlarga asoslangan samarali o’g’itlarini o’rgatishni pedagogik shakl va vositalarini ishlab chiqib, amaliyotda joriy etish hozirgi kun talablari ekanligi yoritilgan.

Ta’limning insonparvarlashtirish g’oyalari rivojlanishini taxliliy o’rganish.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Abdujalilov B
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
75
Yaratilgan vaqti:
2020-01-10 10:23:18
O’quvchilarga ta’lim-tarbiya berishda insonparvarlik g’oyalariga yondoshish jarayonidan iborat. Buning uchun o’sib kelayotgan yosh avlodlarning har tomonlama kamol topishda maktab, oila, mahalla hamkorligini yaxshi yo’lga qo’yish, omma orasida kitobxonlik madaniyatini shakllantirish ishlarini targ’ibot qilish, yoshlarga ta’lim-tarbiya berishda insonparvarlik g’oyalari asosida yondoshish kutilgan natijalarni berish yoritilgan.

Katta guruh tarbiyalanuvchilari intellektual taraqqiyotini jadallashtirish texnologiyasi (matematik mashg‘ulotlari misolida).


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Tursunova I
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2020-01-10 10:21:41
Bitiruvchi Tursunova Iroda Kamoliddin qizining “Katta guruh tarbiyalanuvchilari intellektual taraqqiyotini jadallashtirish texnologiyalari ” mavzusidagi bitiruv malakaviy ishida yuqorida ta’kidlangan masala har tomonlama yoritib berilgan.

Katta maktabgacha yoshdagi bolalarning bilishga bo‘lgan qiziqishlarini rivojlantirish texnologiyasi.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Rasulova R
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
55
Yaratilgan vaqti:
2020-01-10 10:20:09
Katta maktabgacha yoshdagi bolalarning bilishga qiziqishlarini rivojlantirish muammosi bitiruvchi Rasulova Risola Zokirjon qizining bitiruv malakaviy ishida pedagogik jihatdan yoritib berilgan. Bitiruv malakaviy ishi kirish, 2-bob, xulosa va tavsiyalar hamda adabiyotlar ro‘yxatidan tashkil topgan bo‘lib, Nizom talablariga javob beradi.

Maktabgacha ta’lim muassasalarida bolalarni applikatsiya ishiga o’rgatishga innovatsion yondashuv (Katta guruh misolida).


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
G’ofurova M
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
69
Yaratilgan vaqti:
2020-01-10 10:09:58
Maktabgacha ta’lim muassasalarida bolalarni applikatsiya mashg’ulotiga o’rgatishda innovatsion yondashuvdan foydalanib narsalar yasaga o’rgatishda tarbiyachining ishida zamonaviy usullar hamda ilg‘or tajribalarga tayangan holda to‘g‘ri qo‘llay olishlariga o‘rgatishlari. Maktabgacha ta’lim muassasasida bolalarda applikatsiya mashg’ulotiga o’rgatishda innovatsion yondashuvdan foydalanib narsalar yasaga o’rgatishda tarbiyachisi faoliyati murakkab, tarbiyachining ishi esa ko‘p qiralidir.

Bolalarni qurish-yasashga o’rgatishda interfaol metodlaridan foydalanish metodikasi(tayyorlov guruh misolida).


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Dolimova D
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
69
Yaratilgan vaqti:
2020-01-10 10:08:03
Mamlakatimizda mustaqillik yo`lidagi ilk qadamlardanoq jamiyatning barcha sohalarini qamrab olgan siyosiy va iqtisodiy tub islohotlar amalga oshirila boshlandi. Bolalarni qurish-yasashga o’rgatishda interfaol metodlaridan foydalanish metodikasida ta`lim sohasida jumladan uning birinchi pog`onasi hisoblanmish maktabgacha ta`lim sohasida ham katta o`zgarishlar qilinmoqda ta`limning asosiy mazmunini uning vazifalarida oydinlashtiriladi. Asosiy vazifalarga aqliy tarbiya bilan bog’lik bo’lgan vazifalar kiradi.

Ijtimoiy institutlar faoliyatini takomillashtirishning pedagogik-psixologik mexanizmlari.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Tumanov O'
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
90
Yaratilgan vaqti:
2020-01-10 10:05:49
Ijtimoiy aloqa va munosabatlar shaxsning ijtimoiylashuvi masalasini o’rganishni taqozo etishi, ma’lumki kishi kamoloti uning inson sifatida hayotga, ijtimoiy turmush va mexnatga, madaniy va ma’naviy boyliklarga bo’lgan munosabatlari asosan oila, mahalla, ta’lim muassasasi va boshqa ijtimoiy institutlarda shakllanib borishi, oilada sog’lom muhit mavjud bo’lgandagina, ularda har tomonlama sog’lom, barkamol inson voyaga yetishi nazarda tutiladi.

Методы формирования детского мировоззрения.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Худайкулова Д
Yaratilgan vaqti:
2020-01-10 10:03:15
В этой статье рассматриваются различные способы формирования мировоззрения ребенка

Роль заданий, упражнений, игр в развитии мышления.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Исмаилова Н
Yaratilgan vaqti:
2020-01-10 10:01:42
В данной статье обсуждается роль упражнений, упражнений, игр в развитии мышления.

Саломатлик социологияси фан сифатида.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мадаминов Б
Yaratilgan vaqti:
2020-01-10 09:57:28
Мақолада мамлакатда саломатлик социологиясини фан сифатида шаклланиши, ҳамда тиббиётнинг индивид ҳаёт фаолиятига кўрсатаётган даражасини таҳлили келтирилган. Муаллиф мамлакатда саломатлик социологияси фанини такомиллаштириб бориш ва жамиятда мавжуд ижтимоий муаммоларни олдини олишга эътибор қаратади.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit