Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Особенности организации гостиничных услуг в национальных домах


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Д.З.Норкулова, Ш.Ибадов.
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Самаркандский Государственный Институт Экономики и Сервиса
Sahifalar soni:
55
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 15:09:45
Особенности организации гостиничных услуг в национальных домах.

Туризм иқтисодиёти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Султонов Ш.А., Шавқиев Э.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
Sahifalar soni:
158
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 15:07:20
Туризмни ривожлантиришнинг амалий асослари. Ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикасида туризмнинг миллий моделини шакллантириш жараёни амалга оширилмоқда. Ушбу моделда таъкидланишича мамлакатда ривожлантирилаётган туристик бозор бошқа ҳар қандай бозорлар каби мамлакатнинг ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий вазиятига таъсир кўрсатади.

Туризм ва меҳмонхона хизматлари иқтисодиёти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Султонов Ш.А, Усманов З.Б, Шавқиев Э.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
Sahifalar soni:
303
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 15:04:27
Хизматнинг аниқ тарифи қандай бўлиши кераклиги тўғрисида турли фикрлар билдирилмоқда. Шунга қарамасдан, асосан иқтисодий фанларда сервис фаолияти, хизмат кўрсатувчи тармоқлар ва хизматлар соҳаси тўғрисида умумий тасаввур шаклланган.

Ona tili ta’limida madaniy nutq va uni shakllantiruvchi asosiy sifatlar


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
D.Maxmadmurodova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Qarshi davlat universiteti
Sahifalar soni:
73
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 12:56:51
Umumiy o’rta va o’rta maxsus ta’lim ona tili darsliklarida o’quvchilarning til ilmini o’rgatuvchi mavzulari nazariyaga asoslanib qolgan. Qisman, fonetika, leksikologiya, asosan, grammatika (morfologiya va sintaksis) bo’limlari chuqur nazariy ma’lumotlarga asoslanib qolgan. Natijada, o’quvchilar ona tilining eng muhim vazifasi bo’lgan og’zaki va yozma nutq sirlarini – fasohatli so’zlash va o’sha fikrini yozma shaklda bayon eta olish malaka va ko’nikmalarini to’liq egallay olishmayapti.

Jismoniy tarbiya darslari jarayonida futbol o‘yini texnikasi uslublarini o‘rgatish uslubiyoti


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
M.Meyliyeva
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Qarshi davlat universiteti
Sahifalar soni:
46
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 12:50:43
Mustaqillik yillarida qabul qilingan futbolni rivojlantirishga yo‘naltirilgan chora-tadbirlar O‘zbekiston futbol jamo­alariga xalqaro maydon­da sezilarli yutuqlarga erishish imkonini berdi.Bolalar sportini ri­vojlantirish jamg‘armasi mablag‘lari hisobiga Sport inshootlarini qurish va rekonstruksiya qilish dasturining amal­ga oshirilishi tufayli respublikada hap yili za­monaviy asbob-uskunalar bilan jihozlangan stadi­onlar soni ko‘paymokda.

The lyrical poetry of the Romantic period


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
M.Sayfiyeva
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Qarshi davlat universiteti
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 12:49:59
In recent years, in order to solidify the independence of our country and to improve the social and economic life of our motherland, our government has paid great attention in many spheres. Especially in the field of education, the latest changes are of high significance. From the early days of independence, Uzbekistan started collaboration with the community of the world in several spheres, as a result of which the field of education started blooming respectively.

Hozirgi zamon ingliz tilida son so’z turkumi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
M.Sultonova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Qarshi davlat universiteti
Sahifalar soni:
67
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 12:49:14
Respublikamiz mustaqillikni qo’lga kiritgach, o’z yo’lini, rivojlanish dasturini mamlakatning o’ziga xosligi, tarixi, madaniyati hamda rivojlangan davlatlar tajribasidan foydalangan holda belgilab oldi. Ammo boshqa yangi mustaqil davlatlar singari darhol mavjud tuzumdan voz kechib, “shok terapiyasi” yoki boshqa bir qator “tez rivojlanish dasturlari”ni tanlamadi. Buning tog’riligini vaqtning o’zi isbot etdi.

Tadbirkorlik faoliyatida yangi innovatsion texnologiyalarni joriy etishning huquqiy asoslari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
U.Nabiyev
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Qarshi davlat universiteti
Sahifalar soni:
68
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 12:48:14
Ma`lumki, biz yangi jamiyat qurish, demokratik huquqiy davlat tuzish, iqtisodiyotni bozor munosavatlariga o`tkazish maqsadida o`zimizga xos va mos yo`l tanlaganmiz. Mamlakatimizda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar tadbirkorlar faoliyatini erkinlashtirish, ularga keng yo‘l ochib bergan holda nazorat qiluvchi organlarning vakolatlarini aniq-ravshan belgilab olishda va albatta, tadbirkorlik subyektlari huquqlarining himoyasini amalda ta’minlashda ko‘rinmoqda.

Shaxs ma’naviy kamolotida estetik did va ehtiyojning o’rni


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
B.Uzoqov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Qarshi davlat universiteti
Sahifalar soni:
70
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 12:47:18
O’zbekistonimiz demografik xususiyatiga ko’ra yoshlar mamlakati hisoblanadi. Hozirgi globallashgan zamonda barcha yangilikka, o’zgarishlarga qarab intilmoqda. "Bizni hamisha o‘ylantirib keladigan muhim masala – bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so‘z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog‘liq. Bugun zamon shiddat bilan o‘zgaryapti. Bu o‘zgarishlarni hammadan ham ko‘proq his etadigan kim - yoshlar. Mayli, yoshlar o‘z davrining talablari bilan uyg‘un bo‘lsin. Lekin ayni paytda o‘zligini ham unutmasin.

Atrof-tabiiy muhitni xalqaro muhofaza qilishning huquqiy asoslari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
S.Uraqova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Qarshi davlat universiteti
Sahifalar soni:
59
Yaratilgan vaqti:
2019-12-05 12:46:30
O`zbеkistonda milliy ekologik qonunchilikni rivojlantirish bilan bir qatorda atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy rеsurslardan oqilona foydalanish sohasidagi xalqaro va davlatlararo shartnomalar, bitimlarga qo`shilish, ularni imzolash borasida tizimli hamda izchil ishlar amalga oshirildi. Bugungi kunda hukumatimiz tomonidan atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy rеsurslaridan oqilona foydalanish borasida qator xalqaro bitimlar va konvеntsiyalar imzolangan. Mazkur bitim va konvеntsiyalar bo`yicha olingan majburiyatlarni amalga oshirishda yirik ekologik loyihalar amalga oshirilmoqda.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit